Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Projekt systemowy PO KL 2009
 
Aktualności
REKRUTACJA na SPECJALIZACJĘ II STOPNIA
Informujemy, iż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczyna rekrutację na II stopień specjalizacji.

Projekt 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:
1. Pismo z CRZL z dnia 15 grudnia 2009r – dot. warunków jakie należy spełnić i zasad rekrutacji aby zostać zakwalifikowanym na specjalizację
2. Zaświadczenie o stażu
3. Deklaracja wyboru podmiotu

Ostateczny termin przesyłania dokumentów upływa 28 grudnia 2009r. (liczy się data stempla pocztowego). Konieczne jest także jednoczesne wysłanie kompletu wymaganych dokumentów na numer faksu 022/237-00-00.

Dokumenty należy kierować na adres:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Ul. Tamka 3 00-349 WARSZAWA
Na nazwisko Lidia Jaskólska lub Dominika Szewczyk

Osoby odpowiedzialne za rekrutację w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:
Dominika Szewczyk – tel. 022/237-00-58, dominika.szewczyk@crzl.gov.pl
Lidia Jaskulska – tel. 022/237-00-14, lidia.jaskulska@crzl.gov.pl

Pobierz plik1. Pismo z CRZL z dnia 15 grudnia 2009r – dot. warunków jakie należy spełnić i zasad rekrutacji aby zostać zakwalifikowanym na specjalizację
Pobierz plik2. Zaświadczenie o stażu
Pobierz plik3. Deklaracja wyboru podmiotu
Data publikacji: 15.12.2009 r.
Seminarium podsumowujące projekt systemowy
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ma przyjemność zaprosić beneficjentów ostatecznych Projektu systemowego DOPS, którzy w bieżącym roku uczestniczyli w szkoleniach, seminariach lub warsztatach specjalistycznych, na uroczyste seminarium podsumowujące Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Termin: 21 grudnia 2009 r.
Miejsce: Wrocław, Hotel Mercure Panorama, pl. Dominikański 1
Godzina: 9:30

Rekrutacja na seminarium została zakończona. Wszystkim osobom, które nadesłały formularze zgłoszeniowe dziękujemy. Państwa uczestnictwo w seminarium zostanie potwierdzono mailowo i telefonicznie.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan) lub faksem na numer telefonu: 071/ 785 45 60.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnictwo osób zakwalifikowanych zostanie potwierdzone telefonicznie i mailowo.

W razie wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu: 071 784 84 90 – Anna Michalewska-Szubert.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikProgram seminarium
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Data publikacji: 13.12.2009 r.
W dniu 8.12.2009r w Multikinie w Centrum Handlowym Arkady Wrocławskie przy ulicy Powstańców Śląskich 2-4 we Wrocławiu
odbędzie się projekcja filmu o warsztatach filmowych dla niesłyszących zrealizowanego przez Oddział PZG w Szczecinie. Wszystkie osoby chętne zapraszamy. Wstęp Wolny

Data publikacji: 30.11.2009 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu „Komunikowanie i kreowanie wizerunku instytucji”

Na szkolenie zapraszamy 80 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej!
Szkolenie odbędzie się w terminach:

1 grudnia 2009 r. – I termin (dla 20 osób)
2 grudnia 2009 r. – I termin (dla 20 osób)
14 grudnia 2009 r. – I termin (dla 20 osób)
15 grudnia 2009 r. – I termin (dla 20 osób)

Termin do wyboru!

Miejsce szkolenia:
Hotel Vega
Ul. Grabiszyńska 251
53-234 Wrocław

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2009 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Szkolenie jest bezpłatne!
Harmonogram szkolenia wkrótce na stronie www.dops.wroc.pl

Pobierz plikHarmonogram szkolenia
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 19.11.2009 r.
Ważna informacja
Informujemy, że na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, ustala się dzień 24 grudnia 2009 roku dniem wolnym od pracy w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej w zamian za przypadający w sobotę dzień świąteczny 26 grudnia 2009 roku.
Data publikacji: 17.11.2009 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu „Aktywizacja i wspieranie osób starszych”

Na szkolenie zapraszamy 80 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie odbędzie się w terminie:

2-4.12.2009
lub ( termin do wyboru)
7-9.12.2009

Miejsce szkolenia:

Ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy „Żar-Med.”
Ul. Słowackiego 6 Żarów

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie
do 25 listopada 2009 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Szkolenie jest bezpłatne!
Harmonogram szkolenia wkrótce na stronie www.dops.wroc.pl


Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikHarmonogram szkolenia
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 16.11.2009 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu „Praca z trudnym podopiecznym”

Na szkolenie zapraszamy 120 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie odbędzie się w terminie:

1-3.12.2009
lub (termin do wyboru)
7-9.12.2009

Miejsce szkolenia:

P.H.G "Chata" Hotel-Restauracja "Chata Karczowiska"
Karczowiska 4
gmina Lubin
obiekt na trasie Lubin – Legnica
59-323 Miłoradzice

Mapa Dojazdu

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie
do 23 listopada 2009 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Szkolenie jest bezpłatne!


Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikHarmonogram skzolenia
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 16.11.2009 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie specjalistyczne pn. "AKTYWIZACJA FIZYCZNA SENIORÓW "
Szkolenie przeznaczone jest dla osób świadczących środowiskowe usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne.

Szkolenie odbędzie się :
- we Wrocławiu w dniu 26 listopada br., w godz. od 9:00 do 17:00., we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, przy ul. Legnickiej 65;
- w Wałbrzychu w dniu 1 grudniu br., w godz. od 8:00 do 16:00, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Beethovena 1-2;
- w Legnicy w dniu 3 grudniu br., w godz. od 8:00 do 16:00, w Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Grabskiego 11;
- w Jeleniej Górze w dniu 8 grudniu br., w godz. od 8:00 do 16:00, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Jana Pawła II nr 7.


Informacje dotyczące problematyki poruszanej w trakcie szkolenia oraz zasady zgłoszenia swojego uczestnictwa są dostępne w załącznikach poniżej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany miejsca oraz terminu szolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkie zapytania związane ze szkoleniami prosimy kierować pod nr tel. /0 71/ 781 55 37

Pobierz plikProgram szkolenia
Pobierz plikKarta zgłoszeniowa
Data publikacji: 12.11.2009 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu „Praca z chorym na Alzheimera”

Na szkolenie zapraszamy 60 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie odbędzie się w terminie:

25-27.11.2009

Miejsce szkolenia:
Ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy „Żar-Med.”
Ul. Słowackiego 6 Żarów

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie
do 18 listopada 2009 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Szkolenie jest bezpłatne!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikHarmonogram szkolenia
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 9.11.2009 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu „Plany indywidualnego wsparcia”

Na szkolenie zapraszamy 80 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie odbędzie się w terminie:

17.11.2009r. 40 osób
lub
18.11.2009 40 osób


Miejsce szkolenia:
Hotel Novotel
ul. Wyścigowa 35
Wrocław

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie
do 16 listopada 2009 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Szkolenie jest bezpłatne!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikProgram szkolenia
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 9.11.2009 r.
X-lecie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął swoją działalność 18 stycznia 1999 r. w ramach Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W dniu 29 października 1999 r. podpisana została przez Sejmik Województwa Uchwała „w sprawie powołania i nadania statutu Dolnośląskiemu Ośrodkowi Polityki Społecznej” i od tej chwili DOPS stał się samodzielną wojewódzką jednostką organizacyjną podporządkowaną Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

Pierwszym Dyrektorem DOPS został Dariusz Szrejder. Po jego ustąpieniu ze stanowiska obowiązki Dyrektora pełnili kolejno: Marek Śpiewak (w latach 2003-2004), Przemysław Golach (w latach 2004-2005) oraz Tomasz Chmielowski (w latach 2005-2007).
Od lutego 2007 r. Dyrektorem Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej jest Piotr Klag.

Misją DOPS jest tworzenie warunków sprzyjających rozwiązywaniu problemów społecznych, stojących przed mieszkańcami Województwa Dolnośląskiego, umacnianie instytucji i organizacji społecznych świadczących bezpośrednią pomoc osobom potrzebującym oraz inspirowanie do ciągłego poszukiwania nowych i lepszych rozwiązań w zakresie polityki społecznej.

W przeciągu 10 lat swojej działalności Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, oprócz działań statutowych, takich jak:
sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej we współpracy z gminami i powiatami;
opracowywanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji badań pomocy społecznej i ich dofinansowywanie;
organizowanie kształcenia, w tym szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej;
identyfikowanie przyczyn ubóstwa oraz wspieranie i prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa;
inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej,organizował wiele ciekawych przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego.

Do najważniejszych z nich należą:
(1999) współorganizacja wraz ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu szkolenia kadr służb społecznych „Training Programme for Managers and Staff at Social Care Institutions in Poland” – realizowanego przez Powiat Storstrom (Dania).
Inicjatywa podjęta wspólnie i sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Socjalnych Danii oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W części kosztów szkolenia partycypował również Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Projektem zostały objęte dwa województwa: dolnośląskie (Wrocław), oraz pomorskie (Gdańsk). Cykl szkoleń, które odbywały się w czterech modułach (po 10 dni każdy) od marca do czerwca 1999r., objął następujący zakres zagadnień: poglądy na człowieka, postawy i wartości w pracy socjalnej, metody pracy z osobami chorymi psychicznie i na demencję, z chorobą Alzheimera, upośledzonymi umysłowo oraz tematyka z obszaru psychologii społecznej – komunikacja interpersonalna, budowanie zespołu i sieci, konflikty i sposoby ich rozwiązania, zarządzanie w nowoczesnej, demokratycznej instytucji świadczącej usługi z zakresu pomocy społecznej, przejście od zarządzania centralistycznego do osobistej odpowiedzialności i metoda projektów.
W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele 12 placówek socjalnych, 3 przedstawicieli władz lokalnych, w tym kadra kierownicza i personel domów pomocy społecznej (całodobowych i środowiskowych), zajmujących się osobami starszymi, chorymi na demencję i chorobę Alzheimera, upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie) oraz przedstawiciele administracji samorządowej. W ramach szkolenia zostało przygotowanych i zrealizowanych czternaście projektów.

Zorganizowanie w latach 1999 – 2001 czterech wyjazdów studyjnych do Danii dla przedstawicieli władz samorządowych oraz pracowników kadr służb społecznych z terenu Dolnego Śląska. Wizyty te, połączone ze szkoleniami dały uczestnikom możliwość zapoznania się z duńskim systemem pomocy społecznej, z zadaniami państwa, powiatów i gmin w dziedzinie pomocy społecznej, systemem finansowania tych zadań na wszystkich szczeblach administracji, organizacją współpracy pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji, zasadami współpracy z organizacjami pozarządowymi, nowatorskimi rozwiązaniami i trendami dominującymi w instytucjach zajmujących się świadczeniem usług z zakresu pomocy społecznej w krajach Europy Zachodniej. Wizyty te zorganizowane zostały we współpracy z „Funduszem Rozwoju Demokracji”.

Współorganizacja Dnia Dziecka (czerwiec 2000r.), przygotowanego wspólnie z Domem Socjalnym dla Mężczyzn z ul. Reymonta we Wrocławiu, w którym udział wzięły dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących mieszczącego się przy ul. Kasztanowej we Wrocławiu. Celem tego przedsięwzięcia była integracja osób wykluczonych społecznie i pokazanie jego uczestnikom, że pomimo trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znaleźli, mają wiele do zaoferowania innym. Impreza ta była szczególnie wzruszająca dla bezdomnych mężczyzn, którzy często nie mają możliwości utrzymywania bliskich relacji z własnymi dziećmi i rodzinami. Kontynuacją tego przedsięwzięcia było zorganizowanie przez dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Jasełek” dla mieszkańców Domu Socjalnego dla Mężczyzn.

Realizacja projektu Akcja „Ferie”, polegającego na dofinansowaniu dożywiania dzieci z rodzin najuboższych w okresie wolnym od nauki (31 stycznia 2000 r. – 13 lutego 2000 r.), zorganizowanego przez jednostki niepubliczne, wyłonione w wyniku konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – 34 267 wydanych posiłków dla 2305 dzieci. Dodatkowym, nie mniej istotnym celem, miało być zwrócenie uwagi instytucji i organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dożywianiem, że są takie okresy, krótsze lub dłuższe, kiedy dziecko jest tej pomocy pozbawione (np. weekendy, ferie zimowe, wakacje).

Dofinansowanie wielu przedsięwzięć, realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym, m.in.:
o wyprodukowania przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” ze Świdnicy 1000 egzemplarzy płyt CD z nagraniami w trzech językach, dziecięcego Zespołu Integracyjnego SERDUSZKA ze Świdnicy, rozprowadzanych następnie jako „cegiełki” na rzecz „Europejskiego Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy.
o organizacji przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju Rodziny we Wrocławiu konferencji „Dostosowanie polskich rozwiązań w zakresie polityki socjalnej do prawodawstwa Unii Europejskiej”, (07.05.2001r.)
o organizacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form dla dzieci specjalnej troski BAGATELKA’2001 w Świdnicy
o przygotowania przez Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wałbrzychu 300 paczek świątecznych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej z powiatu wałbrzyskiego
o zorganizowania wieczerzy wigilijnej dla 50 dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i materialnej z terenu miasta Wrocławia, realizowanego przez Fundację „Nowa Dominikańska”
o zorganizowania integracyjnego Wieczorku Mikołajkowego dla 80 dzieci z rodzin osób niesłyszących, realizowanego przez Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
o organizacji cyklicznych wystaw fotograficznych przez mieszkańców Domu Socjalnego dla Mężczyzn, należących do Amatorskiego Kółka Fotograficznego – projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Ludzie Ludziom” Dom Socjalny dla Mężczyzn
o organizacji obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych w Głogowie w dniu 07.10.2001r., inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział w Głogowie
o organizacji Powiatowych Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Zgorzelcu przygotowanych przez Radę Stowarzyszeń Osób Chorych, Niepełnosprawnych i Seniorów w Zgorzelcu

Udział w realizacji projektu „Wakacje za jeden uśmiech”Stowarzyszenia „Ludzie Ludziom” Dom Socjalny dla Mężczyzn oraz Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu z Gdańska, polegającego na zorganizowaniu wyjazdu terapeutycznego nad morze dla 12 mieszkańców Domu Socjalnego dla Mężczyzn oraz wyjazdu do Wrocławia mieszkańców Centrum w terminie 21.08.2000r. – 01.09.2000r. Projekt ten z jednej strony miał na celu zwiększenie pozytywnych motywacji tych ludzi, pobudzenie ich do odpowiedzialności, kształtowanie niezbędnych umiejętności, przygotowanie do ponownego funkcjonowania w społeczeństwie, oraz poznanie nowych miejsc i ludzi. Z drugiej strony projekt ten stał się narzędziem zmiany stereotypu bezdomnego w świadomości społecznej. Dzięki zainteresowaniu i pozytywnej reakcji mediów wrocławskich i gdańskich udało się stworzyć nowy wizerunek człowieka bezdomnego jako osoby zagubionej we współczesnym świecie, potrzebującej wsparcia i pomocy, a nie kogoś godnego pożałowania i potępienia, kogoś nieodwołalnie straconego dla społeczeństwa.
(2000) zorganizowanie wspólnie z Wydziałem Edukacji UMWD zbiórki darów i transportu humanitarnego dla szkół polskich na Litwie z okręgu wileńskiego

(2001) organizacja Pierwszego Dolnośląskiego Wernisażu Twórczości Literackiej i Plastycznej Osób Niepełnosprawnych w Oleśnicy, w ramach którego przygotowano i wystawiono 567 prac plastycznych oraz 47 prac literackich osób niepełnosprawnych z terenu całego Dolnego Śląska.

Zorganizowanie konferencji na temat dogoterapii – leczenia osób niepełnosprawnych poprzez kontakt z psem, mającej na celu rozpropagowanie tej innowacyjnej metody pracy z osobami niepełnosprawnymi na terenie Dolnego Śląska. Kontynuacją tej inicjatywy było zorganizowanie przez Fundację Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA z Warszawy i Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych we współpracy z DOPS oraz PFRON (oddz. Wrocław) i Domem Dziecka w Sułowie turnusu rehabilitacyjnego, w którym wzięło udział 250 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych). W efekcie działań zainspirowanych przez DOPS dogoterapia została na stałe włączona do zestawu metod terapeutycznych wykorzystywanych przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Zorganizowanie w dniu 23 kwietnia 2001 roku Konferencji nt. ”Terapia śmiechem czyli wykorzystanie śmiechu jako stymulatora w rehabilitacji dzieci chorych.”, której celem było wprowadzenie wyżej wymienionej metody do terapii wrocławskich szpitali dziecięcych, oddziałów dziecięcych. Następstwem konferencji stało się m.in. stworzenie filii fundacji „Dr. Clown” na terenie Województwa Dolnośląskiego.

Zorganizowanie w dniu 19 czerwca 2001 roku wraz z Przedszkolem Nr 107 z Wrocławia, Stowarzyszeniem „Ludzie Ludziom”, Samorządem Miasta Wrocławia oraz Samorządem Województwa Dolnośląskiego festiwalu Piosenki Dziecięcej pt. „Piosenka jest dobra na wszystko”. W imprezie tej, mającej charakter integracyjny, wzięły udział dzieci z wrocławskich przedszkoli, dzieci i młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej z całego Województwa Dolnośląskiego, a także zespół z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niewidomych z Wrocławia. Festiwal zakończył się wystawą prac plastycznych dzieci z wyżej wymienionych placówek oraz ich aukcją, którą poprowadził ówczesny Marszałek Woj. Dolnośląskiego.

(2001) dokonanie wraz z zespołem PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) kompleksowej analizy ankiet rozesłanych do wszystkich gmin i powiatów woj. dolnośląskiego, w zakresie likwidacji barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej oraz likwidacji barier transportowych, co w rezultacie usprawniło planowanie i wydatkowanie środków PFRON.

Współorganizacja wraz ze Wspólnotą Roboczą Organizacji Socjalnych imprezy TOP Organizacji Pozarządowych Wrocław 2001, mającej na celu przedstawienie pracy i dorobku dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz promocję ich działalności, która odbyła się w dniach 08.06. – 09.06.2001r.

(2001) Organizacja konferencji pt. „Seniorzy u progu XXI wieku. Rola pomocy społecznej w identyfikowaniu i zaspokajaniu potrzeb osób starszych.”, na której przedstawione zostały problemy funkcjonowania osoby starszej w społeczeństwie w świetle transformacji instytucji zabezpieczenia społecznego.

Udział w przygotowaniu XXVI Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka, nt. „Zespół wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym” (2002 r.).

Współpraca z Wspólnotą Roboczą Organizacji Socjalnych i stroną Dolnosaksońską w ramach realizacji projektu „Utworzenie i prowadzenie czterech Centrów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych i społecznie poszkodowanych w Legnicy, Lubinie, Głogowie i Polkowicach", realizowanego w ramach Akcji Człowiek, w tym aktywny udział w ewaluacji projektu – uczestnictwo w wizytach konsultacyjnych z udziałem eksperta niemieckiego w czterech centrach, przygotowanie ankiety ewaluacyjnej oraz raportu z realizacji projektu.

Zorganizowanie przy współudziale Parafii Ewangelicko Augsburskiej, Parafii Rzymsko Katolickiej, Parafii Prawosławnej – Gminy Żydowskiej, Wojewódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, warsztatów pod tytułem: „Niepełnosprawność w tradycji i praktyce ekumenicznej” we wrocławskiej „Dzielnicy wzajemnego Szacunku”, zakończone konferencją.

Współorganizacja Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka (2003 r.), poprzedzonego cyklicznymi szkoleniami na temat rehabilitacji i profilaktyki zagrożeń zdrowia u dzieci i młodzieży

Współorganizacja zjazdu surdologopedów, psychologów, przedstawicieli specjalistycznych ośrodków pobytu dzieci i młodzieży niedosłyszącej, połączonego z konferencją pod hasłem „Integracja dzieci i młodzieży niedosłyszącej w ERON: „Rodzic najlepszym terapeutą swojego niedosłyszącego dziecka” (2003 r.).

Przygotowanie i przeprowadzenie w latach 2000 – 2004 licznych szkoleń, warsztatów i seminariów skierowanych do pracowników kadr służb społecznych. Ogółem w latach tych w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczestniczyło niemal 2000 osób z całego Dolnego Śląska.

Rok 2004 r. to początek szkoleń i warsztatów mających na celu wskazanie możliwości aplikowania o środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. DOPS zorganizował 4 edycje dwudniowych szkoleń warsztatowych z przygotowania konkretnych projektów, metodologii projektowej, księgowości projektów realizowanych w ramach EFS.

W 2004 r. wraz z wejściem Polski do UE powstanie w DOPS działu Świadczeń Rodzinnych, który zajmuje się koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, czyli wydawaniem decyzji w sprawie wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzinom osób pracujących w krajach UE.

(2001-2006) udział DOPS w Kontrakcie dla Województwa Dolnośląskiego w obszarze pomocy społecznej – nadzór merytoryczny nad realizacją zadań inwestycyjnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczebla gminnego i powiatowego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów niepublicznych – ogółem 98 zadań, kwota dofinansowania – 21.385.569,04 zł.

2006 r. – Dolnośląski Rok Przeciwdziałania Prostytucji Nieletnich”
W ramach inicjatywy przyjęto cztery główne kierunki działań:
o Kampania społeczna - oddziaływanie na świadomość społeczną poprzez przeprowadzenie kampanii medialnej: druk i dystrybucja ulotek, plakatów i billboardów oraz gadżetów typu długopisy, podkoszulki, smycze etc. Audycje radiowe i telewizyjne.
o Badania - przeprowadzenie badań empirycznych, opracowanie raportu nt. zjawiska i sposobów oraz możliwości redukowania go i pomocy kierowanej do osób dotkniętych problemem. W ramach tego elementu działań przebadanych zostało 1220 uczniów klas III gimnazjów oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych, 380 liderów lokalnych i niemal 600 mieszkańców Dolnego Śląska.
o Szkolenia i warsztaty - przeprowadzenie serii szkoleń i warsztatów na terenie województwa. Szkolenia kierowane do: organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, prac. służb i instytucji oraz do rodziców. Warsztaty kierowane do młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studenckiej.
o Wsparcie placówek – Program Jaskółki - wsparcie finansowe placówek, ośrodków i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem prostytucji nieletnich. Wsparcie na zasadzie dotacji przyznanej podmiotom w drodze konkursu. Głównym celem konkursu „Jaskółki” było wychwycenie nowatorskich pomysłów i działań nakierowanych na pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom dotkniętym zjawiskiem prostytucji, tworzenie form wsparcia dla dzieci i rodzin zagrożonych zjawiskiem prostytucji oraz działania profilaktyczne w społecznościach lokalnych, mające na celu minimalizowanie ryzyka prostytuowania się przez osoby nieletnie.
o Realizacja Projektu „PROSTYTUCJA, CZYLI MŁODZIEŻ NA SPRZEDAŻ – przeciwdziałanie prostytucji nieletnich na obszarze wsparcia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg III A - Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).
Celem projektu było: * rozwinięcie obszaru pracy na rzecz przeciwdziałania prostytucji nieletnich;* przeprowadzenie badań społecznych diagnozujących skalę i dynamikę zjawiska, postrzeganie zjawiska prostytucji nieletnich przez mieszkańców obszaru wsparcia, własnej seksualności przez nastolatków oraz jakie są przyczyny wchodzenia w proceder przez nieletnich i jaka jest sieć wsparcia dla osób z obszaru ryzyka lub obszaru problemowego; * zwrócenie uwagi społecznej na problem prostytucji osób nieletnich, kształtowanie świadomości społecznej; * przygotowanie pola do dyskusji społecznej, podjętej na poziomie regionu oraz w wymiarze lokalnym, na temat samego zjawiska oraz strategii (metod) przeciwdziałania jego upowszechnianiu się; * uświadomienie młodzieży i ich rodzicom, na jakie zagrożenia mogą być narażone dzieci i młodzież u progu dorosłego życia oraz w jaki sposób ich unikać;* uchronienie młodych ludzi przed zagrożeniem prostytucji;* inspirowanie rozwiązań systemowych, mających na celu przeciwdziałaniu prostytucji nieletnich. Cele te zostały osiągnięte poprzez społeczne kampanie informacyjne, konferencje i szkolenia, spotkania warsztatowe, działania profilaktyczne wśród młodzieży. Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży, rodziców, podmiotów profesjonalnie zajmujących się pracą z młodymi ludźmi. Projekt realizowany był przy współpracy z partnerem saksońskim Deutscher Kinderschutzbund - www.kinderschutzbund-goerlitz.de. Dnia 18 grudnia 2007 roku na Zamku Książ odbyła się konferencja podsumowująca działania podjęte w ramach projektu.
o W 2008 r. wydana została, sfinansowana przez DOPS, publikacja „Prostytucja „nieletnich” w perspektywie Dolnoślązaków. Raport z badań.”oraz publikacja pokonferencyjna – „Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos”, które sukcesywnie przekazywane są instytucjom i osobom, które na Dolnym Śląsku zajmują się młodzieżą. Obie publikacje dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej DOPS, www.dops.wroc.pl.

Zorganizowanie w 2007 r. 5 dwudniowych bloków warsztatowo – szkoleniowych z zakresu pracy STREET WORKER – w terminie 14.11.2007r. – 11.12.2007r., w których udział wzięło 15 osób (pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz placówek pracujących ze starszymi dziećmi i młodzieżą znajdujących się na terenie Dolnego Śląska).

(2007) organizacja szkolenia pt. „Niefarmakologiczne zasady postępowania z mieszkańcem domu pomocy społecznej. Kierunki i formy prowadzonej terapii”. Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia: metody pracy z osobami cierpiącymi na depresję; praca z osobami z otępieniem; zaburzenia świadomości; zaburzenia zachowania w otępieniach. W szkoleniu wzięło udział 46 osób: pracownicy domów pomocy społecznej, ops i pcpr.

(2008) zorganizowanie warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych pt. „Młoda rodzina – wyzwanie XXI wieku”, które obejmowały bloki tematyczne takie jak: Udany start w dorosłość, Skuteczna komunikacja w rodzinie, Budowanie trwałego związku.

Wojewódzki Program „NESTOR”
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 55+, mając na celu, z jednej strony, wzbogacenie katalogu propozycji kierowanych do seniorów, a z drugiej strony, dążąc do przełamywania negatywnego stereotypu i promując model „aktywnego starzenia się” Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej od kilku lat prowadzi szereg działań skierowanych do seniorów. Jednym z proponowanych rozwiązań w tym obszarze był organizowany w ramach Wojewódzkiego programu „NESTOR” konkurs dla organizacji pozarządowych i prawnych osób kościelnych, prowadzących działalność w sferze pomocy społecznej na realizację zadań na rzecz seniorów.
Głównym celem konkursów realizowanych w ramach Programu „Nestor” było: o stworzenie osobom starszym możliwości uczestnictwa w różnych formach aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez odkrywanie i zaspokajanie potrzeb intelektualnych, rozwijanie zainteresowań, nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów z ludźmi (w tym: działalność artystyczna, działania terapeutyczno – relaksacyjne, rekreacyjno – rehabilitacyjne, edukacja zdrowotna, kulturalna, społeczna, techniczna i multimedialna inicjatywy lokalne – osiedlowe, parafialne, itp. o charakterze integracyjnym)
o zwiększenie roli osób starszych w życiu społeczności lokalnych, w tym dzielenie się swym doświadczeniem życiowym z młodym pokoleniem, tworzenie grup wsparcia i samopomocy, tworzenie „międzypokoleniowych mostów”, upowszechniających kontakt osób starszych z dziećmi i młodzieżą. Do 2009 r. odbyły się 3 edycje konkursu, którymi objęto ponad 9,5 tysiąca seniorów oraz ich rodzin z Dolnego Śląska.
Ponadto, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej jest jednym z członków założycieli i aktywnym uczestnikiem działań podejmowanych w ramach Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów (DRS). DRS powstała na początku 2005r. z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W swoich szeregach skupia instytucje administracji samorządowej i rządowej, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, które działają na rzecz seniorów. Celem Rady jest integracja tych podmiotów, poszukiwanie rozwiązań wpływających na poprawę jakości życia dolnośląskich seniorów oraz kształtowanie w świadomości społecznej koncepcji aktywnego starzenia się.
W latach 2006 – 2007 DRS przeprowadziła badania diagnostyczne kondycji życiowej dolnośląskich seniorów, obejmującej trzy aspekty: ekonomiczny, społeczno – kulturowy oraz zdrowotny. DOPS odpowiedzialny był za koordynację działań badawczych (przygotowanie próby badawczej, kontakty robocze z realizatorami badań w gminach, szkolenie ankieterów, opracowanie wyników badań, redakcja całości prac nad raportem z badań). Wynikiem badań są dwie części raportu „Kondycja życiowa dolnośląskich seniorów”, pierwsza zawierająca zestawienia tabelaryczne oraz druga, stanowiąca pogłębioną analizę uzyskanych wyników. Ważnym elementem kształtowania świadomości społecznej związanej ze postrzeganiem starości jest cykl „Biblioteka Nestora”, w ramach którego DOPS planuje wydanie cyklu publikacji poświęconych różnym aspektom starzenia się, skierowanych na ograniczanie negatywnych skutków tego procesu. Pierwszą publikacją z tego cyklu jest poradnik „Ponad – czasowa pamięć. Jak zatrzymać młodość umysłu i radzić sobie z zaburzeniami pamięci u osób starszych” autorstwa dr Elżbiety Trypki. W publikacji znalazły się porady na temat, jak dbać o umysł, by jak najdłużej cieszyć się jego sprawnością, w jaki sposób wspomagać swą pamięć w okresie późnej dorosłości i co robić, gdy zaczyna nas ona zawodzić, zwłaszcza w sytuacji, gdy dochodzi do zaburzeń pamięci o charakterze otępiennym. Poradnik przeznaczony dla osób profesjonalnie pracujących z osobami starszymi (m.in. pracownicy socjalni, lekarze, pielęgniarki środowiskowe, opiekunowie), organizacji pozarządowych, samych seniorów, członków ich rodzin oraz ich opiekunów.
Wszystkie publikacje dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej DOPS www.dops.wroc.pl.

W 2009 r. planowane jest wydanie drugiej publikacji z tego cyklu, poświęconej aktywności fizycznej w wieku senioralnym.
Kolejną formą kształtowania świadomości społecznej jest Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Nestor”, ustanowiona w 2008r. i przyznawana za: 1). wybitne, nowatorskie rozwiązania w obszarze działań na rzecz osób starszych; 2). wieloletnią działalność na rzecz seniorów; 3). popularyzowanie idei „dobrego starzenia się”; 4). tworzenie i wdrażanie nowych form pracy z seniorami; 5). promowanie zatrudnienia w wieku 50+ oraz 6). promowanie aktywności zawodowej w wieku emerytalnym. Nagroda jest nagrodą pieniężną i przyznawana jest w 4 kategoriach:
o dla dolnośląskiej organizacji pozarządowej/ osoby działającej na rzecz seniorów
o dla dolnośląskiej instytucji realizującej zadania na rzecz osób starszych
o dla dolnośląskiego niepublicznego pracodawcy zatrudniającego największą liczbę osób w wieku 50+
o dla najstarszego pracownika z Dolnego Śląska, kontynuującego aktywność zawodową w wieku emerytalnym (również w formie samozatrudnienia). W 2008 r. przyznano: w kategorii I - 2 nagrody główne oraz 6 wyróżnień, w kategorii II – 1 nagrodę główną i 3 wyróżnienia, a w kategorii IV – 1 wyróżnienie.

(od 2008) Udział DOPS w pracach ESN – European Social Network. ESN, tj. Europejskie Służby Społeczne, będący europejskim forum dla kadr kierowniczych oraz pracowników służb społecznych, posiada status konsultanta przy Radzie Europy i jest bezpośrednio wspierany przez Komisję Europejską, dzięki czemu jego działalność jest od kilku lat finansowana w ramach programów unijnych. Przed inicjatywami podejmowanymi w ramach ESN stawia się trzy nadrzędne cele: polepszenie i wyrównanie standardów jakości usług socjalnych na terenie całej Europy, zwiększenie posiadania realnego wpływu na europejską politykę społeczną, a przede wszystkim monitorowanie oraz kontrolowanie zmian społecznych zachodzących w Europie. W poczet członków ESN wchodzą 53 jednostki organizacyjne z terenów Unii Europejskiej oraz spoza niej, odpowiedzialnych za kierowanie i wykonywanie usług socjalnych i zdrowotnych.

Dolnośląska Kampania Społeczna na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci (listopad-grudzień 2008 r.).
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizował Dolnośląską Kampanię Społeczną na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci.
Przemoc wobec dzieci to stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych i inne formy poniżania dziecka. Także nie wywiązywanie się z opieki, które ma konsekwencje dla zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka. Przemocą jest także celowe zaniechanie działań, które mogłyby zapobiec krzywdzie dziecka. Sprawcami przemocy często są bliskie dziecku osoby, także rodzice lub opiekunowie. Przemoc wobec dzieci nie jest ściśle powiązana ze statusem społecznym czy materialnym rodziny, może zdarzyć się w każdym środowisku.
Dolnośląska Kampania Społeczna na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci miała na celu podkreślenie problemu, uwydatnienie jego skali jak również wskazanie sposobów zapobiegania, możliwości interwencji oraz zaprezentowanie instytucji zajmujących się obroną praw dzieci i ochroną ich przed patologią. W ramach Dolnośląskiej Kampanii Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci zorganizowane zostały szkolenia z zakresu przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci dla pracowników Pierwszego Kontaktu (osób zajmujących się realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. pracowników z obszaru aktywnej integracji, pracowników szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedszkoli, pedagogów szkolnych, psychologów oraz przedstawicieli organów prowadzących bądź nadzorujących szkoły). Szkolenia zostały zrealizowane prze Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej a ich celem było upowszechnienie w środowisku oświatowym informacji związanej z problematyką krzywdzenia dzieci, popularyzowanie praw człowieka i praw dziecka, budowanie szkolnych procedur reagowania na podejrzenia krzywdzenia dziecka (szkolenia odbyły się w terminach: 8 - 9.12.2008 r., 10 - 11.12.2008 r., 18 - 19.12.2008 r.) . Dn. 16 grudnia 2008 r. we Wrocławiu odbyła się Wojewódzka Konferencja pn. "Jak pomóc dziecku krzywdzonemu?", adresowana do grup zawodowych mających w swojej pracy kontakt z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Wzięli w niej udział przedstawiciele pracowników obszaru aktywnej integracji, sektora edukacyjnego, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, placówek opiekuńczych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.
Podczas konferencji omawiane były między innymi tematy z zakresu:
o § diagnozy i terapii dzieci krzywdzonych
o § reguł
o § procedur postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci
Zaprezentowane zostały zagadnienia teoretyczne jak i projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom i młodzieży - ofiarom przemocy.
Dla celów kampanii została utworzona specjalna strona www.ochronadzieci.pl.

Realizacja od 2007 r. Projektu systemowego, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3- Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
Docelową grupą wsparcia w projekcie są:
o pracownicy i wolontariusze Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
o pracownicy i wolontariusze ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
o pracownicy i wolontariusze ośrodków wsparcia
o pracownicy i wolontariusze ośrodków interwencji kryzysowej
o pracownicy i wolontariusze centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej
o pracownicy i wolontariusze domów pomocy społecznej
o pracownicy i wolontariusze placówek opiekuńczo wychowawczych
o pracownicy i wolontariusze domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
o pracownicy i wolontariusze NGO z Dolnego Śląska działających w obszarze pomocy i integracji społecznej
o inne służby społeczne np. pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi, psycholodzy, policjanci w zakresie szkoleń dotyczących tworzenia i funkcjonowania grup interdyscyplinarnych
o pracownicy publicznych służb zatrudnienia w zakresie współpracy oraz promowania i zawiązywania partnerstw między powiatowymi urzędami pracy a instytucjami pomocy i integracji społecznej


Celem projektu jest:
o wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku poprzez podnoszenie ich kompetencji zawodowych w pozaszkolnych formach kształcenia;
o wzmocnienie systemu zarz. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i NGO;
o doskonalenie umiejętności zaw. i społecznych pracowników, wolontariuszy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz NGO;
o zapewnienie wsparcia psychospołecznego pracownikom, wolontariuszom ww. jednostek;
o pogłębienie i aktualizowanie wiedzy pracowników, wolontariuszy ww. jednostek.

Do końca 2008 roku w ramach projektu systemowego DOPS przeszkolonych zostało ponad 1300 pracowników z obszaru pomocy i integracji społecznej z woj. dolnośląskiego.
Do 12 października 2009 r. przeszkolonych zostało 728 osób, przy czym należy zaznaczyć, że zdecydowana większość z tych osób uczestniczyła w kilku formach wsparcia (np. szkolenia, seminaria, warsztaty specjalistyczne). W Planie Działania na rok 2010 na projekt systemowy DOPS przeznaczona została kwota 9,5 mln złotych, co sprawi, że będzie to największy projekt w Polsce w kategorii Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, a tym samym pozwoli w jeszcze większym stopniu podnieść kwalifikacje kadr dolnośląskiej pomocy i integracji społecznej.

Więcej o projektach DOPS na stronie www.dops.wroc.pl, w zakładce „Projekty EFS”.

Opracowane przez Agnieszkę Dudę na podstawie rocznych sprawozdań z pracy DOPS, strony internetowej DOPS oraz opracowań p. Agnieszki Pierzchalskiej (Kierownik Działu Współpracy i Analiz w DOPS).
Ładowanie filmu...
Data publikacji: 28.10.2009 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu „Obsługa finansowa projektu”

Na szkolenie zapraszamy 60 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.
Szkolenie skierowane jest do służby finansowo – księgowej

Szkolenie odbędzie się w terminach:

25 – 27.11.2009r. oraz 14 – 16.12.2009r.

Hotel i Restauracja Arkadia
ul.Gliwicka 6
59-220 Legnica
www.hotel-arkadia.pl

Szkolenie obejmuje 2 zjazdy w podanych terminach, które tworzą jedną całość.

REKRUTACJA TRWA.

Miejsce szkolenia, wykonawca oraz program szkolenia zostanie umieszczony w poniedziałek 09.11.2009r.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: k.meinert@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Szkolenie jest bezpłatne!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikHarmonogram szkolenia
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 5.11.2009 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej prowadzi rekrutację na szkolenie z zakresu „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi realizowane z EFS”

Na szkolenie zapraszamy 150 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie odbędzie się w terminach:

18 – 20.11.2009r. I termin (dla 50 os.)
23 - 25.11.2009r. II termin (dla 50 os.)
30.11 - 02.12.2009r. III termin (dla 50 os.)
Hotel i Restauracja Arkadia
ul.Gliwicka 6
59-220 Legnica
www.hotel-arkadia.pl


REKRUTACJA TRWA.


Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: k.meinert@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60
O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Szkolenie jest bezpłatne!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznejPobierz plikHarmonogram szkolenia - 18-20.11.2009r
Pobierz plikHarmonogram szkolenia - 23-25.11.2009r
Pobierz plikHarmonogram szkolenia - 30.11-02.12.2009r
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy - 18-20.11.2009r
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy - 23-25.11.2009r
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy - 30.11-02.12.2009r
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały - 18-20.11.2009r
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały - 23-25.11.2009r
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały - 30.11-02.12.2009r.
Data publikacji: 5.11.2009 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie pt. „Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych”
Na szkolenie zapraszamy 30 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS z 10 ośrodków (po trzy osoby z jednego ośrodka).
W skład jednego zespołu wchodzi: pracownik socjalny lub jego dyrektor/kierownik oraz osoby które będą tworzyły z nim grupę interdyscyplinarną tj. kurator, pedagog, psycholog, policjant/dzielnicowy, pielęgniarka środowiskowa oraz osoby wspierające. Celem szkolenia jest zainicjowanie utworzenia zespołu interdyscyplinarnego na terenie działania danego ośrodka z którego będą uczestnicy szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w terminie:
7-9.12 30 osób (10 ośrodków)

Miejsce szkolenia + baza noclegowa
Hotel Jasek
Ul. Sułowska 39
51-180 Wrocław


Informujemy, że rekrutacja na szkolenie jest ZAKOŃCZONA!!!

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60( komplet 3 sztuk zgłoszeń osób delegowanych z ośrodka) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2009r.
Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany i opieczętowany przez OPS lub PCPR, który zgłasza zespół na szkolenie.
O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zapewni transport z dworca PKS we Wrocławiu do hotelu ( proszę zaznaczyć na formularzu), nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne!
Harmonogram szkolenia już wkrótce pojawi się na stronie www.dops.wroc.pl

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikProgram szkolenia
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 2.11.2009 r.
Seminarium odwołane !!!

Informujemy, że seminarium tematyczne w dniu 4 listopada 2009r. nt. ogólnych zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektu nie odbędzie się.

Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką zapraszamy (po wcześniejszym przesłaniu formularza zgłoszeniowego) do Jeleniej Góry w terminie 26 listopada 2009r. do Hotelu Mercure Panorama przy ul. Sudeckiej 63.

Harmonogram seminarium nie ulega zmianie.

Termin seminarium został przesunięty na 25 listopada 2009


Przepraszamy za utrudnienia.

Data publikacji: 1.11.2009 r.
Seminarium tematyczne - rekrutacja i monitoring w projektach oraz promocja projektów
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminarium przygotowanego dla pracowników i wolontariuszy grupy docelowej projektu systemowego DOPS, nt.:

Rekrutacja i monitoring w projektach
– poprowadzi Pani Renata Hrehorowicz – specjalista ds. rekrutacji i organizowania szkoleń
oraz

Promocja projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
– poprowadzi Pani Magdalena Wites-Czerwińska – specjalista ds. ewaluacji i promocji

Seminarium odbędzie się w terminie 24 listopada 2009r. w Wałbrzychu, w Hotelu Qubus, przy ul. P. Wysockiego 45.
Uprzejmie informujemy, że seminarium w dniu 24 listopada 2009r. nie odbędzie się.
Jednocześnie informujemy, że temat dotyczący Promocji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (prowadzi Pani Magdalena Wites-Czerwińska - specjalista ds. ewaluacji i promocji) z dnia 24.11.2009r. zostanie przedstawiony podczas seminarium 19.11.2009r. w Wałbrzychu.

Harmonogram seminarium zamieszczamy poniżej.

Zgłoszenia proszę przesyłać na formularzu zgłoszeniowym na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan) lub faksem na numer telefonu: 071/ 785 45 60.

Ilość miejsc ograniczona, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo i telefonicznie.

W razie wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu: 071/ 784 84 90 – Anna Michalewska-Szubert.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikHarmonogram seminarium
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 26.10.2009 r.
Seminarium tematyczne - zarządzanie projektem oraz sprawozdawczość w projektach
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminarium przygotowanego dla pracowników i wolontariuszy grupy docelowej projektu systemowego DOPS, nt.:

Zarządzanie projektem – zadania kierownika projektu
– poprowadzi Magdalena Macura – koordynator projektu

oraz

Sprawozdawczość w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
– poprowadzi Pani Magdalena Wites-Czerwińska – specjalista ds. ewaluacji i promocji

Seminarium odbędzie się w terminie 19 listopada 2009r. w Wałbrzychu, w Hotelu Qubus, przy ul. P. Wysockiego 45.

Harmonogram seminarium zamieszczamy poniżej.

Zgłoszenia proszę przesyłać na formularzu zgłoszeniowym na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan) lub faksem na numer telefonu: 071/ 785 45 60.

Ilość miejsc ograniczona, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo i telefonicznie.

W razie wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu: 071/ 784 84 90 – Anna Michalewska-Szubert.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikHarmonogram seminarium po zmianach z dnia 12.11.2009r.
Pobierz plikHarmonogram seminarium
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 26.10.2009 r.
Seminarium tematyczne - kontrola zamówień publicznych oraz rekrutacja i monitoring szkoleń
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminarium przygotowanego dla pracowników i wolontariuszy grupy docelowej projektu systemowego DOPS, nt.:

Kontrola zamówień publicznych pod kątem prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
– poprowadzi Pani Izabela Łuków – zastępca Dyrektora DOPS


oraz

Rekrutacja i monitoring szkoleń w projektach
– poprowadzi Pani Renata Hrehorowicz – specjalista ds. rekrutacji i organizowania szkoleń


Seminarium odbędzie się w terminie 09 listopada 2009r. we Wrocławiu, w Hotelu Mercure Panorama, przy pl. Dominikańskim 1.

Harmonogram seminarium zamieszczamy poniżej.

Zgłoszenia proszę przesyłać na formularzu zgłoszeniowym na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan) lub faksem na numer telefonu: 071/ 785 45 60.

Ilość miejsc ograniczona, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo i telefonicznie.

W razie wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu: 071/ 784 84 90 – Anna Michalewska-Szubert.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikHarmonogram seminarium
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 26.10.2009 r.
Seminarium tematyczne - ogólne zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektu

Informujemy, że seminarium tematyczne w dniu 4 listopada 2009r. nt. ogólnych zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektu nie odbędzie się.

Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką zapraszamy (po wcześniejszym przesłaniu formularza zgłoszeniowego) do Jeleniej Góry w terminie 26 listopada 2009r. do Hotelu Mercure Panorama przy ul. Sudeckiej 63.

Harmonogram seminarium nie ulega zmianie.

Termin seminarium został przesunięty na 25 listopada 2009


Przepraszamy za utrudnienia.Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminarium przygotowanego dla pracowników i wolontariuszy grupy docelowej projektu systemowego DOPS, nt.:

Ogólnych zasad przygotowywania, realizacji i rozliczania projektu, a także wypełniania wniosku o dofinansowanie krok po kroku zgodnie z wymogami instrukcji i dokumentami programowymi.

Seminarium zostanie przeprowadzone przez doradców Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej:

- Panią Katarzynę Duszyńską – specjalistę ds. doradztwa w zakresie obsługi finansowej
- Pana Dariusz Szrejdera – specjalistę ds. doradztwa w zakresie aktywnej integracji,

w dwóch podregionach Dolnego Śląska, w następujących terminach:

04.11.2009r. Legnica, Hotel Qubus ul. Skarbowa 2

26.11.2009r. Jelenia Góra, Hotel Mercure Panorama ul. Sudecka 63

Zgłoszenia proszę przesyłać na formularzu zgłoszeniowym na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan) lub faksem na numer telefonu: 071/ 785 45 60.

Ilość miejsc ograniczona, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo i telefonicznie.

W razie wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu: 071/ 784 84 90 – Anna Michalewska-Szubert.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikHarmonogram seminarium
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 26.10.2009 r.
Rekrutacja na szkolenie z zakresu „Promocja Projektu”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu
„Promocja Projektu”

Na szkolenie zapraszamy 40 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie odbędzie się w terminie:

20.11.2009r.

HOTEL ORBIS WROCŁAW
ul. Powstańców Śląskich 7
53-312 Wrocław

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl (skan)lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2009 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Szkolenie jest bezpłatne!
Szkolenie prowadzi: Firma Szkoleniowo Doradcza Anna Szywała


Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikHarmonogram szkoleń
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 26.10.2009 r.
Szkolenie dla pedagogów i psychologów z przedszkoli na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci w ramach kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” .

Dyrektorzy przedszkoli
z województwa dolnośląskiego

Szanowni Państwo,

Dział Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Wydział Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Fundacją Dzieci Niczyje organizuje w dniach 26-27 listopada 2009r. szkolenie adresowane do pedagogów i psychologów pracujących w przedszkolach (25 osób), na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji ww osób w zakresie pracy z rodzicami i wspieranie ich w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich i wychowawczych. W trakcie dwudziestogodzinnego szkolenia uczestnicy będą mogli przyjrzeć się motywom, które kierują rodzicami, gdy stosują krzywdzące metody wychowawcze, a także przyjąć perspektywę dziecka, które doświadcza takiego sposobu wychowania. Będą zajmować się obszarem uczuć, pod wpływem których rodzice zazwyczaj stosują klapsy jako metodę wychowawczą oraz poszukiwać sposobów pomagających w rozpoznawaniu uczuć w sobie, a także sposobów radzenia sobie z nimi w sytuacjach trudnych. Uczestnicy szkolenia poszukiwać będą innych niż klaps sposobów wychowawczych, które pomagają rodzicom zachęcać dzieci do współpracy, a także przyjrzą się różnicy pomiędzy karą a konsekwencją.
Podczas szkolenia wykorzystywane będą aktywne formy pracy umożliwiające uczestnikom występowanie w dwóch rolach – dziecka oraz prowadzącego. Dzięki ćwiczeniom w grupie, odgrywaniu scenek i wypowiedziom na forum, uczestnicy będą mogli wykorzystać swoje osobiste i zawodowe doświadczenia.

Szkolenie jest jednym z elementów uruchomionego w czerwcu 2009 roku, drugiego etapu ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”, której organizatorami są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerem kampanii jest Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, zaś patronem Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która osiem lat temu zainicjowała pierwszy etap kampanii.

Do udziału w niniejszym szkoleniu zapraszamy pedagoga lub psychologa z Państwa przedszkola. Rekrutacja pierwotnie obejmować miała wyłącznie placówki znajdujące się w gminach wiejskich województwa dolnośląskiego, jednak z uwagi na niewielką ilość pedagogów i/lub psychologów w tych przedszkolach, rekrutacja zostaje rozszerzona o przedszkola w gminach miejsko-wiejskich.

Każdy uczestnik, który ukończy dwudziestogodzinne szkolenie otrzyma certyfikat wydany przez PARPA oraz Fundację Dzieci Niczyje.

W załączeniu: karta zgłoszeniowa oraz program szkolenia (dostępne także na stronie internetowej www.profilaktyka.umwd.pl w zakładce aktualności).


Pobierz plikKarta zgłoszeniowa
Data publikacji: 19.10.2009 r.
WARSZTATY SPECJALISTYCZNE – SOS WIOSKI DZIECIĘCE Kraśnik i Wola Dereźniańska
Kolejne warsztaty specjalistyczne w tym roku będą poświęcone rodzicielstwu zastępczemu w Polsce na przykładzie działania Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Stowarzyszenie jest częścią międzynarodowej organizacji SOS-Kinderdorf International, która prowadzi 500 wiosek i młodzieżowych wspólnot mieszkaniowych w 132 krajach świata.

Ich celem jest zapewnienie dziecku, przez opiekunów zastępczych, troskliwej opieki i nie rozdzielanie rodzeństw oraz zapewnienie dzieciom wykształcenia, możliwości dorastania zgodnie z ich kulturą i religią, rozwijania talentów, zainteresowań. Działalność Stowarzyszenia obejmuje również wspieranie rodzin i zapobieganie ich rozpadowi.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Termin: 28.10.2009r. – 30.10.2009r.
Miejsce: Kraśnik i Wola Dereźniańska
Ilość miejsc: 20
Termin przesyłania zgłoszeń: 23.10.2009r.

Warsztaty będą miały charakter objazdowy!
Baza noclegowa, wyżywienie oraz transport zostanie zapewniony przez DOPS.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 785 45 60 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl .

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Wówczas także przekażemy informację na temat godziny i miejsca wyjazdu.
Pobierz plikProgram Warsztatów
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 11.10.2009 r.
NOWY TERMIN SZKOLENIA z zakresu „Zarządzanie projektem"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu
„Zarządzanie projektem” – NOWY TERMIN SZKOLENIA

Na szkolenie zapraszamy 30 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Informujemy, że na szkolenie rekrutacja jest ZAKOŃCZONA!Szkolenie odbędzie się w terminie:

23-25.11.2009r.

Baza noclegowa + szkolenie

HOTEL DIAMENT WROCŁAW
ul. Muchoborska 10

Położenie hotelu

Dojazd do hotelu z dworca PKP

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: k.meinert@dops.wroc.pl (skan)lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2009 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Szkolenie jest bezpłatne!
Szkolenie prowadzi: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznejPobierz plikHarmonogram szkoleń
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 7.10.2009 r.
NOWY TERMIN SZKOLENIA z zakresu „Budowanie i funkcjonowanie zespołów projektowych”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu
„Budowanie i funkcjonowanie zespołów projektowych”

Na szkolenie zapraszamy 30 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

NOWY TERMIN SZKOLENIA
Szkolenie odbędzie się w terminie:

21-23.10.2009r.

Baza noclegowa + szkolenie

HOTEL DIAMENT WROCŁAW
ul. Muchoborska 10


Położenie hotelu

Dojazd do hotelu z dworca PKP

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: k.meinert@dops.wroc.pl (skan)lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2009 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Szkolenie jest bezpłatne!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznejPobierz plikHarmonogram szkoleń
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 7.10.2009 r.
Rekrutacja na szkolenie z zakresu „Zarządzanie projektem"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu
„Zarządzanie projektem”

Na szkolenie zapraszamy 30 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie odbędzie się w terminie:

07-09.10.2009r.

Informujemy, że na szkolenie rekrutacja jest ZAKOŃCZONA!

Baza noclegowa + szkolenie

HOTEL DIAMENT WROCŁAW

ul. Muchoborska 10
Położenie hotelu

Dojazd do hotelu z dworca PKP

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: k.meinert@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do 02 października 2009 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Szkolenie jest bezpłatne!


Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznejPobierz plikHarmonogram szkoleń
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 28.09.2009 r.
Rekrutacja na szkolenie z zakresu „Budowanie i funkcjonowanie zespołów projektowych”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu
„Budowanie i funkcjonowanie zespołów projektowych”

Na szkolenie zapraszamy 30 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Informujemy, że na szkolenie rekrutacja jest zakończona!

Szkolenie odbędzie się w terminie:

05-07.10.2009r.

Baza noclegowa + szkolenie

HOTEL DIAMENT WROCŁAW

ul. Muchoborska 10
Położenie hotelu

Dojazd do hotelu z dworca PKP

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: k.meinert@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do 02 października 2009 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Szkolenie jest bezpłatne!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznejPobierz plikHarmonogram szkoleń
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 28.09.2009 r.
Seminarium tematyczne – zamówienia publiczne

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminarium dla pracowników i wolontariuszy grupy docelowej projektu systemowego DOPS, pt.:

Zamówienia publiczne w praktyce – studium przypadku

Seminarium zostanie przeprowadzone w czterech podregionach Dolnego Śląska, w następujących terminach:
12.10.2009r. Wrocław, Hotel Mercure Panorama, pl. Dominikański 1
21.10.2009r. Jelenia Góra, Hotel Mercure Panorama ul. Sudecka 63
15.10.2009r. Legnica, Hotel Qubus ul. Skarbowa 2
28.10.2009r. Wałbrzych, Hotel Qubus ul. P. Wysockiego 45

Informujemy, że seminarium w Wałbrzychu zostalo odwołane!

Zgłoszenia proszę przesyłać na formularzu zgłoszeniowym na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan) lub faksem na numer telefonu: 071/ 785 45 60. Ilość miejsc ograniczona, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo i telefonicznie.

W razie wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu: 071/ 784 84 90 – Anna Michalewska-Szubert.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikHarmonogram seminarium - po zmianach
Pobierz plikHarmonogram seminarium
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 21.09.2009 r.
Rekrutacja na szkolenie "Zarządzanie zasobami ludzkimi"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu
„Zarządzanie zasobami ludzkimi”

Na szkolenie zapraszamy 80 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej!
Szkolenie odbędzie się w terminach:


28-30.wrzesień 2009 r. – I termin (dla 30 osób)
28-30 październik 2009 r. – II termin (dla 50 osób)

Baza noclegowa + szkolenie
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne ”Krzyżowa” Sp. z o.o.

Krzyżowa 7
PL 58-112 Grodziszcze

Informujemy, że rekrutacja na szkolenie jest ZAKOŃCZONA!

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl (skan)
lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie
do 25 września 2009 r. na I termin, do 16 października na II termin.

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Szkolenie jest bezpłatne!
Szkolenie prowadzi: Firma Szkoleniowa Compass Sp. z o.o.


Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikHarmonogram szkoleń
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Data publikacji: 20.09.2009 r.
ZAKOŃCZENIE naboru na STUDIA PODYPLOMOWE dla Kadry Zarządzającej
Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe dla kadry zarządzającej z województwa dolnośląskiego w ramach projektu 1.45 „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z Warszawy.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ostatecznie zamknął listy uczestników 11 września 2009r. i przesłał do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Wszystkie osoby zgłaszające się po tym terminie nie zostały zrekrutowane do projektu, a wszelkie prośby o zmianę kierunków studiów nie zostały uwzględnione. Na studia podyplomowe DOPS zakwalifikował 210 osób.

Pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej z Dolnego Śląska wybierali kierunki studiów podyplomowych z listy przedstawionej przez CRZL, a sami wpisywali preferowaną uczelnię wyższą. Następnie listy wybranych kierunków i najchętniej wskazywanych uczelni zostały przesłane do CRZL, który je zweryfikował, a potem wybrał uczelnie i zatwierdził kierunki, tj.:
1. Uniwersytet Warszawski (WARSZAWA)
- Zarządzanie polityką społeczną
2. Uniwersytet Zielonogórski (ZIELONA GÓRA)
- Zarządzanie funduszami strukturalnymi UE z elementami prawa europejskiego
- Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej
3. Uniwersytet Wrocławski (WROCŁAW)
- Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
- Komunikowanie i kreowanie wizerunku publicznego
- Organizacja pomocy społecznej
4. Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR (WROCŁAW)
- Organizacja pomocy społecznej
- Zarządzanie projektami i ewaluacja
5. Uniwersytet Ekonomiczny (WROCŁAW)
- Podstawy zarządzania organizacjami
- Praktyka zarządzania projektami unijnymi
- Zarządzanie i marketing
6. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości (WAŁBRZYCH)
- Administracja i gospodarka samorządowa
- Organizacja pomocy społecznej
- Zarządzanie i marketing

DOPS uzyskał zapewnienie od CRZL, że wszystkie zgłoszone osoby zostaną zakwalifikowane przez Centrum na studia i rozpoczną naukę w październiku 2009 roku. O dokładnym terminie rozpoczęcia studiów informować będą wybrane uczelnie. Studia trwają 2 semestry.

Osoba do kontaktu: Marta Smolarz - DOPS, tel. 071/785-44-86, m.smolarz@dops.wroc.pl
Data publikacji: 16.09.2009 r.
WARSZTATY SPECJALISTYCZNE w WARSZAWIE
Trzecie w tym roku warsztaty specjalistyczne odbędą się w Warszawie. Odwiedzimy dwa miejsca działające na rzecz osób niepełnosprawnych Fundację Synapsis, pracująca na rzecz dzieci i dorosłych cierpiących na autyzm oraz Dom pod Fontanną, istniejący w ramach Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego, pracujący z osobami przeżywającymi kryzysy psychiczne.

Obie placówki w sposób niezwykle innowacyjny wypracowują metody aktywizacji osób z trudnościami psychicznymi. Poprzez diagnozę, terapię, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia i wsparcie rodzin, podnoszą jakość życia swoich podopiecznych, umożliwiając im włączenie się do codziennego życia w społeczeństwie.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Termin: 30.09.2009r. – 2.10.2009r.
Miejsce: Warszawa
Ilość miejsc: 15 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 25.09.2009 r.
Baza noclegowa, wyżywienie oraz transport zostanie zapewniony przez DOPS.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 785 45 60 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Wówczas także przekażemy informację na temat godziny i miejsca wyjazdu.

Harmonogram wizyty zamieścimy na stronie internetowej już wkrótce.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikProgram Warsztatów Specjalistycznych
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 4.09.2009 r.
WARSZTATY SPECJALISTYCZNE w ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w Kołobrzegu
Drugie w tym roku warsztaty specjalistyczne odbędą się w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli grupy docelowej Projektu systemowego DOPS, którzy są zainteresowani tematyką aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Spotkaniu będą towarzyszyły prezentacje, dotyczące m.in. genezy powstania i charakteru działalności placówki, spotkania z pracownikami Zakładu, dyskusje na temat rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, jasnych i ciemnych chwil w codziennym funkcjonowaniu Zakładu Aktywności Zawodowej.

Termin: 23-25.09.2009 r.
Miejsce: Kołobrzeg
Ilość miejsc: 20 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 18.09.2009 r.

Baza noclegowa, wyżywienie oraz transport zostanie zapewniony przez DOPS.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 785 45 60 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan).

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Wówczas także przekażemy informacje dotyczące miejsca i godziny wyjazdu.

Harmonogram wizyty zamieścimy na stronie internetowej już wkrótce.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikHarmonogram
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 3.09.2009 r.
Seminarium dla OPS i PCPR nieaplikujących o środki unijne
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminaria skierowane do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, które nie starały się jeszcze o pozyskanie środków z Unii Europejskiej.

Podczas seminarium uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wiedzy na temat m.in. Programu Operacyjnego kapitał Ludzki dla projektów systemowych oraz dokumentów, wytycznych, zasad finansowania, kosztów pośrednich i bezpośrednich w ramach projektu.

Prowadzący to doradcy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej:

Pani Katarzyna Duszyńska – specjalista ds. doradztwa w zakresie obsługi finansowej oraz

Pan Dariusz Szrejder – specjalista ds. doradztwa w zakresie aktywnej integracji.

Seminarium zostanie przeprowadzone w czterech podregionach Dolnego Śląska, w następujących terminach:

14.09.2009r. Wrocław, Hotel Mercure Panorama, pl. Dominikański 1
15.09.2009r. Jelenia Góra, Hotel Mercure Panorama ul. Sudecka 63
16.09.2009r. Legnica, Hotel Qubus ul. Skarbowa 2
17.09.2009r. Wałbrzych, Hotel Qubus ul. P. Wysockiego 45

W seminariach może brać udział kilku pracowników z jednego ośrodka.

Zgłoszenia proszę przesyłać na formularzu zgłoszeniowym do dnia: 10.09.2009r. na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan) lub faksem na numer telefonu: 071/ 785 45 60. Ilość miejsc ograniczona, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie.

W razie wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu: 071/ 784 84 90 – Anna Michalewska-Szubert.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikProgram seminarium
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 8.09.2009 r.
Ważny komunikat
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przeprasza za utrudnienia związane z awaria sieci telefonicznej oraz teleinformatycznej.
Data publikacji: 31.08.2009 r.
Rekrutacja na szkolenie z "Języka angielskiego"
Na szkolenie z JĘZYKA ANGIELSKIEGO zapraszamy 35 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS .

Szkolenie odbywać się będzie na przełomie września-grudnia.
Firma szkoleniowa przeprowadzi test kwalifikacyjny i podział na grupy szkoleniowe oraz zajęcia indywidualne zgodnie z poziomem znajomości języka. Na podstawie wyników testów kwalifikacyjnych utworzona zostanie:

jedna grupa na poziomie podstawowym - 5 osób
jedna grupa na poziomie średniozaawansowanym – 5 osób
jedna grupa na poziomie zaawansowanym – 5 osób

20 osób uczestniczyć będzie w zajęciach indywidualnych.

Na każdego uczestnika przypadać będą 2 godziny lekcyjne (2*45 min. jednorazowo) w tygodniu. Zajęcia odbywać się będą od pn-pt w godzinach popołudniowych ( po godzinie 16) we Wrocławiu.

Informujemy, że na szkolenia językowe rekrutacja jest zakończona!

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2009r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informacja o dokładnym miejscu szkolenia zostanie zamieszczona na stronie WWW.
Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking .
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.
Szkolenie jest bezpłatne!
Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikFormularz czarno-biały
Pobierz plikFormularz kolorowy

Data publikacji: 11.08.2009 r.
Rekrutacja na szkolenie z "Języka niemieckiego"
Na szkolenie z JĘZYKA NIEMIECKIEGO zapraszamy 10 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS .

Szkolenie odbywać się będzie na przełomie września-grudnia.

Na każdego uczestnika przypadać będą 2 godziny lekcyjne (2*45 min. jednorazowo) w tygodniu w formie zajęć indywidualnych.

Zajęcia odbywać się będą od pn-pt w godzinach popołudniowych ( po godzinie 16) we Wrocławiu.

Informujemy, że na szkolenia językowe rekrutacja jest zakończona!

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2009r. :

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informacja o dokładnym miejscu szkolenia zostanie zamieszczona na stronie WWW.
Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking .

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikFormularz czarno-biały
Pobierz plikFormularz kolorowy

Data publikacji: 11.08.2009 r.
Rekrutacja na szkolenie "Program aktywności lokalnej"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu
„Program Aktywności Lokalnej”

Na szkolenie zapraszamy 60 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS
z 20 ośrodków (po trzy osoby z jednego ośrodka).

Szkolenie przeznaczone dla osób które nie brały udziału w szkoleniu w zeszłorocznym projekcie realizowanym przez DOPS.

Szkolenie odbędzie się w terminach:

Dla grupy I – 2-4.09; 23-25.09; 3-5.11; 23-25.11 30 osób (10 ośrodków)
Dla grupy II – 9-11.09; 28-30.09; 4-6.11; 25-27.11 30 osób (10 ośrodków)

W ramach szkolenia każda z osób będzie uczestniczyć
w wyjeździe studyjnym w ośrodku, który wdraża program PAL
w terminach:
Grupa I 13-14.10.09
Grupa II 15-16.10.09

Informujemy, że na PAL rekrutacja jest zakończona!

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2009 r.
O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Szkolenie jest bezpłatne!


Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznejPobierz plikProgram ramowy - Słupno
Pobierz plikProgram ramowy - Piaseczno
Pobierz plikProgram ramowy - Obryte
Pobierz plikprogram ramowy - Długosiodło
Pobierz plikTerminy zjazdów + baza noclegowa
Pobierz plikHarmonogram szkolenia
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikTerminy wyjazdów na wizyty studyjne
Pobierz plikBaza noclegowa na wyjazdach studyjnych/godzina i miejsce wyjazdu
Data publikacji: 5.08.2009 r.
Rekrutacja na szkolenie "Kontrakt socjalny"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu
„Kontrakt socjalny”

Na szkolenie zapraszamy 50 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie odbędzie się w terminie:

02-04.12.2009r.

Informujemy, że rekrutacja na szkolenie jest zakończona!

Baza noclegowa + szkolenie
Hotel Diament
ul. Muchoborska 10, 54-424 Wrocław

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2009 r. O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Szkolenie jest bezpłatne!

Szkolenie prowadzi: Firma Szkoleniowo - Doradcza "PRAXE"

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznejPobierz plikHarmonogram szkolenia
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Data publikacji: 5.08.2009 r.
Rekrutacja na szkolenie "Program integracji społecznej osób niepełnosprawnych"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu
„Program integracji społecznej osób niepełnosprawnych”

Na szkolenie zapraszamy 60 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie odbędzie się w terminach:

3-5.11.2009 r. – dla 30 osób
lub
17-19.11.2009 r. – dla 30osób
(możliwość wyboru terminu)

Informujemy, że na szkolenie rekrutacja jest zakończona!

Baza noclegowa + szkolenie
Ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy ”Żar-Med”
ul. Słowackiego 6
58-130 Żarów

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2009 r. O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu.

Szkolenie jest bezpłatne!
Szkolenie prowadzi: Forma Szkoleniowo Doradcza Anna Szywała


Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznejPobierz plikHarmonogram szkolenia po zmianach
Pobierz plikHarmonogram szkolenia
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Data publikacji: 5.08.2009 r.
Rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE dla Kadry Zarządzającej
Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy nabór na studia podyplomowe dla kadry zarządzającej z województwa dolnośląskiego w ramach projektu 1.45 „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Organizatorem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z Warszawy.

Studia Podyplomowe są skierowane do pracowników zatrudnionych:
- w ośrodkach pomocy społecznej,
- w powiatowych centrach pomocy rodzinie,
- w regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
- w Wydziałach Polityki Społecznej urzędów wojewódzkich (zgodnie z założeniami projektu tylko studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej),
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych - licencjat lub magister oraz zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, kierownik, zastępca dyrektora/kierownika, kierownik działu) wraz z kadrą kierowniczą średniego stopnia lub wskazanych przez kierownika jednostki pracowników, którzy mogą w przyszłości ubiegać się o stanowiska kierownicze.

Zgodnie z założeniami projektu studia podyplomowe odbywać się mogą na kierunkach:

1. Organizacja pomocy społecznej-zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku;
2. Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej (minimum programowe jak dla organizacji pomocy społecznej);
3. Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej;
4. Zarządzanie informacją w instytucjach publicznych;
5. Zarządzanie polityką społeczną;
6. Zarządzanie gospodarką społeczną;
7. Zarządzanie i marketing;
8. Ekonomia społeczna;
9. Organizacja i zarządzanie
10. Zarządzanie funduszami europejskimi.

Dodatkowo istnieje możliwość zgłoszenia kandydatów na inne pokrewne kierunki, związane merytorycznie z problematyką polityki społecznej lub ekonomii społecznej. W przypadku potwierdzonego zgłoszeniami zainteresowania takimi kierunkami, przez liczbę kandydatów - 25-30 osób Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich podejmie starania o wybór wykonawcy tych studiów.

Z każdej z ww. instytucji pomocy i integracji społecznej może być zgłoszona 1 osoba i 1 osoba na listę rezerwową, wraz ze wskazaniem przez nie wybranego kierunku studiów oraz o ile to możliwe nazwy preferowanej uczelni (po wcześniejszym sprawdzeniu, czy wybrany kierunek studiów jest w tej uczelni realizowany w formie studiów podyplomowych). Ostatecznego wyboru wykonawcy usługi przeprowadzenia studiów podyplomowych, uwzględniający zgłoszone zapotrzebowanie dokona Centrum Rozwoju zasobów Ludzkich – na podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych.

Studia we wszystkich jednostkach rozpoczną się w październiku 2009 r. O dokładnym terminie rozpoczęcia studiów informować będą wybrane uczelnie. Studia trwają 2 semestry.
Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieć zapewnione:
- niezbędne pomoce dydaktyczne,
- materiały promocyjne, np. długopisy, teczki, notesy
- wyżywienie i zakwaterowanie
- zwrot koszty dojazdu – na jeden zjazd do 150 zł ( na podstawie udokumentowanego wydatku)

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze wskazaniem z Państwa jednostek osób chętnych do podjęcia studiów podyplomowych (1 osobę z Ośrodka oraz 1 osobę na listę rezerwową) oraz przesłanie na numery fax 071/785-45-60 lub 071/784 57 53 do dnia 10 sierpnia 2009.

Ostateczna rekrutacja (po ustaleniach z CRZL) powinna zostać zakończona do końca sierpnia. Po tym terminie na stronie dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zostanie zamieszczona lista jednostek z których kadra kierownicza może podjąć studia podyplomowe.

Dodatkowych informacji udziela: Marta Sroka
(tel. 071/785 44 86, e-mail: m.sroka@dops.wroc.pl)

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy

Data publikacji: 29.07.2009 r.
Szkolenie z zakresu metodologii pracy z osobą pokrzywdzoną przestępstwem
Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji, realizując projekt pt. „SIEĆ POMOCY OFIAROM PRZEMOCY” w ramach Programu Komisji Europejskiej „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007” zaprasza na szkolenia interdyscyplinarne z zakresu metodologii pracy z osobą pokrzywdzoną przestępstwem.

Szkolenie adresowane jest do sędziów, prokuratorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników jednostek pomocy społecznej (OPS ; PCPR) działających na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, tzn. okręg jeleniogórski, okręg legnicki, okręg opolski, okręg świdnicki, okręg wrocławski.

Szkolenie odbędzie się w dniach 5 – 8 października br. w Ośrodku Szkolno – Wypoczynkowym „Jagoda” w Karpaczu.

Informujemy, że na dzien 31 lipca 2009 lista uczestników szkolenia została zamknięta! Osoby zgłaszajace się będą wpisywane na listę rezerwową!

Pobierz plikPROGRAM SZKOLENIA

Udział w szkoleniu jest finansowany przez organizatorów szkolenia ze środków projektu, z wyjątkiem kosztów dojazdu.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w formie elektronicznej na adres i.lukow@dops.wroc.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia (poniedziałek) 2009 r.

Pobierz plikKARTA ZGŁOSZENIA

Pobierz plikLista Okręgów


Ilość miejsc ograniczona (10 miejsc). O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, zostaną poinformowane telefonicznie.
Data publikacji: 27.07.2009 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie „Język migowy”
Na szkolenie zapraszamy 60 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.
Szkolenie odbędzie się w 2 poziomach po 5 zjazdów na każdy poziom dla każdej osoby w terminach:


POZIOM 1
Dla grupy I – 7-8.09, 14-15.09, 21-22.09, 28-29.09, 5-6.10,
Dla grupy II – 10-11.09, 17-18.09, 24-25.09, 1-2.10, 8-9.10
POZIOM 2
Dla grupy I – 19-20.10, 26-27.10, 2-3.11, 9-10.11, 16-17.11
Dla grupy II – 22-23.10, 29-30.10, 5-6.11, 12-13.11, 19-20.11


Informujemy, ze na szkolenie rekrutacja jest zakończona!

Miejsce szkolenia + baza noclegowa
Hotel Mercure Wrocław

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: k.meinert@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2009r. :

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informacja o dokładnym miejscu szkolenia zostanie zamieszczona na stronie WWW.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
Pobierz plikHarmonogram szkolenia - ostatni zjazd
Pobierz plikHarmonogram szkolenia
Pobierz plikFormularz czarno-biały
Pobierz plikFormularz kolorowy
Data publikacji: 21.07.2009 r.
SZKOLENIA w ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY– projekt Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie
W ramach projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” trwa druga edycja szkoleń na I lub II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, jak również kontynuowane są studia I lub II stopnia, których ukończenie będzie uprawniać do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

W związku z napływającymi do CRZL informacji wynika, że w dalszym ciągu istnieje zapotrzebowanie na uczestnictwo pracowników ośrodków pomocy społecznej w ww. szkoleniach specjalizacyjnych oraz kształceniu na studiach.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zwraca się z prośba o wypełnienie ankiet określających zapotrzebowanie ośrodków pomocy społecznej województwa dolnośląskiego na udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu prowadzonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.

W przypadku zebrania odpowiedniej liczby kandydatów, uruchomienie szkoleń i studiów mogłoby nastąpić jeszcze w tym roku.

Ankiety powinny zostać wypełnione przez kierowników ośrodków lub osoby ich zastępujące i przesłane do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej do dnia 31 lipca br. (piątek) na numer faks 071/785-45-60 lub 071/784-57-53

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/785-44-86, -85
Osoby do kontaktu: Marta Sroka, Magdalena Macura

Pobierz plikAnkieta
Data publikacji: 21.07.2009 r.
Rekrutacja na szkolenie "Warsztaty pracy superwizją"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu
„Warsztaty pracy superwizją”

Na szkolenie zapraszamy 40 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS (2 grupy po 20 osób).

Szkolenie składa się z 4 zjazdów po 3 dni w terminach:
Zjazd 1 11 – 13.08.2009 r.
Zjazd 2 17 – 19.08.2009 r.
Zjazd 3 05 – 07.10.2009 r.
Zjazd 4 20 – 22.10.2009 r.


Informujemy, że na Warsztaty pracy superwizją rekrutacja jest zakończona!

Baza noclegowa + szkolenie
Hotel Bornit****
58-580 Szklarska Poręba
ul. Mickiewicza 21

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: k.meinert@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2009 r. O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.


Szkolenie jest bezpłatne!


Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznejPobierz plikProgram szkolenia
Pobierz plikProgram szkolenia
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Data publikacji: 20.07.2009 r.
Rekrutacja na szkolenie "Radzenie sobie ze stresem"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu
Radzenie sobie ze stresem

Na szkolenie zapraszamy 100 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie odbędzie się w terminach:

04-06.08.2009 r. – dla 50 osób (2 grupy po 25 osób)
26-28.08.2009 r. – dla 50 osób (2 grupy po 25 osób)
Informujemy, że rekrutacja na "Radzenie sobie ze stresem" jest ZAKONCZONA!

Baza noclegowa + szkolenie
Hotel Bornit****
58-580 Szklarska Poręba
ul. Mickiewicza 21


Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: m.wites@dops.wroc.pl lub fax. 071 784 57 53 w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2009 r. - 1 termin, do 21 sierpnia – 2 termin. O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Szkolenie jest bezpłatne!


Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznejPobierz plikHarmonogram szkolenia
Pobierz plikProgram szkolenia
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy termin 1 »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały termin 1»
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy termin 2 »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały termin 2 »
Data publikacji: 20.07.2009 r.
Rekrutacja na szkolenie "Seksualość osób z zaburzeniami i chorych psychicznie"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu
„Seksualność osób z zaburzeniami i chorych psychicznie”

Na szkolenie zapraszamy 60 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie odbędzie się w terminach:

26 – 28.08.2009r.
14 – 16.09.2009r.
REKRUTACJA NA SZKOLENIE ZAKOŃCZONA!

Miejsce szkolenia + baza noclegowa
Hotel Kudowa****
ul. Buczka 16, 57-350 Kudowa Zdrój

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: k.meinert@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie:
Dla chętnych w terminie 26 – 28.08.2009r. do 13 sierpnia 2009 r.
Dla chętnych w terminie 14 – 16.09.2009r. do 03.września 2009r.
.
O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 11:30.
Szkolenie jest bezpłatne!


Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznejPobierz plikProgram szkolenia
Pobierz plikDojazd na szkolenie
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy termin 1 »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały termin 1 »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy termin 2 »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały termin 2 »
Data publikacji: 5.07.2009 r.
Rekrutacja na szkolenie "Praca z osobą z zaburzeniami i chorą psychicznie"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu
„Praca z osobą z zaburzeniami i chorą psychicznie”

Na szkolenie zapraszamy 60 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie odbędzie się w terminach:

29 – 31. 07.2009r. – dla 30 os. 05 – 07.08.2009r. – dla 30 os.
REKRUTACJA NA SZKOLENIE ZAKOŃCZONA!

Miejsce szkolenia + baza noclegowa
Hotel Kudowa****
ul. Buczka 16, 57-350 Kudowa Zdrój

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: k.meinert@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do 23 lipca na 1 termin i do 3 sierpnia na 2 termin. O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 12:00.
Szkolenie jest bezpłatne!


Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznejREKRUTCJA NA SZKOLENIE ZAKONCZONA!

Pobierz plikProgram szkolenia
Pobierz plikDojazd na szkolenie
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy termin 1 »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały termin 1»
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy termin 2 »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały termin 2 »
Data publikacji: 5.07.2009 r.
Rekrutacja na szkolenie "Asystent rodziny"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu
Asystent rodziny

Na szkolenie zapraszamy 60 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie składa się z 3 zjazdów po 3 dni w terminach:

Zjazd 1 17 – 19.08.2009r.
Zjazd 2 07 – 09.09.2009r.
Zjazd 3 21 – 23.09.2009r.

Informujemy, że na szkolenie "Asystent rodziny" rekrutacja jest zakończona!

Miejsce szkolenia + baza noclegowa
Hotel Kudowa****
ul. Buczka 16, 57-350 Kudowa Zdrój

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: k.meinert@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2009 r. O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.
Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 12:00.

Szkolenie jest bezpłatne!


Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznejPobierz plikProgram szkolenia
Pobierz plikDojazd na szkolenie
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 5.07.2009 r.
Rekrutacja na szkolenie "Praca z rodziną w ujęciu systemowym"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu
Praca z rodziną w ujęciu systemowym

Na szkolenie zapraszamy 40 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie składa się z 3 zjazdów po 3 dni w terminach:

Zjazd 1 27 – 29.07.2009r.
Zjazd 2 12 – 14.08.2009r.
Zjazd 3 02 – 04.09.2009r.


REKRUTACJA NA SZKOLENIE ZAKOŃCZONA!

Miejsce szkolenia + baza noclegowa
Hotel Kudowa****
ul. Buczka 16, 57-350 Kudowa Zdrój

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: k.meinert@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do 23 lipca 2009 r. O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.
Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 12:00.
Szkolenie jest bezpłatne!


Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznejPobierz plikProgram szkolenia
Pobierz plikDojazd na szkolenie
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 5.07.2009 r.
Wytyczne dla powiatowych urzędów pracy (PUP) i ośrodków pomocy społecznej (OPS) w zakresie współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”.
Szanowni Państwo, w celu ułatwienia jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz publicznym służbom zatrudnienia organizowania lokalnych przedsięwzięć zmierzających do udzielania pomocy osobom bezrobotnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało materiał informacyjny pt. „Wytyczne dla powiatowych urzędów pracy (PUP) i ośrodków pomocy społecznej (OPS) w zakresie współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”

Pobierz plikDo Pobrania
Materiał ten jest również dostępny na stronie internetowej MPiPS – link „Aktualności” – komunikat z dn. 18 maja 2009 r.
Data publikacji: 5.07.2009 r.
Seminaria tematyczne w podregionach
Informujemy, iż pozostałe seminaria tematyczne w podregionach Dolnego Śląska prowadzone przez Doradców Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej:

Panią Katarzynę Duszyńską - Specjalista ds. doradztwa w zakresie obsługi finansowej

Pana Dariusza Szrejdera - Specjalista ds. doradztwa w zakresie aktywnej integracji

odbędą się kolejno:

Jelenia Góra, 21 lipca 2009r., Hotel Mercure Panorama ul. Sudecka 63
Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia: 14.07.2009r.
Legnica, 22 lipca 2009r., Hotel Qubus ul. Skarbowa 2
• Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia: 15.07.2009r.
Wałbrzych, 23 lipca 2009r., Hotel Qubus ul. P. Wysockiego 45
Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia: 16.07.2009r.

Podczas spotkań poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. zasad sprawozdawczości PO KL, wniosków o płatność, rozliczania projektu, monitoringu postępu finansowo - księgowego oraz zagadnienia obejmujące obszar aktywnej integracji. Seminarium poprowadzą

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 071/ 785 45 60 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl.

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na seminarium, poinformujemy drogą mailową.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Anną Michalewską – Szubert nr tel. 071/ 784 84 90.
Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejką z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznejPobierz plikHarmonogram szkolenia
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 24.06.2009 r.
Zapraszamy na seminaria tematyczne!
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na kolejne seminarium tematyczne.

Seminarium poprowadzą przedstawiciele Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Doradcy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej:

Pani Katarzyna Duszyńska – Specjalista ds. doradztwa w zakresie obsługi finansowej
Pan Dariusz Szrejder – Specjalista ds. doradztwa w zakresie aktywnej integracji

Termin: 13.07.2009 r.
Miejsce: Wrocław, Hotel Mercure Panorama, pl. Dominikański 1
Godzina rozpoczęcia: 10.00

Powyższe seminarium jest pierwszym z czterech, zaplanowanych w podregionach Dolnego Śląska, dlatego kierujemy je do pracowników i wolontariuszy grupy docelowej projektu systemowego z Wrocławia i okolic.

Kolejne seminaria odbędą się:
Legnica, 11 sierpnia 2009r., Hotel Qubus ul. Skarbowa 2
Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia: 04.08.2009r.
Jelenia Góra, 20 sierpnia 2009r., Hotel Mercure Panorama ul. Sudecka 63
Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia: 13.08.2009r.
Wałbrzych, 26 sierpnia 2009r., Hotel Qubus ul. P. Wysockiego 45
Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia: 19.08.2009r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, do dnia 10.07.2009r. faksem pod nr tel. 071/ 785 45 60 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na seminarium, poinformujemy drogą mailową.

W przypadku pytań proszę dzwonić do Anny Michalewskiej-Szubert tel. 071 784 84 90.
Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejką z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikProgram seminarium
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 21.06.2009 r.
Warsztaty specjalistyczne w Wiosce Garncarskiej
Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w warsztatach specjalistycznych Zaproszenie kierujemy do wszystkich przedstawicieli grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
Pierwsze w tym roku warsztaty specjalistyczne odbędą się w Wiosce Garncarskiej w Kamionce k/ Nidzicy, przedsiębiorstwie społecznym stworzonym w ramach Projektu "W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków”. Warsztatom będą towarzyszyły wykłady i prezentacje dotyczące m.in. funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, tworzenia partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego.

Termin: 8-10.07.2009 r.
Miejsce: Kamionka k/ Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie)
Ilość miejsc: 20 osób
Termin przesyłania zgłoszeń: 1.07.2009 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 785 45 60 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan).
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową.
Wówczas prześlemy też szczegółowe informacje dotyczące transportu, który będzie zapewniony przez DOPS.
Harmonogram wizyty zamieścimy na stronie internetowej już wkrótce.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikHarmonogram szkolenia
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 21.06.2009 r.
Seminarium otwierające projekt systemowy!
W Hotelu Mercure Panorama w dniu 15 czerwca 2009 r. przy placu Dominikańskim odbyło się seminarium otwierające „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Swoim udziałem zaszczyciło nas 50 pracowników i wolontariuszy instytucji, działających na polu aktywnej integracji, którzy są zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach i podnoszeniem swoich kwalifikacji w 2009 roku.

Każdy z członków zespołu projektowego pokrótce opowiedział o tym czym będziemy się zajmować i jakie będą główne założenia i cele projektu w 2009 roku.

Ponadto informujemy, że w zakładce Projekt systemowy PO KL 2009/Materiały szkoleniowe zamieszczamy prezentacje w programie Power Point z seminarium otwierającego projekt.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
Data publikacji: 15.06.2009 r.
Seminarium tematyczne dla podregionu Wrocław
Seminarium tematyczne dla podregionu Wrocław

Seminarium jest pierwszym z czterech, zaplanowanych w podregionach Dolnego Śląska, dlatego kierujemy je do pracowników i wolontariuszy grupy docelowej projektu systemowego z Wrocławia i okolic. Seminaria w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy odbędą się lipcu. Informacja o nich zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.
Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. zasad sprawozdawczości PO KL, wniosków o płatność, rozliczania projektu, monitoringu postępu finansowo - księgowego oraz zagadnienia obejmujące obszar aktywnej integracji. Seminarium poprowadzą Doradcy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej:
Pani Katarzyna Duszyńska - Specjalista ds. doradztwa w zakresie obsługi finansowej
Pan Dariusz Szrejder - Specjalista ds. doradztwa w zakresie aktywnej integracji.

Termin: 29.06.2009r.
Miejsce: Wrocław, Hotel Mercure Panorama, pl. Dominikański 1.
Godzina rozpoczęcia: 10:00

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, do dnia 22.06.2009r. faksem pod nr tel. 071/ 785 45 60 lub mailem na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan). O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy drogą mailową.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikSzczegółowy harmonogram
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 7.06.2009 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu Tworzenia i Funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu Tworzenia i Funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej.
Na szkolenie zapraszamy 25 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.
Szkolenie odbędzie się w terminie: 30.06-02.07.2009 r. we Wrocławiu Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Litomska 10
53-641 Wrocław

Baza noclegowa: Hotel Campanile
ul. Jagiełły 7
50-201 Wrocław


Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2009 r. O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.
Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez hotel.
Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:30.
Szkolenie jest bezpłatne!

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej


Pobierz plikSzczegółowy harmonogram szkolenia »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 7.06.2009 r.
Rekrutacja na seminarium otwierające Projekt systemowy DOPS zakończona
Informujemy, że rekrutacja na seminarium otwierające Projekt systemowe DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, w dniu 15.06.2009r., została zakończona.
Wszystkie osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane drogą mailową przez pracownika projektu.
Osoby niezakwalifikowane na seminarium, ze względu na wyczerpanie wolnych miejsc, będą wpisane na listę rezerwową.
W przypadku pytań, proszę o kontakt z Anną Michalewską-Szubert pod nr tel. 071/784 84 90.
Data publikacji: 7.06.2009 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu Tworzenia i Funkcjonowania Spółdzielni Socjalnych
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu Tworzenia i Funkcjonowania Spółdzielni Socjalnych.

Na szkolenie zapraszamy 20 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie odbędzie się w terminie: 24-26.06.2009 r. w Lądku Zdrój
w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita
przy ul. Granicznej 14,
57-540 Lądek Zdrój.


Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2009r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo.

Szkolenie jest bezpłatne!
Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita.

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 11:00.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikHarmonogram szkolenia
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Data publikacji: 2.06.2009 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu Tworzenia i Funkcjonowania CIS, KIS
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu Tworzenia i Funkcjonowania CIS, KIS.

Na szkolenie zapraszamy 30 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.

Szkolenie odbędzie się w terminie: 17-19.06.2009 r. w Lądku Zdrój
w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita,
przy ul. Granicznej 14,
57-540 Lądek Zdrój.


Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl (skan) lub pod nr faks 071/785-45-60 w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2009 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy mailowo. .

Szkolenie jest bezpłatne!
Informujemy, że Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu, nie zwraca za parking oraz wszelkie dodatkowe atrakcje oferowane przez Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 11:00.Pobierz plikHarmonogram szkolenia
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 2.06.2009 r.
Dnia 12 czerwca 2009 r. nasza jednostka będzie nieczynna
Zgodnie z zarządzeniem nr 18/2009r. Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu informujemy, że dnia 12 czerwca 2009 r. nasza jednostka będzie nieczynna.

Pobierz plikZarządzenie Nr 18/2009
Data publikacji: 25.05.2009 r.
Rusza projekt systemowy DOPS
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na Seminarium otwierające Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Seminarium jest kierowane do pracowników i wolontariuszy instytucji, działających na polu aktywnej integracji, którzy są zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach i podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Termin: 15 czerwca 2009 r.
Miejsce: Wrocław, Hotel Mercure Panorama, pl. Dominikański 1


Bliższe informacje na temat projektu mogą Państwo znaleźć na stronach Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej pod adresem www.dops.wroc.pl w zakładce Projekty EFS.

Zgłoszenia proszę przesyłać na formularzu zgłoszeniowym do dnia: 8 czerwca 2009 r. na adres: a.michalewska@dops.wroc.pl (skan) lub faksem na numer telefonu: 071/ 785 45 60.

Ilość miejsc ograniczona, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

W razie wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu: 071 784 84 90 – Anna Michalewska-Szubert.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznejPobierz plikSzczegółowy harmonogram seminarium »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały »
Data publikacji: 25.05.2009 r.
Spotkanie w ramach cyklu szkoleniowego
Z radością informujemy, iż w dniach 16 - 17 maja 2009 roku w Hotelu Europeum ul. Kazimierza Wielkiego 27A we Wrocławiu odbyło się pierwsze z czterech dwudniowych spotkań w ramach cyklu szkoleniowego dla Beneficjentów Ostatecznych projektu "Nowoczesne zarządzanie socjalne kluczem do efektywniejszej pracy" nr Z/2.02/II/2.1/63/06.

Spotkanie w pierwszym dniu miało na celu przybliżenie tematyki związanej z superwizja jako metodą zarządzania instytucją pomocy społecznej, zachowań indywidualnych w organizacji, roli osobowości, temperamentu, typów zachowań interpersonalnych, a także kultury organizacji w odniesieniu do jej efektywności oraz typów kultur.

W drugim dniu szkoleniowym uczestnicy podejmowali zagadnienia doskonalenia się organizacji (organization development), przywództwa i kierowania, a także istoty superwizji i zarządzania superwizyjnego w pomocy społecznej i pracy socjalnej, celów, typów i funkcji superwizji, instytucji superwizora, roli superwizora, relacji superwizyjnych, trudności superwizji oraz warunków dobrej i efektywnej superwizji.

Każdy z Beneficjentów projektu otrzymał ponadto materiały promocyjne oraz szkoleniowe.

Przypominamy, że kolejny zjazd szkoleniowy już w najbliższą sobotę i niedzielę 23-24.05.2009!
Data publikacji: 21.05.2009 r.
Spotkanie informacyjne
Szanowni Państwo,

kadra projektu serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące cyklu szkoleniowego w ramach projektu "Nowoczesne zarządzanie socjalne kluczem do efektywniejszej pracy" nr Z/2.02/2.1/63/06.

Spotkanie odbędzie się we czwartek 14.05.2009 r. o godz. 12:00 w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 8, 50-043 Wrocław, na III piętrze, w sali konferencyjnej.

Spotkanie jest nieobowiązkowe.

Serdecznie zapraszamy!


Pobierz plikHarmonogram cyklu szkoleniowego »
Data publikacji: 11.05.2009 r.
Zrozumieć By Pomóc - II edycja
W dniach 17-19 czerwca 2009 roku w Krakowie odbędzie się II edycja szkolenia "Zrozumieć by pomóc" z zakresu problematyki HIV/AIDS.

Szkolenie organizowane jest przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym Adresatami szkolenia są: pracownicy ośrodków pomocy społecznej, poradnie pomocy rodzinie i kuratorzy społeczni.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładów i warsztatów Celem szkolenia jest m.in. nabycie przez uczestników umiejętności tworzenia optymalnych systemów pomocy osobom zakażonym wirusem HIV oraz ich rodzinom.

Dodatkowe informacje na temat szkolenia można uzyskać u Koordynatora Projektu pani Agnieszki Hess: telefon: 606 679 930 e-mail: ahess@ktpu.krakow.pl .Pobierz plikPismo informacyjne »
Data publikacji: 11.05.2009 r.
III Międzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych
Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi organizuje w dniach 2-5 września 2009 roku

III Międzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych.

Miejscem prezentacji artystycznych będzie duża scena Teatru Nowego w Łodzi przy ulicy Więckowskiego 15.

Honorowy Patronat nad Konferencją sprawuje Prezydent miasta Łodzi.

W Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły reprezentujące jeden z wymienionych gatunków: opera, operetka, musical, wodewil, śpiewogra, fabularna inscenizacja z piosenką. Organizatorzy przewidują też indywidualne prezentacje niepełnosprawnych artystów.

Cele przeglądu są następujące:
 • promowanie i rozwój talentów artystycznych osób niepełnosprawnych
 • motywowanie istniejących zespołów do poszerzenia repertuaru, rozwijanie umiejętności wykonawczych w zakresie śpiewu solowego i zespołowego, a także do tworzenia nowych zespołów teatralnych specjalizujących się w spektaklach muzycznych
 • integracja środowiska osób niepełnosprawnych
 • zwiększenie poczucia własnej wartości i poprawa samooceny osób niepełnosprawnych
 • propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych
 • kształtowanie właściwej postawy osób niepełnosprawnych

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do końca maja 2009r.

Dokładniejsze informacje na temat PRZEGLĄDU można uzyskać na stronie internetowej TAM-TON: www.tamton.plPobierz plikZaproszenie na festiwal »
Pobierz plikRegulamin festiwalu »
Data publikacji: 11.05.2009 r.
Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu pod względem mieszkaniowym
Szanowni Państwo,

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej otrzymał informację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, iż Komisja Europejska przygotowuje coroczny Wspólny Raport nt. Zabezpieczenia Społecznego i Integracji Społecznej 2010, którego treść dotyczyć będzie przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu pod względem mieszkaniowym.

Raport zawierać będzie analizę tego problemu w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego UE wraz z prezentacją krajowych polityk i rozwiązań w tym obszarze. Na podstawie sporządzonej diagnozy sformułowane zostaną rekomendacje dla każdego kraju UE, służące wypracowaniu metod lepszego monitorowania i rozwiązywania tego problemu.

W związku z tym Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie rozwiązań stosowanych w Państwa społeczności lokalnej oraz dobrych praktyk służących przeciwdziałaniu zjawisku bezdomności i wykluczenia pod względem mieszkaniowym, którymi chcieliby Państwo podzielić się z innymi instytucjami i organizacjami europejskimi pracującymi w tym obszarze.

Zachęcamy wszystkie podmioty z Województwa Dolnośląskiego działające na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych pod względem mieszkaniowym do podzielenia się swymi doświadczeniami i osiągnięciami w tym zakresie.

Informację na ten temat prosimy przesyłać na adres e-mail:

w.szprynger@dops.wroc.pl

do dnia 20 maja 2009r.

Przygotowane przez Państwa materiały zostaną przekazane przez nas do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do dnia 22 maja 2009r.

W razie pytań związanych z tą sprawą prosimy o kontakt z p. Witoldem Szpryngerem - Samodzielnym Referentem ds. Współpracy Krajowej w DOPS
(nr tel. 071 785 44 87, e-mail w.szprynger@dops.wroc.pl).

W celu przybliżenia zagadnień związanych z problemem bezdomności i wykluczenia pod względem mieszkaniowym, których analiza i podsumowanie znajdzie się we Wspólnym Raporcie, dodatkowo prezentujemy kwestionariusz Komitetu ds. Ochrony Socjalnej (Social Protection Committee - SPC), na podstawie którego każde z państw członkowskich UE przygotowuje informację na temat krajowych polityk przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu pod względem mieszkaniowym.Pobierz plikPlik do pobrania »
Data publikacji: 23.04.2009 r.
"Nowoczesne zarządzanie socjalne kluczem do efektywniejszej pracy"
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu ogłasza nabór na szkolenia w ramach projektu pt.

"Nowoczesne zarządzanie socjalne kluczem do efektywniejszej pracy"

nr Z/2.02/2.1/63/06 współfinansowanego w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25 % ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu od 08.04.2009 do 15.06.2009.


Rekrutacja

Nabór na szkolenia odbywa się do 08.05.2009 r. Szkolenia są bezpłatne.

Organizator nie zwraca kosztów dojazdu do miejsca szkolenia.

Rekrutacja prowadzona jest przez kadrę projektu "Nowoczesne zarządzanie socjalne kluczem do efektywniejszej pracy".

Rekrutacja prowadzona jest poprzez: ogłoszenie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeniowej w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A) na I piętrze przy pokoju 103.

Rekrutacja obejmuje przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie. Potwierdzeniem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go zeskanowanego na adres mailowy m.wites@dops.wroc.pl lub faxem na numer (0-71) 784 57 53.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 20 osób o czym decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane telefonicznie lub drogą mailową przez pracowników projektu.

Osoby niezakwalifikowane do projektu ze względu na wyczerpanie wolnych miejsc będą wpisane na listę rezerwową. Lista rezerwowa zostanie udostępniona w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu (maksymalnie na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia) na jego miejsce zakwalifikowana zostanie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Organizator szkolenia zapewnia nocleg, wyżywienie i materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników szkolenia.

Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia jest udział uczestnika w co najmniej 80 % zajęć (3 zjazdy weekendowe).

Docelową grupą wsparcia w projekcie są:
 • pracujące osoby dorosłe samodzielnie zgłaszające chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy;
 • zatrudnione w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa dolnośląskiego;
 • zamieszkujące tereny miejskie i wiejskie z terenu Dolnego Śląska.


Szkolenia

Szkolenia odbywać się będą w weekendy (sobota - niedziela) w następujących terminach:
 • 16 - 17.05.2009
 • 23 - 24.05.2009
 • 30 - 31.05.2009
 • 06 - 07.06.2009

Szkolenia odbywać się będą w hotelu Europeum ul. Kazimierza Wielkiego 27A we Wrocławiu.

Zajęcia będą miały charakter teoretyczno - praktyczny (wykłady, warsztaty) oraz doradczo - konsultacyjny.

Dzięki udziałowi w projekcie 20 uczestników podniesie i nabędzie umiejętności z zakresu zarządzenia strategicznego instytucją, zarządzania kadrami, nowoczesnej organizacji i zarządzania w instytucjach pomocy społecznej, wykorzystania superwizji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, komunikacji w zarządzaniu, motywowania do współpracy, radzenia sobie ze stresem, rozwiązania sytuacji konfliktowych, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Powstaną plany zmian w strukturze zarządzania instytucji pomocy społecznej oraz wprowadzenie innowacji w zakresie metod i form pracy socjalnej.


Osoba do kontaktu

Magdalena Wites - Czerwińska
tel. (0-71) 785 45 44, fax. (0-71) 784 57 53
E-mail: m.wites@dops.wroc.pl


Projekt "Nowoczesne zarządzanie socjalne kluczem do efektywniejszej pracy" finansowany jest w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach", Działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie" oraz w 25% z budżetu państwa.Pobierz plikZakres tematyczny szkoleń »
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy na cykl szkoleniowy »
Data publikacji: 23.04.2009 r.
Skargi i wnioski
Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej lub wyznaczeni przez niego zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w środę w godz. 15:30 - 16:30 (jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy przyjmowanie odbywa się w najbliższy dzień powszedni).

Kierownicy działów i ich zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy ośrodka.
Data publikacji: 23.04.2009 r.
"Prewencja handlu ludźmi na terenie Dolnego Śląska"
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przy współudziale Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada z Warszawy zaprasza na szkolenie pn.

"Prewencja handlu ludźmi na terenie Dolnego Śląska".

Szkolenie odbędzie w Jeleniej Górze w dniach 2 - 3 czerwca br., oraz w Wałbrzychu w dniach 8 - 9 czerwca b.r., w godz. od 9:30 do 15:30.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Wszelkie informacje dotyczące problematyki poruszanej w trakcie szkolenia oraz zasad zgłoszenia swojego uczestnictwa są dostępne w załącznikach poniżej.Pobierz plikPismo przewodnie »
Pobierz plikKarta zgłoszenia »
Pobierz plikProgram szkolenia »
Data publikacji: 21.04.2009 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 10522
Liczba gości online: