Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19
 
Informacje Ogólne
Logotypy

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19 na terenie Dolnego Śląska. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do Powiatów, a za ich pośrednictwem do DPS oraz szpitali powiatowych.
Działania będą koncentrowały się na kompleksowym wspieraniu, w tym przede wszystkim na procesie przyznawania grantów powiatom, które będą przeznaczać je na bezpośrednie wsparcie w/w podmiotom.
Granty dla DPS-ów będą mogły być przyznawane m.in. na: zakup i przeprowadzenie testów na obecność Covid-19, doposażenie stanowisk pracy i sprzęt do walki z epidemią, przygotowanie miejsc do odbywania kwarantanny, zwrot kosztów organizacji miejsc do ewakuacji instytucji, pomoc psychologiczną i terapeutyczną, zwrot kosztów organizacji spotkań online z rodziną i bliskimi dla podopiecznych i opiekunów.
Granty dla szpitali będą mogły być przyznawane m.in. na: sprzęt medyczny, dezynfekcję, wyposażenie obiektowe i budowlane, wyposażenie laboratoriów.
Przeznaczenie grantów będzie szczegółowo określone w Regulaminie przyznawania grantów.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 13938
Liczba gości online: