Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Projekt badawczy 2010-2011
 
O projekcie

Jesteśmy na ukończeniu prac nad narzędziem badawczym, które posłuży do przeprowadzenia badania organizacji pozarządowych.
Niewielkie opóźnienie wynika z konieczności przygotowania, jak najbardziej precyzyjnych i szczegółowych narzędzi, tak aby rezultaty badań były rzetelne i możliwie najwierniej oddały stan faktyczny kondycji dolnośląskiej NGO, działających w obszarze pomocy i integracji społecznej. Jak tylko prace zostaną zakończone, ankieterzy pojawią się w siedzibach organizacji i rozpoczną etap badań terenowych.

W między czasie ukończyliśmy prace nad projektem plakatu promocyjno - informacyjnego, który prezentujemy poniżej. Blisko 100 takich plakatów zostanie rozdystrybuowanych w wybranych instytucjach i organizacjach z Dolnego Śląska. Rozglądajcie się również za nim w Internecie!

Już wkrótce będziemy Państwa informować o rozpoczętych badaniach i celu naszego projektu poprzez informację e - mailową!"Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku."
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie: 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Okres realizacji projektu: 01.01.2010 - 31.07.2011

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 1500
Liczba gości online: