Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Projekt systemowy PO KL 2013-2015
 
Aktualności
Życzenia Bożonarodzeniowe

choinka

Data publikacji: 20.12.2016 r.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza na spotkanie animacyjne w Lubomierzu 12.12.2016 r.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza na spotkanie animacyjne w Lubomierzu 12.12.2016 r.
 Program Program spotkania
Data publikacji: 12.12.2016 r.
Zaproszenie na spotkanie „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych” Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu jeleniogórskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Punkt Informacyjny Funduszy Europejskiej w Jeleniej Górze organizuje spotkanie pt. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych” w siedzibie Książnicy Karkonoskiej. Spotkanie będzie dotyczyć zasad pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz Programów Krajowych. Do udziału organizatorzy zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby i podmioty współpracujące z organizacjami pozarządowymi.
 Program Program spotkania
 Zaproszenie Zaproszenie
Data publikacji: 7.12.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ).

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w ostatnim spotkaniu sieciującym podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, które zostanie poświecone zagadnieniom dotyczącym finansowana Centrów Integracji Społecznej.

Miejsce: Miejsko – Gminne Centrum Kultury, Bystrzyca Kłodzka; ul. Wojska Polskiego 20

Termin:7.12.2016 r. (środek)

Termin przesyłania zgłoszeń: 1.12.2016 r., godz. 14:00 Rekrutacja została przedłużona do dnia 5.12.2016 do godz. 12.00

Ilość miejsc na spotkaniu: 30
Czas trwania każdego spotkania: 6 h (9.00-15.00)
Prowadzący: Lucyna Pachciarz – Specjalistka ds. ekonomii społecznej, ekspert

Telefon kontaktowy: 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • Centrów Integracji Społecznej
 • Klubów Integracji Społecznej
 • Zakładów Aktywności Zawodowej
 • Warsztatów Terapii Zajęciowych
 • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych wspierających działalność ww podmiotów

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl


 Program Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 24.11.2016 r.
Dzień Pracownika Socjalnego
Szanowni Państwo, Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy Państwu z głębi serca płynące życzenia wraz z podziękowaniami za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka. Życzymy Państwu wytrwałości, wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz nieskończonej życzliwości otoczenia, by wykonywana przez Państwa praca sprawiała satysfakcję i dawała oczekiwane efekty. Niech wdzięczność wszystkich przychylnych osób pozwoli uwierzyć, że warto pomagać, bo prawdziwe dobro wróci ze zdwojoną siłą! Pracownicy i kierownictwo DOPS
Data publikacji: 21.11.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu przyznał Znak Ekonomii Społecznej „Znak Zakup Prospołeczny”

W drodze Zarządzenia nr 28/2016 Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2016 r. został przyznany Znak Ekonomii Społecznej „Znak Zakup Prospołeczny” następującym podmiotom wraz z wykazem usług:

1. Spółdzielnia Socjalna „Invest”

a. Sprzedaż i montaż i obróbka stolarki budowlanej- otworowej

b. Usługi remontowo – budowlane

c. Usługi porządkowe

2. Spółdzielnia Socjalna „Błysk”

a. Usługi porządkowe

3. Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Edukacja i Rozwój”
w Krosnowicach

a. Usługi sprzątania wewnątrz budynku i na zewnątrz (utrzymania czystości, placów, ulic, parkingów, chodników, miejsc publicznych, utrzymania czystości w zakładach pracy wewnątrz i na zewnątrz)

4. Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

a. Usługi ogrodniczo-porządkowe

b. Usługi stolarskie

Data publikacji: 10.11.2016 r.
„Przepis na sukces ekonomii społecznej – znak, plan czy CSR ?”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na wydarzenie „Przepis na sukces ekonomii społecznej – znak, plan czy CSR ?”została przedłużona do dnia 24.11.2016 r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na wydarzenie „Przepis na sukces ekonomii społecznej – znak, plan czy CSR ?”została przedłużona do dnia 21.11.2016 r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na wydarzenie „Przepis na sukces ekonomii społecznej – znak, plan czy CSR ?”

Celem wydarzenia jest zwiększenie wiedzy na temat działań, przyczyniających się do wzmacniania rozwoju Ekonomii Społeczne na Dolnym Śląsku, a także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jaki wpływ może mieć kształtowanie regionalnych dokumentów strategicznych, budowanie marki produktów/usług podmiotów Ekonomii Społecznej za pomocą znaku „Zakup Prospołeczny” oraz współpraca z biznesem na ekonomizację III sektora?

W programie wydarzenia DOPS planuje:

- przedstawienie głównych założeń Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim.

- uroczyste nadanie znaku „Zakup Prospołeczny” dolnośląskim podmiotom Ekonomii Społecznej

- wręczenie nagród laureatom konkursu „Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Społeczne Roku”

- wymianę wiedzy i doświadczenia przedstawicieli trzech sektorów w ramach paneli dyskusyjnych:

· W poszukiwaniu odpowiedzialnych społecznie realizatorów zadań samorządu – znak „Zakup Prospołeczny” jako gwarant jakości /prowadzący: Tomasz Mika- Prezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi)

· Jak podmioty ES mogą włączyć się w strategię CSR przedsiębiorstw? / prowadząca: Anna Gużda - Chejron Spektrum Edukacji

· Ekonomizacja 3 sektora ( finansowanie, pożyczki) / prowadząca: Mirosława Hamera – Dyrektor Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)

Termin: 25 listopada 2016 r.

Czas trwania spotkania: 9.00 - 15.15

Miejsce: Wrocławskie Centrum Integracji, ul. Strzegomska 49

Termin przesyłania zgłoszeń: 15.11.2016 r.

Ilość miejsc na spotkanie: 100

Telefon kontaktowy: 500 156 050, 500 156 055, 500 156 066

Zaproszenie na wydarzenie „Przepis na sukces ekonomii społecznej – znak, plan czy CSR ?”Zaproszenie na wydarzenie „Przepis na sukces ekonomii społecznej – znak, plan czy CSR ?”
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Program spotkaniaProgram spotkania
Data publikacji: 8.11.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze w Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Wrocławiu pn. „Wsparcie i finansowanie lokalnych zasobów ekonomii społecznej”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. „Wsparcie i finansowanie lokalnych zasobów ekonomii społecznej”.

 

LEGNICA

Termin: 17.11.2016 r.

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4,  59-220 Legnica

Termin przesyłania zgłoszeń: 16.11.2016, godz. 12:00

 

WAŁBRZYCH

Termin: 21.11.2016 r.

Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10,  58-300 Wałbrzych

Termin przesyłania zgłoszeń: 17.11.2016, godz. 15:00

 

JELENIA GÓRA

Termin: 22.11.2016 r.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10,  58-500 Jelenia Góra

Termin przesyłania zgłoszeń: 18.11.2016, godz. 15:00

 

WROCŁAW

Termin: 29.11.2016 r.

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu

Termin przesyłania zgłoszeń: 25.11.2016, godz. 12:00

 

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25

Czas trwania spotkań: 09:00-15:00

Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny

tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • przedsiębiorstw społecznych
 • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
 • organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
 • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania  lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

 

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

 

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

 

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Hubska 7

50-501 Wrocław

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Program spotkaniaProgram spotkania

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 28.10.2016 r.
Zaproszenie do konsultacji społecznych „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim 2016-2020″

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim 2016-2020.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu konsultacji społecznych.

Termin konsultacji: od dnia 3 października 2016 r. do dnia 28 października 2016 r.

Uwagi i wnioski do dokumentu (RPRES) można składać na piśmie w sekretariacie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, ul. Hubska 7, 50-501 Wrocław lub elektronicznie na adres: j.gozdz@dops.wroc.pl, na odpowiednim formularzu dostępnym do pobrania poniżej.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po 28 października 2016 r., jak również niepodpisane czy przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych, nie będą uwzględniane.

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych Programu i uwzględnieniu zmian wynikających z konsultacji społecznych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu www.dops.wroc.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Do pobrania:

 Regionalny Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020Regionalny Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020
 Formularz zgłaszania uwag i wniosków do Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 w województwie dolnośląskim Formularz zgłaszania uwag i wniosków do Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 w województwie dolnośląskim

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Magdaleną Macurą nr tel. 508 215 198, e-mail: m.macura@dops.wroc.pl lub Justyną Góźdź nr tel. 500 156 066, e-mail: j.gozdz@dops.wroc.pl .

Data publikacji: 21.10.2016 r.
"Rusza nabór na dotacje dotyczące tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w regionie wrocławskim"

Chcesz zatrudnić pracownika w fundacji, stowarzyszeniu, spółdzielni socjalnej? Myślisz
o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego (np. spółdzielni socjalnej, spółki not for profit)?

Pomożemy Ci utworzyć i prowadzić przedsiębiorstwo społeczne pod kątem prawnym, finansowym i (przede wszystkim) biznesowym. Uruchamiamy nabór formularzy zgłoszeniowych dla osób indywidualnych oraz osób prawnych zainteresowanych uzyskaniem bezzwrotnej dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz z partnerem projektu Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w związku z realizacją projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informują, iż w terminie od 21 października do 10 listopada 2016 r. prowadzić będą rekrutację dla osób fizycznych i prawnych chcących utworzyć nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

W ramach prowadzonej rekrutacji będzie można starać się o m.in.:

- wsparcie finansowe dla osób ubiegających się o zatrudnienie w nowo utworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych (max. 18 500 zł na osobę, max 100 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne),

- wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych (max. 20 000 zł na osobę, max 100 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne).

Osoby i podmioty zainteresowane utworzeniem nowym miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji dostępnym na stronie internetowej www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl w zakładce Wrocław oraz wypełnienie
i dostarczenie osobiście odpowiednie formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Ul. Piłsudskiego 95

50-016 Wrocław

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej  są dostępne tutaj

Rekrutacja będzie trwać w dniach od 21 października 2016r. do 10 listopada 2016r.

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów
71 796 30 00 oraz 71 789 92 15.

Data publikacji: 19.10.2016 r.
Na Dolnym Śląsku będzie więcej podmiotów ze znakiem „Zakup prospołeczny”.

Zakup prospołeczny jest systemem certyfikacji, wyróżniającym produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej. Pomysłodawcą znaku jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, która podpisała umowę sublicencyjną z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej na przyznawanie znaku podmiotom z terenu Dolnego Śląska.

W województwie dolnośląskim jest pięć podmiotów ze Znakiem Ekonomii Społecznej Zakup Prospołeczny to: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO z Wrocławia, Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa z Polkowic, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE z Bielawy. Kupując produkty, bądź korzystając z usług, oznaczonych znakiem „Zakup Prospołeczny”:

 • wspieramy polskie produkty i usługi,
 • mamy wpływ na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i innych, mającym niewielkie szanse na otwartym rynku pracy,
 • pozwalamy rozwijać się lokalnym podmiotom ekonomii społecznej (np. organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym), które w jeszcze większym zakresie mogą realizować działania na rzecz swojej społeczności lokalnej,
 • mamy pewność, że dokonujemy zakupów odpowiedzialnych społecznie.

Więcej informacji na temat znaku „Zakup Prospołeczny” znajdziesz tutaj:

http://www.zakupprospoleczny.pl/

http://dops.wroc.pl/

Facebook

Więcej informacji na temat podmiotów, starających się o znak oraz ich produktach i specyfice działań społecznych, znajdziesz tutaj:

 • Spółdzielnia Socjalna „Invest”

http://www.spoldzielniainvest.pl/

 • Spółdzielnia Socjalna „Błysk”

 

http://blysk-lubin.blogspot.com/

 

 • Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Edukacja i rozwój” w Krosnowicach

 

 • Centrum Integracji Społecznej Kamieniec Ząbkowicki
Data publikacji: 17.10.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-doradcze „Ekonomia społeczna w polityce gmin i powiatów”.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-doradczych dotyczących problematyki związanej z kształtowaniem lokalnej polityki rozwoju w zakresie ekonomii społecznej, określonej w dokumentach strategicznych takich jak Strategia Rozwoju gminy/powiatu, Programy Współpracy Z Organizacjami Pozarządowymi, Lokalny Program Rewitalizacji, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

 1. WAŁBRZYCH

Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych

Termin: 7.11.2016 r. (poniedziałek)

Termin przesyłania zgłoszeń: 28.10.2016 r., godz. 16:00 (rekrutacja została przedłużona do 04.11.2016 r. godz. 12:00)

 1. JELENIA GÓRA

Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10,  58-500 Jelenia Góra


Termin: 16.11.2016 r. (środa)

Termin przesyłania zgłoszeń: 10.11.2016 r., godz. 16:00 (rekrutacja została przedłużona do 14.11.2016 r. godz. 12:00) Termin: 16.11.2016 r. (środa)

 1. LEGNICA

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4,  59-220 Legnica

Termin: 28.11.2016 r.

Termin przesyłania zgłoszeń: 25.11.2016, godz. 16:00

 

Ilość miejsc na każdym spotkaniu:   25
Czas trwania każdego spotkania:      6 h  (9.00-15.00)
Prowadzący: Lucyna Pachciarz – Specjalistka ds. ekonomii społecznej

Telefon kontaktowy: 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • przedsiębiorstw społecznych
 • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
 • organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
 • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl


 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Program spotkaniaProgram spotkania - Legnica
Program spotkaniaProgram spotkania - Wałbrzych
Program spotkaniaProgram spotkania- Jelenia Góra
Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 13.10.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze w Jeleniej Górze, Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy pn. „Realizacja usług społecznych użyteczności publicznej przez samorządy – dobre praktyki we współpracy jednostek”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. „Realizacja usług społecznych użyteczności publicznej przez samorządy – dobre praktyki we współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej”.

 

JELENIA GÓRA

Termin: 19.10.2016 r.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10,  58-500 Jelenia Góra

Termin przesyłania zgłoszeń: 18.10.2016, godz. 12:00

 

WROCŁAW

Termin: 21.10.2016 r.

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu

Termin przesyłania zgłoszeń: 20.10.2016, godz. 12:00

 

WAŁBRZYCH

Termin: 24.10.2016 r.

Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10,  58-300 Wałbrzych

Termin przesyłania zgłoszeń: 21.10.2016, godz. 12:00

 

LEGNICA

Termin: 27.10.2016 r.

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4,  59-220 Legnica

Termin przesyłania zgłoszeń: 26.10.2016, godz. 12:00

 

 

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25

Czas trwania spotkań: 09:00-15:00

Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny

tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • przedsiębiorstw społecznych
 • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
 • organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
 • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania  lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

 

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

 

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

 

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

 1. Hubska 7

50-501 Wrocław

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Program Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 7.10.2016 r.
Dolnośląski Dzień Pracownika Socjalnego 2016
Szanowni Państwo,

W imieniu Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej oraz Pana dr Romana Szełemeja Prezydenta Miasta Wałbrzycha DOPS zaprasza Państwa na Dzień Pracownika Socjalnego, którego organizatorem w roku 2016 będzie Gmina Wałbrzych.
Uroczystość odbędzie się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w dniu 21 listopada 2016 w godzinach 11:00 – 15:00, a tematem przewodnim będą:

„Społeczne aspekty rewitalizacji na przykładzie Miasta Wałbrzycha”

Zaproszenie, program, formularz Zaproszenie, program, formularz
Plakat Plakat - promujący

Data publikacji: 6.10.2016 r.
Rekrutacja na spotkanie sieciujące podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ).

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym którego tematyka zostanie poświęcona zagadnieniom związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w CIS, KIS, ZAZ oraz WTZ.

 

Miejsce: WAŁBRZYCH Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych

Termin: 18.10.2016 r. (wtorek)

Termin przesyłania zgłoszeń: 14.10.2016 r., godz. 14:00

Ilość miejsc na każdym spotkaniu:   30
Czas trwania każdego spotkania:      6 h  (9.00-15.00)
Prowadzący: Lucyna Pachciarz – Specjalistka ds. ekonomii społecznej oraz ekspert - Marta Sys

Pani Marta Sys jest prawnikiem posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie ekonomii społecznej, w szczególności  w doradzaniu organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym. Powadziła zarówno doradztwo dla organizacji pozarządowych, OPS-ów, PCPR- ów, jaki  i wiele szkoleń z zakresu ekonomii społecznej, w tym dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Telefon kontaktowy: 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • Centrów Integracji Społecznej
 • Klubów Integracji Społecznej
 • Zakładów Aktywności Zawodowej
 • Warsztatów Terapii Zajęciowych
 • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych wspierających działalność ww podmiotów

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Do pobrania:

Data publikacji: 6.10.2016 r.
Konferencja „Rozwój gospodarki społecznej na Dolnym Śląsku”

„Rozwój gospodarki społecznej na Dolnym Śląsku”

Konferencja naukowo-praktyczna

Wrocław, 14.10.2016

Miejsce

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Cel konferencji

Celem konferencji jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie funkcje społeczne i ekonomiczne pełnią podmioty ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku?
 • Jaka jest sytuacja dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej?
 • Jak wspierać rozwój ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku?
 • Jakie są perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Polsce?  

 

Organizatorzy:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Pliki do pobrania


 Program konferencji Program konferencji
Zaproszenie na konferencję Zaproszenie na konferencję
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 4.10.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu przyznał Znak Ekonomii Społecznej „Znak Zakup Prospołeczny”
W drodze Zarządzenia nr 19/2016 Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu z dnia 27 września 2016 r. został przyznany Znak Ekonomii Społecznej „Znak Zakup Prospołeczny” następującym podmiotom wraz z wykazem towarów i usług:

1. Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko

Poduszka ekologiczna wypełniona łuską orkiszową
Poduszka ekologiczna wypełniona łuską gryczaną
Woreczek antystresowy wypełniony ziarnem gryki
Siedzisko relaksacyjne idealne dla dzieci wypełnione łuską orkiszową albo gryczaną
Pufy różnej wielkości wypełnione granulatem styropianowym

2. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO
Torby i plecaki z bawełny
Torby i plecaki z kodury
Torby i plecaki z filcu
Torby i plecaki z tyveku
Torby i plecaki z lnu marki Orzeł (produkt dolnośląski)
Torby i plecaki z winylu/mesh (upcykling)
Akcesoria papiernicze

3. Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa
Usługa animacji społeczno –kulturalnej

4. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE
Ręcznie malowana ceramika
Gadżety reklamowe
Data publikacji: 3.10.2016 r.
Zaproszenie do konsultacji społecznych „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim 2016-2020″
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim 2016-2020.

Termin konsultacji: od dnia 03.10.2016 r. do dnia 14 października 2016 r.

Uwagi i wnioski do dokumentu (RPRES) można składać na piśmie w sekretariacie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, ul. Hubska 7, 50-501 Wrocław lub elektronicznie na adres: j.gozdz@dops.wroc.pl, na odpowiednim formularzu dostępnym do pobrania poniżej.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po 14 października 2016 r., jak również niepodpisane czy przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych, nie będą uwzględniane.

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych Programu i uwzględnieniu zmian wynikających z konsultacji społecznych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu www.dops.wroc.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Do pobrania:

 Regionalny Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020Regionalny Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020
 Formularz zgłaszania uwag i wniosków do Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 w województwie dolnośląskim Formularz zgłaszania uwag i wniosków do Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 w województwie dolnośląskim

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Magdaleną Macurą nr tel. 508 215 198, e-mail: m.macura@dops.wroc.pl lub Justyną Góźdź nr tel. 500 156 066, e-mail: j.gozdz@dops.wroc.pl .

Data publikacji: 3.10.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do ubiegania się o przyznanie znaku „Zakup Prospołeczny” na swoje produkty i  usługi. Kolejne posiedzenie Kapituły odbędzie się 18 października 2016 r. Wnioski o certyfikacje prosimy składać do końca września.

Zakup prospołeczny” jest zarejestrowanym znakiem, który informuje klienta/kontrahenta, że produkt jest wytworzony w organizacji, która należy do sektora ekonomii społecznej oraz jest wysokiej jakości. Przyznawany jest produktom, które cechują się szczególną dbałością o wysoką jakość towarów. Umieszczany jest w zależności od potrzeb podmiotu, w miejscach, które najbardziej odpowiadają podmiotowi np. na opakowaniach produktów, logo w miejscu pracy, na stronie internetowej.

Certyfikacji mogą się poddać Podmioty Ekonomii Społecznej:
- posiadające odpowiednią formę prawną (centrum integracji społecznej, zakład aktywności zawodowej, spółdzielnia socjalna, fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia inwalidów i niewidomych, spółka non-profit, inny podmiot, który spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoba prawna i jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarczą, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym, spółdzielnia o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym, w tym spółdzielnie pracy;
- mające siedzibę na terenie Dolnego Śląska;
- prowadzące działalność o charakterze społecznym;
- funkcjonujące na rynku przez co najmniej 6 miesięcy;
- prowadzące działalność o charakterze ekonomicznym
- podmiot musi w ostatnim okresie obrachunkowym posiadać nie mniej niż 30% przychodu (nie dotyczy ZAZ).

Informacja i Biuro Znaku „Zakup Prospołeczny”:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Biuro Znaku prowadzi:

Małgorzata Ziemiańska
500 156 055
Adres e-mail: m.borek@dops.wroc.pl
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30

Informacji udziela:
Lucyna Pachciarz
500 156 050
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl
Na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej www.dops.wroc.pl w zakładce zakup prospołeczny są udostępnione dokumenty niezbędne do uzyskania certyfikatu.

Data publikacji: 15.09.2016 r.
REKRUTACJA NA WIZYTĘ STUDYJNĄ W WIELKOPOLSKICH PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZENEJ DLA CIS/KIS/ZAZ/WTZ I PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU, DZIAŁAJACYCH NA RZECZ WW. PODMIOTÓW

 

W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zapraszamy serdecznie na bezpłatną dwudniową wizytę studyjną do okolic Konina oraz Poznania (Koło, Kramsk, Konin, Słupca, Poznań) w dniach 29-30 września  2016r.

 

Gościć nas będzie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalnych, które przedstawi nam działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i samorządy na rzecz rozwoju podmiotów o charakterze reintegracyjnym (KIS, ZAZ) oraz spółdzielni socjalnych. Celem wizyty jest przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania podmiotów wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

Podczas wizyty będzie można dowiedzieć się:

- jakie działania prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalnych ,

- jak funkcjonuje koniński Klub Integracji Społecznej,

- w jaki sposób tworzono i jak funkcjonują spółdzielnie socjalne, w których zatrudnienie znajdują uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej,

- jak budować współpracę pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej a Spółdzielnią Socjalną,

- jak przebiega współpraca z lokalnymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz zwiększenia skuteczności pomocy społecznej,

- jak budować współpracę z pracodawcami.

 

W ramach wizyty zapewniamy materiały edukacyjne, transport z Wrocławia (z możliwością zabrania uczestników na trasie Wrocław – Konin), nocleg oraz wyżywienie (zgodnie z programem).

 

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: l.pachciarz@dops.wroc.pl do 15 września 2016 r. lub pocztą tradycyjną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • Centrów Integracji Społecznej
 • Klubów Integracji Społecznej
 • Zakładów Aktywności Zawodowej
 • Warsztatów Terapii Zajęciowych
 • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych wspierających działalność ww. podmiotów.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Sandrą Kmieciak

(tel. 500 156 050, mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl)

 

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.


 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
 Program wizytyProgram wizyty

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 8.09.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ).

Spotkania sieciujące odbywają się cyklicznie i są skierowane do przedstawicieli Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej.

Do udziału w najbliższym spotkaniu, które odbędzie się 21.09.2016 na prośbę MRPiPS zostanie ustalony nowy termin spotkania. Spotkanie odbędzie się w drugim tygodniu października 2016 r., zapraszamy szczególnie przedstawicieli Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Dotyczyć ono będzie budowania współpracy pomiędzy podmiotami reintegracyjnymi (CIS/KIS) a Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowymi Urzędami Pracy.

Miejsce: WROCŁAW, Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10

Termin: 21.09.2016 na prośbę MRPiPS zostanie ustalony nowy termin spotkania. Spotkanie odbędzie się w drugim tygodniu października 2016 r..

Termin przesyłania zgłoszeń: 15.09.2016 r., godz. 14:00 w związku ze zmianą terminu spotkania rekrutację przedłużono do dnia 30.09.2016 r.

Ilość miejsc na spotkaniu: 30
Czas trwania spotkania: 6 h (9.00-15.00)

Telefon kontaktowy: 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • Centrów Integracji Społecznej
 • Klubów Integracji Społecznej
 • jednostek samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjne,

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

 1. Hubska 7

50-501 Wrocław

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl


 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 5.09.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne spotkanie "Załóż przedsiębiorstwo społeczne i rozwijaj swoją organizację"

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzony przez  Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Subregionu Wrocławskiego(Subregion Wrocławski tworzą: Miasto Wrocław i powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski) oraz osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego

do udziału w bezpłatnym spotkaniu

„Załóż przedsiębiorstwo społeczne i rozwijaj swoją organizację”

 

Termin spotkania: 12 września 2016

Miejsce spotkania: Wrocław, ul. Piłsudskiego 95/1

Początek spotkania: godz.  1212

Czas trwania : ok. 2h

Program spotkania:

 • rejestracja Uczestników/czek
 • możliwości pozyskania dotacji na zatrudnienie w Przedsiębiorstwach Społecznych
 • szczegółowe zasady przyznawania dotacji
 • wsparcie szkoleniowe i doradcze Ośrodka Wpierania Ekonomii Społecznej dla nowopowstających Przedsiębiorstw Społecznych
 • oferta Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznego
 • odpowiedzi na pytania z sali

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu! Przyjdź i dowiedz się jakie wymogi trzeba spełnić aby zdobyć dotację w wysokości nawet 100 tysięcy zł na utworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny: 71 796 30 00 bądź mailowy: dowes@rcwip.pl. Zapraszamy!

 

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ramach projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wrocławskiego” oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 5.09.2016 r.
Zaproszenie dla kierowników jednostek pomocy społecznej z województwa dolnośląskiego na spotkanie tematyczne opieka prawna/kuratela nad osobą częściową lub całkowicie ubezwłasnowolnioną
Szanowni Państwo, Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej zaprasza kierowników jednostek pomocy społecznej do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu dotyczącym opieki prawnej/kurateli nad osobą częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnioną. Szczegóły spotkania w załączniku.

Pobierz plikZaproszenie na spotkanie
Data publikacji: 31.08.2016 r.
INFORMACJA O WARSZTACIE SPECJALISTYCZNYM

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje o możliwości wzięcia w odpłatnym warsztacie specjalistycznym

 

 1. Praca terapeutyczna ze sprawcą przemocy domowej w ujęciu systemowym

 

Warsztat prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski

Termin i miejsce: 22 i 23 września 2016 od godz. 9.15 do godz. 17.15 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej ul. Strzegomska 55.

DOPS nie prowadzi rekrutacji na warsztat.

Informacje na temat zgłoszeń i odpłatności znajdują się poniżej.

 

W programie

Dzień 1: Praca ze sprawcą w wielu perspektywach psychologicznych

 • Dominujące problemy w dyskursie społecznym: teoria i doświadczenie
 • Nieuniknione wątpliwości, kto wpływa  na każdego z uczestników. Jak rozpoznać ten wpływ i jak go traktować? Teoria i praktyka.
 • Ograniczona tożsamość - sprawca/ofiara. Jak  rozpoznać? Jak postępować?
 • Przemoc w ujęciu systemowym. Teoria i hipotezy. Analiza przypadku.
 • Trening: przygotowanie podstaw, budowanie relacji w pracy, zarys procesu
 1. Triada - pozycje poszczególnych osób
 2. Praca z parą z kartami bezpieczeństwa
 3. Konwersacja ujawniająca i refleksja nad własnym wpływem
 4. Wywiad narracyjny   w aspekcie tożsamości

Dzień 2: Praca nad zatrzymywaniem przemocy, podjęciem odpowiedzialności i odbudowaniem relacji

 1. Analiza systemowa
 2. Badanie wypowiedzi pomiędzy znaczeniami. Praca z linguagramem

3 . Badanie zasobności opowieści

 1. Odbudowanie relacji
 2. Zaangażowanie profesjonalnych I nieprofesjonalnych organizacji.

Linguagram=  jest metodą analizy znaczeń jakie sprawca stosuje w swoich wypowiedziach i służy do konfrontowania sprawcy z jego działaniami

Ilość uczestników:  liczba uczestników ograniczona do 30

TRENER: KRIS(TIEN) DECRAEMER (członek Interaktywnej Akademii w Antwerpii - Belgia) – psycholog kliniczny, psychoterapeuta pracujący w podejściu systemowym i narracyjnym, prowadzi terapię sprawców i ofiar przemocy domowej, terapię traumy i mediacje rodzinne. Prowadziła szkolenia w Rumunii, Francji, Holandii, Anglii  i Niemczech

Koszt dla uczestnika 150 zł. (W tym uczestnictwo w warsztacie, catering)

 

Organizator szkolenia:  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej i Gabinet Psychoterapii dr Doroty Dyjakon

Liczba miejsc ograniczona: Zgłoszenia należy przesyłać na adres dorotadyjakon@wp.pl  do 10 września 2016.

Opłatę za warsztat w wysokości 150 zł. należy przesłać na konto:

Gabinet Psychoterapii Dorota Dyjakon

Nr konta 46 1140 2004 0000 3302 3329 6416

Data publikacji: 26.08.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie doradcze w Legnicy, Wrocławiu, Wałbrzychu i Jeleniej Górze pn. „Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej”

LEGNICA
ZMIANA TERMINU. Aktualny termin to: 23.09.2016 r. (termin 07.09.2016 r. jest nieaktualny)

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4, 59-220 Legnica
Termin przesyłania zgłoszeń: 21.09.2016, godz. 12:00,

WROCŁAW
Termin: 20.09.2016 r.

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu
Termin przesyłania zgłoszeń: 14.09.2016, godz. 15:00 ,rekrutacja została przedłużona do 16.09.2016, godz. 14:00

WAŁBRZYCH
Termin: 26.09.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Termin przesyłania zgłoszeń: 16.09.2016, godz. 15:00 rekrutacja została przedłużona do 23.09.2016, godz. 12:00

JELENIA GÓRA
Termin: 30.09.2016 r.
Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
Termin przesyłania zgłoszeń: 27.09.2016 , godz. 15:00 rekrutacja została przedłużona do 29.09.2016, godz. 12:00


Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25
Czas trwania spotkań: 09:00-15:00
Prowadzący: Marta Lebiecka - specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej


Hubska 7

50-501 Wrocław

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl


 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

 Program spotkaniaProgram spotkania

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 25.08.2016 r.
Rekrutacja na spotkanie sieciujące podmioty o charakterze reintegracyjnym

W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej chciałabym Państwa zaprosić do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.

Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie tworzenia regionalnej reprezentacji WTZ poprzez powołania regionalnego stowarzyszenia. Dlatego na spotkanie zapraszamy przede wszystkim przedstawiciel dolnośląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Stowarzyszenie osób fizycznych będzie miało na celu, przede wszystkim:

- wpływ na kształtowanie polityk publicznych, związanych z celami i działalnością WTZ,

- wypracowywanie i reprezentowanie wspólnego stanowiska dolnośląskich WTZ na poziomie ogólnopolskim,

- dbanie o partykularne interesy WTZ, związane z funkcjonowaniem formalno– prawnym.

Miejsce: powiat lubiński (Lubin lub okolice), godz. 10.00-16.00 - dokładny adres zostanie wskazany po 25.08.2016

Termin: 06.09.2016 r .

Termin przesyłania zgłoszeń: 31.08.2016 r., godz. 14:00

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 30
Czas trwania każdego spotkania: 6 h (10.00-16.00)
Prowadzący: Lucyna Pachciarz – Specjalistka ds. ekonomii społecznej oraz Grzegorz Wojtanowski (Fundacja AKME)

Grzegorz Wojtanowski jest prawnikiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie ekonomii społecznej, w szczególności w doradzaniu organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym. Powadził zarówno doradztwo prawne dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, jaki i wiele szkoleń z zakresu ekonomii społecznej, w tym dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Telefon kontaktowy: 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • Centrów Integracji Społecznej
 • Klubów Integracji Społecznej
 • Zakładów Aktywności Zawodowej

· Warsztatów Terapii Zajęciowych

· jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych wspierających działalność ww podmiotów

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

 Program spotkaniaProgram spotkania

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
 Program spotkaniaProgram spotkania

Data publikacji: 24.08.2016 r.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.
Zgłoszenie obejmujące wypełniony załączony formularz oraz CV należy przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Pożytku Publicznego: pozytek@pozytek.gov.pl oraz Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.pl i Piotr.Barbucha@mrpips.gov.pl z dopiskiem w tytule: Nabór na członków KA.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu AkredytacyjnegoOgłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego
Formularz zgłoszeniowy
na członka Komitetu Akredytacyjnego
Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Akredytacyjnego
Data publikacji: 22.08.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w pracach grupy roboczej ds. edukacji oraz grupy roboczej ds. promocji, działającej przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w dzień powszedni w godzinach od 9:00
do 15:00. Informacja odnośnie członków grup roboczych znajdą Państwo na
naszej stronie DOPS w zakładce Grupy Robocze.

Terminy spotkań grupy roboczej ds. edukacji - 12.08.2016 r., 23.09.2016 r.,
26.10.2016 r. 

Terminy spotkań grupy roboczej ds. promocji - 2.09.2016r. 5.10.2016 r.,
18.11.2016 r.

Do udziału w grupach zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz
wolontariuszy: 
. przedsiębiorstw społecznych, 
. podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy
lub integracji społecznej, 
. organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub
integracji społecznej, 
. instytucji wspierających ekonomię społeczną, 
. jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjne, 
. przedstawicieli nauki lub biznesu, 
. posiada siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa
dolnośląskiego. 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania
spotkania grupy lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich
uczestników. Nie zapewniamy transportu dla uczestników oraz zwrotu kosztów
dojazdu. 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego oraz przesłanie go do dnia 16 września 2016r. drogą mailową
lub faxem lub pocztą na adres: 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w
przypadku dużego zainteresowania. Wszystkie zakwalifikowane osoby,
poinformujemy drogą mailową lub telefoniczną. 
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
Data publikacji: 3.08.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze w Wałbrzych, Wrocław, Legnica i Jelenia Góra pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami – nowe regulac

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami – część 2”

WROCŁAW
Termin: 19.08.2016 r.

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu
Termin przesyłania zgłoszeń: 16.08.2016, godz. 15:00 ,


LEGNICA
Termin: 24.08.2016 r.

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4, 59-220 Legnica
Termin przesyłania zgłoszeń: 19.08.2016, godz. 15:00, rekrutacja została przedłużona do 23.08.2016, godz. 13:00

WAŁBRZYCH
Termin: 26.08.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Termin przesyłania zgłoszeń: 21.08.2016, godz. 15:00, rekrutacja została przedłużona do 25.08.2016, godz. 12:00

JELENIA GÓRA
Termin: 29.08.2016 r.
Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
Termin przesyłania zgłoszeń: 24.08.2016 , godz. 15:00, rekrutacja została przedłużona do 25.08.2016, godz. 12:00

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25
Czas trwania spotkań: 09:00-15:00
Prowadzący: Marta Lebiecka - specjalista ds. doradztwa, Lucyna Pachciarz – specjalista ds. ekonomii społecznej oraz ekspert zewnętrzny
tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Hubska 7

50-501 Wrocław

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

 Program spotkaniaProgram spotkania

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
Data publikacji: 3.08.2016 r.
Nabór na szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, uprzejmie zapraszam do udziału w szkoleniu z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Ww. szkolenie zostanie zrealizowane w dwóch turach: I tura od 17.09.2016r. do 28.05.2017r., II tura 26.08.2017r. do 29.04.2018r. (w załączeniu szczegółowy terminarz zjazdów) i jest przeznaczone dla 60 osób z woj. Śląskiego, dla 40 osób z woj. Opolskiego i 100 osób z woj. Dolnośląskiego. Realizacja zadania odbędzie się na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej DPS-VI-5111.54.MJ/2015(21) z dnia 25.11.2015 r. w systemie 11 zjazdów weekendowych ( sobota i niedziela).

W specjalizacji I stopnia mogą wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnieni na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista w zawodzie pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w § 8 ust. 1 pkt 1-2 ww. rozporządzenia, tj.:

1) posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) posiadanie co najmniej 2- letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu.

Z projektu zostaną pokryte koszty:

a) udokumentowanej podróży uczestników - wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Przy rozliczaniu kosztów podróży ROPS w Opolu będzie kierował się zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

b) zakwaterowania uczestników - wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, tj. gdy nie ma możliwości dojazdu na szkolenie w ciągu trzech godzin przed godziną rozpoczęcia szkolenia, lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin po zakończeniu szkolenia. Konieczność skorzystania z noclegu będzie musiała być starannie udokumentowana (np. bilet, rozkład jazdy przewoźników pokazujący, że faktycznie dojazd w określonym czasie nie był możliwy),

c) materiałów dydaktycznych i podręczników - w tym dostęp do biblioteki, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne dostosowane do poszczególnych form zajęć,

d) ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres nauki i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania,

e) opłat z tytułu egzaminów przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną (RKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych,

Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na nr faksu: 77/44 15 259. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w specjalizacji. Zgłoszenia wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie proszę przesłać w terminie do 22.08.2016r. Ponadto prosimy o przesłanie zaświadczenia o zatrudnieniu oraz kserokopii podpisanego zobowiązania - umowy z pracodawcą, obligującego pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz rok po jego zakończeniu (wg. załączonych wzorów). Następnie oryginały ww. dokumentów proszę przesłać drogą pocztową na adres ROPS w Opolu.

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w specjalizacji, zostanie przekazane Państwu telefonicznie. O zakwalifikowaniu na określoną turę będzie decydować:

a) kolejność zgłoszeń,

b) kompletność dokumentów,

c) ndywidualny wybór I lub II tury.

d) nie korzystanie wcześniej ze wsparcia ze specjalizacji I i II stopnia w ramach projektów finansowanych ze środków POKL 2007-2013.

Informacje nt. specjalizacji oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl/ w zakładce Specjalizacja I stopnia. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację p. Agnieszka Ponikowska tel,77/ 44 15 250 wew. 20.

DOPS nie rekrutuje i nie udziela dodatkowych informacji związanych ze szkoleniem

Data publikacji: 3.08.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli ZAZ oraz WTZ na spotkanie sieciujące w Legnicy
W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej chciałabym Państwa zaprosić do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.

Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów oraz pracowników ZAZ (kierowania na otwarty rynek pracy). Spotkanie poświęcimy przede wszystkim zatrudnieniu wspomaganemu.

Miejsce: LEGNICA, Legnicki Inkubator Przedsiębiorczości pl. Wolności 4, Budynek C, parter
Termin: 10.08.2016 r.
Termin przesyłania zgłoszeń: 4.08.2016 r., godz. 14:00
Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 30
Czas trwania każdego spotkania: 6 h (9.00-15.00)
Prowadzący: Lucyna Pachciarz – Specjalistka ds. ekonomii społecznej oraz zaproszeni goście: Małgorzata Gorący – prezes Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, Przedstawiciel Fundacji Eudajmonia z Polkowic , Stanisław Schubert – Prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Telefon kontaktowy: 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
· Centrów Integracji Społecznej
· Klubów Integracji Społecznej
· Zakładów Aktywności Zawodowej
· Warsztatów Terapii Zajęciowych
· jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych wspierających działalność ww podmiotów

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkaniaFormularz zgłoszeniowy
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin Regulamin

Data publikacji: 27.07.2016 r.
Informacja o podmiotach realizujących szkolenia z zakresu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz studia wyższe I stopnia dla aspirantów pracy socjalnej

Na podstawie informacji z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazujemy do wiadomości dane kontaktowe podmiotów, które realizują szkolenia z zakresu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz studia dla aspirantów pracy socjalnej w poszczególnych województwach.
Studia i szkolenia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Przedstawiciele instytucji wymienionych w poniższych tabelach ,udzielą osobom zainteresowanym wszelkich informacji na temat szkoleń specjalizacyjnych i studiów.
DOPS nie pośredniczy w rekrutacjach.

Pobierz plik Lista podmiotów organizująca szkolenia z zakresu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

INFORMACJA O STUDIACH WYŻSZYCH I STOPNIA DLA ASPIRANTÓW PRACY SOCJALNEJ

Lista podmiotów realizująca studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej z województwa dolnośląskiego w ramach projektu "Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” wskazuje na dwa podmioty rekrutujące aspirantów z województwa dolnośląskiego na studia wyższe.
Są to: Dolnośląska Szkoła Wyższa z Wrocławia oraz Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie.

Pobierz plik Lista podmiotów realizująca studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej poniżej do pobrania

Informujemy również, że od dnia 20 lipca br. Uniwersytet Szczeciński rozpoczął rekrutacje na bezpłatne studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku PRACA SOCJALNA.

Studia realizowane są w ramach projektu „Pomagajmy skutecznie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.02.05.00-00-0018/15 zawartej pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Uniwersytetem Szczecińskim.

Miejsce studiów: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński
Zajęcia odbywać się będę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do kogo skierowana jest rekrutacja na te studia?
W studiach mogą uczestniczyć osoby zatrudnione na stanowisku aspiranta pracy socjalnej w instytucjach pomocy społecznej w jednym z sześciu województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Ile trwają studia wyższe I stopnia na kierunku Praca socjalna?
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów rozpoczynają się we wrześniu 2016 r., a ich absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownik socjalny.

Koszt studiów:
Uczestnicy studiów nie ponoszą żadnych kosztów związanych z kształceniem. Dodatkowo mają zagwarantowany nocleg w hotelu podczas zjazdu (sobota/niedziela), zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, w tym dzieci do 7 lat, ubezpieczenie, materiały dydaktyczne i podręczniki.

Informacje szczegółowe:
Osoby zainteresowane studiowaniem mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami znajdującymi się na stronie www.pracasocjalna.usz.edu.pl oraz z dokumentami, które znajdują się poniżej, tj. regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.

Załączniki projektu „Pomagajmy skutecznie”:

Pobierz plik Ankieta osobowa
Pobierz plik Skierowanie aspiranta
Pobierz plik Wzór umowy
Pobierz plik Oświadczenie uczestnika projektu
Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy
Pobierz plik Algorytm obliczania wyników matury
Pobierz plik Regulamin rekrutacji
Data publikacji: 21.07.2016 r.
Na Dolnym Śląsku będzie więcej podmiotów ze znakiem „Zakup prospołeczny”.

Zakup prospołeczny jest systemem certyfikacji, wyróżniającym produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej. Pomysłodawcą znaku jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, która podpisała umowę sublicencyjną z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej na przyznawanie znaku podmiotom z terenu Dolnego Śląska.

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej jako pierwszy w województwie uzyskał znak „Zakup Prospołeczny”. Obecnie starają się o niego następujące podmioty: Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO z Wrocławia, Bytomska Spółdzielnia Socjalna (w trakcie przekształcania się na Świdnicką Spółdzielnie Socjalną), Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa z Polkowic, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE z Bielawy oraz Fundacja Laboratorium Kultury Książki "Libroskop" z Wrocławia.

Kupując produkty, bądź korzystając z usług, oznaczonych znakiem „Zakup Prospołeczny”:

 • wspieramy polskie produkty i usługi,

· mamy wpływ na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i innych, mającym niewielkie szanse na otwartym rynku pracy,

· pozwalamy rozwijać się lokalnym podmiotom ekonomii społecznej (np. organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym), które w jeszcze większym zakresie mogą realizować działania na rzecz swojej społeczności lokalnej,

· mamy pewność, że dokonujemy zakupów odpowiedzialnych społecznie.

Więcej informacji na temat znaku „Zakup Prospołeczny” znajdziesz tutaj:

http://www.zakupprospoleczny.pl/

http://dops.wroc.pl/

https://www.facebook.com/Koordynacja-ekonomii-spo%C5%82ecznej-w-wojew%C3%B3dztwie-dolno%C5%9Bl%C4%85skim-854269941350709/?fref=ts

Więcej informacji na temat podmiotów, starających się o znak oraz ich produktach i specyfice działań społecznych, znajdziesz tutaj:

· Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO z Wrocławia - http://panato.org/

· Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa z Polkowic https://www.facebook.com/inicjatywa.polkowice/

· Fundacja Laboratorium Kultury Książki "Libroskop" - http://www.libroskop.pl/

Data publikacji: 11.07.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze w Wałbrzych, Wrocław, Legnica i Jelenia Góra pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami”

WAŁBRZYCH
Termin: 20.07.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Termin przesyłania zgłoszeń: 15.07.2016, godz. 15:00

WROCŁAW
Termin: 22.07.2016 r. termin spotkania został zmieniony, aktualny termin to: 19.07.2016
Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu
Termin przesyłania zgłoszeń: 19.07.2016, godz. 15:00 , nowy termin przesyłania zgłoszeń, w związku ze zmianą terminu to: 18.07.2016, godz. 10:00

LEGNICA
Termin: 25.07.2016 r. termin spotkania został zmieniony, aktualny termin to: 27.07.2016
Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4, 59-220 Legnica
Termin przesyłania zgłoszeń: 21.07.2016, godz. 15:00, nowy termin przesyłania zgłoszeń, w związku ze zmianą terminu to: 26.07.2016, godz. 10:00

JELENIA GÓRA
Termin: 28.07.2016 r.
Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
Termin przesyłania zgłoszeń: 25.07.2016, godz. 15:00

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25
Czas trwania spotkań: 09:00-15:00
Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 22.06.2016 r.
SUPERWIZJA 2016
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w 2016r. zaplanował objęcie wsparciem w postaci superwizji pracowników systemu pomocy społecznej, którzy w swej codziennej pracy stykają się z problemem przemocy w rodzinie i pracują z osobami doświadczającymi przemocy – pracowników socjalnych, asystentów rodziny, członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Grup Roboczych.
Odpowiadając na zapotrzebowanie zgłoszone przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego DOPS przygotował 2 edycje superwizji grupowej, które odbędą się w pierwszym i drugim półroczu 2016 roku. W ramach każdej edycji odbędzie się 15 spotkań superwizyjnych, w których weźmie udział blisko 130 uczestników zgłoszonych przez 20 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Każda osoba zgłoszona do superwizji otrzyma możliwość dwukrotnego uczestnictwa w 5-godzinnej sesji superwizyjnej.
W I połowie 2016r. superwizja grupowa odbywa się w następujących miejscowościach:
 • 13 czerwca 2016r. we Wrocławiu, w godzinach 10.00-15.00
 • 14 czerwca 2016r. we Wrocławiu, w godzinach 10.00-15.00
 • 15 czerwca 2016r. we Wrocławiu, w godzinach 10.00-15.00 (superwizja dla kadry zarządzającej)
 • 16 czerwca 2016r. w Brzegu Dolnym, w godzinach 10.00-15.00
 • 20 czerwca 2016r. w Legnicy, w godzinach 10.00-15.00
 • 23 czerwca 2016r. w Legnickim Polu, w godzinach 10.00-15.00
 • 24 czerwca 2016r. w Strzelinie, w godzinach 10.00-15.00
 • 27 czerwca 2016r. w Złotoryi, w godzinach 10.00-15.00
 • 27 czerwca 2016r. w Wałbrzychu, w godzinach 10.00-15.00
 • 28 czerwca 2016r. w Kłodzku, w godzinach 10.00-15.00
 • 29 czerwca 2016r. w Szklarskiej Porębie, w godzinach 10.00-15.00
 • 29 czerwca 2016r. w Dzierżoniowie, w godzinach 10.00-15.00
 • 30 czerwca 2016r. w Zgorzelcu, w godzinach 09.00-14.00
 • 30 czerwca 2016r. w Świdnicy, w godzinach 10.00-15.00
Superwizja organizowana jest we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej zakwalifikowanymi do udziału, które nieodpłatnie udostępniają salę na potrzeby spotkań superwizyjnych.
Łącznie w 2016r. zostanie przeprowadzonych 30 sesji superwizyjnych, przeprowadzonych przez Elżbietę Marczyńską oraz Piotra Wojnowskiego – certyfikowanych superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat superwizora Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).
Data publikacji: 20.06.2016 r.
DEKLARACJA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
Wszyscy członkowie Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej podpisali dokument, deklarujący chęć współdziałania przedstawicieli instytucji samorządowych, pracodawców oraz organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w realizacji inicjatyw, wspierających Ekonomię Społeczną w województwie dolnośląskim. Treść Deklaracji współpracy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej oraz podpisy sygnatariuszy zamieszczamy w załączniku. DEKLARACJA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ESDEKLARACJA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ES
Data publikacji: 17.06.2016 r.
REKRUTACJA NA WIZYTĘ STUDYJNĄ W LUTOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W ŻAGANIU DLA CIS/KIS/ZAZ/WTZ I PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU, DZIAŁAJACYCH NA RZECZ WW. PODMIOTÓW.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że termin wizyty studyjnej został przełożony na 29 sierpnia 2016r. W związku z tym zapraszamy osoby zainteresowane wzięciem udziału w wizycie do składania formularzy zgłoszeniowych do dnia 12 sierpnia 2016 r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na wizytę studyjną została przedłużona do dnia 17.06.2016 r. do godz. 14.00.
W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zapraszamy serdecznie na bezpłatną jednodniową wizytę studyjną do okolic Żagania (Szprotowa, Iłowa, Gozdnica) w dniu 27 czerwca 2016r.

Gościć nas będzie Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA, której Prezes przedstawi efekty współpracy z lokalnymi instytucjami na rzecz zwiększenia skuteczności pomocy społecznej.

Celem wizyty jest przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania Międzygminnego Centrum Informacji Społecznej i Spółdzielni Socjalnej.

Przy okazji będzie można dowiedzieć się również :

- jak funkcjonuje Międzygminne Centrum Informacji Społecznej oraz jak doszło do jego utworzenia,

- jak prowadzona jest reintegracja zawodowa osób znajdujących się w MCIS i spółdzielni socjalnej,

- jak działa Program Aktywnej Integracji WINDA,

- jak funkcjonuje lokalne partnerstwo „Razem skuteczniej”,

- jak przebiega współpraca z lokalnymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz zwiększenia skuteczności pomocy społecznej,

- jak budować współpracę z pracodawcami.

W ramach wizyty zapewniamy wyżywienie, materiały edukacyjne oraz transport z Wrocławia (z możliwością zabrania uczestników na trasie Wrocław – Żagań, np. z okolic Bolesławca/Legnicy).

Więcej informacji o spółdzielni socjalnej WINDA i jej działaniach – http://www.lsswinda.pl/index.php

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: s.kmieciak@dops.wroc.pl do 15 czerwca 2016 r. lub pocztą tradycyjną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • Centrów Integracji Społecznej
 • Klubów Integracji Społecznej
 • Zakładów Aktywności Zawodowej
 • Warsztatów Terapii Zajęciowych

· jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych wspierających działalność ww. podmiotów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Sandrą Kmieciak

(tel. 500 156 055, mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl)

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Program spotkania Program spotkania

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Program spotkania Program spotkania

Data publikacji: 6.06.2016 r.
DOPS Wrocław zaprasza do zgłaszania uwag, komentarzy i propozycji zmian do projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2016-2022
Szanowni Państwo,
Samorząd Województwa Dolnośląskiego zakończył prace nad przygotowaniem dokumentu z obszaru wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2016-2022”.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wyrażenie opinii oraz zgłaszanie uwag, komentarzy i propozycji zmian do zamieszczonego poniżej dokumentu: Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2016-2022 – projekt Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2016-2022 – projekt

Dokument ten, przyjęty przez władze Samorządu Województwa Dolnośląskiego, stanowić będzie uzupełnienie dokumentów strategicznych w obszarze regionalnej polityki społecznej i wyznaczać kierunki działań związane ze wsparciem rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie Dolnośląskim.
Będziemy wdzięczni za wyrażenie opinii i uwag do poniższego materiału na etapie roboczym.

Wszelkie uwagi i komentarze prosimy przesyłać do nas drogą mailową na adres: rodzina@dops.wroc.pl do dnia 20.06.2016r. do godz. 16.00.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dr Agnieszką Pierzchalską – nr tel. 71 770 42 33, e-mail: a.pierzchalska@dops.wroc.pl lub na adres mailowy: rodzina@dops.wroc.pl

Serdecznie dziękujemy za Państwa pomoc, służącą udoskonaleniu powyższego dokumentu.
Data publikacji: 19.05.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania sieciujące podmioty o charakterze reintegracyjnym – CIS/KIS/ZAZ/WTZ

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na spotkanie sieciujące w Wałbrzychu pt. „Sprzedaż produktów i usług wytwarzanych przez WTZ” została przedłużona do dnia 17.06.2016 r. do godz. 14.00.
1. WROCŁAW – Współpraca podmiotów reintegracyjnych z pracodawcami
Termin: 08.06.2016 r.
Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław
Termin przesyłania zgłoszeń: 03.06.2016 r., godz. 14:00

Tematem spotkania będzie współpraca z pracodawcami w obszarze realizacji praktyk, zajęć reintegracji zawodowej oraz poszukiwania pracodawców. Spotkanie dotyczyć będzie wymiany informacji związanych z współpracą z pracodawcami, określeniu obszarów problemowych w tym zakresie i wypracowaniu rozwiązań. Na spotkaniu o swojej pracy, w kontekście budowania relacji z pracodawcami, opowie trener zatrudnienia wspomaganego. Spotkanie przeznaczone przede wszystkim dla przedstawicieli CIS, KIS, ZAZ. Spotkanie poprowadzi ekspert.

2. WAŁBRZYCH – „Sprzedaż produktów i usług wytwarzanych przez WTZ”
Termin: 22.06.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Termin przesyłania zgłoszeń: 15.06.2016 r., godz. 14:00

Spotkanie dotyczyć będzie sprzedaży produktów zarówno w formie określonej w rozporządzeniu, jak i zaprezentujemy inne rozwiązania w tym zakresie.

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 30
Czas trwania każdego spotkania: 6 h
Prowadzący: Lucyna Pachciarz – Specjalistka ds. ekonomii społecznej oraz ekspert zewnętrzny
tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

· Centrów Integracji Społecznej

· Klubów Integracji Społecznej

· Zakładów Aktywności Zawodowej

· Warsztatów Terapii Zajęciowych

· jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych wspierających działalność ww podmiotów

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Data publikacji: 2.06.2016 r.
DOPS Wrocław zaprasza na spotkania doradcze w Legnicy, Wrocławiu, Wałbrzychu i Jeleniej Górze pn. „Marka i public relations w podmiotach ekonomii społecznej (PES). Jak efektywnie budować relacje w kontekście pozyskiwania zleceń?”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. „Marka i public relations w podmiotach ekonomii społecznej (PES). Jak efektywnie budować relacje w kontekście pozyskiwania zleceń?”

LEGNICA
Termin: 06.06.2016 r.
Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4, 59-220 Legnica
Termin przesyłania zgłoszeń: 03.06.2016, godz. 12:00

WROCŁAW
Termin: 17.06.2016 r.
Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu
Termin przesyłania zgłoszeń: 15.06.2016, godz. 12:00

WAŁBRZYCH
Termin: 20.06.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Termin przesyłania zgłoszeń: 16.06.2016, godz. 12:00

JELENIA GÓRA
Termin: 27.06.2016 r.
Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
Termin przesyłania zgłoszeń: 23.06.2016, godz. 12:00

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25
Czas trwania spotkań: 09:00-15:00
Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
Data publikacji: 30.05.2016 r.
Projekt - Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego

Find Work jest dynamicznie rozwijającą się firmą świadczącą usługi pracy tymczasowej, doradztwa w zakresie zatrudniania obcokrajowców oraz ciekawe projekty stażowe dla studentów.

POSZUKUJEMY OSÓB:

w różnym wieku (od 15 r. ż.)

zamieszkujących województwo dolnośląskie

dyspozycyjnych od poniedziałku do piątku (nieuczących się w trybie dziennym, niepracujących)

preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i zamieszkujące tereny wiejskie

OCZEKIWANIA:

sumienność

zaangażowanie

dyspozycyjność

odpowiedzialność

OFERUJEMY:

sesja coachingowa z doradcą zawodowym

szkolenia

płatny staż dopasowany do kandydata w renomowanych firmach

doradztwo zawodowe

pośrednictwo pracy

Aplikacje prosimy składać TYLKO poprzez stronę - (www.startzawodowy.eu)

Data publikacji: 22.05.2016 r.
Szansa dla młodych – bądź aktywny zawodowo!
Szanowni Państwo,
Firma Find Work świadcząca doradztwo w zakresie zatrudniania obcokrajowców oraz realizująca projekty stażowe dla studentów, zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Dolnośląski Akcelator Startu Zawodowego”.
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z PO WER realizowany jest w ramach Inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Firma poszukuje osób w wieku od 15 do 25 r.ż., zamieszkujących województwo dolnośląskie, nieuczących się w trybie dziennym i niepracujących, dyspozycyjnych.
Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i zamieszkujące tereny wiejskie. Projekt zakłada:
  1. Sesję coachingową z doradcą zawodowym,
  2. Dwa szkolenia IPMA oraz szkolenia z umiejętności miękkich
  3. Dwa miesiące stażu zawodowego, indywidualnie dopasowanego do wykształcenia/zainteresowań lub potrzeb kandydata, w renomowanych firmach
  4. Doradztwo zawodowe
  5. Pośrednictwo pracy po odbytym stażu.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz możliwości aplikowania znajdują się na stronie http://www.startzawodowy.eu/
Uwaga!
DOPS nie udziela informacji dotyczących projektu i zasad rekrutacji.
Data publikacji: 22.05.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny".
„Zakup prospołeczny” jest zarejestrowanym znakiem, który informuje klienta/kontrahenta, że produkt jest wytworzony w organizacji, która należy do sektora ekonomii społecznej oraz jest wysokiej jakości. Przyznawany jest produktom, które cechują się szczególną dbałością o wysoką jakość towarów. Umieszczany jest w zależności od potrzeb podmiotu, w miejscach, które najbardziej odpowiadają podmiotowi np. na opakowaniach produktów, logo w miejscu pracy, na stronie internetowej.

Kapituła została powołana Zarządzeniem Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2016 roku.

W dniu 11 maja 2016 roku Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej wprowadził zarządzenie w sprawie zasad przyznawania znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny” , co umożliwiło rozpoczęcie procedur certyfikowania podmiotów na terenie województwa dolnośląskiego.

Zarówno uzyskanie możliwości certyfikowania, jak i używanie znaku przez podmioty, są bezpłatne.

Certyfikacji mogą się poddać Podmioty Ekonomii Społecznej:

- posiadające odpowiednią formę prawną (centrum integracji społecznej, zakład aktywności zawodowej, spółdzielnia socjalna, fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia inwalidów i niewidomych, spółka non-profit, inny podmiot, który spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoba prawna i jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarczą, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym, spółdzielnia o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym, w tym spółdzielnie pracy;
- mające siedzibę na terenie Dolnego Śląska;
- prowadzące działalność o charakterze społecznym;
- funkcjonujące na rynku przez co najmniej 6 miesięcy;
- prowadzące działalność o charakterze ekonomicznym
- podmiot musi w ostatnim okresie obrachunkowym posiadać nie mniej niż 30% przychodu (nie dotyczy ZAZ).

Najbliższe posiedzenie Kapituły to 11 lipca 2016 r. Wniosek o certyfikacje prosimy składać na min. 7 dni przed spotkaniem Kapituły. W związku z powyższym Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny".

Informacja i Biuro Znaku „Zakup Prospołeczny”:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Biuro Znaku prowadzi:

Małgorzata Ziemiańska
500 156 055
Adres e-mail: m.borek@dops.wroc.pl
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30

Informacji udziela:
Lucyna Pachciarz
500 156 050
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej www.dops.wroc.pl są udostępnione dokumenty niezbędne do uzyskania certyfikatu.
Data publikacji: 20.05.2016 r.
Bezpłatne wizyty w krajach UE dla przedstawicieli NGO i JST!
Stowarzyszenie ESWIP ( Elbląg) wraz z partnerami regionalnymi Siecią SPLOT ( Warszawa), RCWiP ( Wrocław), Ośrodkiem Wsparcia Organizacji Pozarządowych ( Białystok) oraz partnerami zagranicznymi zapraszają do uczestnictwa w projekcie ponadnarodowym pn. "Polityki Publiczne Europejskiej jakości", realizowanego w ramach POWER. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji, jakości oraz efektywności działań pracowników instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorstw społecznych lub prowadzenia konsultacji społecznych. Szczegóły rekrutacji wraz z warunkami udziału w projekcie dostępne są pod adresem http://wiadomosci.ngo.pl/x/1909521 Uwaga! DOPS nie uczestniczy w rekrutacji i nie udziela informacji dotyczących projektu.
Data publikacji: 17.05.2016 r.
DolSAr"ART", RCWIP Jelenia Góra oraz MOPS Jelenia Góra zapraszają na konferencję pn."Choroby psychiczne jako efekt zmian cywilizacyjnych"
Szanowni Państwo, DolSAr"ART", RCWIP Jelenia Góra oraz MOPS Jelenia Góra zapraszają na konferencję pn."Choroby psychiczne jako efekt zmian cywilizacyjnych" , która odbędzie się 22 maja 2016 r. w Jeleniej Górze. Konferencja jest inauguracją projektu " Centrum Zdrowia Psychicznego jako zindywidualizowane wsparcie" realizowanego w ramach POWER. Szczegóły rekrutacji wraz z harmonogramem konferencji dostępne są pod adresem http://wiadomosci.ngo.pl/x/1914107 Uwaga! DOPS nie uczestniczy w rekrutacji i nie udziela informacji dotyczących konferencji.
Data publikacji: 17.05.2016 r.
Rekrutacja na spotkania – informacyjno - doradcze „Budowanie strategii marketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku „Zakup prospołeczny”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno – doradcze pn. „Budowanie strategiimarketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku Zakup prospołeczny”, które odbędzie się w Wałbrzychu (17 maja), Jeleniej Górze (31 maja) oraz we Wrocławiu (7 czerwca).

Celem spotkań jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania znaku „Zakup prospołeczny” w projektowaniu długofalowych działań marketingowych oraz tworzeniu kampanii promocyjnych z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej. Uczestnicy zapoznają się również z technikami sprzedaży bezpośredniej, narzędziami wykorzystywanymi w e-marketingu oraz budowaniem relacji z mediami.

Zakup prospołeczny jest systemem certyfikacji, wyróżniającym produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej. Powstał w celu podkreślenia jakości oferty i kształtowania ich pozytywnego wizerunku.

1) Termin: 17 maja 2016 r. – Wałbrzych

Czas trwania: 9.00-15.00
Miejsce: ul. Beethovena 10, Wałbrzych
Ilość miejsc: 25
Termin przesyłania zgłoszeń: 13 maja 2016, godz. 14:00
Prowadzący: Lucyna Pachciarz specjalista ds. ekonomii społecznej oraz Fundacja „Moja Przestrzeń” (eksperci: Karolina Furmańska, Damian Dec)

2) Termin: 31 maja 2016 r. – Jelenia Góra

Czas trwania: 9.00-15.00
Miejsce: ul. Okrzei 10, Jelenia Góra
Ilość miejsc: 25
Termin przesyłania zgłoszeń: 25 maja 2016, godz. 14:00
Prowadzący: Lucyna Pachciarz specjalista ds. ekonomii społecznej oraz Fundacja „Moja Przestrzeń” (eksperci: Karolina Furmańska, Damian Dec)

3) Termin: 7 czerwca 2016 r. – Wrocław (UWAGA -ZMIANA TERMINU)

Czas trwania: 9.00-15.00
Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10, Wrocław
Ilość miejsc: 25
Termin przesyłania zgłoszeń: 31 maja 2016, godz. 14:00
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na spotkanie informacyjno-doradcze zostało przedłużone do dnia 03.06.2016 r. do godz. 12.00

Prowadzący: Lucyna Pachciarz specjalista ds. ekonomii społecznej oraz Fundacja „Moja Przestrzeń” (eksperci: Karolina Furmańska, Damian Dec)

Spotkania informacyjno-doradcze są organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”, współfinansowanego ze środków RPO WD.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego faxem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Informacji na temat spotkania udziela: Lucyna Pachciarz tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-06


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

 Program spotkania Program spotkania

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
 Program spotkania Program spotkania


Data publikacji: 9.05.2016 r.
Spotkania doradcze we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu pn. „Zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej (PES) ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku p
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu pn. "Zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej (PES) ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe".

WROCŁAW
Termin: 13.05.2016 r.

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu
Termin przesyłania zgłoszeń: 11.05.2016, godz. 12:00

JELENIA GÓRA
Termin: 18.05.2016 r.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
Termin przesyłania zgłoszeń: 16.05.2016, godz. 12:00

LEGNICA
Termin: 20.05.2016 r.

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4, 59-220 Legnica
Termin przesyłania zgłoszeń: 18.05.2016, godz. 12:00

WAŁBRZYCH
Termin: 23.05.2016 r.

Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Termin przesyłania zgłoszeń: 19.05.2016, godz. 12:00

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25
Czas trwania spotkań: 09:00-15:00
Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066


Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
- przedsiębiorstw społecznych
- podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
- organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
- jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl


 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
 Program spotkania we WrocławiuProgram spotkania we Wrocławiu
 Program spotkania w WałbrzychuProgram spotkania w Wałbrzychu
 Program spotkania w Jeleniej GórzeProgram spotkania w Jeleniej Górze
 Program spotkania w LegnicyProgram spotkania w Legnicy

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
 Program spotkania we WrocławiuProgram spotkania we Wrocławiu
 Program spotkania w WałbrzychuProgram spotkania w Wałbrzychu
 Program spotkania w Jeleniej GórzeProgram spotkania w Jeleniej Górze
 Program spotkania w LegnicyProgram spotkania w Legnicy

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
Data publikacji: 6.05.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na spotkanie – informacyjno - doradcze „Budowanie strategii marketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku „Zakup prospołeczny”.
„Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na spotkanie informacyjno-doradcze zostało przedłużone do dnia 06.05.2016 r. do godz. 12.00”.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na spotkanie informacyjno - doradcze „Budowanie strategii marketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku „Zakup prospołeczny” została przedłużona do dnia 6.05.2016 r. do godz. 14.00.
Jednocześnie informujemy, iż planowane są spotkania o tej tematyce w następujących miejscowościach:
- Legnica – 10 maja 2016 r.
- Wałbrzych – 17 maja 2016 r.
- Jelenia Góra – 31 maja 2016 r.
- Wrocław – 7 czerwca 2016 r.

Celem spotkania jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania znaku „Zakup prospołeczny” w projektowaniu długofalowych działań marketingowych oraz tworzeniu kampanii promocyjnych z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej. Uczestnicy zapoznają się również z technikami sprzedaży bezpośredniej, narzędziami wykorzystywanymi w e-marketingu oraz budowaniem relacji z mediami.

Zakup prospołeczny jest systemem certyfikacji, wyróżniającym produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej. Powstał w celu podkreślenia jakości oferty i kształtowania ich pozytywnego wizerunku.


Termin: 10 maja 2016 r.

Czas trwania: 9.00-15.00
Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4, 59-220 Legnica.
Ilość miejsc: 25
Termin przesyłania zgłoszeń: 4 maja 2016, godz. 14:00
Prowadzący: Lucyna Pachciarz specjalista ds. ekonomii społecznej oraz ekspert zewnętrzny

(tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-06)

Spotkania informacyjno-doradcze są organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”, współfinansowanego ze środków RPO WD.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 4 maja 2016 r. do godz. 12.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 18.04.2016 r.
DOPS Wrocław zaprasza na wykład pt."Budowanie więzi. Zaburzone więzi"

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla rodzin adopcyjnych i zastępczych, jak również wszystkich zainteresowanych tematem adopcji.

24 kwietnia 2016 r. /niedziela/

w godz. od 1 200 – 1500 w Duszpasterstwie Akademickim Most

przy pl. Grunwaldzkim 3 w sali „Stolarnia”

W programie wykład z elementami warsztatów na temat:

„Budowanie więzi. Zaburzone więzi".

Wykład poprowadzi pani Elżbieta Cegiełka- psycholog, pracujący w poradni adopcyjnej, specjalista na co dzień zajmujący się tematyką tworzenia więzi oraz trudnościami w jej budowaniu, wynikającymi m.in. z zaburzeń przebiegu okresu płodowego i wczesno niemowlęcego, a także skutkami porzucenia dziecka.

Po wykładzie pytania do prelegenta i dyskusja uczestników.

W trakcie spotkania będzie możliwość skorzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji z psychologiem panią Grażyną Zołoteńka - psycholog pracujący między innymi z rodzinami adopcyjnymi. (prosimy o zapisy przed wykładem, obowiązuje kolejność zgłoszeń)

Dla dzieci przewidziana jest darmowa opieka, poczęstunek,

animacje i konkursy z nagrodami

Doświadczenie kilkunastu już spotkań rodziców adopcyjnych przy Katolickim Ośrodku Adopcyjnym uzmysławia, że bagaż doświadczeń, z jakim przychodzą do nas dzieci, niejednokrotnie generuje problemy, z którymi trudno nam, rodzicom się zmierzyć. Często nie radzi sobie z nimi środowisko szkolne, czy przedszkolne. Stąd ogromna potrzeba rozmowy, wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia i pomysł tego projektu.

Nasz projekt przewiduje również kolejne spotkanie:

19 czerwca 2016 r /niedziela/

w godz. od 1 200 – 1500 w Duszpasterstwie Akademickim Most

przy pl. Grunwaldzkim 3 w sali „Stolarnia”

W programie:

wykład z elementami warsztatów na temat:

Nieokiełznane emocje naszych dzieci. Jak sobie w nimi radzić?

Przerwa na poczęstunek,

Pytania do prelegenta i dyskusja uczestników,

Dla dzieci przewidziana jest bezpłatna opieka, poczęstunek, animacje i konkursy z nagrodami

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Aby usprawnić organizację spotkań prosimy o wstępne deklaracje uczestnictwa ze szczególnym uwzględnieniem ilości dzieci i wieku, tak aby najlepiej zapewnić im opiekę.

Chęć uczestnictwa można potwierdzić drogą mailową: adopcyjnirodzice@gmail.com

lub telefonicznie: Marzena Kuziora, tel. 607 937 793

Małgorzata Warachim, tel. 505 72 72 36 Anna Karwasińska, tel. 663 212 075

W przypadku braku potwierdzenia również zapraszamy - nasze drzwi są też otwarte dla wszystkich, którym temat jest bliski.

Serdecznie zapraszamy - adopcyjni rodzice

Chętnych zapraszamy na Mszę św., która odbędzie się o godz. 1100 w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, znajdującym się obok.

Data publikacji: 14.04.2016 r.
DOPS Wrocław zaprasza na spotkanie doradcze we Wrocławiu pn. „Rola podmiotów ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych – zasady zakładania i prowadzenia podmiotów o charakterze reintegracyjnym”.

Termin:22.04.2016 r.

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu

Termin przesyłania zgłoszeń: 20.04.2016, godz. 12:00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na trzecie spotkanie doradcze we Wrocławiu została przedłużona do dnia 21.04.2016 r. do godz. 13.00. Data i miejsce spotkania pozostają bez zmian.

Ilość miejsc: max.25

Czas trwania spotkań: 09:00-15:00

Prowadzący: Marta Lebiecka, Specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny

tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

• przedsiębiorstw społecznych • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Hubska 7

50-501 Wrocław

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 11.04.2016 r.
DOPS Wrocław zaprasza na spotkanie sieciujące podmiotów reintegracyjnych
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne została przedłużona do dnia 25.04.2016 r. do godz. 13.00.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na spotkanie sieciujące podmiotów reintegracyjnych realizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej
w województwie dolnośląskim”. Jest już to 4 spotkanie z cyklu organizowane przez DOPS dla Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Klubów i Centrów Integracji Społecznej. Spotkania te są miejscem wymiany informacji i doświadczeń, a także służą budowaniu współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym.

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2016 (środa) w Jeleniej Górze (ul. Okrzei 10) w godz. 9.00 – 15.00.

Najbliższe spotkanie zostanie poświęcone 2 tematom:

1) analizie dokumentacji obowiązującej w poszczególnych typach podmiotów;

2) poszerzaniu informacji o możliwościach stosowania poszczególnych elementów „Drogi Oriona” – narzędzia stosowanego do aktywizacji osób niepełnosprawnych. Informacje na ten temat przedstawi zaproszony prelegent.

Ze względu na konieczność przygotowania warsztatów w zakresie standaryzacji dokumentów proszę o przywiezienie na spotkanie wzorów dokumentów obowiązujących w Państwa jednostkach lub co najmniej listy takich dokumentów.

W przypadku WTZ i ZAZ analiza dokumentów zostanie przeprowadzona pod kątem kontroli usprawnienia procesu kontroli i ewentualnej standaryzacji dokumentacji. W przypadku CIS/ KIS analizę dokumentów chcielibyśmy przeprowadzić pod kątem współpracy z pracodawcami. Przedstawimy też uczestnikom spotkania rozwiązania proponowane w tym zakresie przez grupę roboczą ds. reintegracji działającą przy Dolnośląskim komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Program spotkania:

8.30 – 9.00

9.00 - 12.30

Rejestracja uczestników

Standaryzacja pracy podmiotów reintegracyjnych – analiza dokumentów i narzędzi stosowanych przez poszczególne podmioty – praca warsztatowa w grupach:

a. CIS / KIS - Lucyna Pachciarz Specjalista ds. ekonomii społecznej;

b. ZAZ / WTZ - Sandra Kmieciak Specjalista ds. organizacji spotkań i obsługi sekretariatu komitetu.

12.30 – 13:00

13:00 -15:00

Przerwa - lunch

Możliwości wykorzystania elementów narzędzia „Droga Oriona” w aktywizacji osób niepełnosprawnych

- Prelegent

Kto może wziąć udział w spotkaniu?

Do udziału w spotkaniach zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • Centrów Integracji Społecznej
 • Klubów Integracji Społecznej
 • Zakładów Aktywności Zawodowej
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. W ramach spotkania każdy uczestnik otrzyma wyżywienie. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu na spotkanie.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu?

Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (w załączniku) do dnia 21 kwietnia 2016 r. do godz. 13.00.

· osobiście/ drogą pocztową na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hubska 7, 50-501 Wrocław

Szczegółowych informacji dotyczących spotkania udzielają: Lucyna Pachciarz oraz Sandra Kmieciak pani pod numerem telefonu 500 165 055.

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 11.04.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu pn. „Wsparcie tworzenia i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii społecznej (Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społe
LEGNICA

Termin: 08.04.2016 r.
Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4, 59-220 Legnica
Termin przesyłania zgłoszeń: 06.04.2016, godz. 15:00


JELENIA GÓRA

Termin: 12.04.2016 r.
Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
Termin przesyłania zgłoszeń: 08.04.2016, godz. 15:00


WAŁBRZYCH

Termin: 18.04.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Termin przesyłania zgłoszeń: 14.04.2016, godz. 12:00
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na drugie spotkanie doradcze w Wałbrzychu została przedłużona do dnia 15.04.2016 r. do godz. 12.00.
Data i miejsce spotkania pozostają bez zmian.

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25

Czas trwania spotkań: 09:00-15:00

Prowadzący: Marta Lebiecka, Specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
tel. 0 500-156-050,
0 500-156-055,
0 500-156-066Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.plProjekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

 Program spotkania Program spotkania-Legnica
 Program spotkania Program spotkania-Jelenia Góra
 Program spotkania Program spotkania-Wałbrzych
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania-Legnica
 Program spotkania Program spotkania-Jelenia Góra
 Program spotkania Program spotkania-Wałbrzych
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 1.04.2016 r.
Życzenia Wielkanocne
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

życzą Pracownicy i Dyrekcja
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
we Wrocławiuchoinka

Data publikacji: 25.03.2016 r.
ZMIANA SIEDZIBY DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ
Informujemy, że z dniem 1 marca 2016 r. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

UL. HUBSKA 7

50-501 WROCŁAW

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w przesyłanej do nas korespondencji.

Ponadto, w związku z przeprowadzką, w dniach 22.02.-29.02.2016 r., mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie telefonicznym i mailowym.
Prosimy o wyrozumiałość.
Data publikacji: 15.02.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno-doradcze w Wrocławiu pn. „Partycypacja społeczna w praktyce”
„Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na pierwsze spotkanie informacyjno-doradcze we Wrocławiu pn. „Konsultacje społeczne w praktyce”, została przedłużona do dnia 29.03.2016 r. do godz. 13.00. Data i miejsce spotkania pozostają bez zmian.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na spotkanie – informacyjno doradcze „Konsultacje społeczne w praktyce”.

Celem spotkania jest przekazanie wiedzy na temat różnego typu partycypacyjnych metod diagnozowania problemów lokalnych i programowania skutecznych, powszechnie akceptowanych rozwiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości i planowania przestrzennego. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać dobre praktyki, uregulowania prawne, jak również korzyści ze stosowania partycypacyjnych metod zarządzania w społeczności lokalnej.

Termin: 31 marca 2016 r.
Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10 we Wrocławiu.
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 9.00-15.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 24 marca 2016, godz. 12:00
Prowadzący: Lucyna Pachciarz specjalista ds. ekonomii społecznej oraz ekspert zewnętrzny Tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-06

Spotkania informacyjno-doradcze są organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”, współfinansowanego ze środków RPO WD.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 24 marca 2016 r. do godz. 12.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 16.03.2016 r.
Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych - rekrutacja na spotkanie doradcze w Legnicy
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na pierwsze spotkanie doradcze w Legnicy pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych z uwzględnieniem aktualnych źródeł finansowania”, została przedłużona do dnia 24.03.2016 r. do godz. 12.00. Data i miejsce spotkania pozostają bez zmian.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na pierwsze spotkanie doradcze w Legnicy pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych z uwzględnieniem aktualnych źródeł finansowania”, została przedłużona do dnia 23.03.2016 r. do godz. 13.00. Data i miejsce spotkania pozostają bez zmian.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na pierwsze spotkanie doradcze, które odbędzie się w dniu 25 marca 2016 r. w godz. 9.00-15.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości ARLEG , plac Wolności 4, 59-200 Legnica . Spotkania doradcze są organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.

Pierwsze spotkanie doradcze zostanie poświęcone tworzeniu i realizacji projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych z uwzględnieniem aktualnych źródeł finansowania.

Łącznie zaplanowano 40 spotkań doradczych, które odbędą się we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze (10 spotkań w każdym mieście). W spotkaniach wezmą udział zewnętrzni eksperci. Spotkania mają na celu zawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami ekonomii społecznej m.in. w zakresie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz tworzenia lokalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb uczestników.

Dla uczestników zaplanowano także doradztwo indywidualne, które ma umożliwić wypracowanie zmian jakościowych oraz wprowadzenie innowacji w sposobach i metodach pracy.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 21 marca 2016 r. do godz. 13:00. Ilość miejsc max. 25 osób.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Tel. 0 500 156 055
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
Data publikacji: 16.03.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie doradcze w Wałbrzychu pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych”.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na pierwsze spotkanie doradcze w Wałbrzychu pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych z uwzględnieniem aktualnych źródeł finansowania”, została przedłużona do dnia 30.03.2016 r. do godz. 10.00. Data i miejsce spotkania pozostają bez zmian.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o zmianie terminu spotkania doradczego w Wałbrzychu.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o zmianie terminu spotkania doradczego pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych”. Spotkanie zaplanowane na 17.03.2016 r. zostało przesunięte na 31.03.2016 r. Miejsce spotkania i program pozostają bez zmian.

Termin: 31.03.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 09:00-15:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 25.03.2016, godz. 12:00
Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
Tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 25.03.2016 godz.12:00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie doradcze pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych”.

Termin: 17.03.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 09:00-15:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 15.03.2016, godz. 12:00
Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
Tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066
Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

• Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 15.03.2016 godz.12:00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

• Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl
 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
Data publikacji: 9.03.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie doradcze we Wrocławiu pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych”.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie doradcze pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych”.

Termin: 16.03.2016 r.
Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 09:00-15:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 14.03.2016, godz. 12:00
Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
Tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

• Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 14.03.2016 godz.12:00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

• Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl
 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
Data publikacji: 9.03.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w pracach grup roboczych: ds. promocji, ds. edukacji, ds. zatrudnienia socjalnego oraz ds. reintegracji działających przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja uzupełniająca do udziału w pracach grup roboczych: ds. promocji, ds. edukacji, ds. zatrudnienia socjalnego oraz ds. reintegracji działających przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej została przedłużona do dnia 04.04.2016 r.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać: pocztą tradycyjną, mailową lub faxem.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.borek@dops.wroc.pl

Rekrutacja uzupełniającą prowadzona jest w ramach następujących grup:
1. ds. promocji - 1 miejsce
2. ds. edukacji – 1 miejsce
3. ds. zatrudnienia socjalnego – 1 miejsce
4. ds. reintegracji – 3 miejsca

Terminy spotkań :
1. grupa robocza ds. promocji- 18.03.2016 r., 06.05.2016 r., 15.07.2016 r., 02.09.2016 r., 05.10.2016 r., 18.11.2016 r.
2. grupa robocza ds. edukacji – 11.03.2016 r., 29.04.2016 r., 24.06.2016 r., 12.08.2016 r., 23.09.2016 r., 26.10.2016 r.
3. grupa robocza ds. zatrudnienia socjalnego- 23.03.2016 r., 20.05.2016 r., 29.07.2016 r., 09.09.2016 r., 12.10.2016 r.
4. grupa robocza ds. reintegracji – 15.03.2016 r., 15.04.2016 r., 10.06.2016 r., 05.08.2016 r., 16.09.2016 r., 19.10.2016 r.


Do udziału w grupach zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych,
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej,
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej,
• instytucji wspierających ekonomię społeczną,
• jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjne,
• przedstawicieli nauki lub biznesu,
• posiada siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa dolnośląskiego.

Spotkanie danej grupy odbywają się raz w miesiącu w dzień powszedni w godzinach od 9:00 do 15:00.
Informacja odnośnie członków grup roboczych znajdą Państwo na naszej stronie DOPS w zakładce Grupy Robocze.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania grupy lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.
Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 11.03.2016 r. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

• Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 20
Adres e-mail: m.borek@dops.wroc.pl

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
Data publikacji: 3.03.2016 r.
Informacja o przedłużeniu rekrutacji.
Informujemy, że rekrutacja na pierwsze spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne doradcze została przedłużona do dnia 07.03.2016 r. do godz. 12.00. Spotkanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” i odbędzie się w dniu 9 marca 2016 r. w godz. 9.00 - 15.00 w Bystrzycy Kłodzkiej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Wojska Polskiego 20. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ul. Ostrowskiego 7 53-238 Wrocław Tel. 71 500 156 055 Fax. 71 770 42 20 Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl
Data publikacji: 3.03.2016 r.
Informacja o przedłużeniu rekrutacji.
Informujemy, że rekrutacja na pierwsze spotkanie doradcze pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych z uwzględnieniem aktualnych źródeł finansowania”, została przedłużona do dnia 08.03.2016 r. do godz. 12.00. Spotkanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” i odbędzie się w dniu 10.03.2016 r. w godz. 9.00-15.00 w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 w Jeleniej Górze. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ul. Ostrowskiego 7 53-238 Wrocław Tel. 71 500 156 055 Fax. 71 770 42 20 Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl
Data publikacji: 3.03.2016 r.
I spotkanie Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
W dniu 29.02.2016 r. we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej odbyło się pierwsze spotkanie Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Ekonomii Społecznej, Komitet złożony z przedstawicieli samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki oraz biznesu ma za zadania koordynować działania województwa w zakresie ekonomii społecznej. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w drodze Uchwały z dnia 22.02.2016 r. powołał Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Podczas pierwszego posiedzenia Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej wybrano Prezydium Komitetu w następującym składzie:
1. Pan Piotr Klag – Przewodniczący Prezydium (Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej )
2. Pan Witold Gałuszka – Wiceprzewodniczący (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy )

Przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej działa pięć grup roboczych: grupa robocza ds. aktualizacji planu, grupa robocza ds. promocji, grupa robocza ds. zatrudnienia socjalnego, grupa robocza ds. reintegracji , grupa robocza ds. edukacji.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zapewnia obsługę organizacyjno-biurową Komitetu.
Data publikacji: 2.03.2016 r.
Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych - rekrutacja na spotkanie doradcze w Jeleniej Górze.
Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na pierwsze spotkanie doradcze, które odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. w godz. 9.00-15.00 w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 w Jeleniej Górze. Spotkania doradcze są organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.

Pierwsze spotkanie doradcze zostanie poświęcone tworzeniu i realizacji projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych z uwzględnieniem aktualnych źródeł finansowania.

Łącznie zaplanowano 40 spotkań doradczych, które odbędą się we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze (10 spotkań w każdym mieście). W spotkaniach wezmą udział zewnętrzni eksperci. Spotkania mają na celu zawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami ekonomii społecznej m.in. w zakresie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz tworzenia lokalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb uczestników.

Dla uczestników zaplanowano także doradztwo indywidualne, które ma umożliwić wypracowanie zmian jakościowych oraz wprowadzenie innowacji w sposobach i metodach pracy.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 04 marca 2016 r. do godz. 13:00. Ilość miejsc max. 25 osób.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Tel. 0 500 156 055
Fax. 71 770 42 20
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 2.03.2016 r.
Spotkania sieciujące dolnośląskie podmioty reintegracyjne
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie sieciujące dla dolnośląskich podmiotów reintegracyjnych realizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.

Drugie spotkanie odbędzie się 9 marca 2016 r. w godz. 9.00 - 15.00 w Bystrzycy Kłodzkiej (w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Wojska Polskiego 20).

Do udziału w spotkaniach zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• Centrów Integracji Społecznej
• Klubów Integracji Społecznej
• Zakładów Aktywności Zawodowej
• Warsztatów Terapii Zajęciowej

Obecnie w spotkaniach uczestniczą przedstawiciele 4 Centrów Integracji Społecznej, 1 Klubu Integracji Społecznej, 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 1 Zakładu Aktywności Zawodowej.

W ramach projektu zaplanowano 9 spotkań sieciujących, 4 spotkania z ekspertami oraz 2 wizyty studyjne.

Spotkanie zostanie poświęcone realizacji reintegracji społecznej i zawodowej oraz rehabilitacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania ze źródeł RPO WD oraz MPIPS.

Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Urzędu Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Panią Burmistrz Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Renatę Surmę.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 4 marca 2016 r. do godz. 14.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 2.03.2016 r.
Zmiana numerów telefonów Działu Funduszy Unijnych DOPS
Zmiana numerów telefonów Działu Funduszy Unijnych

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż zmieniły się numery telefonów Działu Funduszy Unijnych.

Nowe numery:
500 156 055
500 156 066
500 156 050


Za utrudnienia przepraszamy!
Data publikacji: 19.02.2016 r.
Informacja o przedłużeniu rekrutacji
Informujemy, że rekrutacja na pierwsze spotkanie doradcze pn. „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialne zamówienia”, została przedłużona do dnia 19.02.2016 r. do godz. 14.00.
Spotkanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” i odbędzie się w dniu 25.02.2016 r. w godz. 9.00-15.00 we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Litomskiej 10.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
Tel. 71 770 42 28
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl
Data publikacji: 17.02.2016 r.
Rekrutacja na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi.
Jest ono realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej”,

Do kogo adresowane jest szkolenie?

W specjalizacji mogą wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej spełniający warunki przystąpienia do szkolenia określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia MPiPS z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
Pobierz plik Rozporządzenie MPiPS z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu.

Liczba miejsc: 30 osób z województwa dolnośląskiego
Miejsce odbywania się zajęć:
- wykłady będą się odbywać się w Auli Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48 w Opolu,
- ćwiczenia i warsztaty będą się odbywać w sali ROPS/WUP, ul. Głogowska 25 w Opolu.
Termin: rozpoczęcie zajęć 5-6 marca 2016 r., zakończenie; grudzień 2016 r.
Pobierz plik szczegółowy harmonogram zjazdów

Szkolenie specjalizacyjne prowadzone będzie w systemie 13,5 zjazdów weekendowych ( sobota i niedziela) na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej DPS-VI-51112-7901-170-MJ/14(14) z dnia 9.10.2014 r.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane są pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Monika Budnik, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław do dnia 18 lutego 2016 r.

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe należy wydrukować w wersji kolorowej z pełnymi logotypami :
  1. Karta zgłoszeniowa ( w załączniku) wypełniany i podpisany/opieczętowany przez Kierownika/Dyrektora jednostki organizacyjnej w której zatrudniony jest kandydat,
  Pobierz plik Karta zgłoszeniowa
  2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i potwierdzeniu stażu potwierdzające min. 5 lat stażu pracy w zawodzie (wypełniany i podpisany/opieczętowany przez Kierownika/Dyrektora jednostki organizacyjnej w której zatrudniony jest kandydat),
  Pobierz plik Zaświadczenie o zatrudnieniu
  3. Kopia dyplomu uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia l8 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
  4. Kopia dyplomu ukończenia specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny (kopia za zgodnością z oryginałem/pieczęć pracodawcy), wymóg ten nie dotyczy osób które spełniają warunki z § 9 ust.2 pkt.1-4 ww. rozporządzenia w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
  5. Zobowiązanie – umowy z pracodawcą, obligującego pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz rok po jego zakończeniu (oryginał)
  Pobierz plik Zobowiazanie_umowa_z_pracodawca


Informacje dodatkowe:
Z projektu zostaną pokryte koszty:
  a) udokumentowanej podróży uczestników - wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Przy rozliczaniu kosztów podróży ROPS w Opolu będzie kierował się zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
  b) zakwaterowania uczestników - wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, tj. gdy dojazd na szkolenie lub powrót do miejsca zamieszkania po szkoleniu byłby niemożliwy tego samego dnia. Należy przedstawić wiarygodny dokument potwierdzający konieczność zapewnienia noclegu. Uzasadniony przypadek to przede wszystkim taki, kiedy uczestnik szkolenia dojeżdża na szkolenie za pomocą środków komunikacji publicznej (autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy) oraz (ze względu na odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji) nie ma możliwości dojazdu na szkolenie w ciągu trzech godzin przed godziną rozpoczęcia szkolenia, lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin po zakończeniu szkolenia. Konieczność skorzystania z noclegu powinna być starannie udokumentowana (np. bilet, rozkład jazdy przewoźników pokazujący, że faktycznie dojazd w określonym czasie nie był możliwy),
  c) materiałów dydaktycznych i podręczników - w tym dostęp do biblioteki, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne dostosowane do poszczególnych form zajęć,
  d) ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres nauki i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania,
  e) opłat z tytułu egzaminów przed Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych,
  f) uroczystości wręczenia dyplomów, w sytuacji zdania przez uczestnika egzaminu przed CKE i wyrażenia zgody przez Komisję na organizację tej uroczystości we współpracy Komisji z podmiotem szkolącym.

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w specjalizacji, zostanie przekazane Państwu telefonicznie po weryfikacji zgłoszeń przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu nie jest organizatorem specjalizacji, odpowiada wyłącznie za rekrutację na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
W razie pytań telefon do kontaktu w sprawie rekrutacji w DOPS Wrocław: M. Budnik, 71,770 42 34.
Data publikacji: 12.02.2016 r.
Program Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES informuje o uruchomieniu Programu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i możliwości wsparcia finansowego w postaci stypendiów.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio na stronie internetowej
www.dla-dzieci.spes.org.pl

Pobierz plikStypendia SPES informacje 2016 r.

stypendia

Data publikacji: 11.02.2016 r.
Rekrutacja na spotkanie doradcze we Wrocławiu.
Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialne zamówienia - rekrutacja na spotkanie doradcze we Wrocławiu.

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na pierwsze spotkanie doradcze, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 r. we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Litomskiej 10, w godz. 9.00-15.00.

Spotkania doradcze są organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.

Pierwsze spotkanie doradcze zostanie poświęcone źródłom finansowania podmiotów ekonomii społecznej (m.in. otwarte konkursy ofert, małe granty, dotacje rządowe, FIO, RPO) oraz współpracy podmiotów ekonomii społecznej z samorządami w kontekście społecznie odpowiedzialnych zamówień, w tym klauzul społecznych.

Łącznie zaplanowano 40 spotkań doradczych, które odbędą się we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze (10 spotkań w każdym mieście).
W spotkaniach wezmą udział zewnętrzni eksperci.
Spotkania mają na celu zawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami ekonomii społecznej m.in. w zakresie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz tworzenia lokalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb uczestników.
Dla uczestników zaplanowano także doradztwo indywidualne, które ma umożliwić wypracowanie zmian jakościowych oraz wprowadzenie innowacji w sposobach i metodach pracy.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy: • przedsiębiorstw społecznych • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 17 lutego 2016 r. do godz. 16:00.
Ilość miejsc max. 25 osób.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
Tel. 71 770 42 28
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl


Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy
Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy wersja dla niedowidzących
Pobierz plik Regulamin rekrutacji
Pobierz plik Regulamin rekrutacji wersja dla niedowidzących
Pobierz plik Program spotkania we Wrocławiu
Pobierz plikProgram spotkania we Wrocławiu wersja dla niedowidzących
Data publikacji: 11.02.2016 r.
Projekt „Integracja przez Inspiracje"
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż ruszyła Internetowa Platforma Edukacyjna projektu „Integracja przez Inspiracje”, realizowanego przez Fundację In Posterum.

Projekt jest przedsięwzięciem edukacyjnym o charakterze ponadnarodowym skierowanym do: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych.

Udział w projekcie jest równoznaczny z uczestnictwem w:
- Bezpłatnych szkoleniach z zakresu stosowania metod edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.
- Bezpłatnych wizytach studyjnych w krajach partnerów - Hiszpanii i Niemczech.

Projekt został objęty oficjalnym patronatem Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje o projekcie uzyskają Państwo odwiedzając platformę internetową projektu: www.integracjaprzezinspiracje.pl

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu nie jest realizatorem projektu.

Informacji w sprawie projektu udziela:
Fundacja In Posterum

ul. Strzegomska 7
53-611 Wrocław
tel: 71 359 09 50
mail: inposterum@wp.pl
http://www.integracjaprzezinspiracje.pl/kontakt
Data publikacji: 5.02.2016 r.
INFORMACJA O REKRUTACJI NA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY KIERUNEK: PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI STARSZYMI
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi.
Jest ono realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej”,

Do kogo adresowane jest szkolenie?

W specjalizacji mogą wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej spełniający warunki przystąpienia do szkolenia określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia MPiPS z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
Pobierz plik Rozporządzenie MPiPS z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu.

Liczba miejsc: 30 osób z województwa dolnośląskiego
Miejsce odbywania się zajęć:
- wykłady będą się odbywać się w Auli Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48 w Opolu,
- ćwiczenia i warsztaty będą się odbywać w sali ROPS/WUP, ul. Głogowska 25 w Opolu.
Termin: rozpoczęcie zajęć 5-6 marca 2016 r., zakończenie; grudzień 2016 r.
Pobierz plik szczegółowy harmonogram zjazdów

Szkolenie specjalizacyjne prowadzone będzie w systemie 13,5 zjazdów weekendowych ( sobota i niedziela) na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej DPS-VI-51112-7901-170-MJ/14(14) z dnia 9.10.2014 r.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane są pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Monika Budnik, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław do dnia 18 lutego 2016 r.

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe należy wydrukować w wersji kolorowej z pełnymi logotypami :
  1. Karta zgłoszeniowa ( w załączniku) wypełniany i podpisany/opieczętowany przez Kierownika/Dyrektora jednostki organizacyjnej w której zatrudniony jest kandydat,
  Pobierz plik Karta zgłoszeniowa
  2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i potwierdzeniu stażu potwierdzające min. 5 lat stażu pracy w zawodzie (wypełniany i podpisany/opieczętowany przez Kierownika/Dyrektora jednostki organizacyjnej w której zatrudniony jest kandydat),
  Pobierz plik Zaświadczenie o zatrudnieniu
  3. Kopia dyplomu uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia l8 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
  4. Kopia dyplomu ukończenia specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny (kopia za zgodnością z oryginałem/pieczęć pracodawcy), wymóg ten nie dotyczy osób które spełniają warunki z § 9 ust.2 pkt.1-4 ww. rozporządzenia w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
  5. Zobowiązanie – umowy z pracodawcą, obligującego pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz rok po jego zakończeniu (oryginał)
  Pobierz plik Zobowiazanie_umowa_z_pracodawca


Informacje dodatkowe:
Z projektu zostaną pokryte koszty:
  a) udokumentowanej podróży uczestników - wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Przy rozliczaniu kosztów podróży ROPS w Opolu będzie kierował się zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
  b) zakwaterowania uczestników - wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, tj. gdy dojazd na szkolenie lub powrót do miejsca zamieszkania po szkoleniu byłby niemożliwy tego samego dnia. Należy przedstawić wiarygodny dokument potwierdzający konieczność zapewnienia noclegu. Uzasadniony przypadek to przede wszystkim taki, kiedy uczestnik szkolenia dojeżdża na szkolenie za pomocą środków komunikacji publicznej (autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy) oraz (ze względu na odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji) nie ma możliwości dojazdu na szkolenie w ciągu trzech godzin przed godziną rozpoczęcia szkolenia, lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin po zakończeniu szkolenia. Konieczność skorzystania z noclegu powinna być starannie udokumentowana (np. bilet, rozkład jazdy przewoźników pokazujący, że faktycznie dojazd w określonym czasie nie był możliwy),
  c) materiałów dydaktycznych i podręczników - w tym dostęp do biblioteki, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne dostosowane do poszczególnych form zajęć,
  d) ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres nauki i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania,
  e) opłat z tytułu egzaminów przed Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych,
  f) uroczystości wręczenia dyplomów, w sytuacji zdania przez uczestnika egzaminu przed CKE i wyrażenia zgody przez Komisję na organizację tej uroczystości we współpracy Komisji z podmiotem szkolącym.

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w specjalizacji, zostanie przekazane Państwu telefonicznie po weryfikacji zgłoszeń przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu nie jest organizatorem specjalizacji, odpowiada wyłącznie za rekrutację na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
W razie pytań telefon do kontaktu w sprawie rekrutacji w DOPS Wrocław: M. Budnik, 71,770 42 34.
Data publikacji: 5.02.2016 r.
Spotkania sieciujące dolnośląskie podmioty reintegracyjne
Informujemy, że został przedłużony termin składania zgłoszeń na spotkanie sieciujące, które odbędzie się w dniu 03 lutego 2016 r. dla dolnośląskich podmiotów reintegracyjnych realizowane w ramach projektu „ Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. Zostały ostatnie miejsca. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 28.01.2016 r. do godz. 12:00.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie sieciujące dla dolnośląskich podmiotów reintegracyjnych realizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.

Spotkanie odbędzie się 3 lutego 2016 r. w godz. 9.00 - 17.00 we Wrocławiu (szczegółowe miejsce spotkania zostanie określone w późniejszym terminie).

Do udziału w spotkaniach zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
  • Centrów Integracji Społecznej
  • Klubów Integracji Społecznej
  • Zakładów Aktywności Zawodowej
  • Warsztatów Terapii Zajęciowej

W ramach projektu zaplanowano 9 spotkań sieciujących, 4 spotkania z ekspertami oraz 2 wizyty studyjne. Istnieje możliwość realizacji oddzielnych spotkań dla CIS/KIS oraz ZAZ/WTZ.

Spotkania mają na celu tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, wymianę informacji oraz wsparcie podmiotów w osiąganiu standardów usług.

Pierwsze spotkanie sieciujące zostanie poświęcone zapoznaniu się z funkcjonowaniem wrocławskich podmiotów reintegracyjnych (Wrocławskie Centrum Integracji Społecznej, Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz OSTOJA) oraz przedyskutujemy potrzebę utworzenia jednolitego narzędzia do weryfikacji efektu reintegracyjnego.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 25 stycznia 2016 r. do godz. 14.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
Tel. 71 770 42 28
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Załączniki:
 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 15.01.2016 r.
Życzenia Bożonarodzeniowe

choinka

Data publikacji: 21.12.2015 r.
Rekrutacja na członków RKE przedłużona
W związku z awarią telefonów stacjonarnych w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej rekrutacja na członków Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej została wydłużona do dnia 07.12.2015r.
Data publikacji: 29.11.2015 r.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, samorządu lokalnego, nauki oraz biznesu działających w województwie dolnośląskim do udziału w pracach Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
DOPS informuje, iż z dniem powołania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Rada ds. Ekonomii Społecznej ulegnie rozwiązaniu.

Komitet będzie funkcjonował przy DOPS-ie, który będzie:
1. Pełnił funkcję koordynatora działań komitetu.
2. Organizował spotkania członków.
3. Wyznaczał i inicjował kierunki oraz zakres zadań przypisanych Komitetowi, w celu prawidłowego ich wykonania.
4. Prowadził sekretariat i obsługę Komitetu.

Do zadań Komitetu należeć będzie:
1. Opiniowanie corocznych raportów z realizacji Programu, w tym ocena stopnia osiągania celów Programu.
2. Inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej.
3. Promowanie nowych rozwiązań w zakresie wdrażania ekonomii społecznej.

W ramach komitetu zostanie powołanych pięć grup roboczych, między innymi do spraw promocji, zatrudnienia socjalnego, edukacji, reintegracji i aktualizacji Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Po zgłoszeniu kandydata do Komitetu DOPS dokona podziału na grupy robocze.

Każdy członek będzie miał obowiązek czynnego uczestniczenia w pracach grup roboczych oraz w spotkaniach Komitetu w miejscu i terminach wyznaczonych przez DOPS. Przewiduje się maksymalnie 20 osobowy skład Komitetu. W przypadku większej liczby chętnych osób zgłoszonych, DOPS zdecyduje o ostatecznej liczebności członków i powołaniu kandydatów.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Komitetu upływa z dn. 30 listopada 2015 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata) należy przesyłać w formie elektronicznej na e-mail: m.siepka@dops.wroc.pl lub faksem na nr 71 770 42 30 .

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Małgorzata Siepka, nr tel. 71 770 42 28.

Działanie realizowane jest w ramach projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 18.11.2015 r.
Rozpoczęcie realizacji projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.
Miło nam poinformować, że 19 października 2015 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Instytucja Pośrednicząca dla RPO WD zaakceptował projekt pozakonkursowy pt. „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej. Projekt będzie realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2015-2016 na kwotę blisko 0,9 mln PLN, a jego wdrożenie będzie miało wymiar strategiczny dla regionu dolnośląskiego w zakresie koordynacji działań różnych podmiotów sektora ekonomii społecznej.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z założonymi działaniami opisanymi w zakładce „O projekcie”.
Data publikacji: 18.10.2015 r.
NABÓR NA WARSZTATY Z ZAKRESU DIALOGU MOTYWUJĄCEGO - 16 MIEJSC
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o możliwości udziału w rekrutacji na „Warsztaty z zakresu dialogu motywującego".

Warsztaty adresowane są do pracowników dolnośląskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, których czynności zawodowe związane są z obszarem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Dobór uczestników warsztatów będzie doborem celowym ze względu na małą liczbę miejsc. W szczególności zachęcamy do udziału członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych oraz osoby prowadzące oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy lub pracujące w punktach informacyjno-konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy.

Warunki:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej oferuje wyłącznie usługę edukacyjną (warsztaty wraz z materiałami szkoleniowymi) wraz z zapewnieniem miejsca warsztatów.

Nie zapewniamy noclegów, kosztów dojazdu, wyżywienia w trakcie wszystkich dni warsztatów. Osoba aplikująca na szkolenie lub jego pracodawca kierując go na szkolenie, winien uwzględnić koszty dojazdu do/z Wrocławia, noclegów oraz wyżywienia we własnym zakresie.

Liczba godzin warsztatów:
50 h ( 2 zjazdy, po 3 dni robocze)
Liczba miejsc dla uczestników: 16 osób
Miejsce warsztatów: Wrocław (dokładny adres siedziby, zostanie wskazany uczestnikom warsztatów)

Planowany termin*:

I zjazd: 18-20 listopada 2015 r.
II zjazd: 2-4 grudnia 2015 r.

*Termin może ulec zmianie jeśli będzie wymagał tego przebieg postępowania przetargowego dotyczący wyłonienia Wykonawcy na realizację warsztatów. Ryzyko to winien uwzględnić aplikujący na szkolenie.

Zgłoszenia pisemne osób chcących uczestniczyć w szkoleniu przyjmowane są w Dziale Współpracy i Analiz DOPS wyłącznie mailowo do dnia 30 października 2015 r. do godz. 15:00 na adres m.budnik@dops.wroc.pl
W przypadku pytań: Tel. 071, 770 42 34.

W zgłoszeniu pisemnym prosimy o podanie:
 • Nazwy jednostki/pracodawcy

 • Imię i nazwisko osoby aplikującej na warsztaty

 • Stanowiska pracy osoby aplikującej na warsztaty

 • Dane kontaktowe osoby aplikującej na warsztaty (telefon/e-mail)

 • Informacja czy aplikujący jest członkiem Grupy roboczej lub Zespołu Interdyscyplinarnego


 • Tematyka warsztatów Tematyka warsztatów
  Data publikacji: 15.10.2015 r.
  Szkolenie dla pracowników lokalnych punktów konsultacyjno-informacyjnych organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
  Zachęcamy do aplikowania na szkolenie jakie odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 listopada 2015 r. Szkolenie organizowane jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jest to szkoleniedla osób udzielających porad w lokalnych punktach konsultacyjno-informacyjnych dla członków rodzin z problemem przemocy. Liczba miejsc ograniczona.
  .
  Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania do udziału w szkoleniu jest odesłanie faxem lub mailem do 17 października 2015 r. do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypełnionej ankiety zgłoszeniowej.
  .
  (ankieta do pobrania na stronie www.parpa.pl/ zakładka aktualności).
  .
  W przypadku pytań kontaktować należy się z działem ds. rodziny i młodzieży PARPA (tel. 22/250 63 49 lub 22/250 63 57)
  Data publikacji: 9.10.2015 r.
  Wrocław - Szkolenie "Bezpieczeństwo i środki unijne w obszarze pomocy i integracji społecznej"
  Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej, działające na rzecz rozwoju systemu pomocy społecznej zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli jednostek pomocy na dwudniowe szkolenie organizowane w dniach 26-27 października 2015 r. z zakresu:

   Bezpieczeństwo w pomocy społecznej,
   • Wnioskowanie o środki unijne w obszarze integracji społecznej przez instytucje pomocy społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  prowadzone przez:
  dr Elżbietę Pawłowską – dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, trenera Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie, Przewodniczącą Zarządu DFPS, członka Rady ds. Ekonomii Społecznej we Wrocławiu;
  Mirosławę Hamerę – członkinię Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z ramienia Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, przewodniczącą grupy roboczej ds. horyzontalnych Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, - Krajowego Forum Terytorialnego z ramienia Sieci SPLOT, Dyrektor Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
  Zenona Matuszko – Prezesa Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, certyfikowanego trener Stowarzyszenia STOP, członka Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska – Saksonia, Superwizora animacji i współpracy środowiskowej.

  Wśród omawianych zagadnień znajdą się między innymi:

  I. Blok : bezpieczeństwo w OPS
   • wyniki badań ankietowych prowadzonych w OPS z terenu Dolnego Śląska nt. rodzajów i poziomu agresji skierowanej wobec pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
   • obowiązki kierownictwa placówki w sytuacji agresji wobec pracownika (sposoby reagowania, obowiązek zawiadamiania organów ścigania- podstawy prawne);
   • praktyczne rozwiązania formalno – prawne w ośrodkach pomocy społecznej;
   • wnioski, rekomendacje i stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa (odpowiedź na kierowane do MIPS apele).

  II Blok: środki unijne a pomoc społeczna
  Aplikowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego, w szczególności konkursu Aktywna Integracja- działanie 9.1 oraz Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój przez instytucje pomocy społecznej.
  Aspekty:

   • omówienie wybranych typu działań w ramach RPO i POWER, możliwych do realizacji przez instytucje pomocy społecznej,
   • aspekty formalno – prawne aplikowania,
   • identyfikacja możliwości osiągnięcia wskaźników wymaganych w ramach konkursu 9.1,

  · metodologia pracy nad projektami konkursowymi z wykorzystaniem generatora SOWA.

  Ponadto:
  Uczestnicy otrzymają, między innymi, materiały stanowiące część projektu Stop Agresji zawierające tematykę i zakres warsztatów pt. Jak skutecznie kierować rozmową z klientem Ośrodka Pomocy Społecznej zapobiegając jego zachowaniom roszczeniowym i agresywnym zagrażającym bezpieczeństwu pracowników w miejscu pracy.

  Szkolenie odbędzie się 26-27 październik 2015 we Wrocławiu
  w HOTELU SOFIA

  ul. Piłsudskiego 104
  wejście od ulicy Gwarnej 23
  50-014 Wrocław
  http://www.hotelsofia.pl/o_hotelu.html
  w godzinach od 11:15 26.10. 2015 do 13:00 27.10.2015.

  Cena szkolenia wynosi 499 zł/os i obejmuje:
   • koszt szkolenia wraz z materiałami;
   • koszt noclegu i wyżywienia jednej osoby w pokoju dwuosobowym.

  Parking hotelu - płatny indywidualnie.
  Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu do dnia 15.10.2015, do godziny 15:00.
  Wypełniony formularz (dostępny w załączniku oraz na stronie internetowej www.dfps.pl), należy przesłać w pdf na adres: jacek.werpulewski@rcwip.pl lub na numer fax 71 796 30 00 wew. 20
  Data publikacji: 6.10.2015 r.
  Pierwsze dolnośląskie OWES uzyskały akredytację
  23 września 2015 r. Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przyznał rekomendacje dwóm pierwszym OWES-om z terenu województwa dolnośląskiego.

  Rekomendacje niezbędne do zakończenia procesu akredytacji uzyskały:
  1. OWES prowadzony przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Jana Matejki 6, 58-300 Wałbrzych, www.fres.org.pl w partnerstwie Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
  2. OWES prowadzony przez Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1 c, 58-304 Wałbrzych, www.forumwalbrzyskie.hb.pl w partnerstwie z Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej.

  Akredytacja AKSES jest przyznawana na okres dwóch lat licząc od daty wydania. W tym czasie OWES ma obowiązek przestrzegania standardów działania i usług OWES, określonych przez Komitet Akredytacyjny i zatwierdzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

  Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
  System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomi społecznej ANKSES
  Załączniki:
  Uchwala Nr 17 Komitetu Akredytacyjnego w sprawie wynikow procesu akredytacji OWES w wojewodztwie dolnoslaskimUchwala Nr 17 Komitetu Akredytacyjnego w sprawie wynikow procesu akredytacji OWES w wojewodztwie dolnoslaskim
  Data publikacji: 23.09.2015 r.
  INFORMACJA O BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH
  Informujemy pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o możliwości uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jakie w 2015 roku organizuje Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” z Warszawy.

  Szkolenia realizowane są na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Przemocy w rodzinie NIE. Wykształcona kadra zarządzająca instytucjami pomocy i integracji społecznej warunkiem wczesnego rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Szkolenia trwają 3 dni. Na poniższej stronie internetowej znajduje się także program szkolenia oraz materiały szkoleniowe.
  Organizator zapewnia usługę szkoleniową, nocleg, wyżywienie oraz dojazd z centrum Warszawy nad Zalew Zegrzyński w Białobrzegach gdzie odbywają się szkolenia. Dojazd z miejsca zamieszkania/lub pracy do Warszawy ponoszą uczestnicy szkolenia.

  Rekrutacja na szkolenia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego elektronicznie na stronie internetowej:

  www.przemoc.irss.pl/zglos-sie-na-szkolenie

  Osoby zainteresowane udziałem w tej formie rozwoju zawodowego zachęcamy do zapoznania się z programem i terminami szkoleń dostępnymi na stronie internetowej IRSS
  Data publikacji: 15.06.2015 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Zamówienia publiczne po nowelizacjach”
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Miejsce odbywania szkolenia: Hotel na terenie miasta Wrocławia, zostanie wskazany w późniejszym terminie.
  Firma szkoleniowa: Konsorcjum w składzie Jacek Supeł, Robert Mangold
  Liczba miejsc: 40 osób w każdym terminie
  Termin szkolenia: 8-10.06.2015r. i 15-17.06.2015r.
  Jeden termin do wyboru.

  W przypadku nie wybrania terminu szkolenia, termin zostanie wskazany przez DOPS.

  Termin przesyłania zgłoszeń: 01.06.2015 r. do godziny 15:00 (poniedziałek)

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  1. Zasady przyjmowania zgłoszeń.

  - Formularz zgłoszeniowy (wg wzoru organizatora)

  Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać:

  Fax, mail, lub osobiście do dnia 01.06.2015 r. na nr fax 71 / 770 42 30, scan na adres e-mail: m.siepka@dops.wroc.pl, osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

  2. Zasady rekrutacji.
  Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie
  1. O przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina) oraz spełnienie warunków formalnych.
  2.Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
  3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.
  4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS: -zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka. -w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie !

  DOPS po zakończeniu rekrutacji poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane.

  3. Dodatkowe informacje.
  Uczestnicy szkolenia oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania szkolenia), wyżywienie (dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania szkolenia ) śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z miasta gdzie odbywa się szkolenie: obiad, przerwy kawowe).

  DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !!!

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: m.siepka@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 23 lub 71/770 42 28


  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
  Pobierz plikProgram szkolenia/a>
  Pobierz plikRegulamin uczestnictwa
  Data publikacji: 27.05.2015 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Specjalistyczne oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie przy wykorzystaniu Modelu Duluth”
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Miejsce szkolenia: Hotel na terenie miasta Wrocławia, zostanie wskazany w późniejszym terminie.

  Liczba miejsc: 40

  Termin szkolenia: I zjazd: 1-3.06.2015 r. , II zjazd: 9-11.06.2015 r.

  Termin przesyłania zgłoszeń: 20.05.2015 r. do godziny 15:00

  Firma szkoleniowa: zostanie wskazana w późniejszym terminie

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  1. Zasady przyjmowania zgłoszeń.
  - Formularz zgłoszeniowy (wg wzoru organizatora)

  Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać:
  Fax, mail, lub osobiście do dnia 20.05.2015 r. na nr fax
  71 / 770 42 30, scan na adres e-mail: m.siepka@dops.wroc.pl, osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

  2. Zasady rekrutacji
  Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie 1. O przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina)oraz spełnienie warunków formalnych. 2.Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. 3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji. 4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS:
  -zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka. -w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie !

  DOPS po zakończeniu rekrutacji poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane.

  3. Dodatkowe informacje
  Uczestnicy szkolenia oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania szkolenia), wyżywienie (dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania szkolenia ) śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z miasta gdzie odbywa się szkolenie: obiad, przerwy kawowe).

  DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !!!

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 71/770 42 30 lub na adres e-mail: m.siepka@dops.wroc.pl Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 21


  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
  Pobierz plikRegulamin uczestnictwa
  Data publikacji: 13.05.2015 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – radzenie sobie ze stresem”
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Miejsce odbywania szkolenia: Hotel na terenie miasta Wrocławia, zostanie wskazany w późniejszym terminie.

  Liczba miejsc: 60 osób w każdym terminie

  Termin szkolenia: 27-29.05.2015r. i 10-12.06.2015r.
  Jeden termin do wyboru.

  W przypadku nie wybrania terminu szkolenia, termin zostanie wskazany przez DOPS.

  Termin przesyłania zgłoszeń: 19.05.2015 r. do godziny 15:00 (wtorek)

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  1. Zasady przyjmowania zgłoszeń.
  - Formularz zgłoszeniowy (wg wzoru organizatora)

  Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać:

  Fax, mail, lub osobiście do dnia 19.05.2015 r. na nr fax 71 / 770 42 30, scan na adres e-mail: j.gozdz@dops.wroc.pl, osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

  2. Zasady rekrutacji.
  Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie
  1. O przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina) oraz spełnienie warunków formalnych. 2.Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
  3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.
  4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS:
  -zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka. -w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie !

  DOPS po zakończeniu rekrutacji poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane.

  3. Dodatkowe informacje.
  Uczestnicy szkolenia oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania szkolenia), wyżywienie (dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania szkolenia ) śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z miasta gdzie odbywa się szkolenie: obiad, przerwy kawowe).

  DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !!!

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: j.gozdz@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 23


  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikHarmonogram szkolenia
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
  Pobierz plikRegulamin uczestnictwa
  Data publikacji: 12.05.2015 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Opiekunka środowiskowa – praca z osobą starszą, chorą, niepełnosprawną”.
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Miejsce szkolenia: Hotel Campanile Wrocław Stare Miasto ul. Jagiełły 7 Wrocław

  Liczba miejsc: 60

  Termin szkolenia: 20-22.04.2015 r.

  Termin przesyłania zgłoszeń: 10.04.2015 r. do godziny 15:00

  Firma szkoleniowa: PeDaGo Paweł Budniok

  Trenerzy: Natalia Wójcik, Aurelia Zagórska, Małgorzata Gruca, Barbara Styczyńska

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  1. Zasady przyjmowania zgłoszeń
  - formularz zgłoszeniowy (wg wzoru organizatora)

  Zgłoszenia prosimy przesyłać:
  - faxem na nr 71 / 770 42 30
  - scan na adres e-mail: m.wites@dops.wroc.pl
  - osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

  2. Zasady rekrutacji
  Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie 1. O przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina) oraz spełnienie warunków formalnych.
  2.Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
  3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.
  4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS:
  -zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka.
  -w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie !

  DOPS po zakończeniu rekrutacji poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane.

  3. Dodatkowe informacje
  Uczestnicy szkolenia oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania szkolenia), wyżywienie (dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania szkolenia) śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z miasta gdzie odbywa się szkolenie: obiad, przerwy kawowe).

  DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !!!

  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 28

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
  Pobierz plikRegulamin uczestnictwa
  Pobierz plikHarmonogram
  Data publikacji: 30.03.2015 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Komunikacja i skuteczne motywowanie klientów pomocy społecznej” (REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA).
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Miejsce odbywania szkolenia: Hotel Campanile Wrocław Stare Miasto ul. Jagiełły 7 50-201 Wrocław

  Podmiot odpowiedzialny za realizację szkolenia:Usługi Psychologiczne LOGOS Zbigniew Zatoński ul. Na Stoku 2/37, 20-561 Lublin

  Trenerzy: Zbigniew Zatoński, Iwona Wyszkowska-Zatońska, Karolina Ważny, Patrycja Kusek

  Liczba miejsc: 6

  Termin szkolenia: 22.04.2015r. - 24.04.2015r.

  Termin przesyłania zgłoszeń: 10.04.2015 r. do godziny 15:00 (piątek)

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  1. Zasady przyjmowania zgłoszeń.
  - Formularz zgłoszeniowy (wg wzoru organizatora)

  Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać:

  Fax, mail, lub osobiście do dnia 10.04.2015 r. na nr fax 71 / 770 42 30, scan na adres e-mail: j.gozdz@dops.wroc.pl, osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

  2. Zasady rekrutacji

  Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie
  1. O przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina)oraz spełnienie warunków formalnych. 2.Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. 3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji. 4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS: -zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka. -w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie !

  DOPS po zakończeniu rekrutacji poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane.

  3. Dodatkowe informacje
  Uczestnicy szkolenia oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania szkolenia), wyżywienie (dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania szkolenia ) śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z miasta gdzie odbywa się szkolenie: obiad, przerwy kawowe).

  DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !!!

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 71/770 42 30 lub na adres e-mail: j.gozdz@dops.wroc.pl Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 23

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
  Pobierz plikRegulamin uczestnictwa
  Pobierz plikHamonogram
  Data publikacji: 8.04.2015 r.
  Życzenia Wielkanocne

  Z okazji Świąt Wielkiej Nocy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

  życzą Pracownicy i Dyrekcja
  Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
  we Wrocławiu  choinka

  Data publikacji: 1.04.2015 r.
  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania uwag i komentarzy do dokumentów Samorządu Województwa Dolnośląskiego z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  Szanowni Państwo,
  Samorząd Województwa Dolnośląskiego zakończył prace nad przygotowaniem dokumentów regionalnych dotyczących obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wyrażenie opinii oraz zgłoszenie uwag i komentarzy do zamieszczonych poniżej dokumentów:
  1. projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 wraz z Załącznikiem
  2. projektu Ramowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  3. projektu Ramowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

  Dokumenty te, przyjęte przez władze Samorządu Województwa Dolnośląskiego, stanowić będą uzupełnienie dokumentów strategicznych w obszarze regionalnej polityki społecznej i wyznaczać kierunki działań związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Bylibyśmy wdzięczni za wyrażenie opinii i uwag do poniższego materiału na etapie roboczym.

  Wszelkie uwagi i komentarze prosimy przesyłać do nas drogą mailową na adres: przemocwrodzinie@dops.wroc.pl do dnia 20.04.2015r. godz. 16.00.

  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dr Agnieszką Pierzchalską – nr tel. 71 770 42 33, e-mail: a.pierzchalska@dops.wroc.pl lub na adres mailowy: przemocwrodzinie@dops.wroc.pl
  Serdecznie dziękujemy za Państwa pomoc, służącą udoskonaleniu powyższych dokumentów

   Projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 Projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
   Załącznik do Projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 Załącznik do Projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
   Projekt Ramowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Projekt Ramowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
   Projekt Ramowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla woj dolnośląskiego. Projekt Ramowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla woj dolnośląskiego.
  Data publikacji: 1.04.2015 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Miejsce szkolenia: Hotel Campanile Wrocław Stare Miasto ul. Jagiełły 7 50-201 Wrocław

  Liczba miejsc: 60

  Termin szkolenia: 7-9.04.2015 r.

  Termin przesyłania zgłoszeń: 27.03.2015 r. do godziny 15:00

  Firma szkoleniowa: OŚRODEK TERAPII INTEGRALNEJ Marek Szczęsny al. Niepodległości 2/6, 65-048 Zielona Góra
  Trenerzy: Marek Szczęsny, Anna Linda, Anna Fedorowicz, Dorota Niewiedział

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  1. Zasady przyjmowania zgłoszeń.
  - formularz zgłoszeniowy (wg wzoru organizatora)
  Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać:
  - fax, mail, lub osobiście do dnia 27.03.2015 r. na nr fax 71 / 770 42 30, scan na adres e-mail: m.wites@dops.wroc.pl, osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

  2. Zasady rekrutacji
  Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie
  1. O przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina) oraz spełnienie warunków formalnych.
  2.Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
  3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.
  4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS:
  -zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka.
  -w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie !

  DOPS po zakończeniu rekrutacji poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane.

  3. Dodatkowe informacje
  Uczestnicy szkolenia oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania szkolenia), wyżywienie (dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania szkolenia ) śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z miasta gdzie odbywa się szkolenie: obiad, przerwy kawowe).

  DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !!!

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
  - faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  - na adres e-mail: m.wites@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 28

  „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
  Pobierz plikRegulamin uczestnictwa
  Data publikacji: 23.03.2015 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Komunikacja i skuteczne motywowanie klientów pomocy społecznej”
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Miejsce odbywania szkolenia: Hotel Campanile Wrocław Stare Miasto ul. Jagiełły 7 50-201 Wrocław

  Podmiot odpowiedzialny za realizację szkolenia:Usługi Psychologiczne LOGOS Zbigniew Zatoński ul. Na Stoku 2/37, 20-561 Lublin

  Trenerzy: Zbigniew Zatoński, Iwona Wyszkowska-Zatońska, Karolina Ważny, Patrycja Kusek

  Liczba miejsc: 60

  Termin szkolenia: 30.03.2015r. - 01.04.2015r.

  Termin przesyłania zgłoszeń: 20.03.2015 r. do godziny 15:00 (piątek)

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  1. Zasady przyjmowania zgłoszeń.
  - Formularz zgłoszeniowy (wg wzoru organizatora)

  Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać:

  Fax, mail, lub osobiście do dnia 20.03.2015 r. na nr fax 71 / 770 42 30, scan na adres e-mail: j.gozdz@dops.wroc.pl, osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

  2. Zasady rekrutacji

  Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie
  1. O przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina)oraz spełnienie warunków formalnych. 2.Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. 3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji. 4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS: -zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka. -w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie !

  DOPS po zakończeniu rekrutacji poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane.

  3. Dodatkowe informacje
  Uczestnicy szkolenia oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania szkolenia), wyżywienie (dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania szkolenia ) śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z miasta gdzie odbywa się szkolenie: obiad, przerwy kawowe).

  DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !!!

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 71/770 42 30 lub na adres e-mail: j.gozdz@dops.wroc.pl Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 23

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
  Pobierz plikRegulamin uczestnictwa
  Pobierz plikHamonogram
  Data publikacji: 16.03.2015 r.
  DOPS Wrocław w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” zaprasza do udziału w rekrutacji na szkolenie "Interwencja kryzysowa"
  Nazwa szkolenia: Interwencja kryzysowa

  Planowany czas realizacji: 4 zjazdy po 3 dni (łącznie 12 dni roboczych)

  Terminy zjazdów:

  I zjazd: 30.03-1.04.2015 r.
  II zjazd: 15-17.04.2015 r.
  III zjazd: 28-30.04.2015 r.
  IV zjazd: 13-15.05. 2015 r.

  Miejsce odbywania szkolenia:Hotel Campanile ul. Ślężna 26 Wrocław

  Podmiot odpowiedzialny za realizację szkolenia: Wyższa Szkoła Zarzadzania „Edukacja” ul. Krakowska 56-82, 50-425 Wrocław

  Trenerzy: Krystyna Ostapiuk, Danuta Buczek, Elżbieta Morytko, Robert Dechnik

  Czas trwania: 96 h po 24 h na zjazd

  Termin przesyłania zgłoszeń: 20 marca 2015 r. (piątek)

  Limit miejsc: 32 osoby ( dwie grupy po 16 os.)


  1.Zasady przyjmowania zgłoszeń:

  - Formularz zgłoszeniowy (wg wzoru organizatora) przesłany Faxem, scan mailem, lub osobiście do dnia 20.03.2015 r. na nr fax 71 / 770 42 30, scan na adres e-mail: m.budnik@dops.wroc.pl, osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

  2.Zasady rekrutacji

  Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie

  1. O przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina)oraz spełnienie warunków formalnych.
  2.Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
  3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.
  4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS:
  -zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka. -w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.
  Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie!

  DOPS po zakończeniu rekrutacji poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji o jej wynikach.

  3.Dodatkowe informacje

  Uczestnicy szkolenia oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania szkolenia), wyżywienie (dla osób zamieszkujących poza Wrocławiem: śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z Wrocławia: obiad, przerwy kawowe).


  DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !!!


  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 71/770 42 30 lub na adres e-mail: m.budnik@dops.wroc.pl Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29


  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.


  Pobierz plikFormularz kolorowy
  Pobierz plikRegulamin uczestnictwa
  Pobierz plikHarmonogram
  Data publikacji: 16.03.2015 r.
  DOPS Wrocławiu w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” zaprasza do udziału w rekrutacji na szkolenie „Standardy opieki geriatrycznej"
  Nazwa szkolenia: Standardy opieki geriatrycznej

  Planowany czas realizacji: 8-10.04.2015 r. (3 dni robocze)

  Rekrutacja do dnia 06.03.2015r.do godziny 12:00

  Miejsce odbywania szkolenia: Hotel na terenie miasta Wrocławia, zostanie wskazany w późniejszym terminie

  Podmiot odpowiedzialny za realizację szkolenia: PeDaGo Paweł Budniok, ul.Wielicka 44/45, 30-552 Kraków

  Czas trwania: 24 h dydaktyczne

  Termin przesyłania zgłoszeń: 11 marca 2015 r. (środa)

  Limit miejsc: 60 osób ( dwie grupy po 30 os.)

  1.Zasady przyjmowania zgłoszeń:


  - Formularz zgłoszeniowy (wg wzoru organizatora) przesłany Faxem, scan mailem, lub osobiście do dnia 11.03.2015 r. na nr fax 71 / 770 42 30, scan na adres e-mail: m.budnik@dops.wroc.pl, osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

  2. Zasady rekrutacji
  Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie 1. O przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina)oraz spełnienie warunków formalnych.

  2.Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.

  3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

  4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS:

  -zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka. -w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie !

  DOPS po zakończeniu rekrutacji poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji o jej wynikach.

  3. Dodatkowe informacje

  Uczestnicy szkolenia oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania szkolenia), wyżywienie (dla osób zamieszkujących poza Wrocławiem: śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z Wrocławia: obiad, przerwy kawowe).

  DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !!!

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: m.budnik@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
  Pobierz plikRegulamin
  Data publikacji: 2.03.2015 r.
  Odznaka Honorowa Złota Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, w uznaniu zasług dla Województwa Dolnośląskiego dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
  Szanowni Państwo,
  niezmiernie miło nam poinformować, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej został odznaczony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Odznaką Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, w uznaniu zasług dla Województwa Dolnośląskiego.

  Nagroda przyznana została za wieloletnie prowadzenie i wsparcie działań w zakresie realizacji polityki senioralnej na Dolnym Śląsku. Ośrodek bowiem wspiera działalność Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów, we współpracy z którą wydał kilkanaście publikacji o tematyce senioralnej w ramach serii „Biblioteka Nestora”, które nieodpłatnie przekazuje seniorom. Współpracuje i wspiera inicjatywy Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów oraz Platformy Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów.

  Pobierz plikUchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ws. przyznania DOPS Oznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośłąskiego

  Dyplom Złota Odznaka

  Data publikacji: 26.02.2015 r.
  Informacja o zbędnym mieniu
  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej posiada na stanie zbędne mienie rzeczowego majątku trwałego tj. szafy drewniane z półkami zamykane na zamek (kolor – jabłoń) - 3 szt., szafę z półkami (kolor buk) – 1 szt. do nieodpłatnego przekazania lub darowizny. Zainteresowane jednostki tj. jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, fundacje i organizacje pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową, turystyczną, prosimy o kontakt tel. 071 770 42 18 Karina Orzech.
  Data publikacji: 24.02.2015 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Specjalistyczne oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie przy wykorzystaniu Modelu Duluth”
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  Rekrutacja do dnia 20.02.2015r.do godziny 15:00

  Miejsce szkolenia: Hotel Campanile Wrocław Stare Miasto ul. Jagiełły 7 50-201 Wrocław

  Liczba miejsc: 40

  Termin szkolenia: I zjazd: 13-15.04.2015 r.
  II zjazd: 27-29.04.2015 r.

  Termin przesyłania zgłoszeń: 27.02.2015 r. do godziny 15:00

  Firma szkoleniowa:
  PeDaGo Paweł Budniok

  Trenerzy: Marek Prejzner, Michał Trojnar, Agnieszka Jasiulewicz, Edyta Nesterewicz-Moszczyńska

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  1. Zasady przyjmowania zgłoszeń.

  - Formularz zgłoszeniowy (wg wzoru organizatora)

  Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać:

  Fax, mail, lub osobiście do dnia 27.02.2015 r. na nr fax 71 / 770 42 30, scan na adres e-mail: m.wites@dops.wroc.pl, osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

  2. Zasady rekrutacji
  Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie
  1. O przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina)oraz spełnienie warunków formalnych.
  2.Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
  3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.
  4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS:
  -zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka.
  -w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie !

  DOPS po zakończeniu rekrutacji poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane.

  3. Dodatkowe informacje
  Uczestnicy szkolenia oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania szkolenia), wyżywienie (dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania szkolenia ) śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z miasta gdzie odbywa się szkolenie: obiad, przerwy kawowe).

  DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !!!

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: m.wites@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 23


  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikProgram
  Data publikacji: 16.02.2015 r.
  Nabór ofert w konkursie „ŚWIETLICA – DZIECI – PRACA”, edycja 2015
  Informujemy, iż Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie w roku 2015 zadań przyjętych w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca”.

  Kwota jednostkowej dotacji: max 40 000 PLN

  Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznana w konkursie nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na zrealizowanie oferty konkursowej w programie.

  Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na :
  • wyposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych np. sprzęt komputerowy, meble, czasopisma, książki lub gry, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, aparaty fotograficzne i inne artykuły niezbędne do organizowania zajęć;

  • zorganizowanie (w miejscowościach na terenie naszego kraju) letniego/zimowego wypoczynku, podczas wakacji/ferii zimowych, w tym wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodzin dzieci korzystających z zajęć;

  • organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i rodziców, w tym wyjścia do muzeum, kina, teatru lub imprez kulturalno-sportowych;

  • zorganizowanie dodatkowych posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach.

  Wniesiony wkład własny oferenta nie może być niższy niż 20% kwoty całkowitej przeznaczonej na zadanie programowe przedstawione w ofercie konkursowej. Może on być wniesiony w całości we własnych środkach finansowych lub w części we własnych środkach finansowych oraz jako wyliczona praca wolontariuszy, z tym, że wyliczona praca wolontariuszy nie może stanowić więcej niż 5% ogółu wkładu własnego.

  Podmioty uprawnione do składania ofert:
  Gminy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r, poz. 1118 z późn. zm.), które prowadzą placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z 09 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.),
  w tym:
  • uzyskały zgodę na prowadzenie danej placówki wsparcia dziennego, prowadzą tę placówkę (jako własną lub na zlecenie);

  • na bazie tej placówki wsparcia dziennego podejmą działania programowe na rzecz dzieci i młodzieży (np. dla nowej grupy wiekowej, w tym młodzieży) wraz z organizowaniem zajęć o charakterze socjoterapeutycznym (programów socjoterapeutycznych lub elementów socjoterapii),

  • a także podejmą działania na rzecz wsparcia osób bezrobotnych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), przy możliwości realizacji również wolontariatu.

  SKŁADANIE OFERT:

  Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław (sekretariat)

  Termin składania ofert: 20 marca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego możliwa do odczytania)

  Wzór oferty konkursowej - Wzór oferty konkursowej pobierz plik

  Wzór określony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz.25).

  UWAGA:w poz. III pkt 7 tej oferty - „Miejsce realizacji zadania publicznego” - należy podać nazwę i dokładny adres placówki wsparcia dziennego, której dotyczą zadania ofertowe.

  Oferta winna zostać złożona w nieprzezroczystym i zamkniętym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem:
  Program „Świetlica – Dzieci – Praca”, edycja 2015
  DOKONANIE WYBORU OFERT:

  • Na szczeblu województwa wstępnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej (DOPS).

  • Spośród zgłoszonych ofert 5 najwyżej ocenionych wraz z oceną i rekomendacjami DOPS zostanie przekazanych do dnia 10 kwietnia br. do MPiPS, które dokonuje oceny ofert zgłoszonych z całego kraju i wyłania te, które otrzymają dofinansowanie.

  • Wynik konkursu wraz ze wskazaniem podmiotów, które otrzymają dofinansowanie ogłoszony zostanie w witrynie internetowej MPiPS.

  Szczegółowe informacje nt konkursu dostępne są na stronie MPiPS:
  http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2015/ogloszenie-o-konkursie-ofert-podmiotow-uprawnionych-na-dofinansowanie-zadan-w-programie-swietlica--dzieci--praca-na-rzecz-wsparcia-dziecka-i-rodziny-w-gminie-w-latach-2011--2015/
  Informacje o programie:
  http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programy-zatwierdzone-przez-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-na-lata-2011-2015/program-swietlica-8211-dzieci-8211-praca-na-rzecz-wsparcia-dziecka-i-rodziny-w-gminie-w-latach-2011-8211-2015/

  Informacji nt I etapu konkursu (w regionie) uzyskać można pod nr telefonu: 071-770-42-32
  Data publikacji: 10.02.2015 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Wzmocnienie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych"
  W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.
  Rekrutacja do godziny 15:00 12.02.2015r.
  Terminy: Legnica: 02-04.03.2015 r.
  Wałbrzych: 09-11.03.2015 r.
  Jelenia Góra: 16-18.03.2015 r.
  Wrocław: 23-25.03.2015 r.

  Miejsce szkolenie:
  hotel na terenie miasta Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra, Wrocław ( dokładne miejsce zostanie wskazane w późniejszym terminie)

  Liczba miejsc: 25 osób w każdym makroregionie

  Czas trwania: 20h dla każdej grupy w makroregionie

  Termin przesyłania zgłoszeń: 24.02.2015r.


  Firma szkoleniowa: Szkolenia , psychoterapia, Coaching Tomasz Sikora Katowice
  Trener: Tomasz Sikora

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  1. Zasady przyjmowania zgłoszeń.

  - Formularz zgłoszeniowy (wg wzoru organizatora)

  Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać:

  Fax, mail, lub osobiście do dnia 24.02.2015 r. na nr fax 71 / 770 42 30, scan na adres e-mail: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl, osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

  2. Zasady rekrutacji
  Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie 1. O przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina)oraz spełnienie warunków formalnych.
  2.Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
  3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.
  4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS:
  -zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka.
  -w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie !

  DOPS po zakończeniu rekrutacji poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane.

  3. Dodatkowe informacje
  Uczestnicy szkolenia oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania szkolenia), wyżywienie (dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania szkolenia ) śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z miasta gdzie odbywa się szkolenie: obiad, przerwy kawowe).

  DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !!!

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 28


  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
  Pobierz plikRegulamin
  Pobierz plikHarmonogram
  Data publikacji: 9.02.2015 r.
  Lista osób zakwalifikowanych na kurs PNF
  Pobierz plikLista osób zakwalifikowanych na kurs PNF
  Data publikacji: 27.01.2015 r.
  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” zaprasza do udziału w rekrutacji na Kurs zawodowy „PNF podstawowy”
  Nazwa kierunku: PNF podstawowy
  Planowany czas realizacji zajęć: cześć I od 2 do 6 luty 2015, część II od 30 marca do 3 kwietnia 2014 ( 2 zjazdy po 5 dni, w dni robocze – łącznie 10 dni)
  Miejsce odbywania zajęć: Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, 53-434 Wrocław
  Podmiot odpowiedzialny za realizację studiów: REHAMAX Monika Korfanty, Ul. Pułaskiego 117, 33-380 Krynica Zdrój
  Rekrutacja: Limit miejsc: 16 osób
  Wymagania kwalifikacyjne:
  Uczestnikami kursu na kierunku „PNF podstawowy” mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
  Posiadają dyplom fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister)
  • Są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w instytucjach pomocy i integracji społecznej, których definicja znajduje się w słowniku terminologicznych SzOP
  • Posiadają zgodę pracodawcy na podjęcie kursu zawodowego

  1. Zasady przyjmowania zgłoszeń.

  - Formularz zgłoszeniowy (wg wzoru organizatora)
  - Dyplom potwierdzający uprawnienia fizjoterapeuty (Oryginał/Odpis/ lub kopia potwierdzona za zgodnością notarialną):

  Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać w dwóch formach:

  1. Fax, mail, lub osobiście do dnia 16.01.2015 r. na nr fax 71 / 770 42 30, scan na adres e-mail: m.budnik@dops.wroc.pl, osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.
  2. Oryginały (oryginał formularza + dyplom oryginał/odpis lub potwierdzona notarialnie kopia) do dnia 21.01.2015 r., pocztą na adres, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej Dział Funduszy Unijnych, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław lub osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

  2. Zasady rekrutacji
  Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie 1. O przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina)oraz spełnienie warunków formalnych.
  2.Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
  3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.
  4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS:
  -zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka.
  -w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.
  Osoby, które nie dostarczą wymaganych dokumentów we wskazanym terminie, będą traktowane jako nie spełniające warunków formalnych niezbędnych w procesie rekrutacji.

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z dyplomem nie jest jednoznaczne z przyjęciem na Kurs !

  DOPS po zakończeniu rekrutacji (po wyznaczonym czasie na przysyłanie zgłoszeń oraz weryfikacji dokumentacji pod kątem formalnym,) zamieści na stronie internetowej www.dops.wroc.pl listę osób zakwalifikowanych oraz poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane.

  3. Dodatkowe informacje
  Uczestnicy kursu oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania kursu), wyżywienie (dla osób zamieszkujących poza Wrocławiem: śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z Wrocławia: obiad, przerwy kawowe).

  DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !!!

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
  faksem pod nr tel. 71/770 42 30
  lub na adres e-mail: m.budnik@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
  Pobierz plikRegulamin
  Data publikacji: 12.01.2015 r.
  DOPS Wrocław zaprasza na „SUPERWIZJĘ GRUPOWĄ”
  W superwizji grupowej mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

  Termin: do uzgodnienia z firmą szkoleniową po zakwalifikowaniu jednostki (styczeń –maj 2015r.)
  Miejsce: siedziba jednostki zgłaszającej zapotrzebowanie
  Liczba miejsc: 40 grup / 1 grupa – max 8 osób z jednego ośrodka
  Czas trwania: 2 spotkania dla 1 grupy/ 1 spotkanie / 6 godzin zegarowych

  Termin przesyłania zgłoszeń: do wyczerpania miejsc

  Firma szkoleniowa: Anna Fedorowicz Psycholog Terapeuta
  Trenerzy: Anna Fedorowicz, Marek Szczęsny

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr 71/770 42 30

  lub na adres e-mail: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl
  Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 71/770 42 28

  Superwizja ma na celu zwiększyć efektywność pracowników poprzez rozwój ich kompetencji i pobudzić asertywność. Spotkania z superwizorem mają przyczynić się do zwiększenia potencjału do samodzielnej pracy i poprawy relacji pomiędzy pracownikami instytucji. Stanowić będzie zarówno wsparcie emocjonalne pracownika, ochronę przed nadmiernym stresem, a w konsekwencji przed wypaleniem zawodowym.

  WSZYSTKIE ZAKWALIFIKOWANE GRUPY OSÓB, ZOSTANĄ POINFORMOWANE PRZEZ FIRMĘ SZKOLENIOWĄ, KTÓRA JEDNOCZEŚNIE BĘDZIE UZGADNIAŁA Z GRUPĄ TERMIN SPOTKANIA.

  Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
  Pobierz plikRegulamin
  Data publikacji: 9.01.2015 r.
  System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES
  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przekazuje link do zaktualizowanych dokumentów dotyczących akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na okres 2014/2015.
  http://www.pozytek.gov.pl/System,akredytacji,i,standardow,dzialania,instytucji,wsparcia,ekonomii,spolecznej,AKSES,3600.htm
  Data publikacji: 30.12.2014 r.
  Życzenia Bożonarodzeniowe

  Pragniemy złożyć Państwu życzenia, w których optymizm przyćmi coroczne, świąteczne troski. Niech ten świątecznie spędzony czas napełni Państwa spokojem, a Nowy Rok będzie czasem owocnych przemian. Niech również nie zabraknie Państwu przy wigilijnej kolacji bliskich osób i wspomnień o dobrych ludziach. Niech słowa w ten czas niosą ze sobą dobroć i niech nie zabraknie w nich przebaczenia i nadziei na przyszłość.

  życzy Dyrekcja i Pracownicy
  Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
  we Wrocławiu  choinka

  Data publikacji: 23.12.2014 r.
  Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”.
  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym w ramach realizowanego projektu „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”.

  Celem szkolenia jest przybliżenie pracownikom socjalnym instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej nowatorskich metod i techniki pracy socjalnej, co wpłynie na lepsze ich przygotowanie do pracy oraz pozwoli pełniej wykorzystać merytorycznych i organizacyjnych umiejętności.

  Szkolenie jest bezpłatne i więcej informacji na temat szkolenia można otrzymać na:
  www.szkoleniae-learningowe.crzl.gov.pl
  Pobierz plikList rekomendujący
  Data publikacji: 8.12.2014 r.
  Fundusze Europejskie Program Regionalny

  Rzeczpospolita Polska

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  Europejski Fundusz Społeczny

  Zakup ProSpołeczny

  EPUAP

  Facebook

  Facebook

  Liczba odwiedzin: 33289
  Liczba gości online: