Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Zamówienia Publiczne 2010
Data ogłoszenia: 20.12.2010 r.
Nr ogłoszenia:
Wyniki dotyczące postępowania w trybie zapytania o cenę na jednorazową dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz papieru komputerowego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.12.2010 r.
Nr ogłoszenia: 404464-2010
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia wszystkich przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.11.2010 r.
Nr ogłoszenia: 368344-2010
Przygotowanie oraz dostawę artykułów promocyjnych w formie kalendarzy do Projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej „Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej” 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.11.2010 r.
Nr ogłoszenia: 361430-2010
Przetarg nieograniczony na wynajęcie sal konferencyjnych wraz z usługa cateringową, w związku z organizacją warsztatów realizowanych w ramach projektu DART - Declining, Ageing and Regional Transformation w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.11.2010 r.
Nr ogłoszenia: 358768-2010
Przetargu nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkolenia z zakresu „Ustaw – Zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.10.2010 r.
Nr ogłoszenia: 351162-2010
Przygotowanie oraz dostawa artykułów promocyjnych w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.10.2010 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Tworzenia zespołów interdyscyplinarnych” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 20.10.2010 r.
Nr ogłoszenia: 339128 - 2010
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby projektu systemowego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.10.2010 r.
Nr ogłoszenia: 337178-2010
Przetarg nieograniczony na przygotowanie oraz dostawę artykułów promocyjnych w podziale na zadania.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.10.2010 r.
Nr ogłoszenia: 336792-2010
Przetarg nieograniczony na usługi przygotowania cateringu i obsługi cateringowej w ramach konferencji „Wykluczenie społeczne w perspektywie kadr służb społecznych”  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.10.2010 r.
Nr ogłoszenia:
usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Ustaw” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej” w podziale na zadania. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.10.2010 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektu graficznego, opracowanie graficzne, skład, druk i dostawę publikacji w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.10.2010 r.
Nr ogłoszenia: 314724-2010
Przetarg nieograniczony usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Rozwoju osobistego” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej” w podziale na zadania.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.10.2010 r.
Nr ogłoszenia: 314644-2010
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkolenia z zakresu „Pracy z osobą niepełnosprawna i zaburzona psychicznie – Muzykoterapia w pracy z osoba niepełnosprawna intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.09.2010 r.
Nr ogłoszenia: 311546-2010
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkolenia z zakresu „Praca z osoba starszą – Zasady działania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w praktyce” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

Zadanie realizowane w ramach projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.” Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.09.2010 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Praca z rodziną – Mediacje rodzinne jako metoda rozwiązywania problemów w rodzinie” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach projektu „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.”  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.09.2010 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę:
Zadanie 1 - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej kserokopiarki
Zadanie 2 - Dostawa programu antywirusowego i antyspywarego
Zadanie 3 - Dostawa fabrycznie nowych akcesoriów komputerowych
 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.09.2010 r.
Nr ogłoszenia:
Negocjacje bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 5 ust. 1, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759.) na:
Świadczenie usług cateringowych w ramach szkoleń „Problemy psychiczne w wieku senioralnym”. w ramach wojewódzkiego programu Nestor w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.09.2010 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Ustaw” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.09.2010 r.
Nr ogłoszenia: 274400-2010
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Rozwoju osobistego – Zasada udzielania pierwszej pomocy dla pracowników pomocy społecznej” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 24.08.2010 r.
Nr ogłoszenia: 263216-2010
Przetarg nieograniczony na „usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Ustaw” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 20.08.2010 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Ekonomi społecznej” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.08.2010 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektów systemowych, realizowanych w Poddziałaniu 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w zakresie oceny jakości wsparcia przewidzianego w tych projektach systemowych oraz pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat sposobu zarządzania i wdrażania przedmiotowych projektów. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.08.2010 r.
Nr ogłoszenia: 251304-2010
Przetarg nieograniczony na „Usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Pracy z osoba starszą” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.08.2010 r.
Nr ogłoszenia: 220733-2010
„Problemy psychiczne w wieku senioralnym”. w ramach wojewódzkiego programu Nestor w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.08.2010 r.
Nr ogłoszenia: 242148 - 2010
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Pracy z osoba starszą” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.08.2010 r.
Nr ogłoszenia: 235688-2010
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu:„Tworzenia zespołów interdyscyplinarnych” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.08.2010 r.
Nr ogłoszenia: 234582-2010
Przetarg nieograniczony na przygotowanie oraz dostawę artykułów promocyjnych w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.07.2010 r.
Nr ogłoszenia:
Wyniki dotyczące postępowania w trybie zapytania o cenę na jednorazową dostawę artykulów biurowych, materiałów eksplatacyjnych oraz papieru komputerowego 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.07.2010 r.
Nr ogłoszenia: 196296-2010
Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe w ramach szkoleń „Problemy psychiczne w wieku senioralnym” w ramach wojewódzkiego programu Nestor w podziale na Zadania;  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25.06.2010 r.
Nr ogłoszenia: 184254-2010
Przetarg nieograniczony na „usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Ustaw” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania.

 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.06.2010 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Pracy z osobą niepełnosprawną i z zaburzeniami psychicznymi” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.06.2010 r.
Nr ogłoszenia:
Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe w ramach szkoleń „Problemy psychiczne w wieku senioralnym” w ramach wojewódzkiego programu Nestor w podziale na Zadania;  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.06.2010 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia „Problemy psychiczne w wieku senioralnym” w ramach wojewódzkiego programu Nestor  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.06.2010 r.
Nr ogłoszenia: 175542-2010
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „PRACY SOCJALNEJ” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.06.2010 r.
Nr ogłoszenia: 172132-2010
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Uzależnień” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.06.2010 r.
Nr ogłoszenia: 154145-2010
Przetarg nieograniczony na usługę polegająca na wykonaniu badań terenowych do projektu badawczego  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.06.2010 r.
Nr ogłoszenia: 167098-2010
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu "Pracy z osoba starszą" wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.06.2010 r.
Nr ogłoszenia: 165654-2010
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Ekonomi społecznej” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.06.2010 r.
Nr ogłoszenia: 154302-2010
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, z podziałem na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.06.2010 r.
Nr ogłoszenia: 153892-2010
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi cateringowej w ramach szkoleń "Problemy psychiczne w wieku senioralnym" w ramach wojewódzkiego programu Nestor 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.05.2010 r.
Nr ogłoszenia: 145246-2010
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Rozwoju osobistego” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25-05-2010 r.
Nr ogłoszenia: 143664-2010
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu "Rodzicielstwa zastępczego" wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25-05-2010 r.
Nr ogłoszenia: 143862-2010
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu "Ustaw" wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.05.2010 r.
Nr ogłoszenia: 140286-2010
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia "Problemy psychiczne w wieku senioralnym" w ramach wojewódzkiego programu Nestor 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.05.2010 r.
Nr ogłoszenia: 131585-2010
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi cateringowej w ramach szkoleń "Problemy psychiczne w wieku senioralnym" w ramach wojewódzkiego programu Nestor 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 20.05.2010 r.
Nr ogłoszenia: 138616 - 2010
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Zarządzania projektem” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej” w podziale na zadania. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.05.2010 r.
Nr ogłoszenia: 131592-2010
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu "Praca z rodziną" wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.05.2010 r.
Nr ogłoszenia: 111231-2010
Przetarg nieograniczony na usługi przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w zakresie kursu języka migowego dla beneficjentów projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.05.2010 r.
Nr ogłoszenia: 124430-2010
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji seminariów wraz z wynajmem sal oraz obsługą cateringową dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 33213
Liczba gości online: