Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Kadra
Piotr Klag
Dyrektor
Tel. 71 770 42 20
E-mail: p.klag(at)dops.wroc.pl
Izabela Łuków
Zastępca dyrektora
Tel. 71 770 42 20
E-mail: i.lukow(at)dops.wroc.pl
Katarzyna Zbąska
Zastępca dyrektora ds. adopcji
Tel. 71 782 38 81
E-mail: k.zbaska(at)dops.wroc.pl
KSIĘGOWOŚĆ
Karina Orzech
Głˆówna księgowa
Tel. 71 770 42 18
E-mail: k.orzech(at)dops.wroc.pl
Marzena Gawrońska
Starsza księgowa
Tel. 71 770 42 18
E-mail: m.gawronska(at)dops.wroc.pl
Adrianna Szmajda
Starsza księgowa
Tel. 71 770 42 18
E-mail: a.szmajda(at)dops.wroc.pl
DZIAŁ WSPÓŁPRACY I ANALIZ
Agnieszka Pierzchalska
Kierownik Dziaˆł Współˆpracy i Analiz
Tel. 507 838 855
E-mail: a.pierzchalska(at)dops.wroc.pl
Sylwia Maliszewska
Specjalista ds. wspóˆłpracy i analiz
Tel. 71 770 42 32
E-mail: s.maliszewska(at)dops.wroc.pl
Monika Budnik
Specjalista ds. współpracy zagranicznej
Tel. 71 770 42 34
E-mail: m.budnik(at)dops.wroc.pl
DZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH
Magdalena Macura
Kierownik Działu Funduszy Unijnych
Tel. 508 215 198
E-mail: m.macura(at)dops.wroc.pl
Dorota Butryn
specjalista ds. monitoringu i współpracy
Tel. 500 156 066
E-mail: d.butryn(at)dops.wroc.pl
Anna Mokrzecka – Bogucka
Koordynator ds. współpracy
Tel. 500 156 050
E-mail: a.mokrzecka-bogucka(at)dops.wroc.pl
Marta Lebiecka
Specjalista ds. doradztwa
Tel. 500 156 055
E-mail: m.lebiecka(at)dops.wroc.pl
Anita Hołodniuk
Specjalista ds. współpracy
Tel. 500 156 055
E-mail: a.holodniuk(at)dops.wroc.pl
Patrycja Podgórska
Specjalista ds. współpracy
Tel. 500 156 055
E-mail: p.podgorska(at)dops.wroc.pl
Monika Zentkowska
Koordynator projektu
Tel. 507 838 890
E-mail: m.zentkowska(at)dops.wroc.pl
Bartosz Rochmiński
Specjalista ds. projektu
Tel. 507 838 890
E-mail: brochminski(at)dops.wroc.pl
Ewelina Matuszewska
Specjalista ds. organizacji opieki
Tel. 507 838 890
E-mail: e.matuszewska(at)dops.wroc.pl
Lucyna Pachciarz
Koordynator ds. ekonomii społecznej
Tel. 500 156 050
E-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl
Magdalena Wróbel-Nagieł
specjalista ds. obsługi finansowej projektu
Tel. 71 770 42 24
E-mail: m.wrobel-nagiel(at)dops.wroc.pl
Beata Krzeszowiec
specjalista ds. merytorycznych
Tel. 71 770 42 15
E-mail: bkrzeszowiec(at)dops.wroc.pl
Paweł Antoniewicz
specjalista ds. obsługi projektów
Tel. 71 770 42 30
E-mail: p.antoniewicz(at)dops.wroc.pl
Agnieszka Dąbrowska-Nawrocka
specjalista ds. obsługi projektów
Tel. 71 770 42 30
E-mail: a.dabrowska-nawrocka(at)dops.wroc.pl
Emilia Job
Specjalista ds. obsługi merytorycznej projektu
Tel. 71 770 42 30
E-mail: e.job@dops.wroc.pl
OŚRODEK ADOPCYJNY
Katarzyna Zbąska
Zastępca dyrektora DOPS ds. adopcji
Tel. 71 782 38 81
E-mail: k.zbaska(at)dops.wroc.pl
Dorota Roszak-Maćkowiak
Psycholog
Tel. 71 782 38 85
Tel. 500-041-475
E-mail: d.mackowiak(at)dops.wroc.pl
Urszula Bieniek
Psycholog
Tel. 71 782 38 87
E-mail: u.bieniek(at)dops.wroc.pl
Katarzyna Błˆocka-Ostapiuk
Pedagog
Tel. 71 782 38 87
E-mail: k.blocka-ostapiuk(at)dops.wroc
Hanna Ruszel
Pedagog
Tel. 71 782 38 89
E-mail: h.ruszel(at)dops.wroc.pl
Dorota Jadowska
Pedagog
Tel. 71˙782 38 82
E-mail: d.jadowska(at)dops.wroc.pl
Marta Jezierska
Pedagog
Tel. 71 782 38 86
E-mail: m.jezierska(at)dops.wroc.pl
Anna Dubińska
Psycholog
Tel. 71 782 38 82
E-mail: a.dubinska(at)dops.wroc.pl
Anna Mucha
Pedagog
Tel. 71 782 38 83
E-mail: a.mucha(at)dops.wroc.pl
Halina Roman
Pracownik WBD
Tel. 71 782 38 88
E-mail: h.roman(at)dops.wroc.pl
Grażyna Zołˆoteńka
Psycholog
Tel. 71 782 38 82
E-mail: g.zolotenka(at)dops.wroc.pl
Agnieszka Żądłˆo
Pedagog
Tel. 71 782 38 83
E-mail: a.zadlo(at)dops.wroc.pl
Anna Adamicz - Kohut
Pedagog
Tel. 71 782 38 84
E-mail: a.adamicz(at)dops.wroc.pl
Agata Miara - Ponisz
Psycholog
Tel. 71 782 38 83
E-mail: a.miara(at)dops.wroc.pl
Aleksandra Pietrucha
Pedagog
Tel. 71 782 38 82
E-mail: a.pietrucha(at)dops.wroc.pl
Natalia Zientek-Kulej
Pedagog
Tel. 71 782 38 84
E-mail: n.zientek-kulej(at)dops.wroc.p
Anna Bodanko
Psycholog
Tel. 71 782 38 84
E-mail: a.bodanko(at)dops.wroc.pl
Agnieszka Bałabaj
Pedagog
Tel. 71 78 238 86
E-mail: a.balabaj(at)dops.wroc.pl
Dominika Chabin
Psycholog
Tel. 71 782 38 86
E-mail: d.chabin(at)dops.wroc.pl
Martyna Rogala
Psycholog
Tel. 71 782 38 83
E-mail: m.rogala(at)dops.wroc.pl
Sylwia Łakomiak
Pedagog
Tel. 71 782 38 88
E-mail: s.lakomiak(at)dops.wroc.pl
Ewelina Zakrawacz
Psycholog
Tel. 71 782 38 86
E-mail: e.zakrawacz(at)dops.wroc.pl
Marta Zierkiewicz
Psycholog
Tel. 71 782 38 83
E-mail: m.zierkiewicz(at)dops.wroc.pl
SAMODZIELNE STANOWISKA
Lucyna Czewżyk
Specjalista ds. kadrowo-pˆłacowych
Tel. 71 770 42 17
E-mail: l.czewzyk(at)dops.wroc.pl
Agnieszka Duda
Specjalista ds. administracji i kadr
Tel. 71 770 42 17
E-mail: a.duda(at)dops.wroc.pl
Ewa Dymon
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel. 71 770 42 26
E-mail: e.dymon(at)dops.wroc.pl
Patryk Jasiński
Informatyk
Tel. 503091973
E-mail: p.jasinski(at)dops.wroc.pl
Małgorzata Ziemiańska
Specjalista ds. kancelarii i sekretariatu
Tel. 71 770 42 20
E-mail: m.ziemianska(at)dops.wroc.pl
Halina Roman
Inspektor kancelarii i sekretariatu ds. adopcji
Tel. 71 782 38 20
Tel. 71 782 38 80
E-mail: h.roman(at)dops.wroc.pl
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 13939
Liczba gości online: