Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Projekt systemowy PO KL 2010
 
Aktualności
Ewaluacja projektów OPS i PCPR
W miesiącach październik-grudzień 2010 r. na zlecenie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej przeprowadzone zostało badanie ewaluacyjne projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 POKL w województwie dolnośląskim. Głównym celem ewaluacji projektów systemowych, realizowanych w Poddziałaniu 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL jest ocena jakości wsparcia przewidzianego w tych projektach systemowych oraz pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat sposobu zarządzania i wdrażania przedmiotowych projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z ww. raportem ewaluacyjnym

Pobierz plikRaport ewaluacyjny
Data publikacji: 28.12.2010 r.
"Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych"
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej uprzejmie informuje, iż planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych planowany jest na przełomie stycznia i lutego 2011 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z Warszawy.

Kontakt CRZL:
Bartłomiej Ciechomski
Wydział Realizacji Projektów
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Tel. 22 237 00 60
Data publikacji: 28.12.2010 r.
Życzenia Bożonarodzeniowe od DOPS-u
W tym dniu radosnym jak Boże Narodzenie składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. Aby te święta były radosne i upłynęły w wielkiej miłości i spokoju. Niech spełnią się Wszystkim najskrytsze marzenia, a w sercach Waszych gości radość.

życzy Dyrekcja i pracownicy
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
we WrocławiuData publikacji: 21.12.2010 r.
24 grudnia 2010 r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy w DOPS
Uprzejmie informujemy, iż dzień 24 grudnia 2010 r. (Wigilia) ustalony został dniem wolnym od pracy w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej, w zamian za przypadający w sobotę 25 grudnia 2010 r. dzień świąteczny.
Data publikacji: 21.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na Seminarium podsumowujące Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin seminarium: 21.12.2010r.
Miejsce szkolenia: Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, Wrocław
Liczba miejsc: 50
Czas trwania: 10:00 – 14:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 16.12.2010r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl (skan)

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 7.12.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praca z chorym na stwardnienie rozsiane”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 17.12.2010
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesowe WenderEdu, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław
Ilość miejsc: 64
Czas trwania: 09.:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 10.12.2010
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan)

Bliższe informacje o szkoleniu mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu: 71/ 770 42 29, Anna Michalewska-Szubert


O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 5.12.2010 r.
Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL
Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w 2011 roku.

Procedura przygotowania i oceny oraz realizacja projektów systemowych w 2011 roku odbywać się będzie w oparciu o zapisy Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 stycznia 2010 r., zwanych dalej Zasadami, stanowiących część Systemu Realizacji PO KL. Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca, w przypadku zmiany Zasad lub innych dokumentów programowych przez Instytucję Zarządzającą zastrzega możliwość zmian z tego tytułu w niniejszej Informacji.

Pobierz plikInformacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych OPS i PCPR
Pobierz plik Załącznik nr 1 – Podział środków pomiędzy OPS 2011
Pobierz plik Załącznik nr 2 – Podział środków pomiędzy PCPR 2011
Data publikacji: 2.12.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Zasady dofinansowania ze środków PFRON”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 15.12.2010r. lub 16.12.2010r. (należy wybrać dogodny termin)
Miejsce szkolenia: ZAZ Wrocław, ul. Litomska 10, Wrocław
Ilość miejsc: 2x po 40 os.
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: do 6.12.2010r.
Firma szkoleniowa: 4FGroup Jarosław Kaczyński

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 28.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Rodzaje i zakres usług świadczonych mieszkańcom DPS zgodnie z obowiązującymi przepisami”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 15.12.2010r. lub 16.12.2010r. (należy wybrać dogodny termin)
Szkolenie odbędzie się w jednym terminie tj. 15.12.2010r.
Miejsce szkolenia: Centrum Weselno – Bankietowe Casa Nouva,
ul. Ruska 37 – 38, Wrocław
Ilość miejsc: po 40 os. na każdy termin
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: do 6.12.2010r.
Firma szkoleniowa: Instytut Konsultantów Europejskich

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Tel. kontaktowy: 71/ 770 42 28

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 28.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Standardy opieki geriatrycznej w DPS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 16.12.2010
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesowe WenderEdu, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław
Ilość miejsc: 64
Czas trwania: 09.:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 06.12.2010
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)

Bliższe informacje o szkoleniu mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu: 71/ 770 42 27, Barbara Jankiewicz


O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 28.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu alimentacyjnego”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 13.12.2010 lub 14.12.2010 (jeden termin do wyboru)
SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ TYLKO W JEDNYM TERMINIE 14.12.2010
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesowe WenderEdu, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław
Ilość miejsc: 80 (po 40 na każdy termin)
Czas trwania: 09.:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 06.12.2010
Firma szkoleniowa: Prospera Consulting

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan)

Bliższe informacje o szkoleniu mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu: 71/ 770 42 29, Anna Michalewska-Szubert


O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 28.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w myśl obowiązujących przepisów”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 6 lub 7 grudnia
Miejsce szkolenia: Centrum Weselno Bankietowe Casa Nouva ul. Ruska 37-38 Wrocław
Ilość miejsc: 80 osób
Czas trwania: 9.00-16.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 30.11.2010
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Instytut Konsultantów Europejskich

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770-42-30 tel 71/770-42-27
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl)

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 23.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 1, 8, 15 grudnia
Miejsce szkolenia: WenderEDU Business Center - ul. Św.Józefa 1/3
Ilość miejsc: 30 osób; 10 zespołów 3 - osobowych

W skład jednego zespołu wchodzi: Pracownik socjalny lub Kierownik/Dyrektor (nie obie te osoby jednocześnie) oraz dwie osoby reprezentujące inne grupy zawodowe np. pedagog, psycholog, policjant, pielęgniarka środowiskowa, kurator. Mogą to być osoby spoza ośrodka ( w tym wypadku na formularzu zgłoszeniowym musi znaleźć się pieczątka i podpis pracodawcy tej osoby oraz podpis kierownika/dyrektora OPS)

Celem szkolenia jest zainicjowanie utworzenia zespołu interdyscyplinarnego na terenie działania danego ośrodka z którego będą uczestnicy szkolenia.

Czas trwania: 9.00-16.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 26.11.2010
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleniu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/770-42-30
lub na adres e-mail: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl 71/770-42-28

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 18.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów wśród mieszkańców DPS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 10.12.2010r.
Miejsce szkolenia: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10
Ilość miejsc: 64 os.
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: do 30.11.2010r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
tel. kontaktowy 71/770 42 28


O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 18.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Właściwe postępowanie w przypadku zgonu mieszkańca DPS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 7.12.2010r. lub 8.12.2010r. (należy wybrać dogodny termin)
Miejsce szkolenia: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10
Ilość miejsc: 80 os.
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: do 30.11.2010r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: 4FGroup

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
tel. kontaktowy 71/770 42 28


O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 18.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Pracownik pierwszego kontaktu jako animator indywidualnego podejścia do potrzeb mieszkańca ”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 09.12.2010r.
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesowe WenderEdu, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław
Ilość miejsc: 64
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 06.12.2010
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770-42-30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl

Bliższe informacje o szkoleniu mogą Państwo uzyskać pod nr. telefonu: 71/ 770 42 29, Bartosz Rochmiński

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 18.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi ”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 06.12.2010r.
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesowe WenderEdu, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 01.12.2010
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770-42-30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl

Bliższe informacje o szkoleniu mogą Państwo uzyskać pod nr. telefonu: 71/ 770 42 29, Bartosz Rochmiński

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 18.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praktyczne zastosowanie Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 08.12.2010 lub 09.12.2010 (jeden termin do wyboru)
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego ul. Fabryczna 10 Wrocław
Dojazd z ul. Dworcowej: autobus nr 406 (kierunek: Port Lotniczy) lub 409 (kierunek: Leśnica); należy wysiąść na przystanku „Dolnośląska Szkoła Wyższa”
Ilość miejsc: 80 (po 40 na każdy termin)
Czas trwania: 09.:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 30.11.2010
Firma szkoleniowa: Instytut Konsultantów Europejskich

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30

lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)

Bliższe informacje o szkoleniu mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu: 71/ 770 42 27, Barbara Jankiewicz


O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.
Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 18.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praktyczne zastosowanie KPA w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 29.11.2010 lub 30.11.2010 (termin do wyboru)
Miejsce szkolenia: Centrum Weselno Bankietowe Casa Nouva ul. Ruska 37-38, Wrocław
Ilość miejsc: 80 (po 40 w każdym terminie)
Czas trwania: 09.00 – 16.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 25.11.2010
Firma szkoleniowa: Instytut Konsultantów Europejskich

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 14.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Trening asertywności i negocjacji w kontaktach międzyludzkich”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 29.11.2010r.
Miejsce szkolenia: WROCŁAW, Zakład Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10
Ilość miejsc: 40
Termin przesyłania zgłoszeń: 23.11.2010r.
Firma szkoleniowa: VADEMECUM
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan)

Bliższe informacje na temat szkolenia pod nr tel. 071 770 42 29, Anna Michalewska-Szubert.


O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 11.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Radzenie sobie ze stresem”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 30.11.2010r.
Miejsce szkolenia: WROCŁAW, Zakład Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10
Ilość miejsc: 40
Termin przesyłania zgłoszeń: 23.11.2010r.
Firma szkoleniowa: VADEMECUM
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan)

Bliższe informacje na temat szkolenia pod nr tel. 071 770 42 29, Anna Michalewska-Szubert.


O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 11.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Praca z bezrobotnym klientem Ośrodków Pomocy Społecznej”
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin seminarium: 02.12.2010r.
Miejsce seminarium: WROCŁAW, ART Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20.
Ilość miejsc: 30
Termin przesyłania zgłoszeń: 29.11.2010r.
Prowadzący: Beata Mytych-Madej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan)

Bliższe informacje na temat seminarium pod nr tel. 071 770 42 29, Anna Michalewska-Szubert.


O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 11.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praca z rodziną ze specyficznymi problemami- molestowanie seksualne”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 03.12.2010
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesowe WenderEdu, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 09.:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 30.11.2010
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl (skan)

Bliższe informacje o szkoleniu mogą Państwo uzyskać pod nr. telefonu: 71/ 770 42 28, Kinga Meinert


O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 11.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników pomocy społecznej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 01.12.2010 lub 02.12.2010 (jeden termin do wyboru)
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesowe WenderEdu, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław
Ilość miejsc: 80 (po 40 na każdy termin)
Czas trwania: 09.:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 24.11.2010
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)

Bliższe informacje o szkoleniu mogą Państwo uzyskać pod nr. telefonu: 71/ 770 42 27, Barbara Jankiewicz


O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 11.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 24.11.2010r.
Miejsce szkolenia: Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6, Legnica
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 19.11.2010r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770-42-30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl

Bliższe informacje o szkoleniu mogą Państwo uzyskać pod nr. telefonu: 71/ 770 42 29, Bartosz Rochmiński


O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 7.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia, opieki prawnej w działalności DPS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 23.11.2010 lub 24.11.2010 ( termin do wyboru )
Miejsce szkolenia: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, Wrocław
Liczba miejsc: 80 (po 40 w każdym terminie)
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 19.11.2010r.
Firma szkoleniowa: 4FGroup J. Kaczyński

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770-42-30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl

Bliższe informacje o szkoleniu mogą Państwo uzyskać pod nr. telefonu: 71/ 770 42 29, Bartosz Rochmiński


O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 7.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Komunikowanie i kreowanie wizerunku instytucji”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 25.11.2010r. lub 26.11.2010r. (należy wybrać dogodny termin)
Miejsce szkolenia: Legnica, Hotel Książęcy, ul. Dworcowa 9
Ilość miejsc: na każdy termin 40 miejsc
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: do 16.11.2010r.
Firma szkoleniowa: ARLEG

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
tel. kontaktowy 71/770 42 28

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 7.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Kontrakt socjalny jako narzędzie w pracy socjalnej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 23.11.2010r.
Miejsce szkolenia: Legnica, Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 10
Ilość miejsc: 60 os.
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: do 16.11.2010r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
tel. kontaktowy 71/770 42 28

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 7.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Muzykoterapia w pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 26.11.2010
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesowe WenderEdu, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 09.:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 22.11.2010
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 7.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego - windykacja należności w myśl obowiązujących przepisów”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 22.11.2010 lub 23.11.2010 (jeden termin do wyboru)
Miejsce szkolenia: Centrum Weselno-Bankietowe Casa Nouva ul. Ruska 37-38, Wrocław
Ilość miejsc: 80 (po 40 na każdy termin)
Czas trwania: 09.:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 16.11.2010
Firma szkoleniowa: Instytut Konsultantów Europejskich

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 7.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na warsztaty specjalistyczne Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w Gdańsku
W warsztatach specjalistycznych mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin warsztatów: 22-25.11.2010r. (4 dni)
Miejsce warsztatów: Gdańsk/ Gdynia
Ilość miejsc: 25 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 12.11.2010r.
Wykonawca: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 4, 80-245 Gdańsk

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów specjalistycznych lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan)

Bliższe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem tel. 071 770 42 29, Anna Michalewska-Szubert.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram
Data publikacji: 1.11.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności”
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 16.11.2010
Miejsce szkolenia: Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, Wrocław
Ilość miejsc: 30
Czas trwania: 09.:00 – 15:30
Termin przesyłania zgłoszeń: 10.11.2010
Prowadzący: Tomasz Neumann

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. (71) 770 42 29
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl (skan)
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 28.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Plany Indywidualnego Wsparcia podopiecznych domów pomocy społecznej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 17.11.2010
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesowe WenderEdu, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław
Ilość miejsc: 64
Czas trwania: 09.:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 12.11.2010
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan)
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Bliższe informacje o szkoleniu moga Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 071/ 770 42 29, Anna Michalewska-Szubert.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 28.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Techniki relaksacyjne w pracy z podopiecznym”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Rekrutacja zakończona!!!

Termin szkolenia: 15.11.2010
Miejsce szkolenia: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, Wrocław
Ilość miejsc: 64
Czas trwania: 09.:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 09.11.2010
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)

Bliższe informacje o szkoleniu mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu: 071 770 42 27, Barbara Jankiewicz.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 28.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Zasady finansowania Ekonomii Społecznej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 16.11.2010r.
Miejsce szkolenia: Centrum Weselno – Bankietowe „Casa Nouva” ul. Ruska 37 – 38 Wrocław
Ilość miejsc: dla 17 os.
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: do 05.11.2010r.
Firma szkoleniowa: Instytut Konsultantów Europejskich Kalisz

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. (71) 770 42 28
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl

Bliższe informacje o szkoleniu mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu: 071 770 42 28, Kinga Meinert.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 24.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Tworzenie i funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnych”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 15.11.2010r.
Miejsce szkolenia: Centrum Weselno – Bankietowe „Casa Nouva” ul. Ruska 37 – 38 Wrocław
Ilość miejsc: dla 17 os.
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: do 05.11.2010r.
Firma szkoleniowa: Instytut Konsultantów Europejskich Kalisz

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl

Bliższe informacje o szkoleniu mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu: 071 770 42 28, Kinga Meinert.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 24.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Tworzenie i funkcjonowanie CIS, KIS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 15.11.2010r.
Miejsce szkolenia: Centrum Weselno – Bankietowe „Casa Nouva” ul. Ruska 37 – 38 Wrocław
Ilość miejsc: dla 17 os.
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: do 05.11.2010r.
Firma szkoleniowa: Instytut Konsultantów Europejskich Kalisz

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl

Bliższe informacje o szkoleniu mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu: 071 770 42 28, Kinga Meinert.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 24.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praca z chorym na Alzheimera”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 10.11.2010r.
Miejsce szkolenia: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, Wrocław
Ilość miejsc: 64
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 05.11.2010r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770-42-30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 24.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Dokumentacja projektowa przechowywanie i archiwizacja”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 5.11.2010
Miejsce szkolenia: Hotel Arkadia ul. Gliwicka 6 Legnica
Ilość miejsc: 40 osób
Czas trwania: 9.00-16.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 27.10.2010
Firma szkoleniowa: Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 17.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Zasady działania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w praktyce”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

Termin szkolenia: 4.11.2010
Miejsce szkolenia: WenderEdu Business Center ul. Św. Józefa 1/3 Wrocław
Ilość miejsc: 64 osób
Czas trwania: 9.00-16.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 27.10.2010
Firma szkoleniowa: Dolnosląskie Centrum Psychoterapii
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 17.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.”
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 4.11.2010
Miejsce szkolenia: Art. Hotel ul. Kiełbaśnicza 20 Wrocław
Ilość miejsc: 30 osób
Czas trwania: 9.00-15.30
Termin przesyłania zgłoszeń: 26.10.2010
Firma szkoleniowa Ilona Jarecka

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleniu/seminarium/warsztatu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 17.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praca z rodziną ze specyficznymi problemami- dziecko niepełnosprawne”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 3.11.2010
Miejsce szkolenia: Hotel Arkadia ul. Gliwicka 6 Legnica
Ilość miejsc: 40 osób
Czas trwania: 9.00-16.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 26.10.2010
Firma szkoleniowa: Dolnosląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 17.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na kolejną edycję szkolenia „Mediacje rodzinne jako metoda rozwiązywania problemów w rodzinie”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 2-9-16-23-30.11, 7-14-21.12.2010
Miejsce szkolenia: WenderEdu Business Center ul. Św. Józefa 1/3 Wrocław Ilość miejsc: 40 osób
Czas trwania: 9.00-16.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 25.10.2010
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 17.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Plany Indywidualnego Wsparcia dla podopiecznych opuszczających placówki opiekuńcze”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 2.11.2010
Miejsce szkolenia: WZAZ ul. Litomska 10 Wrocław
Ilość miejsc: 40 osób
Czas trwania: 9.00-16.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 25.10.2010
Firma szkoleniowa: Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne ACCEPTUS Iwona Urbańska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 17.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na ponowne szkolenie „Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy organizacji przetargów finansowanych ze środków EFS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 27 października 2010r.
Miejsce szkolenia: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, Wrocław
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 22.10.2010r.
Firma szkoleniowa: Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała
Trenerzy: M. Jarosz – Czajkowska, S. Kowalski - Paszko

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770-42-30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 12.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie Najnowsze uregulowania prawne w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 25.10.2010r. lub 26.10.2010r. (jeden termin do wyboru)
Miejsce szkolenia: Wrocław, Hotel BACERO ul. Ołtaszyńska 107(Dojazd)
Ilość miejsc: 80 (po 40 osób w każdym z terminów)
Termin przesyłania zgłoszeń: 18.10.2010r.
Firma szkoleniowa: Prospera Consulting, Gdańsk
Czas trwania: 9.00-16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów specjalistycznych lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan)

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 7.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Wspieranie rodzin zastępczych w relacjach z rodziną naturalną”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 26.10.2010r.
Miejsce szkolenia: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 Wrocław
Ilość miejsc: dla 40 os.
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: do 18.10.2010r.
Firma szkoleniowa: Psychologiczne Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne ACCEPTUS

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 7.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Rola i znaczenie punktu informacyjno – konsultacyjnego w lokalnym systemie pomagania”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 29.10.2010r.
Miejsce szkolenia: Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6, Legnica
Ilość miejsc: dla 40 os.
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: do 25.10.2010r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 7.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Agresja i autoagresja u osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

Termin szkolenia: 19.10.2010r.
Miejsce szkolenia: Zakład Aktywności Zawodowej, Wrocław, ul. Litomska 10
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 15.10.2010r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: 4F Group

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770-42-30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 5.10.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Instrukcja kancelaryjna i przygotowanie dokumentów do archiwizacji”
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

Termin: 20.10.2010
Miejsce: Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, Wrocław
Ilość miejsc: 30
Czas trwania: 09.:00 – 15:30
Termin przesyłania zgłoszeń: 15.10.2010
Prowadzący: Pani Monika Cejmer

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 30.09.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Zasady udzielania pierwszej pomocy dla pracowników pomocy społecznej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 18.10.2010r. lub 19.10.2010r. (należy wybrać dogodny termin)
Miejsce szkolenia: Centrum Innowacji ProLearning Wrocław, ul. Legnicka 52 (III p. nad Bankiem) (Dojazd)
Ilość miejsc: 2 x po 40 os.
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: do 12.10.2010r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Centrum Innowacji ProLearning; Trenerzy: Andrzej Raczyński oraz Witold Zawadzki

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 30.09.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na warsztaty specjalistyczne poświęcone funkcjonowaniu Domów Pomocy Społecznej w Bojanowie i Osieku oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce
W warsztatach specjalistycznych mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin warsztatów: 6-8.10.2010r.
Miejsce warsztatów: DPS Pakówka w Bojanowie (Pakówka 42, 63-940 Bojanowo)
WTZ w Miejskiej Górce
DPS Osiek (Osiek 54, 63-920 Pakosław)

Ilość miejsc: 25
Termin przesyłania zgłoszeń: 30.09.2010r.
Prelegenci: Iwona Tuszyńska – Wałkiewicz – dyrektor DPS w Osieku
Anna Hejducka – prezes Stowarzyszenia osób i Dzieci
Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce
Grażyna Kosowska – z-ca dyrektora DPS Pakówka w Bojanowie


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów specjalistycznych lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan)

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 23.09.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy organizacji przetargów finansowanych ze środków EFS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

UWAGA ZAMIANA TERMINU SZKOLENIA

Termin szkolenia: 11 lub 12 października 2010r. (termin do wyboru)
Miejsce szkolenia: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, Wrocław(Dojazd)
Ilość miejsc: 80 (po 40 w każdym terminie)
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 07.10.2010r.
Firma szkoleniowa: Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała
Trenerzy: M. Jarosz – Czajkowska, S. Kowalski - Paszko

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770-42-30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 19.09.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Prawa mieszkańca DPS a skuteczność oddziaływań terapeutycznych”
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin: 13.10.2010 r.
Miejsce: Art. Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, Wrocław
Ilość miejsc: 30
Czas trwania: 9:00 – 15:30
Termin przesyłania zgłoszeń: 07.10.2010 r.
Trener: Elżbieta Szumska, z-ca dyr. Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71 770 42 30
lub na adres e-mail: j.bonarska@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Program seminarium wkrótce!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 19.09.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praca z osobą uzależnioną od leków”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie w terminach: 11.10.2010r.
Miejsce: Hotel Arkadia w Legnicy, ul. Gliwicka 6, Legnica
Ilość miejsc: dla 40 os
Termin przesyłania zgłoszeń: 05.10.2010r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faxem pod nr tel. 071/ 770 42 30
opiekun Pani Kinga Meinert

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 16.09.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Rozwój osobisty – Zarządzanie konfliktem, oporem i niechęcią”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 14 i 15.10.2010 (termin do wyboru)
Miejsce szkolenia: Legnica, Hotel Książęcy, ul. Dworcowa 9
Ilość miejsc: 80 (po 40 osób w każdym terminie)
Czas trwania: 09.:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 8.10.2010
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Agencja Rozwoju Regionalnego „Arleg”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,

faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan)

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 15.09.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Rozwój osobisty – Zarządzanie zespołem przez delegowanie zadań”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 05.10.2010r. lub 06.10.2010r. (termin do wyboru)
Miejsce szkolenia: Centrum biznesowe WenderEDU, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław
Liczba miejsc: 80 (po 40 osób w każdym terminie)
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 30.09.2010r.
Firma szkoleniowa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770-42-30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 14.09.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praca z osobą starszą – Specyfika funkcji i zadań pracownika pierwszego kontaktu w DPS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 04.10.2010
Miejsce szkolenia: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10(Dojazd)
Ilość miejsc: 64
Czas trwania: 09.:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 28.09.2010
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770-42-28
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl (skan)

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 12.09.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na seminarium „Strategie rozwiązywania problemów społecznych – prawidłowo przygotowany dokument, elementy”
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin seminarium: 05 październik 2010 r.
Miejsce seminarium: Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, Wrocław
Ilość miejsc: 30
Czas trwania: 9.00 – 15.30
Termin przesyłania zgłoszeń: 30.09.2010r.
Prowadzący: Prof. Stanisław Kłopot, Uniwersytet Wrocławski

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770-42-30
lub na adres e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 12.09.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

UWAGA!!! Zmiana miejsca szkolenia!!!

Termin szkolenia: 11, 18, 25 października
Miejsce szkolenia: WenderEDU Business Center - ul. Św.Józefa 1/3
Ilość miejsc: 48 osób; 16 zespołów 3 - osobowych

W skład jednego zespołu wchodzi: pracownik socjalny lub jego dyrektor/kierownik oraz osoby które będą tworzyły z nim grupę interdyscyplinarną tj. kurator, pedagog, psycholog, policjant/dzielnicowy, pielęgniarka środowiskowa oraz osoby wspierające.
Celem szkolenia jest zainicjowanie utworzenia zespołu interdyscyplinarnego na terenie działania danego ośrodka z którego będą uczestnicy szkolenia.

Czas trwania: 9.00-16.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 30.09.2010
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleniu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/770-42-30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 9.09.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praca z osobą starszą – Formy pomocy i opieki środowiskowej w kontekście starzenia się społeczeństwa”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 28 września 2010
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesowe WenderEdu, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław
Ilość miejsc: 64
Czas trwania: 09.:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 23 września 2010
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 71/770-42-30
lub na adres e-mail: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan)

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

>/i> Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 1.08.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Praca z osobą uzależnioną od narkotyków”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.
Termin szkolenia: 23.09.2010 r.
Miejsce szkolenia: Siedziba Firmy Szkoleniowo – Doradczej „Anna Szywała”, ul. Łukasińskiego 2, 58 – 100 Świdnica
Ilość miejsc: 40
Czas trwania: 9:00 - 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 18.09.2010 r.
Firma szkoleniowa/Trenerzy: Firma Szkoleniowo – Doradczej „Anna Szywała”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleniu lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71 770 42 30
lub na adres e-mail: j.bonarska@dops.wroc.pl

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 30.08.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Muzykoterapia w pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie i zaburzoną psychicznie”
Termin szkolenia: 23.09.2010
Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, Wrocław (Dojazd)

Liczba miejsc: 40
Czas trwania: 09.00 – 16.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 20.09.2010
Firma szkoleniowa: 4F Group

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mail:
b.rochminski@dops.wroc.pl (skan) lub pod numer fax. 071/ 770-42-30

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 26.08.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Jak prawidłowo przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia dla usługi - warsztaty”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie w terminie 14.09.2010r. lub 15.09.2010r. (należy wybrać dogodny termin)
Miejsce: Firma Szkoleniowo – Doradcza, ul. Łukasińskiego 2 ,Świdnica
Ilość miejsc: 2 x po 40 os.
Termin przesyłania zgłoszeń: 07.09.2010r.
Firma szkoleniowa: Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl (skan)

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonoram
Data publikacji: 26.08.2010 r.
DOPS zaprasza na seminarium tematyczne Monitoring i ewaluacja projektów w ramach PO KL
Termin: 09 września 2010r.
Czas trwania: 9.00 – 15.30
Miejsce: Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, Wrocław
Ilość miejsc: 30
Prowadzący: Barbara Walensa,

Zgłoszenia proszę przesyłać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 07.09.2010r., na adres: b.rochminski@dops.wroc.pl (skan) lub faksem na numer telefonu: 071/ 770 42 30.

O zakwalifikowaniu się na seminarium otwierające będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


W przypadku pytań, proszę o kontakt: Bartosz Rochmiński, tel. 071/ 770 42 29.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 25.08.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na seminarium tematyczne „Wskaźniki w projekcie systemowym – przykłady, tworzenie, osiąganie i rozliczanie oraz Program Aktywności Lokalnej w praktyce”
Termin seminarium: 07.09.2010
Miejsce: ART Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, Wrocław
Prelegenci: Helena Masło, Elżbieta Wnęk, Dariusz Szrejder, Mateusz Winkel
Liczba miejsc: 30
Rejestracja uczestników : 8:45
Czas trwania seminarium: 9:00-15:30
Termin przesyłania zgłoszeń: 03.09.2010

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać faksem pod nr tel. 071/770 42 30 lub mailem na adres: b.rochminski@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Harmonogram wkrótce!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 23.08.2010 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Trening asertywności i negocjacji w kontraktach międzyludzkich”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie w terminach: 06.09.2010r. lub 07.09.2010r.
Miejsce: Wrocław, Wrocłowski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10
Ilość miejsc: 2 x 40 osób na każdy termin
Termin przesyłania zgłoszeń: 01.09.2010r.
Firma szkoleniowa: Vademecum

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faxem pod nr tel. 071/ 770 42 30
opiekun Pani Barbara Jankowska

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 22.08.2010 r.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Praca z rodziną ze specyficznymi problemami – żałoba w rodzinie”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie w terminie 08.09.2010r.
Miejsce: Hotel Arkadia, ul: Gliwicka 6, Legnica
Ilość miejsc: dla 40 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 03.09.2010r.
Firma szkoleniowa: DCP Wrocław

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30
opiekun Pani Joanna Bonarska

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram
Data publikacji: 22.08.2010 r.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Praca z osobą uzależnioną od komputera, Internetu, gier i hazardu”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie w terminie 06.09.2010r.
Miejsce: Hotel Arkadia, ul: Gliwicka 6, Legnica
Ilość miejsc: dla 40 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 01.09.2010r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30
opiekun Pani Kinga Meinert

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram
Data publikacji: 22.08.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminarium tematyczne, skierowane do pracowników i wolontariuszy grupy docelowej projektu systemowego DOPS, pn.:
Diagnoza problemów społecznych, analiza i interpretacja danych statystycznych pod kątem budowania strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminach i powiatach.

Termin: 01 września 2010r.
Czas trwania: 9.00 – 15.30
Miejsce: Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, Wrocław
Ilość miejsc: 30
Prowadzący: Prof. Stanisław Kłopot, Uniwersytet Wrocławski

Zgłoszenia proszę przesyłać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 30.08.2010r., na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan) lub faksem na numer telefonu: 071/ 770 42 30.

O zakwalifikowaniu się na seminarium otwierające będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


W przypadku pytań, proszę o kontakt: Anna Michalewska-Szubert, tel. 071/ 770 42 29.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikharmonogram
Data publikacji: 16.08.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Praca z rodziną ze specyficznymi problemami – przemoc w rodzinie”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu Systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie odbędzie się: 01 września 2010 r.
Miejsce: Hotel Arkadia ul. Gliwicka 6 Legnica
Ilość miejsc: dla 40 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 27.08.2010 r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/770 42 30 lub mailem na adres: j.bonarska@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Harmonogram wkrótce!

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.dops.wroc.pl, w zakładce Projekty EFS.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 15.08.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie „Mediacje rodzinne jako metoda rozwiązywania problemów w rodzinie”
Szkolenie składa się z ośmiu jednodniowych zjazdów odbywających się w terminach:

03.09.2010; 10.09.2010; 17.09.2010; 24.09.2010; 01.10.2010; 08.10.2010; 15.10.2010; 22.10.2010.

Miejsce zajęć: Hotel ARKADIA, ul. Gliwicka 6, Legnica
Firma prowadząca szkolenie: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Wrocław
Liczba miejsc: 20
Czas trwania: 09.00 – 16.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 31.08.2010

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl (skan) lub faxem pod numer telefonu: 071/ 770 42 30

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 15.08.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie „Środowiskowe Domy Samopomocy jako nowoczesna forma pomocy społecznej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu Systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie odbędzie się: 2 września 2010 r.
Miejsce: Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6, Legnica
Godzina: 9:00 – 16:00
Prowadzący: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Ilość miejsc: dla 50 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 30 sierpnia 2010 r.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/770 42 30 lub mailem na adres: k.meinert@dops.wroc.pl (skan).
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Harmonogram wkrótce!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 15.08.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie „Praktyczne zastosowanie ustawy o ochronie danych osobowych”
Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach dla dwóch różnych grup 25.08.2010 i 26.08.2010

Miejsce zajęć: Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała, ul Łukasińskiego 2, 58 – 100 Świdnica
Liczna miejsc: 80 po 40 osób w każdym terminie
Termin przesyłania zgłoszeń: 23.08.2010

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: b.rochminski@dops.wroc.pl (skan) lub faksem pod numer telefonu 71/ 770 42 30

Program szkolenia zostanie zamieszczony wkrótce

O zakwalifikowaniu się na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 8.08.2010 r.
Warsztaty specjalistyczne w Przedsiębiorstwie Społecznym Garncarska Wioska, w Kamionce k/ Nidzicy po raz drugi
Zapraszamy ponownie do udziału w warsztatach specjalistycznych w Przedsiębiorstwie Społecznym Garncarska Wioska, stworzonym w ramach Projektu "W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków”. Warsztatom będą towarzyszyły wykłady i prezentacje dotyczące m.in. aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, tworzenia partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Termin: 23-25.08.2010r.
Miejsce: Kamionka k/ Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie)
Ilość miejsc: 25 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 19.08.2010r.
Baza noclegowa, wyżywienie oraz transport zostanie zapewniony przez DOPS.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: j.bonarska@dops.wroc.pl .

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Wówczas także przekażemy informację na temat godziny i miejsca wyjazdu. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 8.08.2010 r.
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Opiekunka środowiskowa – praca w środowisku z osobą starszą, chorą, niepełnosprawną”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie w terminie 26.08.2010r.
Miejsce: Hotel Arkadia, ul: Gliwicka 6, Legnica
Ilość miejsc: dla 64 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 20.08.2010r.
Firma szkoleniowa: DCP Wrocław

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 5.08.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie „Praca z rodziną ze specyficznymi problemami – rodzina w sytuacji rozwodu”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu Systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie odbędzie się: 27 sierpnia 2010 r.
Miejsce: Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6, Legnica
Prowadzący: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Ilość miejsc: dla 40 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2010 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/770 42 30 lub mailem na adres: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 5.08.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie „Praca z osobą uzależnioną od seksu”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu Systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie odbędzie się: 23 sierpnia 2010 r.
Miejsce: Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6, Legnica
Prowadzący: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Ilość miejsc: dla 40 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 18 sierpnia 2010 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/770 42 30 lub mailem na adres: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Harmonogram wkrótce!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 5.08.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie, skierowane do pracowników i wolontariuszy grupy docelowej projektu systemowego DOPS, pn. : Seksualność podopiecznych DPS
Termin szkolenia: 27.08.2010r.
Miejsce zajęć: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica
Ilość miejsc: 64
Firma szkoleniowa: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała

Harmonogram szkolenia zamieścimy wkrótce na naszej stronie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan), w terminie do dnia: 24.08.2010r.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 5.08.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu Systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie odbędzie się: 11 sierpnia 2010 r.
Miejsce: Hotel Arkadia ul. Gliwicka 6 Legnica
Ilość miejsc: dla 50 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 09.08.2010 r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/770 42 30 lub mailem na adres: j.bonarska@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.dops.wroc.pl, w zakładce Projekty EFS.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 3.08.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminarium tematyczne „Ustawa Prawo Zamówień Publicznych do 14 tys. euro” W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu Systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwal
Seminarium odbędzie się: 18 sierpnia 2010 r.
Miejsce: Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, Wrocław
Prowadzący: Izabela Łuków z-ca dyrektora DOPS
Ilość miejsc: dla 30 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 5 sierpnia 2010 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/770 42 30 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Harmonogram wkrótce!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 1.08.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie „Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców DPS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu Systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie odbędzie się: 12 sierpnia 2010 r.
Miejsce: Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6, Legnica
Prowadzący: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Ilość miejsc: dla 40 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 5.08.2010 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/770 42 30 lub mailem na adres: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram szkolenia
Data publikacji: 29.07.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Praca osobą uzależnioną od alkoholu”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu Systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie odbędzie się: 9 sierpnia 2010 r.
Miejsce: Hotel Arkadia ul. Gliwicka 6 Legnica
Ilość miejsc: dla 40 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 05.08.2010 r.
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Wrocław

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/770 42 30 lub mailem na adres: j.bonarska@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.dops.wroc.pl, w zakładce Projekty EFS.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 28.07.2010 r.
Język migowy, poziom KSS-2 – rekrutacja rozpoczęta
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza 30 beneficjentów ostatecznych Projektu systemowego DOPS do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu języka migowego dla osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu poziomu KSS-1.

Cykl szkoleniowy, obejmujący poziom KSS3, będzie składał się z 10 jednodniowych zjazdów, w terminach:

6.09.2010r. , 13.09.2010r., 20.09.2010r. , 27.09.2010r., 04.10.2010r. , 11.10.2010r., 18.10.2010r. , 25.10.2010r., 8.11.2010r. , 15.11.2010r.

Godziny zajęć: 9.00-14.30.
Miejsce zajęć: Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław.

Zgłoszenia prosimy przesyłać, na formularzu zgłoszeniowym, dołączając oświadczenie o ukończeniu kursu KSS-1, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl . w terminie do dnia: 30.08.2010r.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikOświadczenie
Data publikacji: 27.07.2010 r.
Język migowy, poziom KSS3 – rekrutacja rozpoczęta
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza 30 beneficjentów ostatecznych Projektu systemowego DOPS do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu języka migowego dla osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu poziomu KSS2.

Cykl szkoleniowy, obejmujący poziom KSS3, będzie składał się z 10 jednodniowych zjazdów, w terminach:

03.09.2010r. , 10.09.2010r., 17.09.2010r. , 24.09.2010r., 01.10.2010r. , 08.10.2010r., 15.10.2010r. , 22.10.2010r., 29.10.2010r. , 05.11.2010r.

Godziny zajęć: 9.00-14.30.
Miejsce zajęć: Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław.
Zgłoszenia prosimy przesyłać, na formularzu zgłoszeniowym, dołączając oświadczenie o ukończeniu kursu KSS2, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: j.bonarska@dops.wroc.pl . w terminie do dnia: 30.08.2010r.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikOświadczenie
Data publikacji: 27.07.2010 r.
Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach specjalistycznych pt. Model duński w domu pomocy społecznej - nowa jakość pracy.
Warsztaty odbędą się w Domu Pomocy Społecznej w Bochni, który w 2006 roku przystąpił do Projektu Reorganizacja domów pomocy społecznej w oparciu o model duński. Głównym założeniem było polepszenie jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców dps-ów oraz poprawa indywidualnego poczucia wykonywanej pracy, poprzez działania zmierzające do zmiany postawy wobec podopiecznych, wypracowania wspólnych wartości, pracy indywidualnej nad sobą i pracy grupowej.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, w szczególności kadrę zarządzającą i pracowników domów pomocy społecznej.

Termin: 11.08.2010r. – 13.08.2010r.
Miejsce: Bochnia, woj. małopolskie
Ilość miejsc: 25
Termin przesyłania zgłoszeń: 06.08.2010r.
Baza noclegowa, wyżywienie oraz transport zostanie zapewniony przez DOPS.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl .

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Wówczas także przekażemy informację na temat godziny i miejsca wyjazdu.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram
Data publikacji: 27.07.2010 r.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Promocja projektów współfinansowanych z EFS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie w terminie 13.08.2010r.
Miejsce: Hotel Arkadia, ul: Gliwicka 6, Legnica
Ilość miejsc: dla 40 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 10.08.2010r.
Firma prowadząca: ARLEG Legnica

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 26.07.2010 r.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie w projektach EFS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie w terminie 11.08.2010r.
Miejsce: Hotel Arkadia, ul: Gliwicka 6, Legnica
Ilość miejsc: dla 40 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 05.08.2010r.
Firma szkoleniowa: ARLEG Legnica

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 26.07.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie „Praktyczne zastosowanie KPA w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych”
Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach dla dwóch różnych grup: 9 sierpnia 2010 i 10 sierpnia 2010.

Miejsce szkolenia : Centrum Biznesowe WenderEDU, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław
Firma szkoleniowa: FRDL Centrum Dolnośląskie
Ilość miejsc: dla 80 osób (po 40 osób w każdym terminie)
Termin przesyłania zgłoszeń: 29 lipca 2010

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/770 42 30 lub mailem na adres: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram
Data publikacji: 26.07.2010 r.
Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy "Dolny Śląsk bez barier" - Jelenia Góra, 27 lipca 2010 r., godz. 13.00,Plac Ratuszowy.
Data publikacji: 22.07.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminarium tematyczne „Informacja i promocja – prawidłowe oznaczenia, praktyczne przykłady i porady.”
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu Systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Seminarium odbędzie się: 05 sierpnia 2010 r.
Miejsce: Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, Wrocław
Prowadzący: Marta Borowiec- Salwa (przedstawiciel RCWIP).
Ilość miejsc: dla 30 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 02 sierpnia 2010 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/770 42 30 lub mailem na adres: k.meinert@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 19.07.2010 r.
"Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych" – nabór na II edycję Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłasza rekrutację na II edycję studiów podyplomowych, organizowanych w ramach projektu 1.45 "Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych". Planowane rozpoczęcie 2 - semestralnych studiów to październik/listopad 2010 r. Szczegółowych informacji na temat rozpoczęcia, miejsca oraz harmonogramu zajęć będą udzielać uczelnie, wybrane do realizacji poszczególnych kierunków.

UCZESTNICY

Do udziału zapraszamy osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat lub mgr) oraz:
- zajmują stanowiska kierownicze w MPiPS, wydziałach polityki społecznej urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, regionalnych ośrodkach polityki społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówkach opiekuńczo wychowawczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, centrach integracji społecznej, ośrodkach wsparcia (środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych, klub samopomocy) oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej;
- stanowią kadrę kierowniczą średniego stopnia lub zostały wskazane przez kierownika jednostki jako pracownicy, którzy mogą w przyszłości ubiegać się o stanowiska kierownicze;

a także spełniają poniższe warunki:
- nie brały udziału w I turze projektu;
- posiadają zgodę swojego przełożonego na podjęcie studiów w ramach projektu.

Przy wyborze pracowników, zainteresowane instytucje prosimy o uwzględnienie m.in.:
- zajmowanego stanowiska (preferowana kadra kierownicza);
- jakości pracy;
- stałości stosunku pracy (preferowane osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony).

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby, które z uwagi na unieważnienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, nie rozpoczęły studiów w I-szej edycji (m.in. z małopolskiego, kujawsko - pomorskiego, pomorskiego, śląskiego oraz innych województw, z których osoby wybrały uczelnie w powyższych województwach)!
Informujemy, że z każdej instytucji będzie przyjęty przynajmniej jeden uczestnik.

KIERUNKI

Kierunki wskazane przez organizatora, na które można się ubiegać to:
1. Organizacja pomocy społecznej-zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku;
2. Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej (minimum programowe jak dla organizacji pomocy społecznej);
3. Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej;
4. Zarządzanie informacją w instytucjach publicznych;
5. Zarządzanie polityką społeczną;
6. Zarządzanie gospodarką społeczną;
7. Zarządzanie i marketing;
8. Ekonomia społeczna;
9. Zarządzanie funduszami europejskimi.

W przypadku pisemnie wyrażonego zainteresowania innymi, pokrewnymi do proponowanych kierunkami, CRLZ bierze pod uwagę możliwość ich utworzenia, pod warunkiem dużej liczby zainteresowanych tj. min. 25 - 30 osób.

ŚWIADCZENIA

Wszyscy uczestnicy studiów mają zapewnione:
- bezpłatną naukę na wybranym przez siebie kierunku;
- niezbędne pomoce dydaktyczne;
- materiały promocyjne, np. długopisy, teczki, notesy;

- wyżywienie i zakwaterowanie;
- zwrot kosztu dojazdu – na jeden zjazd do 100 zł ( na podstawie udokumentowanego wydatku).

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faxem na nr 071/ 770 42 30 lub skanem na adres j.bonarska@dops.wroc.pl do dnia 01.08.2010 r.

Pobierz plikPismo od organizatora
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 18.07.2010 r.
Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach specjalistycznych pt. Model duński w domu pomocy społecznej - nowa jakość pracy.
Warsztaty odbędą się w Domu Pomocy Społecznej w Bochni, który w 2006 roku przystąpił do Projektu Reorganizacja domów pomocy społecznej w oparciu o model duński. Głównym założeniem było polepszenie jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców dps-ów oraz poprawa indywidualnego poczucia wykonywanej pracy, poprzez działania zmierzające do zmiany postawy wobec podopiecznych, wypracowania wspólnych wartości, pracy indywidualnej nad sobą i pracy grupowej.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, w szczególności kadrę zarządzającą i pracowników domów pomocy społecznej.

Termin: 28.07.2010r. – 30.07.2010r.
Miejsce: Bochnia, woj. małopolskie
Ilość miejsc: 25
Termin przesyłania zgłoszeń: 23.07.2010r.
Baza noclegowa, wyżywienie oraz transport zostanie zapewniony przez DOPS.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: j.bonarska@dops.wroc.pl .

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Wówczas także przekażemy informację na temat godziny i miejsca wyjazdu.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 12.07.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Trudności wychowawcze i ich pokonywanie w rodzinach zastępczych”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu Systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie odbędzie się: 30 lipca 2010 r.
Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10 53-641 Wrocław
Ilość miejsc: dla 40 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 28.07.2010 r.
Firma szkoleniowa: Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne ACCEPTUS Iwona Urbańska

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/770 42 30 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Harmonogram wkrótce!

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.dops.wroc.pl, w zakładce Projekty EFS.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 11.07.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie „Radzenie sobie ze stresem”
Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach dla dwóch różnych grup: 28 lipca 2010 i 29 lipca 2010.

Miejsce szkolenia : Hotel Książęcy, ul. Dworcowa 9, Legnica
Firma szkoleniowa: Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg S. A.
Ilość miejsc: dla 80 osób (po 40 osób w każdym terminie)
Termin przesyłania zgłoszeń: 26 lipca 2010 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/770 42 30 lub mailem na adres: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 11.07.2010 r.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Dogoterapia w pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie i fizycznie”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie zostanie zrealizowane w terminie 28.07.2010r.
Miejsce: Hotel Arkadia, ul: Gliwicka 6, Legnica
Ilość miejsc: dla 40 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 26.07.2010r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: k.meinert@dops.wroc.pl .

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 11.07.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie „Zasada monitoringu i ewaluacji projektów współfinansowanych z EFS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu Systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie odbędzie się: 23 lipca 2010 r.
Miejsce: Hotel ARKADIA, ul. Gliwicka 6, 59-220 Legnica
Firma szkoleniowa: Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG
Ilość miejsc: 40
Termin przesyłania zgłoszeń: 21.07.2010 r.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/770 42 30 lub mailem na adres: j.bonarska@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 5.07.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie „Nawiązywanie komunikacji interpersonalnej w relacjach pracownik-mieszkaniec DPS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu Systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie odbędzie się: 19 lipca 2010 r.
Miejsce: Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, Świdnica
Ilość miejsc: dla 64 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 14.07.2010 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/770 42 30 lub mailem na adres: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Harmonogram wkrótce!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 5.07.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie „Aktywizacja seniora z demencją i otępieniem”
Termin szkolenia: 13.07.2010
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Miejsce: Hotel Arkadia ul. Gliwicka 6 59 – 220 Legnica
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Liczba miejsc: 64
Termin przesyłania zgłoszeń: 09.07.2010

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: b.rochminski@dops.wroc.pl (skan) lub faksem pod numer telefonu: 71/ 770 42 30

Program szkolenia zostanie zamieszczony wkrótce

O zakwalifikowaniu się na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram
Data publikacji: 5.07.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie „Pielęgnacja osób unieruchomionych-leczenie ran i odleżyn”
Szkolenie odbędzie się w terminie: 14.07.2010
Miejsce: Hotel Arkadia .
ul. Gliwicka 6 Legnica
Godzina: 09:00 – 16:00
Liczba miejsc: 64
Termin przesyłania zgłoszeń: 12.07.2010

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: k.meinert@dops.wroc.pl (skan) lub faksem pod numer telefonu: 71/ 770 42 30

Program szkolenia zostanie zamieszczony wkrótce

O zakwalifikowaniu się na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 5.07.2010 r.
Warsztaty specjalistyczne w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM w Cieszynie
Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach specjalistycznych w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM z siedzibą w Cieszynie.

Fundacja w ramach swojej działalności prowadzi w Cieszynie przedsiębiorstwo społeczne Centrum Edukacji Socjalnej (CES). Jest to jedno z pierwszych i największych tego typu przedsiębiorstw w Polsce. Realizuje projekty ukierunkowane na pomoc osobom wykluczonym społecznie, zagrożonym marginalizacją, grupom defaworyzowanym – bezrobotnym, chorym i niepełnosprawnym, bezdomnym, samotnym, uzależnionym, dotkniętym ubóstwem, uchodźcom oraz innym potrzebującym wsparcia. Aktywizuje osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez pracę i edukację. Działa na rzecz integracji środowisk lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli grupy docelowej "Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej."

Termin: 14-16.07.2010r.
Miejsce: Cieszyn
Ilość miejsc: 25 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 09.07.2010r.
Nocleg, wyżywienie oraz transport zostanie zapewniony przez DOPS.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan).

Więcej informacji pod numerem telefonu 71 770 42 29.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Wówczas także przekażemy informację na temat godziny i miejsca wyjazdu. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram
Data publikacji: 28.06.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie „Zarządzanie czasem - podniesienie efektywności w pracy”
Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach dla dwóch różnych grup: 7.07.2010 i 8.07.2010

Miejsce: Hotel Arkadia w Legnicy.
ul. Gliwicka 6
Godzina: 09:00 – 16:00
Liczba miejsc: 80 po 40 osób w każdym terminie
Termin przesyłania zgłoszeń: 5.07.2010

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.


Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan) lub faksem pod numer telefonu: 71/ 770 42 30

Program szkolenia zostanie zamieszczony wkrótce

O zakwalifikowaniu się na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 27.06.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie „Praca z rodziną ze specyficznymi problemami - anoreksja i bulimia”  
Termin szkolenia: 16.07.2010
Firma szkoleniowa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Miejsce: Hotel ARKADIA, ul. Gliwicka 6 Legnica
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Liczba miejsc: 40
Termin przesyłania zgłoszeń: 13.07.2010

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:
b.rochminski@dops.wroc.pl (skan) lub faksem pod numer telefonu: 71/ 770 42 30

Program szkolenia zostanie zamieszczony wkrótce

O zakwalifikowaniu się na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 27.06.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminarium tematyczne „Rozwój wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej. Jak animować społeczność lokalną”
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu Systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Seminarium odbędzie się: 14 lipca 2010 r.
Miejsce: Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, Wrocław
Prowadzący: Karolina Furmańska (przedstawiciel RCWIP).
Ilość miejsc: dla 30 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 12.07.2010 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/770 42 30 lub mailem na adres: b.jankiewicz@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność składania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Harmonogram wkrótce!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 27.06.2010 r.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Zasady wypełniania wniosku o płatność ”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie odbędzie się: 9 lipca 2010r
Miejsce: Hotel Arkadia, ul: Gliwicka 6, Legnica
Firma szkoleniowa: Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z Legnicy
Ilość miejsc: dla 40 osób.
Termin przesyłania zgłoszeń: 5.07.2010r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: b.jankiewicz@dops.wroc.pl .

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Harmonogram wkrótce!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 20.06.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminarium tematyczne dla beneficjentów projektu systemowego DOPS „Partnerstwa w ramach projektów systemowych – tworzenie i finansowanie”

Seminarium odbędzie się w terminie: 7. 07. 2010
Miejsce: Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, 50 – 110 Wrocław
Prowadzący: Mirosława Hamera przedstawiciel RCWIP
Godzina: 09:00 – 15:30
Liczba miejsc: 30
Termin przesyłania zgłoszeń: 5. 07. 2010

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: k.meinert@dops.wroc.pl (skan) lub faksem pod numer telefonu: 71/ 770 42 30

O zakwalifikowaniu się na seminarium będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Harmonogram już wkrótce!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 20.06.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie „Procedury zamówień publicznych w świetle zmian wprowadzonych w 2009 i 2010 roku”
Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach dla dwóch różnych grup: 29.06.2010 i 30.06.2010
Miejsce: Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała S. C.
ul. Łukasińskiego 2 58 – 100 Świdnica
Godzina: 09:00 – 16:00
Liczba miejsc: 80 po 40 osób w każdym terminie
Termin przesyłania zgłoszeń: 28.06.2010

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.


Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: b.rochminski@dops.wroc.pl (skan) lub faksem pod numer telefonu: 71/ 770 42 30

Program szkolenia zostanie zamieszczony wkrótce

O zakwalifikowaniu się na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 20.06.2010 r.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w POKL”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
Szkolenie zostanie zrealizowane w 2 terminach: 28.06.2010r. lub 29.06.2010r.
Miejsce: Hotel Arkadia, ul: Gliwicka 6, Legnica
Firma szkoleniowa: Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z Legnicy
Ilość miejsc: dla 80 osób w każdym terminie po 40 osób.
Termin przesyłania zgłoszeń: 24.06.2010r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: k.meinert@dops.wroc.pl .

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram szkolenia
Pobierz plikHarmonogram szkolenia
Data publikacji: 14.06.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie, skierowane do pracowników i wolontariuszy grupy docelowej projektu systemowego DOPS, pn. :

Zasady księgowania w projektach współfinansowanych z EFS

Termin szkolenia: 24.06.2010r.
Miejsce zajęć: Hotel ARKADIA w Legnicy, ul. Gliwicka 6
Ilość miejsc: 40
Firma szkoleniowa: Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z Legnicy

Harmonogram szkolenia zamieścimy wkrótce na naszej stronie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan), w terminie do dnia: 21.06.2010r.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 14.06.2010 r.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Asystent rodziny"
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
Szkolenie zostanie zrealizowane podczas 6 obligatoryjnych (obowiązkowych) zjazdów, w terminach: 24.06; 01.07; 08.07; 15.07; 22.07; 29.07
Miejsce: Centrum Konferencyjne WNP Wrocław, ul. Strzegomska 55
Firma szkoleniowa: Konsorcjum - Dolnośląska Szkoła Wyższa i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
Ilość miejsc: dla 40 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 22.06.2010r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: k.meinert@dops.wroc.pl .

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram
Data publikacji: 13.06.2010 r.
Informujemy, że szkolenie z języka migowego poziom KSS-3 z powodu utrudnień w rekrutacji zostało odwołane.
Szkolenie odbędzie się w miesiącu wrześniu przez kolejnych 10 piątków począwszy od 3 września. O rekrutacji zostaną Państwo poinformowani.
Data publikacji: 9.06.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminarium tematyczne dla beneficjentów projektu systemowego DOPS
„Sprawozdawczość w ramach projektów systemowych- wniosek o płatność, najczęściej popełniane błędy”

Seminarium odbędzie się w terminie: 29. 06. 2010
Miejsce: Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, 50 – 110 Wrocław
Prowadzący: Katarzyna Duszyńska, specjalista ds. doradztwa w zakresie finansowej obsługi projektów, Aleksander Junik, RCWIP
Godzina: 09:00 – 15:30
Liczba miejsc: 30
Termin przesyłania zgłoszeń: 25. 06. 2010

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: b.rochminski@dops.wroc.pl (skan) lub faksem pod numer telefonu: 71/ 770 42 30

O zakwalifikowaniu się na seminarium będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 8.06.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminarium tematyczne, skierowane do pracowników i wolontariuszy grupy docelowej projektu systemowego DOPS, pt:

Programy EFS dla wybranych kategorii osób wykluczonych społecznie, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Termin: 23 czerwca 2010r.
Czas trwania: 9.00 – 15.30
Miejsce: Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, Wrocław
Ilość miejsc: 30
Prowadzący: Dariusz Szrejder, specjalista ds. doradztwa w zakresie aktywnej integracji

Harmonogram seminarium zamieścimy wkrótce.

Zgłoszenia proszę przesyłać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 21.06.2010r., na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan) lub faksem na numer telefonu: 071/ 770 42 30.

O zakwalifikowaniu się na seminarium otwierające będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.


W przypadku pytań, proszę o kontakt: Anna Michalewska-Szubert, tel. 071/ 770 42 29.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 8.06.2010 r.
Ważna Informacja - Język Migowy

Informujemy, że na szkolenie z języka migowego KSS-1 pozostało 5 wolnych miejsc
KSS-3 pozostało 25 wolnych miejsc

Data publikacji: 6.06.2010 r.
Zmiany Seminarium Otwierające Projekt Systemowy DOPS

Informujemy, że nastąpiła zmiana harmonogramu seminarium otwierającego „Projekty systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy integracji społecznej”
Z przyczyn niezależnych na seminarium nie będzie obecna p. Ewa Solecka-Florek przedstawiciel ROPS Kraków.Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 6.06.2010 r.
Warsztaty specjalistyczne w Przedsiębiorstwie Społecznym Garncarska Wioska, w Kamionce k/ Nidzicy
Zapraszamy do działu w warsztatach specjalistycznych w Przedsiębiorstwie Społecznym Garncarska Wioska, stworzonym w ramach Projektu "W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków”. Warsztatom będą towarzyszyły wykłady i prezentacje dotyczące m.in. aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, tworzenia partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Termin: 16-18.06.2010r.
Miejsce: Kamionka k/ Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie)
Ilość miejsc: 25 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 14.06.2010r.
Baza noclegowa, wyżywienie oraz transport zostanie zapewniony przez DOPS.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 27 lub mailem na adres: k.meinert@dops.wroc.pl .

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Wówczas także przekażemy informację na temat godziny i miejsca wyjazdu. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram warsztatów
Data publikacji: 27.05.2010 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ma przyjemność zaprosić Państwa na seminarium otwierające projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Termin: 08 czerwca 2010
Miejsce: ART Hotel , ul. Kiełbaśnicza 20 50-110 Wrocław
Godzina: 10:00 – 14:00
Ilość miejsc: 50
Termin przesyłania zgłoszeń: 04.06.2010


Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: b.rochminski@dops.wroc.pl (skan) lub faksem pod numer telefonu: 71/ 770 42 30

O zakwalifikowaniu się na seminarium otwierające będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikProgram seminarium
Data publikacji: 25.05.2010 r.
Język migowy, poziom KSS3 – rekrutacja rozpoczęta
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza 30 beneficjentów ostatecznych Projektu systemowego DOPS do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu języka migowego dla osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu poziomu KSS2.

Cykl szkoleniowy, obejmujący poziom KSS3, będzie składał się z 10 jednodniowych zjazdów, w terminach:
11.06.2010r., 18.06.2010r., 25.06.2010r., 02.07.2010r., 09.07.2010r., 16.07.2010r., 23.07.2010r., 30.07.2010r., 06.08.2010r., 13.08.2010r.

Godziny zajęć: 9.00-14.30.
Miejsce zajęć: Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław.

Zgłoszenia prosimy przesyłać, na formularzu zgłoszeniowym, dołączając oświadczenie o ukończeniu kursu KSS2, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl . w terminie do dnia: 08.06.2010r.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikOświadczenie
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 23.05.2010 r.
Język migowy, poziom KSS1 – rekrutacja rozpoczęta
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza 30 beneficjentów ostatecznych Projektu systemowego DOPS do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu języka migowego dla osób początkujących (poziom KSS1).
Cykl szkoleniowy, obejmujący pierwszy poziom, będzie składał się z 10 jednodniowych zjazdów, w terminach:
7.06.2010r., 14.06.2010r., 21.06.2010r., 28.06.2010r., 5.07.2010r., 12.07.2010r., 19.07.2010r., 26.07.2010r., 02.08.2010r., 09.08.2010r.

Godziny zajęć: 9.00-14.30.
Miejsce zajęć: Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl . w terminie do dnia: 01.06.2010r.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Jednocześnie informujemy, że dla osób które ukończyły szkolenie na poziomie KSS1, przewidziana jest kontynuacja na poziomie KSS2, której rozpoczęcie zaplanowano na 6 września 2010r.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 23.05.2010 r.
Warsztaty specjalistyczne w Pensjonacie i Restauracji U Pana Cogito po raz drugi
Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych warsztatach specjalistycznych w Stowarzyszeniu Rodzin Zdrowie Psychiczne - Zakład Aktywności Zawodowej - Pensjonat i Restauracja U Pana Cogito.

Zakład Aktywności Zawodowej "U Pana Cogito" Pensjonat i Restauracja powstały w 2003 roku. Jest to miejsce pracy i aktywizacji zawodowej dla osób chorujących psychicznie. Prowadzenie Zakładu odbywa się przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pensjonat jest modelowym przykładem przedsiębiorstwa, które prowadzi skuteczną rehabilitację zawodową (ergoterapię) osób chorujących psychicznie. Praca i bezpośredni kontakt pracownika z klientem pozwala czuć się potrzebnym, daje szanse zaistnienia w innej niż dotąd roli, co w rezultacie wpływa pozytywnie na funkcjonowanie w najbliższym środowisku.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Termin II: 16-18.06.2010r.
Miejsce: Kraków
Ilość miejsc: 25
Termin przesyłania zgłoszeń: 11.06.2010r.
Baza noclegowa, wyżywienie oraz transport zostanie zapewniony przez DOPS.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl .

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Wówczas także przekażemy informację na temat godziny i miejsca wyjazdu. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikProgram Warsztatów Specjalistycznych
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 12.05.2010 r.
Targi Projektu - Zapraszamy

Mamy zaszczyt poinformować, że w najbliższą sobotę tj. 8.05.2010r., Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej będzie uczestniczył w TARGACH PROJEKTU, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Organizatorem targów jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, który odpowiada za wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie Dolnego Śląska.

Podczas targów będziemy promować Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, który realizujemy od 2007 roku.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska nr 9.
Rynek – Plac Gołębi godzina 11-17

Data publikacji: 5.05.2010 r.
Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach specjalistycznych w Stowarzyszeniu Rodzin Zdrowie Psychiczne - Zakład Aktywności Zawodowej - Pensjonat i Restauracja U Pana Cogito.

Zakład Aktywności Zawodowej "U Pana Cogito" Pensjonat i Restauracja powstały w 2003 roku. Jest to miejsce pracy i aktywizacji zawodowej dla osób chorujących psychicznie. Prowadzenie Zakładu odbywa się przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pensjonat jest modelowym przykładem przedsiębiorstwa, które prowadzi skuteczną rehabilitację zawodową (ergoterapię) osób chorujących psychicznie. Praca i bezpośredni kontakt pracownika z klientem pozwala czuć się potrzebnym, daje szanse zaistnienia w innej niż dotąd roli, co w rezultacie wpływa pozytywnie na funkcjonowanie w najbliższym środowisku.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Termin: 17-19.05.2010r.
Miejsce: Kraków
Ilość miejsc: 25
Termin przesyłania zgłoszeń: 13.05.2010r.
Baza noclegowa, wyżywienie oraz transport zostanie zapewniony przez DOPS.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl .

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Wówczas także przekażemy informację na temat godziny i miejsca wyjazdu. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikProgram Warsztatów Specjalistycznych
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 4.05.2010 r.
Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach specjalistycznych w Fundacji Nasz Dom w Lutolu Mokrym.
Fundacja Nasz Dom powstała w 1990 roku by wspierać Rodzinny Dom Zastępczy w Lutolu Mokrym. Fundacja działa na rzecz dzieci i młodzieży doświadczonych samotnością, osieroceniem i odrzuceniem, wypracowuje i przekazuje nowe doświadczenia opiekuńczo-wychowawcze. Wspiera opiekunów i rodziców zastępczych w formie cyklicznych szkoleń oraz doraźnej pomocy, tworzy i realizuje projekty nastawione na usamodzielnianie młodzieży. Współpracuje z organizacjami trzeciego sektora i instytucjami samorządowymi oraz obywatelskimi organizacjami międzynarodowymi.

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Termin: 5-7.05.2010r.
Miejsce: Lutol Mokry (woj. lubuskie)
Ilość miejsc: 21
Termin przesyłania zgłoszeń: 30.04.2010r.
Baza noclegowa, wyżywienie oraz transport zostanie zapewniony przez DOPS.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl .

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Wówczas także przekażemy informację na temat godziny i miejsca wyjazdu. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikProgram Warsztatów Specjalistycznych
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 25.04.2010 r.
Rekrutacja na warsztaty specjalistyczne w Cieszynie
Pierwsze w tym roku warsztaty specjalistyczne odbędą się w Cieszynie. Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach specjalistycznych w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem z siedzibą w Cieszynie.

Fundacja w ramach swojej działalności prowadzi w Cieszynie przedsiębiorstwo społeczne Centrum Edukacji Socjalnej (CES). Jest to jedno z pierwszych i największych tego typu przedsiębiorstw w Polsce. Realizuje projekty ukierunkowane na pomoc osobom wykluczonym społecznie, zagrożonym marginalizacją, grupom defaworyzowanym – bezrobotnym, chorym i niepełnosprawnym, bezdomnym, samotnym, uzależnionym, dotkniętym ubóstwem, uchodźcom oraz innym potrzebującym wsparcia. Aktywizuje osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez pracę i edukację. Działa na rzecz integracji środowisk lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli grupy docelowej "Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej."

Termin: 28.04.2010r. – 30.04.2010r
Miejsce: Cieszyn
Ilość miejsc: 25 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 26.04.2010r.
Nocleg, wyżywienie oraz transport zostanie zapewniony przez DOPS.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan).

Więcej informacji pod numerem telefonu 71 770 42 29.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Wówczas także przekażemy informację na temat godziny i miejsca wyjazdu. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu lub zmiany terminu.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikProgram Warsztatów Specjalistycznych
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 20.04.2010 r.
Uchwała nr 4207/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej uprzejmie informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2010 roku została przyjęta Uchwała nr 4207/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego dotycząca zasad współpracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako instytucji wdrażającej oraz Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, jako beneficjenta w zakresie realizacji projektu systemowego „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji Społecznej w Poddziałaniu 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji Społecznej, w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z wszystkich proponowanych form wsparcia w 2010 r. w ramach projektu systemowego.

Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco!
Data publikacji: 20.04.2010 r.
Dzień Wolny
Informujemy, że na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, ustala się dzień 04 czerwca 2010 r. dniem wolnym od pracy w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej w zamian za przypadający w sobotę dzień świąteczny 01 maja 2010 r.
Data publikacji: 14.04.2010 r.
Informacja o zmianach organizacyjnych przy realizacji działania 7.2.1 w POKL 2007-2013
Pobierz plikInformacja o zmianach organizacyjnych przy realizacji działania 7.2.1 w POKL 2007-2013
Data publikacji: 3.01.2010 r.
 
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 33248
Liczba gości online: