Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Informacja
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników DOPS w dalszym ciągu zalecamy Państwu kontakt z pracownikami Ośrodka za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznej oraz innych środków systemów komunikacji. W przypadku osobistego kontaktu z pracownikiem prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie drogą mailową bądź telefoniczną ustalając dokładną datę wizyty. Osoby odwiedzające prosimy o przyjście na spotkanie w maseczkach. Podczas wizyty w placówce wszystkie umówione osoby będą legitymowane dokumentem tożsamości.

Pracownicy Ośrodka Adopcyjnego mają możliwość odwiedzania rodzin adopcyjnych jeśli wyrażą na to zgodę i we wstępnym wywiadzie nie wykazują oznak choroby i nie miały kontaktów z zarażonymi wirusem SAR- COV 2. Podczas każdej wizyty pracownicy będą stosować środki zabezpieczające - maseczka, dezynfekcja . Prosimy pamiętać o wszystkich zasadach bezpieczeństwa - często myć ręce, stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, zachowywać bezpieczną odległość, nie dotykać oczu, nosa i ust.

Dyrekcja Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
Data publikacji: 9.10.2020 r.
Informacja o przedłużeniu terminu
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje, że zgodnie z §15 ust 1 Regulaminu przyznawania grantów, termin składania wniosków o grant w ramach Projektu "Wsparcie Dolnośląskich DPS" zostaje przedłużony do dnia 1 września 2020 r.... czytaj całość »
Data publikacji: 25.08.2020 r.
Informacja
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją inwestycji "Budowa linii kablowej n/n WLZ wraz z szafką zasilającą i pomiarową dla potrzeb opomiarowania przelewów w kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Trzebnickiej i Dębickiego we Wrocławiu", w dniu 25.08.2020 r. Tauron wyłączy zasilanie... czytaj całość »
Data publikacji: 25.08.2020 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
GRANTY NA WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania wniosków na granty w ramach projektu pt. "Wsparcie Dolnośląskich DPS" Cel projektu: Celem udzielania grantów jest ... czytaj całość »
Data publikacji: 11.08.2020 r.
Informacja o odwołaniu szkolenia
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że szkolenia "Metoda dialogu motywującego - praca z nastolatkiem przejawiającym zachowania trudne" oraz "Cyberuzależnienia - dzieci i młodzież w świecie nowych technologii" zostają odwołane ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń uczestników.... czytaj całość »
Data publikacji: 4.08.2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w formie zdalnej. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez przesłanie... czytaj całość »
Data publikacji: 28.07.2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w formie zdalnej. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez przesłanie... czytaj całość »
Data publikacji: 27.07.2020 r.
Informacja o odwołaniu szkolenia
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że szkolenie "Udzielanie pomocy rodzinie w sytuacji kryzysowej" w dniu 06.08.2020 r. zostało odwołane ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń uczestników.... czytaj całość »
Data publikacji: 27.07.2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w formie zdalnej. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez przesłanie... czytaj całość »
Data publikacji: 16.07.2020 r.
Informacja o odwołaniu szkolenia
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że szkolenie "Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem" zostało odwołane ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń uczestników.... czytaj całość »
Data publikacji: 8.07.2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przedłużenie naboru na szkolenie
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przedłużenie naboru na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. ?Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej? dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w formie zdalnej: Nabór zg... czytaj całość »
Data publikacji: 6.07.2020 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 2875
Liczba gości online: