Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Dolnośląskie Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej
11 lipca 2017 r. 8 dolnoœlšskich podmiotów reintegracyjnych zdecydowało się powołać Dolnoœlšskie Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
Powołanie Forum jest podyktowane potrzebš wypracowywania nowych kierunków działania w ramach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, a także reprezentowania stanowiska centrów i klubów integracji społecznej województwa dolnoœlšskiego wobec innych instytucji i podmiotów społecznych zaangażowanych w prowadzenie i finansowanie reintegracji zawodowej i społecznej
W skład Forum weszły:
Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Wrocławskie Centrum Integracji
Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Zšbkowicki
Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko
Centrum Integracji Społecznej w Krosnowicach prowadzone przez Stowarzyszenie “Edukacja i Rozwój”
Centrum Integracji Społecznej w Lšdku Zdroju prowadzone przez Stowarzyszenie “Równi Choć Różni”
Miejski Oœrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – Klub Integracji Społecznej
Miejski Oœrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – Klub Integracji Społecznej

Gratulujemy!
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 15525
Liczba gości online: