Aktualności

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.) ogłasza rozpoczęcie w dniu 13 września 2023 r. konsultacji społecznych projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.” (RPRES)

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się tekstem projektu oraz zgłoszenia uwag/propozycji do projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.” Projekt RPRES oraz formularz zgłaszania uwag zamieszczony został na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.dops.wroc.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.bip.dolnyslask.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.bip.dops.wroc.pl oraz na www.kupujespolecznie.pl.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej rpres@dops.wroc.pl do dnia 18 października 2023 r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i podmioty zainteresowane ostatecznym kształtem „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.”

Więcej „Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.””

Więcej o: Sprawozdanie z konsultacji społecznych Projektu „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2030”

Konsultacje „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2031” prowadzone były w terminie 22.06.2023 r. – 27.07.2023 r. zgodnie z Uchwałą nr 7034/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2023r. w sprawie skierowania do konsultacji projektu „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2031”.

Więcej „Sprawozdanie z konsultacji społecznych Projektu „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2030””

Więcej o: Wystawa sprzętu rehabilitacyjnego i technologii wspierających

Wrocławski Park Technologiczny, 24 lipca 2023

O tym jak ważny jest sprzęt rehabilitacyjny czy dostępne na rynku technologie wpierające osoby z niepełnosprawnością w ich codziennym życiu, można było przekonać się odwiedzając WYSTAWĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I TECHNOLOGII WSPIERAJĄCYCH .

Wystawa zorganizowana została przez Wrocławski Park Technologiczny we współpracy z firmami, projektantami, fundacjami i ośrodkiem wsparcia i testów PFRON oferującymi sprzęt rehabilitacyjny, edukacyjny czy specjalistyczny dedykowany osobom z rożnymi rodzajami niepełnosprawności.

Więcej „Wystawa sprzętu rehabilitacyjnego i technologii wspierających”

Więcej o: Kampania „Bezpieczne wakacje”

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią „Bezpieczne wakacje” realizowaną przez Państwową Komisję do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Podczas wakacji wzrasta ryzyko wykorzystania seksualnego dzieci. W związku z tym Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat przygotowała kampanię „Bezpieczne wakacje”. W ramach kampanii w pociągach PKP Intercity emitowany jest specjalnie przygotowany spot. Również w mediach społecznościowych, pod hasłem #w co nie pakuję się w wakacje można zapoznać się z materiałami przygotowanymi na rzecz kampanii.

Dzięki współpracy z psychologami nagrany został webinar dotyczący tematu wykorzystania seksualnego. Na nagranie webinaru zdecydowały się dwie znane psycholog dziecięce: Aleksandra Belta- Iwacz i Ewa Sękowska -Molga.
Link: https://www.instagram.com/p/Cu3ubQSMMY8/?img_index=2

Promowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży podczas wakacji podjęli się również twórcy popularni na Tik Toku. To m. in. bardzo popularny @zetkacper nagrywając filmiki informuje młodych odbiorców o elementarnych zasadach gwarantujących bezpieczeństwo w trakcie nawiązywania nowych znajomości i relacji.
Link:
https://www.tiktok.com/@zetkacper/video/7257212715888938266
https://www.tiktok.com/@einarooo/video/7257198688185961755

Wpisując frazę #WcoSięNiePakuję odnajdziemy wszystkie filmiki w ramach Kampanii Bezpieczne wakacje.

Więcej o: Informacja o bezpłatnym wypożyczeniu wózków biegowych

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Marcin Krzyżanowski wraz z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej zapraszają wszystkie osoby z niepełnosprawnością do bezpłatnego wypożyczania wózków biegowych.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego, dzięki współpracy z partnerami uruchomił cztery punkty na terenie Dolnego Śląska, gdzie można bezpłatnie wypożyczyć wózki dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Punkty te znajdują się w pobliżu tras turystycznych, w atrakcyjnych przyrodniczo okolicach i są to:

  1. Sudecka Zagroda Edukacyjna – Dobków 66, rezerwacja: 75 6171468, kontakt@sudeckazagroda.pl
  2. Filia wypożyczalni sprzętu i urządzeń pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością KSON w Dolnośląskim Centrum Sportu „Polana Jakuszycka” – Jakuszyce 8, rezerwacja: 75 67 14 730
  3. Schronisko PTTK Andrzejówka, Rybnica Leśna 27, rezerwacja: rezerwacje@andrzejowka.eu
  4. Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, ul. Kościuszki 18, Stronie Śląskie, rezerwacja: 74 81 43 205, it.kultura@stronie.pl

 

Tworzymy i promujemy narzędzia do rozwoju aktywności osób z niepełnosprawnościami. Jednym z utrudnień jest dostęp do wózków, które przystosowane są do poruszania się w terenach rekreacyjnych, stąd pomysł na bezpłatne wypożyczalnie. Serdecznie zapraszam do korzystania z tych punktów. – Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Do góry