Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Zamówienia publiczne
Data ogłoszenia: 08.12.2009 r.
Nr ogłoszenia: -
Jednorazowa dostawa: „Dostawa artykułów biurowych – Zadanie 1” i/lub „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów oraz odbiór pustych opakowań i poddanie ich recyklingowi lub utylizacji – Zadanie 2” i/lub „ Dostawa papieru komputerowego – Zadanie 3” na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A). 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.12.2009 r.
Nr ogłoszenia: 420240-2009
Zorganizowanie i przeprowadzenia szkoleń z zakresu Komunikowanie i kreowanie wizerunku publicznego dla kadry kierowniczej dla 80 osób podzielonych na 4 odrębne zjazdy po 20 osób. Szkolenie obejmuje 4 szkolenia jednodniowe 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.12.2009 r.
Nr ogłoszenia: 420308-2009
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej w ramach szkolenia z zakresu Komunikowanie i kreowanie wizerunku publicznego dla kadry kierowniczej przez Hotel Vega w czterech terminach.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.12.2009 r.
Nr ogłoszenia: 413940-2009
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi na świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i noclegowych wraz z wynajmem sal szkoleniowych na szkolenie z zakresu "Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych"  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.11.2009 r.
Nr ogłoszenia: 411902-2009
Przetarg nieograniczony na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – Zadanie 1, Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych monitorów LCD – Zadanie 2, Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego komputera przenośnego (laptopa) – Zadanie 3, Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, kopiarka) – Zadanie 4, Dostawa fabrycznie nowych różnych akcesoriów komputerowych – Zadanie 5 na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A) 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.11.2009 r.
Nr ogłoszenia: 408728-2009
Wykonanie usługi wydania publikacji i broszury w podziale na zadania: Zadanie 1 – Wydanie publikacji „Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich? Scenariusze zajęć” w nakładzie 10.000 egzemplarzy - w ramach realizacji zadania „Dolnośląski Rok Rodziny” Zadanie 2 – wydanie publikacji „Problematyka aktywizacji fizycznej seniorów” w nakładzie 10.000 egzemplarzy - w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu „Nestor 2009”. Zadanie 3 – Wydanie biuletynu w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II 8 (budynek A).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.11.2009 r.
Nr ogłoszenia: 402800-2009
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu - Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.11.2009 r.
Nr ogłoszenia: 391508-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Badanie zbieżności celów projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej - Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej" z potrzebami i oczekiwaniami grupy docelowej przewidzianej w Szczegółowym Opisie priorytetów PO KL dla podziałania 7.1.3 - na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A) "  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.10.2009 r.
Nr ogłoszenia: 364670-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie badań terenowych do projektu badawczego pt. „Dolnośląska Rodzina ” ramach realizacji zadania „Dolnośląski Rok Rodziny” na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A) ”  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.10.2009 r.
Nr ogłoszenia: 359826-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej, hotelarskiej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia: „Praca z osobą starszą” w podziale na zadania: Zadanie 1 - „Plany indywidualnego wsparcia” Zadanie 2 – „Seksualność osób starszych” Zadanie 3 – „Aktywizacja i wspieranie osób starszych” Zadanie 4 – „Praca z chorym na Alzheimera” Zadanie 5 – „Praca z trudnym podopiecznym” na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II 8 (budynek A).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.10.2009 r.
Nr ogłoszenia: 359606-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej, hotelarskiej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia: "Budowanie i zarządzanie projektami EFS" - "Obsługa finansowa projektu" na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II 8 (budynek A).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.10.2009 r.
Nr ogłoszenia: 351760-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia - Budowanie i zarządzanie projektami EFS - Zamówienia publiczne na dostawy i usługi realizowane z EFS na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.09.2009 r.
Nr ogłoszenia: 165403 - 2009
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług - Świadczenie usług hotelarsko - restauracyjnych wraz z wynajmem sal wykładowych na potrzeby szkolenia z zakresu -Zarządzanie zasobami ludzkimi-, dla kadry zarządzającej z obszaru pomocy i integracji społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.09.2009 r.
Nr ogłoszenia: 165353 - 2009
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu - Zarządzanie zasobami ludzkimi-, dla kadry zarządzającej z obszaru pomocy i integracji społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.08.2009 r.
Nr ogłoszenia: 275046-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia - Budowanie i zarządzanie projektami EFS w podziale na zadania - zadanie 1 Budowanie i funkcjonowanie zespołów projektowych, Zadanie 2 Zarządzanie projektem, Zadanie 3 Promocja projektu w ramach projektu Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.08.2009 r.
Nr ogłoszenia: 272088-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia - Szkolenie językowe -z zakresu kursu z języka angielskiego dla beneficjentów projektu Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.08.2009 r.
Nr ogłoszenia: 272082-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej, hotelarskiej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia: Budowanie i zarządzanie projektami EFS w podziale na zadania: Zadanie 1 - Zamówienia publiczne na dostawy i usługi realizowane z EFS Zadanie 2 - Obsługa finansowa projektu na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II 8 (budynek A). 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.07.2009 r.
Nr ogłoszenia: 250844-2009
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę 4 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) - Zadanie 1, dostawę 1 sztuki oprogramowania komputerowego specjalistycznego - Zadanie 2; na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.07.2009 r.
Nr ogłoszenia: 249142-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkoleniowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia: Szkolenia językowe z zakresu kursu języka angielskiego (zadanie 1) i kursu języka niemieckiego (zadanie 2)dla beneficjentów projektu Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.07.2009 r.
Nr ogłoszenia: 247674-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej, hotelarskiej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia: Instrumenty aktywnej in tegracji w podziale na zadania: Zadanie 1 - Program aktywności lokalnej Zadanie - 2 Program integracji społecznej osób niepełnosprawnych Zadanie 3 - Kontrakt socjalny i jego odmiany na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II 8 (budynek A). 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.07.2009 r.
Nr ogłoszenia: 225074-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej, hotelarskiej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia: Warsztaty rozwoju osobistego w podziale na zadania: Zadanie 1 - Radzenie sobie ze stresem. Zadanie 2 - Warsztaty pracy superwizją na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II 8 (budynek A).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.07.2009 r.
Nr ogłoszenia: 225002-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej, hotelarskiej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia: Praca z rodziną w podziale na zadania: Zadanie 1 - Praca z rodziną w ujęciu systemowym. Zadanie 2 - Asystent rodziny na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II 8 (budynek A).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.06.2009 r.
Nr ogłoszenia: 223116-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej, hotelarskiej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia: „Praca z osoba niepełnosprawną”w podziale na zadania: Zadanie 1 - „Praca z osoba zaburzoną i psychicznie chorą.” Zadanie 2 – „Seksualność osób zaburzonych i psychicznie chorych” na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II 8 (budynek A).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.07.2009 r.
Nr ogłoszenia: 220336-2009
Przetarg nieograniczony na przygotowanie oraz dostawę artykułów promujących w formie rożnych wyrobów włókienniczych - dla projektu - Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25.06.2009 r.
Nr ogłoszenia: 208798-2009
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.06.2009 r.
Nr ogłoszenia: 193076-2009
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 2 sztuk fabrycznie nowych kserokopiarek – Zadanie 1, Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) – Zadanie 2, Dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, fax) – Zadanie 3, Dostawa 1 sztuki oprogramowania komputerowego specjalistycznego – Zadanie 4; Dostawa programu antywirusowego – użytkowego – Zadanie 5; na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.06.2009 r.
Nr ogłoszenia: 181522-2009
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego, fabrycznie nowego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A) 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.06.2009 r.
Nr ogłoszenia: 174418-2009
Przetarg nieograniczony na przygotowanie oraz dostawę artykułów promujących w podziale na zadania: Zadanie 1 - Dostawa artykułów promujących w formie plakatów, ulotek i notesów, tablic informacyjnych i oznakowań graficznych; Zadanie 2 - Dostawa artykułów promujących w formie gadżetów przemysłowo - biurowych; Zadanie 3 - Dostawa artykułów promujących w formie różnych wyrobów włókienniczych - dla projektu - Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.06.2009 r.
Nr ogłoszenia: 174282-2009
Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie wynajmu sali oraz usługi cateringowej dla uczestników projektu Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl.Jana Pawła II 8 (budynek A) 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.05.2009 r.
Nr ogłoszenia: 161158-2009
Dostawa i montaż 2 sztuk fabrycznie nowych kserokopiarek – Zadanie 1, Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) – Zadanie 2, Dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, fax) – Zadanie 3, , Dostawa specjalistycznego oprogramowania komputerowego – Zadanie 4 na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A) ”  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.05.2009 r.
Nr ogłoszenia: 152844 - 2009
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/usługi na świadczenie przez hotel usług hotelarskich, restauracyjnych i noclegowych. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.05.2009 r.
Nr ogłoszenia: 151974 - 2007
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/dostawy artykułów biurowych i papierniczych - Zadanie 1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek. kserokopiarek, faxów oraz odbiór pustych opakowań i poddanie ich recyklingowi lub utylizacji - Zadanie 2. Dostawa papieru komputerowego. - Zadanie 3. na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedziba we Wrocławiu przy pl. Jana Pawła II8 (budynekA). 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.05.2009 r.
Nr ogłoszenia: 144486 - 2009
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie wynajmu sali oraz usługi cateringowej dla uczestników projektu Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A). 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.05.2009 r.
Nr ogłoszenia: 139714 - 2009
Przetarg nieograniczony na przygotowanie oraz dostawę artykułów promujących dla projektu - Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.05.2009 r.
Nr ogłoszenia: -
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę: "Dostawa artykułów biurowych" - Zadanie 1, "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz odbiór pustych opakowań i poddanie ich recyklingowi lub utylizacji" - Zadanie 2, "Dostawa papieru komputerowego" - Zadanie 3 na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A). 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.04.2009 r.
Nr ogłoszenia: 117282 - 2009
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i monitorem LCD - Zadanie 1, Dostawa i montaż 2 sztuk fabrycznie nowych kserokopiarek - Zadanie 2, Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) - Zadanie 3, Dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, fax) - Zadanie 4, Dostawa fabrycznie nowych różnych akcesoriów komputerowych - Zadanie 5, Dostawa specjalistycznego oprogramowania komputerowego - Zadanie 6 na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 33293
Liczba gości online: