Formularz zgłoszeniowy dla podmiotu/instytucji do udziału w spotkaniu upowszechniająco-informacyjnym na temat „Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności?”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  – dla podmiotu/instytucji do udziału w spotkaniu upowszechniająco-informacyjnym na temat „Jak sprostać Ustawie o zapewnieniu dostępności?” w dniu 20 maja 2024 roku realizowanego w projekcie pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim”.