Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Zamówienia publiczne 2020
Data ogłoszenia: 20.11.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.11.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.11.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przedmiotem rozeznania jest: świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu wystąpienia podczas spotkania pn. "Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej" w formie on-line skierowanego do Uczestników instytucjonalnych Projektu "Dolnośląska Ekonomia Społeczna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet inwestycyjny 9.3 (PI 9.V): Wspieranie gospodarki społecznej, Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.11.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.11.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.11.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.11.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.11.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.11.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.11.2020 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-2/2020/P
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.10.2020 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-1/2020/P
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 50 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.10.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkań on-line w formie webinariów organizowanych w ramach zadania "Rozwój lokalny a ekonomia społeczna" adresowanych do uczestników instytucjonalnych Projektu "Dolnośląska Ekonomia Społeczna".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 20.10.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.10.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.10.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.10.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.10.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.10.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.10.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.09.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkań on-line w formie webinariów organizowanych w ramach zadania "Rozwój lokalny a ekonomia społeczna" adresowanych do uczestników instytucjonalnych Projektu "Dolnośląska Ekonomia Społeczna".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.09.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przedmiotem zamówienia przeprowadzenie ewaluacji systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim w ramach projektu "Dolnośląska Ekonomia Społeczna".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.09.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.09.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25.09.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.09.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.09.2020 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-18/2020/
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.09.2020 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/251-10/2020
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.09.2020 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/251-9/2020
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.09.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.09.2020 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-16/2020/
Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie:
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 31.08.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 20.08.2020 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/064-6/2020/D
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ewaluacji systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim w ramach projektu "Dolnośląska Ekonomia Społeczna" współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działa nie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 20.08.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.08.2020 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/213/1/2020
Przetarg nieograniczony pisemny na najem pomieszczeń z przeznaczeniem do wykorzystania na cele edukacyjne w budynku Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 42-44.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.07.2020 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/064-5/2020/D
Zapytanie cenowe usługa polegająca na aktualizacji i opracowaniu dodatkowych stron publikacji pod nazwą: "Przewodnik po Dolnośląskich Dostawcach Społecznych" w ramach projektu "Dolnośląska Ekonomia Społeczna" współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działa nie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.07.2020 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/251-7/2020
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.07.2020 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/251-6/2020
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.07.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25.06.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25.06.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.06.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przedmiot zapytania ofertowego: Świadczenie usługi konsultacji indywidualnych/grupowych dla przedstawicieli dolnośląskiego samorządu terytorialnego - w charakterze eksperta ds. rozwoju ekonomii społecznej/Lokalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Dolnośląska Ekonomia Społeczna".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.06.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytania ofertowe na świadczenie usługi konsultacji indywidualnych/grupowych dla przedstawicieli dolnośląskiego samorządu terytorialnego - w charakterze eksperta PZP (w obszarze społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, klauzul społecznych) w ramach projektu "Dolnośląska Ekonomia Społeczna".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 20.05.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.05.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.05.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.05.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.05.2020 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/064-2/2020/D
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie konsultacji eksperckich dla dolnośląskich PES.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.04.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.04.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.03.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na wykonanie wraz z dostawą 190 zestawów szkoleniowych dla uczestników spotkań realizowanych w ramach projektu "Dolnośląska Ekonomia Społeczna" 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.03.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.03.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.03.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.03.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.03.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.03.2020 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-4/2020/P
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.03.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.03.2020 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/251-5/2020
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.03.2020 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/251-4/2020
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.03.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.03.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.03.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.02.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.02.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.02.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.02.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.02.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.02.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.01.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 24.01.2020 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/251-1/2020
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.01.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.01.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.01.2020 r.
Nr ogłoszenia:
Plan postępowań publicznych na 2020r.  
Pokaż całość  
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 15516
Liczba gości online: