Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Projekt systemowy PO KL 2012
 
Aktualności
Od 28 stycznia 2013r. rekrutacja na „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”.
W szkoleniach mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej projektu „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizator projektu: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, CRZL (Warszawa) z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Grupa docelowa projektu: 6 000 pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej z całej Polski, w wieku 45+. W projekcie weźmie udział 1 800 pracowników socjalnych (30% ogółu uczestników).

Termin szkoleń: III kwartał 2013r
Miejsce szkoleń (jedno do wyboru): Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław
Termin przesyłania zgłoszeń wraz z oświadczeniem: do wyczerpania miejsc

WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU:

Pobierz plikSzczegółowe informacje »
Pobierz plikRegulamin rekrutacji»

Rekrutacja: od dnia 28 stycznia 2013r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Marta Smolarz, tel. 071 770 42 27, m.smolarz@dops.wroc.pl

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż jest odpowiedzialny jedynie za rekrutację kandydatów na szkolenia z terenu województwa dolnośląskiego. Za sprawy organizacyjne, w tym zakwalifikowanie osób na szkolenia oraz później za realizację szkoleń odpowiada CRZL z Warszawy.

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem prosimy przesyłać faksem pod nr tel. 71/770 42 30 lub skany dokumentów na adres e-mail: m.smolarz@dops.wroc.pl

Dodatkowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej CRZL:

http://crzl.gov.pl/projekty-mainmenu-5/projekty-systemowe/pomoc-sposeczna-mainmenu-64/projekt-b-110--12

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy na szkolenie 45+
Pobierz plikOświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data publikacji: 16.01.2013 r.
Specjalizacja II-go stopnia
Szanowni Państwo

Informujemy, iż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie rozpoczyna od 21.01.2013r. rekrutację na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Pomocy i integracji społecznej“, Działanie 1.2 POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 65 pracowników socjalnych z terenu całej Polski.

Wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo na stronie:

http://www.crzl.gov.pl/projekty-mainmenu-5/projekty-systemowe/pomoc-sposeczna-mainmenu-64/projekt-120-mainmenu-69
Data publikacji: 15.01.2013 r.
Ankieta CAWI
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” realizuje badanie „Efektywność narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej”.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośba o wypełnienie ankiety CAWI znajdującej się na stronie, link:

http:www.ankiety2.responscenter.pl/index.php/survey/index/sid/184672
Data publikacji: 14.01.2013 r.
Życzenia Bożonarodzeniowe od DFPS
Szanowni Państwo,

W imieniu Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej, które powstało z inicjatywy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, przekazujemy najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Pobierz plikŻyczenia Bożonarodzeniowe od Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej
Data publikacji: 20.12.2012 r.
Życzenia Bożonarodzeniowe od DOPS-u

choinka

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów z podjętych wyzwań.

życzy Dyrekcja i pracownicy
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
we Wrocławiu

Data publikacji: 14.12.2012 r.
Dzień Pracownika Socjalnego - list gratulacyjny od Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej
Szanowni Państwo,

W imieniu Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej, które powstało z inicjatywy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, przekazujemy najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pracowników pomocy społecznej z Dolnego Śląska.

Pobierz plikDzień Pracownika Socjalnego - list gratulacyjny
Data publikacji: 21.11.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na wizytę studyjną pn. Uniwersytety Trzeciego Wieku przykładem aktywizacji osób starszych na Dolnym Śląsku
W wizycie mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin wizyty studyjnej: 03-04.12.2012r.
Miejsce wizyty studyjnej: Wrocław, Duszniki Zdrój, Ząbkowice Śl.
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 2 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: 23.11.2012r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: UTW Wrocław, Muzeum Papiernictwa Duszniki Zdrój, Akademia Sztuki Trzeciego Wieku, Ząbkowicki UTW

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na dana formę wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram wizyty
Data publikacji: 21.11.2012 r.
"Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego"
Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu życzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniak - Kamysza, skierowane do wszystkich pracowników socjalnych z Dolnego Śląska.

Korzystając z okazji kierownictwo oraz pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z wielką przyjemnością dołączają się do życzeń Pana Ministra.

Wszystkiego Najlepszego z okazji Państwa Święta!

Pobierz plikList otwarty do Pracowników Socjalnych - Pan Minister Władysław Kosiniak - Kamysz
Data publikacji: 20.11.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Metody pracy i opieki nad osobami obłożnie chorymi”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 03-05.12.2012r. lub 12-14.12.2012r. (do wyboru)
Miejsce szkolenia: Hotel, Restauracja „Dwór Polski”, ul. Rynek 5, 50-106 Wrocław
Liczba miejsc: 50 (w jednym terminie)
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: 28.11.2012r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu
Trenerzy: K. Lisowska, A. Szczepińska, J. Szynka, N. Wiśniewska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 16.11.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praca z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 05-07.12.2012r.
Miejsce szkolenia: Hotel Quality System, al. Kromera 16, 51-163 Wrocław
Ilość miejsc: 60
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: 26.11.2012r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu
Trenerzy: Agnieszka Juszczyk, Marzena Szczygieł, Małgorzata Makarczuk- Kłos, Małgorzata Osipczuk

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: m.siepka@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 16.11.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Podstawy Ekonomii Społecznej w tym Klauzule społeczne”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 10-11.12.2012r.
Miejsce: Restauracja Dwór Polski, ul. Rynek 5, 50-106 Wrocław
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 2 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: 28.11.2012r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała, trenerzy: Robert Mangold, Zbigniew Kosarzewski

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikZakres tematyczny
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 16.11.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na konferencję w ramach kampanii „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób starszych”
W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Rekrutacja Trwa!!!

Termin konferencji: 9.11.2012r.
Miejsce: Centrum Konferencyjnym Business Bridge, ul. Szybowcowa 23, Wrocław
Ilość miejsc: 50
Czas trwania: 9:30-14:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 07.11.2012r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: m.siepka@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel.71/ 770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 16.10.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na „Seminarium wypracowujące Plany Działania Forum Pomocy Społecznej w 2013r”
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin: 19-20.11.2012r.
Miejsce: Hotel „Pod Szrenicą”, ul. Broniewskiego 17, 58-580 Szklarska Poręba
Liczba miejsc: 25
Termin przesyłania zgłoszeń: 12.11.2012r.
Firma szkoleniowa: AMB Software
Trenerzy: Z. Andrószowska, M. Krupiecka

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 30.10.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na konferencję „Forum Pomocy Społecznej”
W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin: 29.10.2012r.
Miejsce konferencji: Hotel „Quality”. al. M. Kromera 16, 51-163 Wrocław
Liczba miejsc: 70
Termin przesyłania zgłoszeń:26.10.2012r.
Firma szkoleniowa: AMB Software
Trenerzy: Z. Andrószowska, M. Krupecka, B. Strzyżewska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Pobierz plikInformacja o Forum Pomocy Społecznej
Pobierz plikDeklaracja członkostwa w Forum
Pobierz plikStatut
Data publikacji: 22.10.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Animacja czasu wolnego podopiecznych przez pracowników DPS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Rekrutacja zakończona

Termin szkolenia: 05-07.11.2012r.
Miejsce szkolenia: Hotel „Szrenica”, ul. Turystyczna 29, Szklarska Poręba
Liczba miejsc: 60
Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 11.00 pierwszego dnia szkolenia, a kończą o godz. 14.00 ostatniego dnia szkolenia.
Termin przesyłania zgłoszeń: 25.10.2012r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trenerzy: A. Hensoldt-Jankowska, K. Lisowska, J.Terebus, G. Lewicka-Śliwa

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 16.10.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na wizytę studyjną pn. Fundacja „Sławek” przykładem aktywizacji zawodowej osób opuszczających zakłady karne.
W wizycie mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin wizyty studyjnej: 05-07.11.2012r.
Miejsce wizyty studyjnej: Warszawa
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 19.10.2012r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Fundacja „Sławek” Warszawa

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na dana formę wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram wizyty
Data publikacji: 10.10.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na spotkanie informacyjno - doradcze z zakresu Klauzul społecznych w Zamówieniach publicznych dla praktyków (poziom zaawansowany) w ramach projektów systemowych OPS/PCPR
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, realizujący projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Termin spotkania: 19.10.2012r.
Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, sala nr 510
Godziny: 10.00 – 13.30

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.


Spotkanie poprowadzi: Specjalista ds. zamówień publicznych Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej oraz odesłanie drogą elektroniczną do dnia 16.10.2012 r. na adres: l.wawrzynowicz@dops.wroc.pl lub faksem pod nr 71/ 770 42 30.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 3.10.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Zasady tworzenia zespołów interdyscyplinarnych” oraz „Realizacja zadań zespołu interdyscyplinarnego”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin: 10-12.10.2012r. i 26-28.11.2012r.
Miejsce: Hotel „Pod Szrenicą” ul. Broniewskiego 17 58-580 Szklarska Poręba
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trenerzy: B. Oleksy, A. Hensoldt-Jankowska, I. Szpulak, K. LIsowska
Liczba miejsc: 24 osoby ( po 3 osoby w ramach jednego zespołu )

W skład jednego zespołu wchodzi: Pracownik socjalny lub Kierownik/Dyrektor (nie obie te osoby jednocześnie) oraz dwie osoby reprezentujące inne grupy zawodowe np. pedagog, psycholog, policjant, pielęgniarka środowiskowa, kurator. W przypadku osób spoza ośrodka na formularzu zgłoszeniowym musi znaleźć się pieczątka i podpis pracodawcy tej osoby oraz podpis kierownika/dyrektora OPS)

Czas trwania: 2x3dni
Termin przesyłania zgłoszeń: 03.10.2012r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail:b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 25.09.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na wizytę studyjną pn. „ Ekonomia Społeczna alternatywą dla osób starszych”
W wizycie mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin wizyty studyjnej: 16-19.10.2012r.
Miejsce wizyty studyjnej: Gdynia
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 4 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 02.10.2012r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Spółdzielnia Socjalna 50+ z Gdyni

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na dana formę wsparcia.


O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 24.09.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Środowiskowa praca socjalna - narzędzia i instrumenty pracy ze społecznością lokalną”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Termin szkolenia: 3 – 5 października 2012r
Miejsce: Karpacz, Hotel CORUM, ul. Kościuszki 12-14
Liczba miejsc: 60
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: 24 września 2012r. (poniedziałek)
Firma szkoleniowa / Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii / Iga Szpulak, Katarzyna .Lisowska, Justyna Terebus, Gabriela Lewicka-Śliwa

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr 71/770 42 30
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 17.09.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego”
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Termin seminarium: 3.10.2012r.
Miejsce: Centrum Konferencyjne Business Bridge, ul. Szybowcowa 23, 54-130 Wrocław
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 9:00-15:30
Termin przesyłania zgłoszeń: 24.09.2012r.
Prelegent: Pani Genowefa Olejnik (MOPS Wrocław)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 17.09.2012 r.
„Forum Dobrych Praktyk jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”.
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza dolnośląskie organizacje pozarządowe na „Forum Dobrych Praktyk jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”.

W czasie trwania Forum uczestnikom przybliżone zostaną zagadnienia: stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych w trakcie realizacji zadania publicznego, ramy prawne oraz przygotowanie sprawozdania z wykonania realizacji zadania publicznego, a także rola wolontariatu w realizacji zadania publicznego.

Forum odbędzie się w dniach 20 oraz 21 września br., w godzinach 8:15-15.00 we Wrocławiu, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Ostrowskiego 7, sala 400, I p.

- na termin 20 września - do dnia 18 września br. do godz. 15.00,

- na termin 21 września - do dnia 19 września br. do godz. 15:00

na adres: renata.pedziwiater@umwd.pl lub telefonicznie pod nr 71/ 770 40 78.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko uczestnika

- nazwa organizacji

- dane kontaktowe uczestnika (e-mail, telefon)

- datę spotkania (20 lub 21 września br.)

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na forum. Osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie e-mailowe lub telefoniczne.


Pobierz plikProgram spotkania

Data publikacji: 17.09.2012 r.
Pierwsze miejsce na Targach Projektów!
Mamy zaszczyt poinformować, że w piątek 7.09.2012r. , Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej uczestniczył w TARGACH PROJEKTÓW, realizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Podczas targów rozstrzygnięty został konkurs na najciekawsze stoisko wystawiennicze. Pierwsze miejsce zajął DOPS. Nagrodą jest jednoosobowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie Lidii Geringer de Oedenberg Posłanki do Parlamentu Europejskiego.
Data publikacji: 14.09.2012 r.
Informacja o przyjętym przez Radę Ministrów Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
Szanowni Państwo,

na prośbę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej DOPS przekazuje informację o przyjętym przez Radę Ministrów Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, którego celem jest poprawa jakości i zwiększania zaangażowania społecznego osób starszych oraz ogłoszeniu I edycji konkursu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Oferty w konkursie w ramach Rządowego Programu ASOS można składać od 5 do 27 września 2012 r.

Informacje o Programie znajdziecie Państwo na stronie:

Program

Informacje o I edycji konkursu otwartego w ramach Programu ASOS znajdziecie Państwo na stronie:

I edycja konkursu otwartego w ramach Porgramu ASOS

Kontakt z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej

Pani Marzena Breza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa tel.: +48 22 661 12 08 fax: +48 22 661 51 03 Tel. kom. +48 608 409 647
Data publikacji: 11.09.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Zamówienia publiczne w tym Klauzule społeczne”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 26-28.09.2012r
Miejsce: Hotel Restauracja Chata za Wsią S.C., ul. Górska 1, 58-533 Mysłakowice Ilość miejsc: 60
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: 20.09.2012r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Firma Szkoleniowo-Doradcza A. Szywała : R. Mangold, Z. Kosarzewski, P. Pieprzyca, S.Kowalski-Paszko

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.


DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 6.09.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na drugie seminarium inicjujące powstanie Forum Pomocy Społecznej
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

DOPS informuje, że są jeszcze 4 wolne miejsca na seminarium!

Termin seminarium: 30-31.08.2012
Miejsce seminarium: Hotel „Polanica” ul. Warszawska 16, 57-320 Polanica Zdrój
Liczba miejsc: 25
Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 11.00 pierwszego dnia, a kończą o godz. 14.00 drugiego dnia seminarium.
Termin przesyłania zgłoszeń: 28.08.2012r (do godz. 12:00)
Firma szkoleniowa: AMB software sp. z o.o. Zielona Góra
Trenerzy: Z. Andrószowska, M. Krupecka, B. Strzyżewska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Seminarium jest przeznaczone dla dyrektorów i kierowników OPS i PCPR

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHamonogram

Data publikacji: 23.08.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na wizytę studyjną pn. „Asystentura rodziny – nowa forma pracy socjalnej prowadzonej w rodzinach z wieloma problemami” w Gdyni
W wizycie mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Termin wizyty studyjnej: 17-20.09.2012r.
Miejsce wizyty studyjnej: Gdynia
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 4 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 03.09.2012r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: M. Jezior; F. Bronk; H. Żółkoś Margońska; J. Józefczyk; K. Łangowska; K. Stec; P. Harchaj; M. Wasiewicz; A. Pakólska.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na dana formę wsparcia.


O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 20.08.2012 r.
Wizyta studyjna pn. „Program Aktywności Lokalnej” w gminie Słupno
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej uprzejmie informuje, iż w związku z małym zainteresowaniem odwołuje wizytę studyjną pn. „Program Aktywności Lokalnej” w gminie Słupno, która miała odbyć się w terminie 20 – 23.08.2012r. w Słupnie. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
Data publikacji: 13.08.2012 r.
„Sprawny Uczeń” - stypendia adresowane do niepełnosprawnych uczniów z terenu Dolnego Śląska
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, informuje iż nabór wniosków do programu stypendialnego adresowanego do niepełnosprawnych uczniów z terenu Dolnego Śląska trwa do 14 września 2012 r.

Szczegóły na stronie:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/niepelnosprawni/programy-i-zadania-dokumenty
Data publikacji: 8.08.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praca z chorym na Alzheimera, Stwardnienie Rozsiane, Parkinsona”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 05-07.09.2012r.
Miejsce szkolenia: Hotel, restauracja „Chata za wsią S.C.” ul. Górska 1, 58 – 533 Mysłakowice
Liczba miejsc: 60
Czas trwania: Zajęcia trwają 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: 24.08.2012r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trenerzy: M. Szczygieł, A. Szczepkowska, A. Juszczyk, G. Lewicka – Śliwa

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikZakres tematyczny
Pobierz plikHarmonogram

Data publikacji: 6.08.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na wizytę studyjną pn. „Program Aktywności Lokalnej” w gminie Słupno”
W wizycie mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin wizyty studyjnej: 20-23.08.2012r.
Miejsce wizyty studyjnej: Słupno
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 4 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 13.08.2012r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: GOPS Słupno

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na dana formę wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 6.08.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praca z rodziną - Interwencja kryzysowa”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Rekrutacja zakończona!

Termin szkolenia: 10-12.09.2012, 22-24.10.2012, 12-14.11.2012, 3-5.12.2012 (4 zjazdy – wszystkie obowiązkowe)
Miejsce: Hotel Restauracja Chata za Wsią S.C., ul. Górska 1, 58-533 Mysłakowice
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: 21.08.2012r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – Dorota Werner, Aleksandra Patyk, Beata Oleksy, Agnieszka Tekiela

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram

Data publikacji: 2.08.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Rekrutacja zakończona

Termin seminarium: 5.09.2012r.
Miejsce: Centrum Konferencyjne Business Bridge, ul. Szybowcowa 23, 54-130 Wrocław
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 9:00-15:30
Termin przesyłania zgłoszeń: 14.08.2012r.
Prelegent: Małgorzata Makarczuk-Kłos (MOPS Wrocław)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHamonogram

Data publikacji: 2.08.2012 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno - doradcze z zakresu prawidłowego sporządzania Wniosków o płatność.
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, realizujący projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Termin spotkania: 30.08.2012 r.
Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, sala nr 510.
Godziny: 10.00 – 13.30.
Liczba miejsc: 24

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Spotkanie w formie warsztatów poprowadzą doradcy ds. aktywnej integracji oraz ds. obsługi finansowej Projektu. Prosimy o przygotowanie zestawu pytań, konkretnych problemów dotyczących problematyki spotkania oraz realizacji projektów systemowych (studium przypadku).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej oraz odesłanie drogą elektroniczną do dnia 23.08.2012 r. na adres: l.wawrzynowicz@dops.wroc.pl lub faksem pod nr 71/ 770 42 30.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 31.07.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na „SUPERWIZJĘ GRUPOWĄ” - ostatnie wolne miejsca
W superwizji grupowej mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Rekrutacja zakończona!

Termin: do uzgodnienia z firmą szkoleniową po zakwalifikowaniu jednostki
Miejsce: siedziba jednostki zgłaszającej zapotrzebowanie
Liczba miejsc: 60 grup / 1 grupa – max 8 osób
Czas trwania: 1 dzień / 6 godzin

Termin przesyłania zgłoszeń: do wyczerpania miejsc

Firma szkoleniowa: AMB SOFTWARE Sp. z o.o.
Trenerzy: Anna Federowicz, Anna Linda

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr 71/770 42 30
lub na adres e-mail: m.smolarz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 71/770 42 27

Superwizja ma na celu zwiększyć efektywność pracowników poprzez rozwój ich kompetencji i pobudzić asertywność. Spotkania z superwizorem mają przyczynić się do zwiększenia potencjału do samodzielnej pracy i poprawy relacji pomiędzy pracownikami instytucji. Stanowić będzie zarówno wsparcie emocjonalne pracownika, ochronę przed nadmiernym stresem, a w konsekwencji przed wypaleniem zawodowym.

Wszystkie zakwalifikowane grupy osób, zostaną poinformowane przez firmę szkoleniową, która jednocześnie będzie uzgadniała z grupą termin spotkania.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 31.07.2012 r.
Studia podyplomowe i specjalizacje w 2013 roku
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu ma przyjemność poinformować Państwa, że zgodnie z zapisami w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych ośrodków Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, planuje w 2013r. w Projekcie uwzględnić studia podyplomowe oraz specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Zgodnie z w/w Zasadami w studiach podyplomowych jaki i w specjalizacji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w instytucjach pomocy i integracji społecznej. Definicja instytucji znajduje się w Słowniku terminologicznym, stanowiącym załącznik V do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z powyższym zwracamy się do państwa z prośba o zgłaszanie imienne osób zainteresowanych skorzystaniem z udziału w specjalizacji jak i w studiach podyplomowych do dnia 31.08.2012r. na załączonych formularzach.

W formularzach podano proponowane kierunki studiów podyplomowych oraz specjalizacji funkcjonujących w ofercie uczelni wrocławskich. Istnieje możliwość podania własnej propozycji.

DOPS zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji pośród wszystkie ośrodki pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska (np. DPS, ŚDS, WTZ, placówek opiekuńczo-wychowawczych).

W razie pytań informacji udziela Małgorzata Siepka , tel. 71 770 42 29.

Pobierz plikZałącznik nr. 1 »
Pobierz plikZałącznik nr. 2 »
Data publikacji: 20.07.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na wizytę studyjną pn. „Ekonomia społeczna w województwie podlaskim – doświadczenia i dobre praktyki”
W wizycie mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin wizyty studyjnej: 06-09.08.2012r.
Miejsce wizyty studyjnej: Łomża
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 4 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 25.07.2012r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Spółdzielnia Socjalna Alexis, Łomża

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na dana formę wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 19.07.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Bezpieczna interwencja podczas wykonywania zadań służbowych z elementami samoobrony”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 06-08.08.2012r.
Miejsce szkolenia: Hotel Restauracja „Chata za Wsią”, ul. Górska 1, 58-533 Mysłakowice
Ilość miejsc: 60
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: 27.07.2012r.
Firma szkoleniowa: AMB Software
Trenerzy: K. Fenzel, F. Maciejewska, S. Smulski, A. Gross

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30
lub na adres e-mail: m.siepka@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram

Data publikacji: 17.07.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Ustawa o pomocy społecznej – po zmianach”
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Zmiana prelegenta

Termin seminarium: 1.08.2012r.
Miejsce: Centrum Konferencyjne Business Bridge, ul. Szybowcowa 23, 54-130 Wrocław
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 9:00-15:30
Termin przesyłania zgłoszeń: 24.07.2012r.
Prelegent: Krzysztof Czaja ( MOPS Wałbrzych )

Rekrutacja zakończona

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram

Data publikacji: 11.07.2012 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie rozpoczyna wstępną rekrutację na studia magisterskie uzupełniające
Studentami mogą być aspiranci pracy socjalnej oraz pracownicy socjalni posiadający wykształcenie wyższe zawodowe (licencjackie) uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Na studia zostaną przyjęte osoby zatrudnione na stanowisku aspiranta pracy socjalnej lub pracownika socjalnego posiadający co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej lub pracownika socjalnego.

Studia trwają 2 lata (4 semestry) i odbywać się będą w systemie zjazdów dwudniowych weekendowych (sobota-niedziela).

Na studia przyjętych będzie 150 osób w podziale na województwa.

Ze środków projektu zostaną pokryte następujące koszty studiów:
– przeprowadzenia zajęć dydaktycznych,
– zapewnienie pokrycia kosztów podróży uczestników studiów,
– zapewnienie pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników studiów ; dla każdego uczestnika zapewnione jest zakwaterowanie z soboty na niedzielę w tygodniu, w którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne,
– zapewnienie materiałów dydaktycznych i podręczników,
– zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej uczestników studiów,
– ubezpieczenie każdego uczestnika studiów w okresie realizacji umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę co najmniej 5000 zł.

Rekrutacja
W celu wstępnego zgłoszenia swojej kandydatury na studia magisterskie uzupełniające uprzejmie prosimy o przesłanie, poniżej wymienionych dokumentów, faksem na nr 22 237 00 99, lub pocztą elektroniczną na adres: bartlomiej.ciechomski@crzl.gov.pl od dnia 09 do dnia 27 lipca 2012r.
nr. telefonu 22 237 00 00

1. Wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej.
2. Wypełnionego przez pracodawcę zaświadczenia o zatrudnieniu i stażu pracy.
3. Wypełnionego i podpisanego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
4. Kopi dyplomu uprawniającego do pracy na stanowisku pracownika socjalnego poświadczonej za zgodność z oryginałem.

O zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

W związku z okresem urlopowym, prosimy o poinformowanie nieobecnych w pracy pracowników o rozpoczęciu rekrutacji.

Ponadto wszyscy zgłaszający obowiązani są przesłać komplet wyżej wymienionych dokumentów, celem weryfikacji, drogą pocztową na adres:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Tamka 3
00-349 Warszawa

Pobierz plikOŚWIADCZENIE KANDYDATA NA STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE DRUGIEGO STOPNIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Pobierz plikKarta Zgłoszeniowa
Pobierz plikWzór zaświadczenia o zatrudnieniu
Data publikacji: 6.07.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „ Asystent rodziny”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia:16-18.07.2012r.,08-10.08.2012r.,05-07.09.2012r.,24-26.09.2012r. (4 zjazdy).
Miejsce szkolenia: Hotel pod Szrenicą, ul. Broniewskiego 17, 58-580 Szklarska Poręba
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: 09.07.2012r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trenerzy: Aleksandra Patyk, Beata Oleksy, Agata Hensoldt-Jankowska, Dorota Werner

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

Na szkolenie zapraszamy wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniu Asystent rodziny, organizowanym w ramach projektu systemowego DOPS, w latach 2010 i 2011.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym miejscowość, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 3.07.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na „SUPERWIZJĘ GRUPOWĄ”
W superwizji grupowej mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin: do uzgodnienia z firmą szkoleniową po zakwalifikowaniu jednostki
Miejsce: siedziba jednostki zgłaszającej zapotrzebowanie
Liczba miejsc: 60 grup / 1 grupa – max 8 osób
Czas trwania: 1 dzień / 6 godzin

Termin przesyłania zgłoszeń: do wyczerpania miejsc

Firma szkoleniowa: AMB SOFTWARE Sp. z o.o.
Trenerzy: Anna Federowicz, Anna Linda

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr 71/770 42 30
lub na adres e-mail: m.smolarz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 71/770 42 27

Superwizja ma na celu zwiększyć efektywność pracowników poprzez rozwój ich kompetencji, pobudzić asertywność. Spotkania z superwizorem mają przyczynić się do zwiększenia potencjału do samodzielnej pracy i poprawy relacji pomiędzy pracownikami instytucji. Stanowić będzie zarówno wsparcie emocjonalne pracownika, ochronę przez nadmiernym stresem, a w konsekwencji przez wypaleniem zawodowym.

Wszystkie zakwalifikowane grupy osób, zostaną poinformowane przez firmę szkoleniowa, która jednocześnie będzie uzgadniała z grupą termin spotkania.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 28.06.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Socjoterapia. Różne formy pracy socjalnej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 9-11.07.2012
Miejsce szkolenia: Hotel Restauracja „Chata za Wsią” S.C., ul. Górska 1, 58-533 Mysłakowice
Ilość miejsc: 60
Czas trwania: 3 dni (rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 11.00)
Termin przesyłania zgłoszeń: 3.07.2012
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trenerzy: A. Patyk, A. Hensoldt - Jankowska, G. Lewicka - Śliwa, B. Oleksy

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.
Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 27.06.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na spotkanie informacyjno - doradcze z zakresu kontroli w ramach projektów systemowych OPS/PCPR
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, realizujący projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, którzy nie uczestniczyli w pierwszej edycji spotkań dot. kontroli.

Termin spotkania: 18.07.2012r..
Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, sala nr 510
Godziny: 10.00 – 13.30

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Spotkanie poprowadzą: doradca ds. aktywnej integracji społecznej oraz doradca ds. obsługi finansowej projektu. Prosimy o przygotowanie zestawu pytań, konkretnych problemów dotyczących problematyki spotkania oraz realizacji projektów systemowych (studium przypadku).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej oraz odesłanie drogą elektroniczną do dnia 09.07.2012 r. na adres: l.wawrzynowicz@dops.wroc.pl lub faksem pod nr 71/ 770 42 30.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 21.06.2012 r.
Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych" – nabór na III edycję Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłasza rekrutację na szkolenie „Wspieranie kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i integracji społecznej“ w ramach projektu systemowego 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej“ Działanie 1.2 PO KL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 60 pracowników socjalnych z terenu całej Polski.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania dla kandydatów znajdują się po niżej podanym linkiem:

Link do formularzy zgłoszeniowych
Data publikacji: 19.06.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na wizytę studyjną pn. „Bałtów - idea partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej”
W wizycie mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin wizyty studyjnej: 02-04.07.2012r.
Miejsce wizyty studyjnej: Bałtów
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 26.06.2012r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na dana formę wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram wizyty

Data publikacji: 18.06.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na seminarium tematyczne „Kodeks Postępowania Administracyjnego”
W seminarium tematycznym mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Rekrutacja zakończona!

Termin seminarium: 02.07.2012r.
Miejsce: Centrum Konferencyjne Business Bridge, ul. Szybowcowa 23, 54-130 Wrocław
Liczba miejsc: 40
Czas trwania: 09.00 – 15.30
Termin przesyłania zgłoszeń: 26.06.2012r.
Prelegent: Ewa Żołnierczyk

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 18.06.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 25-27.06.2012r.
Miejsce szkolenia: Hotel "Metro" Boguszyn 79B, 57-300 Kłodzko
Liczba miejsc: 60
Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 pierwszego dnia szkolenia, a kończą o godz. 14.00 ostatniego dnia szkolenia.
Termin przesyłania zgłoszeń: 19.06.2012r.
Firma szkoleniowa: ”renArt” event
Trenerzy: M. Jasztal,J. Górski, P. Welenc, A. Bala

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr:71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 11.06.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Efektywna współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej i biznesem”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 18-20.06.2012
Miejsce szkolenia: Hotel Corum, ul. Kościuszki 12-14, Karpacz
Ilość miejsc: 24
Czas trwania: 3 dni (rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 11.00)
Termin przesyłania zgłoszeń: 13.06.2012
Firma szkoleniowa: Instytut Konsultantów Europejskich
Trenerzy: Paweł Narodowiec, Wojciech Bylicki

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram

Data publikacji: 6.06.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na seminarium inicjujące powstanie Forum Pomocy Społecznej
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Zmiana miejsca realizacji drugiego seminarium

Termin seminarium: 14-15.06.2012; 30-31.08.2012
Miejsce seminarium: Hotel „Polanica” ul. Warszawska 16, 57-320 Polanica Zdrój
Liczba miejsc: 25
Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 11.00 pierwszego dnia, a kończą o godz. 14.00 drugiego dnia seminarium.
Termin przesyłania zgłoszeń: 11.06.2012r (do godz. 12:00).
Firma szkoleniowa: AMB software sp. z o.o. Zielona Góra
Trenerzy: Z. Andrószowska, M. Krupecka, B. Strzyżewska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail:b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Seminarium jest przeznaczone dla dyrektorów i kierowników OPS i PCPR

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram

Data publikacji: 4.06.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na wizytę studyjną pn. „Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” w Świdniku”
W wizycie mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin wizyty studyjnej: 19-22.06.2012r.
Miejsce wizyty studyjnej: Świdnik, Lublin, Krężnica Jara, Nasutów, Piaski - Transport podczas wizyty zapewnia DOPS
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 4 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 08.06.2012r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Stowarzyszenie „Modrzew”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na dana formę wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram

Data publikacji: 31.05.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na seminarium tematyczne „Ustawa o świadczeniach rodzinnych – po zmianach w tym Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”
W seminarium tematycznym mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin seminarium: 11.06.2012r.
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Business Bridge, ul. Szybowcowa 23, 54-130 Wrocław
Liczba miejsc: 40
Czas trwania: 09.00 – 15.30
Termin przesyłania zgłoszeń: 01.06.2012r.
Prelegenci: Natalia Siekierka, Magdalena Tomicka-Paluszczak

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: m.siepka@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 28.05.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Ekonomia społeczna jako alternatywna forma zatrudnienia”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 11-13.06.2012
Miejsce szkolenia: Hotel Karłów, Karłów 10 57-350 Kudowa Zdrój
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 3 dni (rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 11.00)
Termin przesyłania zgłoszeń: 1.06.2012
Firma szkoleniowa: Inplus Consulting
Trenerzy: A. Ścigaj, A. Swędzioł, M. Miszczyńska, K. Ledzińska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram

Data publikacji: 28.05.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praca opiekunek środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.
Termin szkolenia: 11-13.06.2012
Miejsce szkolenia: Hotel Polanica ul. Warszawska 16 57-320 Polanica Zdrój
Ilość miejsc: 60
Czas trwania: 3 dni (rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 11.00)
Termin przesyłania zgłoszeń: 05.06.2012 (do godz. 12:00)
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trenerzy: Beata Oleksy, Marzena Szczygieł, Dorota Werner, Aleksandra Patyk

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram

Data publikacji: 28.05.2012 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno - doradcze z zakresu kontroli w ramach projektów systemowych OPS/PCPR
W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, realizujący projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Terminy spotkań: 06.06.2012 r.

Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, sala nr 510

Godziny: 10.00 – 13.30

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Spotkania poprowadzą: doradca ds. aktywnej integracji społecznej oraz doradca ds. obsługi finansowej projektu. Prosimy o przygotowanie zestawu pytań, konkretnych problemów dotyczących problematyki spotkania oraz realizacji projektów systemowych (studium przypadku).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej oraz odesłanie drogą elektroniczną do dnia 31.05.2012 r. na adres: l.wawrzynowicz@dops.wroc.pl lub faksem pod nr 71/ 770 42 30.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 22.05.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Organizator rodzinnej pieczy zastępczej – ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dla pracowników PCPR”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 28-30.05.2012r.
Miejsce szkolenia: Zamek Książ Hotel Zamkowy /Restauracja książęca ul. Piastów Śl. 1 58-306 Wałbrzych
Liczba miejsc: 60
Czas trwania: 3 dni (rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 11.00)
Termin przesyłania zgłoszeń: 21.05.2012r.
Firma szkoleniowa:AMB software sp. z o.o. Zielona Góra
Trenerzy:B. Strzyżewska, J. Korczowska-Jankowiak, W. Grabarczyk-Kostka, Z. Andrószowska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail:k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 11.05.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Rozwój osobisty- Zasady pierwszej pomocy dla pracowników jops”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”

Termin szkolenia: 25.05.2012r.
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Szybowcowa, ul. Szybowcowa 23, 54-130 Wrocław
Liczba miejsc:60
Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 09.00 i kończą o godz. 16.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 18.05.2012r.
Firma szkoleniowa: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała
Trenerzy: Andrzej Wojnarowski, Lidia Kopeć, Łukasz Wasilewski, Natalia Gielerska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: m.siepka@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram

Data publikacji: 10.05.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na Forum wymiany doświadczeń pomiędzy koordynatorami/kierownikami/dyrektorami projektów OPS/PCPR
W Forum mogą wziąć udział dyrektorzy, kierownicy oraz koordynatorzy projektów w ramach Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Forum ma na celu wsparcie współpracy i działalności jednostek organizacyjnych z obszaru pomocy społecznej na terenie województwa dolnośląskiego oraz umożliwienie konstruktywnej wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zarządzającymi ww. jednostek.

Termin forum: 17-18 maja 2012r.
Miejsce: Hotel Duet, ul. Św. Mikołaja 47-48, Wrocław
Liczba miejsc: 50
Czas trwania:Rozpoczęcie o godz. 12.00 pierwszego dnia forum, zakończenie o godz. 14.00 dnia następnego.
Termin przesyłania zgłoszeń:11.05.2012r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania forum lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: l.wawrzynowicz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr:71/770 42 24

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników forum.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram

Pobierz plikHarmonogram z dnia 16.05.2012 r.

Data publikacji: 26.04.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Kontrakt socjalny a działanie POKL”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA

Termin szkolenia: 09-11.05.2012r.
Miejsce szkolenia: Zamek Książ / Hotel Zamkowy, ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
Liczba miejsc: 60
Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 11.00 pierwszego dnia szkolenia, a kończą o godz. 14.00 ostatniego dnia szkolenia.
Termin przesyłania zgłoszeń:02 maja 2012r.
Firma szkoleniowa:AMB Software
Trenerzy:Beata Strzyżewska, Jolanta Korczowska - Jankowiak, Wisława Grabarczyk - Kostka, Zofia Andrószowska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia oraz nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikZakres tematyczny

Pobierz plikHarmonogram

Data publikacji: 26.04.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na wizytę studyjną „Wioski tematyczne w kontekście polityki społecznej wobec nowych trendów w gospodarce i życiu społecznym.”
W wizycie studyjnej mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin wizyty: 15-18.05.2012r.
Miejsce: Województwo zachodniopomorskie
Liczba miejsc: 25
Czas trwania: 4 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: 02.05.2012r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail:b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 23.04.2012 r.
Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz Wesołego Alleluja!

życzy Dyrekcja i pracownicy
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
we WrocławiuData publikacji: 6.04.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „ Praca z rodziną – Mediacje”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

Termin:25-27.04.2012r.,16-18.05.2012r.,04-06.06.2012r.,27-29.06.2012r.(4 zjazdy).
Miejsce szkolenia: Ośrodek Wypoczynkowy Mieszko, ul. Mickiewicza 2, 58-540 Karpacz
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: 17.04.2012r.
Firma szkoleniowa : Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała
Trenerzy: Renata Bibik, Arkadiusz Urbanek, Bianka Lewandowska, Maria Zajączkowska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30
lub na adres e-mail: m.siepka@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym miejscowość, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram

Data publikacji: 5.04.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie pn. „Zmiany w systemie pomocy dziecku i rodzinie –nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dla pracowników OPS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 23-25.04.2012r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Wypoczynkowy Mieszko, ul. Mickiewicza 2 ,58-540 Karpacz
Ilość miejsc: 60
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 13.04.2012r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała / trenerzy: R. Bibik, M. Derfla, A. Urbanek, B. Świątek

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na dana formę wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 5.04.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Metodologia monitoring i ewaluacja - obowiązki beneficjentów projektów współfinansowanych z EFS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 18-20.04.2012r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Wypoczynkowy Mieszko, ul. Mickiewicza 2, 58-540 Karpacz
Ilość miejsc: 60
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: 10.04.2012r.
Firma szkoleniowa: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała;
Trenerzy: J. Nowicka, M. Derfla, C. Rutka, J. Wasilewska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.


O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym miejscowość, w której realizowana jest forma wsparcia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram

Data publikacji: 4.04.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Budowanie partnerstw i współpracy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 16-18.04.2012r.
Miejsce: Ośrodek „Uroczysko” , ul. Wczasowa 6, Piechowice
Liczba miejsc: 24
Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 pierwszego dnia szkolenia, a kończą o godz. 14.00 ostatniego dnia szkolenia.
Termin przesyłania zgłoszeń: 11.04.2012r.
Firma szkoleniowa: Inplus Consulting
Trenerzy: A. Swędzioł, A. Ścigaj

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski @dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram

Data publikacji: 2.04.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na wizytę studyjną pn. „Teatr przywraca życiu sens” – Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
W wizycie mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin wizyty studyjnej: 16-18.04.2012r.
Miejsce wizyty studyjnej: Bielsko-Biała
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 06.04.2012r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na dana formę wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 2.04.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praca z trudnym klientem DPS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 11-13.04.2012r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Wypoczynkowy Mieszko, ul. Mickiewicza 2, 58-540 Karpacz
Ilość miejsc: 60
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: 4.04.2012r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii;
Trenerzy: Agnieszka Tekiela, Anna Szczepińska, Dorota Werner, Aleksandra Patyk

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel.071/ 770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym miejscowość, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikHarmonogram
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 30.03.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Rozwój zawodowy pracownika socjalnego”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 26-28.03.2012r.
Miejsce szkolenia: Hotel Jasek, ul. Sułowska 39, Wrocław
Ilość miejsc: 60
Czas trwania: od godz. 10:00 pierwszego dnia szkolenia do godz. 14:00 ostatniego dnia
Termin przesyłania zgłoszeń: 16.03.2012
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii;
Trenerzy: Marzena Szczygieł, Anna Szczepińska, Katarzyna Lisowska, Agata Hensoldt-Jankowska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel.071/ 770 42 30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym miejscowość, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikDojazd do hotelu
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 12.03.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie: „Praca z samobójcą i jego rodziną”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 28-30.03.2012r
Miejsce szkolenia: Hotel Jasek, ul. Sułowska 39, 51-180 Wrocław.
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 pierwszego dnia szkolenia, a kończą o godz. 14.00 ostatniego dnia szkolenia.
Termin przesyłania zgłoszeń: 21.03.2012r.
Firma szkoleniowa : Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
Trenerzy: Dorota Werner, Agnieszka Tekiela, Beata Oleksy, Aleksandra Patyk.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30
lub na adres e-mail: m.siepka@dops.wroc.pl (skan).
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym miejscowość, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikDojazd do hotelu
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 12.03.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Idea Rodziny zastępczej jako najlepszej alternatywy dla zinstytucjonalizowanych placówek”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 21-23.03.2012r.
Miejsce:Hotel Jasek, ul. Sułowska 39, 51-180 Wrocław
Liczba miejsc: 60
Czas trwania:zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 pierwszego dnia szkolenia, a kończą o godz. 14.00 ostatniego dnia szkolenia.
Termin przesyłania zgłoszeń: 16.03.2012
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trenerzy:D. Werner, A. Tekiela, B. Oleksy, A. Patyk

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski @dops.wroc.pl(skan)
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewni noclegu uczestnikom projektu, zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikDojazd do hotelu
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 12.03.2012 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania informacyjno - doradcze z zakresu zamówień publicznych udzielanych poniżej progu 14 tys. Euro w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
W spotkaniach mogą wziąć udział przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, realizujący projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Terminy spotkań: 23.03.2012 r. lub 30.03.2012 r. (jeden termin do wyboru)

Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, sala nr 510

Godziny: 10.00 – 13.30

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkań lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Spotkania w formie warsztatów poprowadzą: specjalista ds. zamówień publicznych oraz doradca ds. aktywnej integracji społecznej. Prosimy o przygotowanie zestawu pytań, konkretnych problemów dotyczących problematyki spotkań oraz realizacji projektów systemowych (studium przypadku).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej oraz odesłanie drogą elektroniczną do dnia 19.03.2012 r. na adres: l.wawrzynowicz@dops.wroc.pl lub faksem pod nr71/ 770 42 30.

Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plik23.03.2012r.Formularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plik23.03.2012r.Formularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plik30.03.2012r.Formularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plik30.03.2012r.Formularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 6.03.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na wizytę studyjną w CIS Bystrzyca Kłodzka
W wizycie mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin wizyty studyjnej: 26-28.03.2012r.
Miejsce wizyty studyjnej: Bystrzyca Kłodzka
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 16.03.2012r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: CIS Bystrzyca Kłodzka

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na dana formę wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 2.03.2012 r.
Studia podyplomowe - ważna informacja
Informuję, że pojawiła się kolejna możliwość rozpoczęcia studiów podyplomowych w Poznaniu na kierunkach:

Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi – 4
Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej – 2
Organizacja Pomocy Społecznej – 2

Chętni z województwa dolnośląskiego proszeni są o przesyłanie na adres: bartlomiej.ciechomski@crzl.gov.pl następujących danych:

1. Imię i nazwisko
2. Nr tel komórkowego
3. Nazwę wybranego kierunku.

Dotyczy tylko osób będących na listach na kierunkach które, nie ruszyły w województwie dolnośląskim.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.
Data publikacji: 2.03.2012 r.
Studia podyplomowe
Informuję, że pojawiła się kolejna możliwość rozpoczęcia studiów podyplomowych na kierunku Administracja i Zarządzanie dla Kadry Kierowniczej w Akademii Leona Koźmińskiego ul. Jagiellońska 59 03-301 Warszawa -2 miejsca oraz Zarządzanie Funduszami Europejskimi w Warszawskiej Szkole Zarządzania- Szkoła Wyższa ul. Siedmiogrodzka 3a 01-204 Warszawa – 9 miejsc. Osoby chętne do rozpoczęcia studiów na w/w kierunkach proszę o kontakt z panem:

Bartłomiejem Ciechomskim pod nr tel. 22/ 237-00-14

Istnieje możliwość dorekrutowania osób, które wcześniej nie aplikowały na studia oraz nie uczestniczyły w poprzednich edycjach.
Data publikacji: 1.03.2012 r.
SZKOLENIE dla OPS i PCPR: Ocena zasobów pomocy społecznej
Kierownicy/Dyrektorzy OPS i PCPR

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej pragnie poinformować, iż w dniach 12-15 marca br. we Wrocławiu odbędzie się szkolenie dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie obsługi elektronicznej aplikacji formularzy oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS).

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2009.175.1362 ze zm.), zmianie ulega dokonywanie obligatoryjnej dla gmin, powiatów i samorządu województwa sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej. Nowelizacja wprowadziła obowiązek przygotowywania corocznie przez gminy, powiaty i samorządy województwa oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena ta zastąpi dotychczas przygotowywany tzw. „bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej”.

Zmianie ulega formuła zbierania i opracowywania danych niezbędnych do stworzenia oceny zasobów. Dane zbierane będą w oparciu o system informatyczny SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna), w którym stworzony został podsystem/moduł oceny zasobów pomocy społecznej. Podsystem zacznie funkcjonować w SAC z dniem 1 marca 2012 r.

Celem w/w szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności korzystania z obsługi elektronicznej aplikacji OZPS. Spotkanie, przy współudziale DOPS, organizowane jest przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych (IRSS) z Warszawy, który wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" współfinansowanego przez Unię Europejską, odpowiedzialny jest za wdrożenie systemu.
W szkoleniu uczestniczyć może jedna osoba z danej instytucji.
Szkolenie ma charakter spotkania jednodniowego.
Spotkanie podzielone zostało na dwie części:

1)w dniach 12-14 marca br. – szkolenie dla OPS
2)w dniu 15 marca br. – szkolenie dla PCPR
W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku, osobny dla PCPR i OPS) i przesłanie go do naszego Ośrodka do dnia 6 marca br. na adres e-mail: ozps@dops.wroc.pl lub faxem pod nr 071-770-42-20.

Miejsce szkolenia: sala UMWD, ul. Dobrzyńska 21/23 (przychodnia), V piętro, sala nr 510

Dojazd z dworca PKP:
•autobus linii 145 i 146 kier. Sępolno, Bartoszowice (przystanek ul. Krasińskiego)
•tramwaj nr 11 kier. KROMERA (przystanek Galeria Dominikańska - > pieszo około 400 m w kierunku ul. Krasińskiego)

Osoby zakwalifikowane do szkolenia zobowiązane będą do stawienia się na szkolenie z wypełnionym formularzem PEFS (wymóg konieczny), ponieważ szkolenie odbywa się w ramach projektu pn: „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" współfinansowanego przez Unię Europejską.

Zachęcamy również do zapoznania się z listem dotyczącym OZPS przesłanym przez Sekretarza Stanu Jarosława Dudę.

Pobierz plikList Sekretarza Stanu Jarosława Dudy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy dla OPS
Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy dla PCPR
Pobierz plik Formularz PEFS
Pobierz plik Informacje organizacyjne
Pobierz plik Program konsultacji
Data publikacji: 28.02.2012 r.
Studia podyplomowe
Informuję, że pojawiła się kolejna możliwość rozpoczęcia studiów podyplomowych na kierunku Organizacja Pomocy Społecznej, Zarządzanie Instytucjami Pomocy Społecznej oraz Administracja i Zarządzanie dla Kadry Kierowniczej w Wyższej Szkole Administracji ul. A. Frycza Modrzewskiego 12 w Bielsko-Białej. Osoby, które aplikowały na w/w kierunki na Dolnym Śląsku a są zainteresowane rozpoczęciem studiów w innym województwie proszę o kontakt z panem:

Bartłomiejem Ciechomskim pod nr tel. 22/ 237-00-14
Data publikacji: 27.02.2012 r.
Studia podyplomowe - ważna informacja
Informuję, że istnieje możliwość rozpoczęcia studiów podyplomowych na kierunku Organizacja Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Osoby, które aplikowały na w/w kierunek na Dolnym Śląsku a są zainteresowane rozpoczęciem studiów w innym województwie proszę o kontakt z panem:

Bartłomiejem Ciechomskim pod nr tel. 22 / 237-00-14
Data publikacji: 20.02.2012 r.
Dotyczy studiów podyplomowych
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż na stronie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie zostały zamieszczone wyniki przetargu na przeprowadzenie studiów podyplomowych. W województwie dolnośląskim będą uruchomione tylko dwa kierunki :„ Zarządzanie i marketing”; „Zarządzanie funduszami europejskimi”.
Pobierz plikZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wszelkich informacji udziela CRZL pod nr. tel 22/ 237-00-14
Data publikacji: 10.02.2012 r.
DOPS Wrocław zaprasza na wizytę studyjną w CISTOR Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne w Toruniu
W wizycie mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin wizyty studyjnej: 22-24.02.2012r.
Miejsce wizyty studyjnej: Toruń
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 3 dni
Termin przesyłania zgłoszeń: do 15.02.2012r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje tel. 71/ 770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na dana formę wsparcia.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 9.02.2012 r.
Zapraszamy do zamawiania publikacji DOPS
W 2011 roku Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej wydał w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” publikacje: „Ewaluacja lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim” Publikacja jest dostępna w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej przy ul. Ostrowskiego 7 we Wrocławiu (pok. 115).

Osoby zainteresowane jej otrzymaniem prosimy o przesłanie formularza zamówienia faksem pod nr (71) 770-42-30 lub drogą mailową na adres b.jankiewicz@dops.wroc.pl.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikFormularz zamówienia publikacji: "Ewaluacja lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim" »
Data publikacji: 2.01.2012 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 2371
Liczba gości online: