Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej działających na terenie Dolnegośląska
Pobierz plikZakłady Aktywności Zawodowej

Pobierz plikWarsztaty Terapii Zajęciowej

Pobierz plikKluby Integracji Społecznej

Pobierz plikCentra Integracji Społecznej

Pobierz plikSpółdzielnie Socjalne

Pobierz plikPowiatowe Urzędy Pracy Dolnym Śląsku

Pobierz plikOśrodki Pomocy Spolecznej Dolnym Śląsku

Pobierz plikPowiatowe Centra Pomocy Rodzinie na Dolnym Śląsku

Pobierz plikSpecjalistyczne Ośrodki Wsparcia na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pobierz plikUniwersytety Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku

Pobierz plikDomy Pomocy Społecznej na Dolnym Śląsku

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 15545
Liczba gości online: