Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Ekonomia Społeczna 2015-2016
 
Ekonomia Społeczna
Życzenia Bożonarodzeniowe

choinka

Data publikacji: 20.12.2016 r.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza na spotkanie animacyjne w Lubomierzu 12.12.2016 r.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza na spotkanie animacyjne w Lubomierzu 12.12.2016 r.
 Program Program spotkania
Data publikacji: 12.12.2016 r.
Zaproszenie na spotkanie „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych” Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu jeleniogórskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Punkt Informacyjny Funduszy Europejskiej w Jeleniej Górze organizuje spotkanie pt. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych” w siedzibie Książnicy Karkonoskiej. Spotkanie będzie dotyczyć zasad pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz Programów Krajowych. Do udziału organizatorzy zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby i podmioty współpracujące z organizacjami pozarządowymi.
 Program Program spotkania
 Zaproszenie Zaproszenie
Data publikacji: 7.12.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu przyznał Znak Ekonomii Społecznej „Znak Zakup Prospołeczny”

W drodze Zarządzenia nr 28/2016 Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2016 r. został przyznany Znak Ekonomii Społecznej „Znak Zakup Prospołeczny” następującym podmiotom wraz z wykazem usług:

1. Spółdzielnia Socjalna „Invest”

a. Sprzedaż i montaż i obróbka stolarki budowlanej- otworowej

b. Usługi remontowo – budowlane

c. Usługi porządkowe

2. Spółdzielnia Socjalna „Błysk”

a. Usługi porządkowe

3. Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Edukacja i Rozwój”
w Krosnowicach

a. Usługi sprzątania wewnątrz budynku i na zewnątrz (utrzymania czystości, placów, ulic, parkingów, chodników, miejsc publicznych, utrzymania czystości w zakładach pracy wewnątrz i na zewnątrz)

4. Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

a. Usługi ogrodniczo-porządkowe

b. Usługi stolarskie

Data publikacji: 10.11.2016 r.
„Przepis na sukces ekonomii społecznej – znak, plan czy CSR ?”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na wydarzenie „Przepis na sukces ekonomii społecznej – znak, plan czy CSR ?”została przedłużona do dnia 24.11.2016 r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na wydarzenie „Przepis na sukces ekonomii społecznej – znak, plan czy CSR ?”została przedłużona do dnia 21.11.2016 r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na wydarzenie „Przepis na sukces ekonomii społecznej – znak, plan czy CSR ?”

Celem wydarzenia jest zwiększenie wiedzy na temat działań, przyczyniających się do wzmacniania rozwoju Ekonomii Społeczne na Dolnym Śląsku, a także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jaki wpływ może mieć kształtowanie regionalnych dokumentów strategicznych, budowanie marki produktów/usług podmiotów Ekonomii Społecznej za pomocą znaku „Zakup Prospołeczny” oraz współpraca z biznesem na ekonomizację III sektora?

W programie wydarzenia DOPS planuje:

- przedstawienie głównych założeń Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim.

- uroczyste nadanie znaku „Zakup Prospołeczny” dolnośląskim podmiotom Ekonomii Społecznej

- wręczenie nagród laureatom konkursu „Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Społeczne Roku”

- wymianę wiedzy i doświadczenia przedstawicieli trzech sektorów w ramach paneli dyskusyjnych:

· W poszukiwaniu odpowiedzialnych społecznie realizatorów zadań samorządu – znak „Zakup Prospołeczny” jako gwarant jakości /prowadzący: Tomasz Mika- Prezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi)

· Jak podmioty ES mogą włączyć się w strategię CSR przedsiębiorstw? / prowadząca: Anna Gużda - Chejron Spektrum Edukacji

· Ekonomizacja 3 sektora ( finansowanie, pożyczki) / prowadząca: Mirosława Hamera – Dyrektor Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)

Termin: 25 listopada 2016 r.

Czas trwania spotkania: 9.00 - 15.15

Miejsce: Wrocławskie Centrum Integracji, ul. Strzegomska 49

Termin przesyłania zgłoszeń: 15.11.2016 r.

Ilość miejsc na spotkanie: 100

Telefon kontaktowy: 500 156 050, 500 156 055, 500 156 066

Zaproszenie na wydarzenie „Przepis na sukces ekonomii społecznej – znak, plan czy CSR ?”Zaproszenie na wydarzenie „Przepis na sukces ekonomii społecznej – znak, plan czy CSR ?”
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Program spotkaniaProgram spotkania
Data publikacji: 8.11.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze w Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Wrocławiu pn. „Wsparcie i finansowanie lokalnych zasobów ekonomii społecznej”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. „Wsparcie i finansowanie lokalnych zasobów ekonomii społecznej”.

 

LEGNICA

Termin: 17.11.2016 r.

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4,  59-220 Legnica

Termin przesyłania zgłoszeń: 16.11.2016, godz. 12:00

 

WAŁBRZYCH

Termin: 21.11.2016 r.

Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10,  58-300 Wałbrzych

Termin przesyłania zgłoszeń: 17.11.2016, godz. 15:00

 

JELENIA GÓRA

Termin: 22.11.2016 r.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10,  58-500 Jelenia Góra

Termin przesyłania zgłoszeń: 18.11.2016, godz. 15:00

 

WROCŁAW

Termin: 29.11.2016 r.

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu

Termin przesyłania zgłoszeń: 25.11.2016, godz. 12:00

 

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25

Czas trwania spotkań: 09:00-15:00

Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny

tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • przedsiębiorstw społecznych
 • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
 • organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
 • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania  lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

 

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

 

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

 

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Hubska 7

50-501 Wrocław

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Program spotkaniaProgram spotkania

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 28.10.2016 r.
Zaproszenie do konsultacji społecznych „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim 2016-2020″

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim 2016-2020.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu konsultacji społecznych.

Termin konsultacji: od dnia 3 października 2016 r. do dnia 28 października 2016 r.

Uwagi i wnioski do dokumentu (RPRES) można składać na piśmie w sekretariacie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, ul. Hubska 7, 50-501 Wrocław lub elektronicznie na adres: j.gozdz@dops.wroc.pl, na odpowiednim formularzu dostępnym do pobrania poniżej.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po 28 października 2016 r., jak również niepodpisane czy przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych, nie będą uwzględniane.

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych Programu i uwzględnieniu zmian wynikających z konsultacji społecznych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu www.dops.wroc.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Do pobrania:

 Regionalny Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020Regionalny Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020
 Formularz zgłaszania uwag i wniosków do Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 w województwie dolnośląskim Formularz zgłaszania uwag i wniosków do Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 w województwie dolnośląskim

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Magdaleną Macurą nr tel. 508 215 198, e-mail: m.macura@dops.wroc.pl lub Justyną Góźdź nr tel. 500 156 066, e-mail: j.gozdz@dops.wroc.pl .

Data publikacji: 21.10.2016 r.
"Rusza nabór na dotacje dotyczące tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w regionie wrocławskim"

Chcesz zatrudnić pracownika w fundacji, stowarzyszeniu, spółdzielni socjalnej? Myślisz
o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego (np. spółdzielni socjalnej, spółki not for profit)?

Pomożemy Ci utworzyć i prowadzić przedsiębiorstwo społeczne pod kątem prawnym, finansowym i (przede wszystkim) biznesowym. Uruchamiamy nabór formularzy zgłoszeniowych dla osób indywidualnych oraz osób prawnych zainteresowanych uzyskaniem bezzwrotnej dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz z partnerem projektu Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w związku z realizacją projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informują, iż w terminie od 21 października do 10 listopada 2016 r. prowadzić będą rekrutację dla osób fizycznych i prawnych chcących utworzyć nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

W ramach prowadzonej rekrutacji będzie można starać się o m.in.:

- wsparcie finansowe dla osób ubiegających się o zatrudnienie w nowo utworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych (max. 18 500 zł na osobę, max 100 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne),

- wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych (max. 20 000 zł na osobę, max 100 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne).

Osoby i podmioty zainteresowane utworzeniem nowym miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji dostępnym na stronie internetowej www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl w zakładce Wrocław oraz wypełnienie
i dostarczenie osobiście odpowiednie formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Ul. Piłsudskiego 95

50-016 Wrocław

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej  są dostępne tutaj

Rekrutacja będzie trwać w dniach od 21 października 2016r. do 10 listopada 2016r.

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów
71 796 30 00 oraz 71 789 92 15.

Data publikacji: 19.10.2016 r.
Na Dolnym Śląsku będzie więcej podmiotów ze znakiem „Zakup prospołeczny”.

Zakup prospołeczny jest systemem certyfikacji, wyróżniającym produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej. Pomysłodawcą znaku jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, która podpisała umowę sublicencyjną z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej na przyznawanie znaku podmiotom z terenu Dolnego Śląska.

W województwie dolnośląskim jest pięć podmiotów ze Znakiem Ekonomii Społecznej Zakup Prospołeczny to: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO z Wrocławia, Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa z Polkowic, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE z Bielawy. Kupując produkty, bądź korzystając z usług, oznaczonych znakiem „Zakup Prospołeczny”:

 • wspieramy polskie produkty i usługi,
 • mamy wpływ na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i innych, mającym niewielkie szanse na otwartym rynku pracy,
 • pozwalamy rozwijać się lokalnym podmiotom ekonomii społecznej (np. organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym), które w jeszcze większym zakresie mogą realizować działania na rzecz swojej społeczności lokalnej,
 • mamy pewność, że dokonujemy zakupów odpowiedzialnych społecznie.

Więcej informacji na temat znaku „Zakup Prospołeczny” znajdziesz tutaj:

http://www.zakupprospoleczny.pl/

http://dops.wroc.pl/

Facebook

Więcej informacji na temat podmiotów, starających się o znak oraz ich produktach i specyfice działań społecznych, znajdziesz tutaj:

 • Spółdzielnia Socjalna „Invest”

http://www.spoldzielniainvest.pl/

 • Spółdzielnia Socjalna „Błysk”

 

http://blysk-lubin.blogspot.com/

 

 • Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Edukacja i rozwój” w Krosnowicach

 

 • Centrum Integracji Społecznej Kamieniec Ząbkowicki
Data publikacji: 17.10.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-doradcze „Ekonomia społeczna w polityce gmin i powiatów”.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-doradczych dotyczących problematyki związanej z kształtowaniem lokalnej polityki rozwoju w zakresie ekonomii społecznej, określonej w dokumentach strategicznych takich jak Strategia Rozwoju gminy/powiatu, Programy Współpracy Z Organizacjami Pozarządowymi, Lokalny Program Rewitalizacji, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

 1. WAŁBRZYCH

Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych

Termin: 7.11.2016 r. (poniedziałek)

Termin przesyłania zgłoszeń: 28.10.2016 r., godz. 16:00 (rekrutacja została przedłużona do 04.11.2016 r. godz. 12:00)

 1. JELENIA GÓRA

Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10,  58-500 Jelenia Góra


Termin: 16.11.2016 r. (środa)

Termin przesyłania zgłoszeń: 10.11.2016 r., godz. 16:00 (rekrutacja została przedłużona do 14.11.2016 r. godz. 12:00) Termin: 16.11.2016 r. (środa)

 1. LEGNICA

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4,  59-220 Legnica

Termin: 28.11.2016 r.

Termin przesyłania zgłoszeń: 25.11.2016, godz. 16:00

 

Ilość miejsc na każdym spotkaniu:   25
Czas trwania każdego spotkania:      6 h  (9.00-15.00)
Prowadzący: Lucyna Pachciarz – Specjalistka ds. ekonomii społecznej

Telefon kontaktowy: 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • przedsiębiorstw społecznych
 • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
 • organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
 • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl


 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Program spotkaniaProgram spotkania - Legnica
Program spotkaniaProgram spotkania - Wałbrzych
Program spotkaniaProgram spotkania- Jelenia Góra
Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 13.10.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze w Jeleniej Górze, Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy pn. „Realizacja usług społecznych użyteczności publicznej przez samorządy – dobre praktyki we współpracy jednostek”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. „Realizacja usług społecznych użyteczności publicznej przez samorządy – dobre praktyki we współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej”.

 

JELENIA GÓRA

Termin: 19.10.2016 r.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10,  58-500 Jelenia Góra

Termin przesyłania zgłoszeń: 18.10.2016, godz. 12:00

 

WROCŁAW

Termin: 21.10.2016 r.

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu

Termin przesyłania zgłoszeń: 20.10.2016, godz. 12:00

 

WAŁBRZYCH

Termin: 24.10.2016 r.

Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10,  58-300 Wałbrzych

Termin przesyłania zgłoszeń: 21.10.2016, godz. 12:00

 

LEGNICA

Termin: 27.10.2016 r.

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4,  59-220 Legnica

Termin przesyłania zgłoszeń: 26.10.2016, godz. 12:00

 

 

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25

Czas trwania spotkań: 09:00-15:00

Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny

tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • przedsiębiorstw społecznych
 • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
 • organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
 • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania  lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

 

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

 

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

 

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

 1. Hubska 7

50-501 Wrocław

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Program Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 7.10.2016 r.
Dolnośląski Dzień Pracownika Socjalnego 2016
Szanowni Państwo,

W imieniu Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej oraz Pana dr Romana Szełemeja Prezydenta Miasta Wałbrzycha DOPS zaprasza Państwa na Dzień Pracownika Socjalnego, którego organizatorem w roku 2016 będzie Gmina Wałbrzych.
Uroczystość odbędzie się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w dniu 21 listopada 2016 w godzinach 11:00 – 15:00, a tematem przewodnim będą:

„Społeczne aspekty rewitalizacji na przykładzie Miasta Wałbrzycha”

Zaproszenie, program, formularz Zaproszenie, program, formularz
Plakat Plakat - promujący

Data publikacji: 6.10.2016 r.
Rekrutacja na spotkanie sieciujące podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ).

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym którego tematyka zostanie poświęcona zagadnieniom związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w CIS, KIS, ZAZ oraz WTZ.

 

Miejsce: WAŁBRZYCH Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych

Termin: 18.10.2016 r. (wtorek)

Termin przesyłania zgłoszeń: 14.10.2016 r., godz. 14:00

Ilość miejsc na każdym spotkaniu:   30
Czas trwania każdego spotkania:      6 h  (9.00-15.00)
Prowadzący: Lucyna Pachciarz – Specjalistka ds. ekonomii społecznej oraz ekspert - Marta Sys

Pani Marta Sys jest prawnikiem posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie ekonomii społecznej, w szczególności  w doradzaniu organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym. Powadziła zarówno doradztwo dla organizacji pozarządowych, OPS-ów, PCPR- ów, jaki  i wiele szkoleń z zakresu ekonomii społecznej, w tym dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Telefon kontaktowy: 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • Centrów Integracji Społecznej
 • Klubów Integracji Społecznej
 • Zakładów Aktywności Zawodowej
 • Warsztatów Terapii Zajęciowych
 • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych wspierających działalność ww podmiotów

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Do pobrania:

Data publikacji: 6.10.2016 r.
Konferencja „Rozwój gospodarki społecznej na Dolnym Śląsku”

„Rozwój gospodarki społecznej na Dolnym Śląsku”

Konferencja naukowo-praktyczna

Wrocław, 14.10.2016

Miejsce

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Cel konferencji

Celem konferencji jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie funkcje społeczne i ekonomiczne pełnią podmioty ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku?
 • Jaka jest sytuacja dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej?
 • Jak wspierać rozwój ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku?
 • Jakie są perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Polsce?  

 

Organizatorzy:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Pliki do pobrania


 Program konferencji Program konferencji
Zaproszenie na konferencję Zaproszenie na konferencję
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 4.10.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu przyznał Znak Ekonomii Społecznej „Znak Zakup Prospołeczny”
W drodze Zarządzenia nr 19/2016 Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu z dnia 27 września 2016 r. został przyznany Znak Ekonomii Społecznej „Znak Zakup Prospołeczny” następującym podmiotom wraz z wykazem towarów i usług:

1. Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko

Poduszka ekologiczna wypełniona łuską orkiszową
Poduszka ekologiczna wypełniona łuską gryczaną
Woreczek antystresowy wypełniony ziarnem gryki
Siedzisko relaksacyjne idealne dla dzieci wypełnione łuską orkiszową albo gryczaną
Pufy różnej wielkości wypełnione granulatem styropianowym

2. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO
Torby i plecaki z bawełny
Torby i plecaki z kodury
Torby i plecaki z filcu
Torby i plecaki z tyveku
Torby i plecaki z lnu marki Orzeł (produkt dolnośląski)
Torby i plecaki z winylu/mesh (upcykling)
Akcesoria papiernicze

3. Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa
Usługa animacji społeczno –kulturalnej

4. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE
Ręcznie malowana ceramika
Gadżety reklamowe
Data publikacji: 3.10.2016 r.
Zaproszenie do konsultacji społecznych „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim 2016-2020″
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim 2016-2020.

Termin konsultacji: od dnia 03.10.2016 r. do dnia 14 października 2016 r.

Uwagi i wnioski do dokumentu (RPRES) można składać na piśmie w sekretariacie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, ul. Hubska 7, 50-501 Wrocław lub elektronicznie na adres: j.gozdz@dops.wroc.pl, na odpowiednim formularzu dostępnym do pobrania poniżej.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po 14 października 2016 r., jak również niepodpisane czy przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych, nie będą uwzględniane.

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych Programu i uwzględnieniu zmian wynikających z konsultacji społecznych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu www.dops.wroc.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Do pobrania:

 Regionalny Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020Regionalny Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020
 Formularz zgłaszania uwag i wniosków do Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 w województwie dolnośląskim Formularz zgłaszania uwag i wniosków do Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 w województwie dolnośląskim

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Magdaleną Macurą nr tel. 508 215 198, e-mail: m.macura@dops.wroc.pl lub Justyną Góźdź nr tel. 500 156 066, e-mail: j.gozdz@dops.wroc.pl .

Data publikacji: 3.10.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do ubiegania się o przyznanie znaku „Zakup Prospołeczny” na swoje produkty i  usługi. Kolejne posiedzenie Kapituły odbędzie się 18 października 2016 r. Wnioski o certyfikacje prosimy składać do końca września.

Zakup prospołeczny” jest zarejestrowanym znakiem, który informuje klienta/kontrahenta, że produkt jest wytworzony w organizacji, która należy do sektora ekonomii społecznej oraz jest wysokiej jakości. Przyznawany jest produktom, które cechują się szczególną dbałością o wysoką jakość towarów. Umieszczany jest w zależności od potrzeb podmiotu, w miejscach, które najbardziej odpowiadają podmiotowi np. na opakowaniach produktów, logo w miejscu pracy, na stronie internetowej.

Certyfikacji mogą się poddać Podmioty Ekonomii Społecznej:
- posiadające odpowiednią formę prawną (centrum integracji społecznej, zakład aktywności zawodowej, spółdzielnia socjalna, fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia inwalidów i niewidomych, spółka non-profit, inny podmiot, który spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoba prawna i jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarczą, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym, spółdzielnia o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym, w tym spółdzielnie pracy;
- mające siedzibę na terenie Dolnego Śląska;
- prowadzące działalność o charakterze społecznym;
- funkcjonujące na rynku przez co najmniej 6 miesięcy;
- prowadzące działalność o charakterze ekonomicznym
- podmiot musi w ostatnim okresie obrachunkowym posiadać nie mniej niż 30% przychodu (nie dotyczy ZAZ).

Informacja i Biuro Znaku „Zakup Prospołeczny”:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Biuro Znaku prowadzi:

Małgorzata Ziemiańska
500 156 055
Adres e-mail: m.borek@dops.wroc.pl
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30

Informacji udziela:
Lucyna Pachciarz
500 156 050
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl
Na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej www.dops.wroc.pl w zakładce zakup prospołeczny są udostępnione dokumenty niezbędne do uzyskania certyfikatu.

Data publikacji: 15.09.2016 r.
REKRUTACJA NA WIZYTĘ STUDYJNĄ W WIELKOPOLSKICH PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZENEJ DLA CIS/KIS/ZAZ/WTZ I PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU, DZIAŁAJACYCH NA RZECZ WW. PODMIOTÓW

 

W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zapraszamy serdecznie na bezpłatną dwudniową wizytę studyjną do okolic Konina oraz Poznania (Koło, Kramsk, Konin, Słupca, Poznań) w dniach 29-30 września  2016r.

 

Gościć nas będzie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalnych, które przedstawi nam działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i samorządy na rzecz rozwoju podmiotów o charakterze reintegracyjnym (KIS, ZAZ) oraz spółdzielni socjalnych. Celem wizyty jest przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania podmiotów wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

Podczas wizyty będzie można dowiedzieć się:

- jakie działania prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalnych ,

- jak funkcjonuje koniński Klub Integracji Społecznej,

- w jaki sposób tworzono i jak funkcjonują spółdzielnie socjalne, w których zatrudnienie znajdują uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej,

- jak budować współpracę pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej a Spółdzielnią Socjalną,

- jak przebiega współpraca z lokalnymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz zwiększenia skuteczności pomocy społecznej,

- jak budować współpracę z pracodawcami.

 

W ramach wizyty zapewniamy materiały edukacyjne, transport z Wrocławia (z możliwością zabrania uczestników na trasie Wrocław – Konin), nocleg oraz wyżywienie (zgodnie z programem).

 

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: l.pachciarz@dops.wroc.pl do 15 września 2016 r. lub pocztą tradycyjną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • Centrów Integracji Społecznej
 • Klubów Integracji Społecznej
 • Zakładów Aktywności Zawodowej
 • Warsztatów Terapii Zajęciowych
 • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych wspierających działalność ww. podmiotów.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Sandrą Kmieciak

(tel. 500 156 050, mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl)

 

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.


 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
 Program wizytyProgram wizyty

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 8.09.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ).

Spotkania sieciujące odbywają się cyklicznie i są skierowane do przedstawicieli Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej.

Do udziału w najbliższym spotkaniu, które odbędzie się 21.09.2016 na prośbę MRPiPS zostanie ustalony nowy termin spotkania. Spotkanie odbędzie się w drugim tygodniu października 2016 r., zapraszamy szczególnie przedstawicieli Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Dotyczyć ono będzie budowania współpracy pomiędzy podmiotami reintegracyjnymi (CIS/KIS) a Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowymi Urzędami Pracy.

Miejsce: WROCŁAW, Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10

Termin: 21.09.2016 na prośbę MRPiPS zostanie ustalony nowy termin spotkania. Spotkanie odbędzie się w drugim tygodniu października 2016 r..

Termin przesyłania zgłoszeń: 15.09.2016 r., godz. 14:00 w związku ze zmianą terminu spotkania rekrutację przedłużono do dnia 30.09.2016 r.

Ilość miejsc na spotkaniu: 30
Czas trwania spotkania: 6 h (9.00-15.00)

Telefon kontaktowy: 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • Centrów Integracji Społecznej
 • Klubów Integracji Społecznej
 • jednostek samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjne,

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

 1. Hubska 7

50-501 Wrocław

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl


 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 5.09.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie doradcze w Legnicy, Wrocławiu, Wałbrzychu i Jeleniej Górze pn. „Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej”

LEGNICA
ZMIANA TERMINU. Aktualny termin to: 23.09.2016 r. (termin 07.09.2016 r. jest nieaktualny)

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4, 59-220 Legnica
Termin przesyłania zgłoszeń: 21.09.2016, godz. 12:00,

WROCŁAW
Termin: 20.09.2016 r.

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu
Termin przesyłania zgłoszeń: 14.09.2016, godz. 15:00 ,rekrutacja została przedłużona do 16.09.2016, godz. 14:00

WAŁBRZYCH
Termin: 26.09.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Termin przesyłania zgłoszeń: 16.09.2016, godz. 15:00 rekrutacja została przedłużona do 23.09.2016, godz. 12:00

JELENIA GÓRA
Termin: 30.09.2016 r.
Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
Termin przesyłania zgłoszeń: 27.09.2016 , godz. 15:00 rekrutacja została przedłużona do 29.09.2016, godz. 12:00


Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25
Czas trwania spotkań: 09:00-15:00
Prowadzący: Marta Lebiecka - specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej


Hubska 7

50-501 Wrocław

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl


 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

 Program spotkaniaProgram spotkania

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 25.08.2016 r.
Rekrutacja na spotkanie sieciujące podmioty o charakterze reintegracyjnym

W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej chciałabym Państwa zaprosić do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.

Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie tworzenia regionalnej reprezentacji WTZ poprzez powołania regionalnego stowarzyszenia. Dlatego na spotkanie zapraszamy przede wszystkim przedstawiciel dolnośląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Stowarzyszenie osób fizycznych będzie miało na celu, przede wszystkim:

- wpływ na kształtowanie polityk publicznych, związanych z celami i działalnością WTZ,

- wypracowywanie i reprezentowanie wspólnego stanowiska dolnośląskich WTZ na poziomie ogólnopolskim,

- dbanie o partykularne interesy WTZ, związane z funkcjonowaniem formalno– prawnym.

Miejsce: powiat lubiński (Lubin lub okolice), godz. 10.00-16.00 - dokładny adres zostanie wskazany po 25.08.2016

Termin: 06.09.2016 r .

Termin przesyłania zgłoszeń: 31.08.2016 r., godz. 14:00

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 30
Czas trwania każdego spotkania: 6 h (10.00-16.00)
Prowadzący: Lucyna Pachciarz – Specjalistka ds. ekonomii społecznej oraz Grzegorz Wojtanowski (Fundacja AKME)

Grzegorz Wojtanowski jest prawnikiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie ekonomii społecznej, w szczególności w doradzaniu organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym. Powadził zarówno doradztwo prawne dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, jaki i wiele szkoleń z zakresu ekonomii społecznej, w tym dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Telefon kontaktowy: 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • Centrów Integracji Społecznej
 • Klubów Integracji Społecznej
 • Zakładów Aktywności Zawodowej

· Warsztatów Terapii Zajęciowych

· jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych wspierających działalność ww podmiotów

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

 Program spotkaniaProgram spotkania

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
 Program spotkaniaProgram spotkania

Data publikacji: 24.08.2016 r.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.
Zgłoszenie obejmujące wypełniony załączony formularz oraz CV należy przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Pożytku Publicznego: pozytek@pozytek.gov.pl oraz Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.pl i Piotr.Barbucha@mrpips.gov.pl z dopiskiem w tytule: Nabór na członków KA.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu AkredytacyjnegoOgłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego
Formularz zgłoszeniowy
na członka Komitetu Akredytacyjnego
Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Akredytacyjnego
Data publikacji: 22.08.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w pracach grupy roboczej ds. edukacji oraz grupy roboczej ds. promocji, działającej przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w dzień powszedni w godzinach od 9:00
do 15:00. Informacja odnośnie członków grup roboczych znajdą Państwo na
naszej stronie DOPS w zakładce Grupy Robocze.

Terminy spotkań grupy roboczej ds. edukacji - 12.08.2016 r., 23.09.2016 r.,
26.10.2016 r. 

Terminy spotkań grupy roboczej ds. promocji - 2.09.2016r. 5.10.2016 r.,
18.11.2016 r.

Do udziału w grupach zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz
wolontariuszy: 
. przedsiębiorstw społecznych, 
. podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy
lub integracji społecznej, 
. organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub
integracji społecznej, 
. instytucji wspierających ekonomię społeczną, 
. jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjne, 
. przedstawicieli nauki lub biznesu, 
. posiada siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa
dolnośląskiego. 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania
spotkania grupy lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich
uczestników. Nie zapewniamy transportu dla uczestników oraz zwrotu kosztów
dojazdu. 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego oraz przesłanie go do dnia 16 września 2016r. drogą mailową
lub faxem lub pocztą na adres: 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w
przypadku dużego zainteresowania. Wszystkie zakwalifikowane osoby,
poinformujemy drogą mailową lub telefoniczną. 
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
Data publikacji: 3.08.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze w Wałbrzych, Wrocław, Legnica i Jelenia Góra pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami – nowe regulac

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami – część 2”

WROCŁAW
Termin: 19.08.2016 r.

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu
Termin przesyłania zgłoszeń: 16.08.2016, godz. 15:00 ,


LEGNICA
Termin: 24.08.2016 r.

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4, 59-220 Legnica
Termin przesyłania zgłoszeń: 19.08.2016, godz. 15:00, rekrutacja została przedłużona do 23.08.2016, godz. 13:00

WAŁBRZYCH
Termin: 26.08.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Termin przesyłania zgłoszeń: 21.08.2016, godz. 15:00, rekrutacja została przedłużona do 25.08.2016, godz. 12:00

JELENIA GÓRA
Termin: 29.08.2016 r.
Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
Termin przesyłania zgłoszeń: 24.08.2016 , godz. 15:00, rekrutacja została przedłużona do 25.08.2016, godz. 12:00

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25
Czas trwania spotkań: 09:00-15:00
Prowadzący: Marta Lebiecka - specjalista ds. doradztwa, Lucyna Pachciarz – specjalista ds. ekonomii społecznej oraz ekspert zewnętrzny
tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Hubska 7

50-501 Wrocław

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

 Program spotkaniaProgram spotkania

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
Data publikacji: 3.08.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli ZAZ oraz WTZ na spotkanie sieciujące w Legnicy
W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej chciałabym Państwa zaprosić do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.

Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów oraz pracowników ZAZ (kierowania na otwarty rynek pracy). Spotkanie poświęcimy przede wszystkim zatrudnieniu wspomaganemu.

Miejsce: LEGNICA, Legnicki Inkubator Przedsiębiorczości pl. Wolności 4, Budynek C, parter
Termin: 10.08.2016 r.
Termin przesyłania zgłoszeń: 4.08.2016 r., godz. 14:00
Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 30
Czas trwania każdego spotkania: 6 h (9.00-15.00)
Prowadzący: Lucyna Pachciarz – Specjalistka ds. ekonomii społecznej oraz zaproszeni goście: Małgorzata Gorący – prezes Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, Przedstawiciel Fundacji Eudajmonia z Polkowic , Stanisław Schubert – Prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Telefon kontaktowy: 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
· Centrów Integracji Społecznej
· Klubów Integracji Społecznej
· Zakładów Aktywności Zawodowej
· Warsztatów Terapii Zajęciowych
· jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych wspierających działalność ww podmiotów

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkaniaFormularz zgłoszeniowy
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin Regulamin

Data publikacji: 27.07.2016 r.
Na Dolnym Śląsku będzie więcej podmiotów ze znakiem „Zakup prospołeczny”.

Zakup prospołeczny jest systemem certyfikacji, wyróżniającym produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej. Pomysłodawcą znaku jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, która podpisała umowę sublicencyjną z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej na przyznawanie znaku podmiotom z terenu Dolnego Śląska.

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej jako pierwszy w województwie uzyskał znak „Zakup Prospołeczny”. Obecnie starają się o niego następujące podmioty: Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO z Wrocławia, Bytomska Spółdzielnia Socjalna (w trakcie przekształcania się na Świdnicką Spółdzielnie Socjalną), Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa z Polkowic, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE z Bielawy oraz Fundacja Laboratorium Kultury Książki "Libroskop" z Wrocławia.

Kupując produkty, bądź korzystając z usług, oznaczonych znakiem „Zakup Prospołeczny”:

 • wspieramy polskie produkty i usługi,

· mamy wpływ na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i innych, mającym niewielkie szanse na otwartym rynku pracy,

· pozwalamy rozwijać się lokalnym podmiotom ekonomii społecznej (np. organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym), które w jeszcze większym zakresie mogą realizować działania na rzecz swojej społeczności lokalnej,

· mamy pewność, że dokonujemy zakupów odpowiedzialnych społecznie.

Więcej informacji na temat znaku „Zakup Prospołeczny” znajdziesz tutaj:

http://www.zakupprospoleczny.pl/

http://dops.wroc.pl/

https://www.facebook.com/Koordynacja-ekonomii-spo%C5%82ecznej-w-wojew%C3%B3dztwie-dolno%C5%9Bl%C4%85skim-854269941350709/?fref=ts

Więcej informacji na temat podmiotów, starających się o znak oraz ich produktach i specyfice działań społecznych, znajdziesz tutaj:

· Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO z Wrocławia - http://panato.org/

· Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa z Polkowic https://www.facebook.com/inicjatywa.polkowice/

· Fundacja Laboratorium Kultury Książki "Libroskop" - http://www.libroskop.pl/

Data publikacji: 11.07.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze w Wałbrzych, Wrocław, Legnica i Jelenia Góra pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami”

WAŁBRZYCH
Termin: 20.07.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Termin przesyłania zgłoszeń: 15.07.2016, godz. 15:00

WROCŁAW
Termin: 22.07.2016 r. termin spotkania został zmieniony, aktualny termin to: 19.07.2016
Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu
Termin przesyłania zgłoszeń: 19.07.2016, godz. 15:00 , nowy termin przesyłania zgłoszeń, w związku ze zmianą terminu to: 18.07.2016, godz. 10:00

LEGNICA
Termin: 25.07.2016 r. termin spotkania został zmieniony, aktualny termin to: 27.07.2016
Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4, 59-220 Legnica
Termin przesyłania zgłoszeń: 21.07.2016, godz. 15:00, nowy termin przesyłania zgłoszeń, w związku ze zmianą terminu to: 26.07.2016, godz. 10:00

JELENIA GÓRA
Termin: 28.07.2016 r.
Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
Termin przesyłania zgłoszeń: 25.07.2016, godz. 15:00

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25
Czas trwania spotkań: 09:00-15:00
Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 22.06.2016 r.
DEKLARACJA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
Wszyscy członkowie Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej podpisali dokument, deklarujący chęć współdziałania przedstawicieli instytucji samorządowych, pracodawców oraz organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w realizacji inicjatyw, wspierających Ekonomię Społeczną w województwie dolnośląskim. Treść Deklaracji współpracy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej oraz podpisy sygnatariuszy zamieszczamy w załączniku. DEKLARACJA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ESDEKLARACJA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ES
Data publikacji: 17.06.2016 r.
REKRUTACJA NA WIZYTĘ STUDYJNĄ W LUTOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W ŻAGANIU DLA CIS/KIS/ZAZ/WTZ I PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU, DZIAŁAJACYCH NA RZECZ WW. PODMIOTÓW.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że termin wizyty studyjnej został przełożony na 29 sierpnia 2016r. W związku z tym zapraszamy osoby zainteresowane wzięciem udziału w wizycie do składania formularzy zgłoszeniowych do dnia 12 sierpnia 2016 r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na wizytę studyjną została przedłużona do dnia 17.06.2016 r. do godz. 14.00.
W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zapraszamy serdecznie na bezpłatną jednodniową wizytę studyjną do okolic Żagania (Szprotowa, Iłowa, Gozdnica) w dniu 27 czerwca 2016r.

Gościć nas będzie Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA, której Prezes przedstawi efekty współpracy z lokalnymi instytucjami na rzecz zwiększenia skuteczności pomocy społecznej.

Celem wizyty jest przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania Międzygminnego Centrum Informacji Społecznej i Spółdzielni Socjalnej.

Przy okazji będzie można dowiedzieć się również :

- jak funkcjonuje Międzygminne Centrum Informacji Społecznej oraz jak doszło do jego utworzenia,

- jak prowadzona jest reintegracja zawodowa osób znajdujących się w MCIS i spółdzielni socjalnej,

- jak działa Program Aktywnej Integracji WINDA,

- jak funkcjonuje lokalne partnerstwo „Razem skuteczniej”,

- jak przebiega współpraca z lokalnymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz zwiększenia skuteczności pomocy społecznej,

- jak budować współpracę z pracodawcami.

W ramach wizyty zapewniamy wyżywienie, materiały edukacyjne oraz transport z Wrocławia (z możliwością zabrania uczestników na trasie Wrocław – Żagań, np. z okolic Bolesławca/Legnicy).

Więcej informacji o spółdzielni socjalnej WINDA i jej działaniach – http://www.lsswinda.pl/index.php

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: s.kmieciak@dops.wroc.pl do 15 czerwca 2016 r. lub pocztą tradycyjną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • Centrów Integracji Społecznej
 • Klubów Integracji Społecznej
 • Zakładów Aktywności Zawodowej
 • Warsztatów Terapii Zajęciowych

· jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych wspierających działalność ww. podmiotów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Sandrą Kmieciak

(tel. 500 156 055, mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl)

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Program spotkania Program spotkania

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Program spotkania Program spotkania

Data publikacji: 6.06.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania sieciujące podmioty o charakterze reintegracyjnym – CIS/KIS/ZAZ/WTZ

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na spotkanie sieciujące w Wałbrzychu pt. „Sprzedaż produktów i usług wytwarzanych przez WTZ” została przedłużona do dnia 17.06.2016 r. do godz. 14.00.
1. WROCŁAW – Współpraca podmiotów reintegracyjnych z pracodawcami
Termin: 08.06.2016 r.
Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław
Termin przesyłania zgłoszeń: 03.06.2016 r., godz. 14:00

Tematem spotkania będzie współpraca z pracodawcami w obszarze realizacji praktyk, zajęć reintegracji zawodowej oraz poszukiwania pracodawców. Spotkanie dotyczyć będzie wymiany informacji związanych z współpracą z pracodawcami, określeniu obszarów problemowych w tym zakresie i wypracowaniu rozwiązań. Na spotkaniu o swojej pracy, w kontekście budowania relacji z pracodawcami, opowie trener zatrudnienia wspomaganego. Spotkanie przeznaczone przede wszystkim dla przedstawicieli CIS, KIS, ZAZ. Spotkanie poprowadzi ekspert.

2. WAŁBRZYCH – „Sprzedaż produktów i usług wytwarzanych przez WTZ”
Termin: 22.06.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Termin przesyłania zgłoszeń: 15.06.2016 r., godz. 14:00

Spotkanie dotyczyć będzie sprzedaży produktów zarówno w formie określonej w rozporządzeniu, jak i zaprezentujemy inne rozwiązania w tym zakresie.

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 30
Czas trwania każdego spotkania: 6 h
Prowadzący: Lucyna Pachciarz – Specjalistka ds. ekonomii społecznej oraz ekspert zewnętrzny
tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

· Centrów Integracji Społecznej

· Klubów Integracji Społecznej

· Zakładów Aktywności Zawodowej

· Warsztatów Terapii Zajęciowych

· jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych wspierających działalność ww podmiotów

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Data publikacji: 2.06.2016 r.
DOPS Wrocław zaprasza na spotkania doradcze w Legnicy, Wrocławiu, Wałbrzychu i Jeleniej Górze pn. „Marka i public relations w podmiotach ekonomii społecznej (PES). Jak efektywnie budować relacje w kontekście pozyskiwania zleceń?”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. „Marka i public relations w podmiotach ekonomii społecznej (PES). Jak efektywnie budować relacje w kontekście pozyskiwania zleceń?”

LEGNICA
Termin: 06.06.2016 r.
Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4, 59-220 Legnica
Termin przesyłania zgłoszeń: 03.06.2016, godz. 12:00

WROCŁAW
Termin: 17.06.2016 r.
Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu
Termin przesyłania zgłoszeń: 15.06.2016, godz. 12:00

WAŁBRZYCH
Termin: 20.06.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Termin przesyłania zgłoszeń: 16.06.2016, godz. 12:00

JELENIA GÓRA
Termin: 27.06.2016 r.
Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
Termin przesyłania zgłoszeń: 23.06.2016, godz. 12:00

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25
Czas trwania spotkań: 09:00-15:00
Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
Data publikacji: 30.05.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny".
„Zakup prospołeczny” jest zarejestrowanym znakiem, który informuje klienta/kontrahenta, że produkt jest wytworzony w organizacji, która należy do sektora ekonomii społecznej oraz jest wysokiej jakości. Przyznawany jest produktom, które cechują się szczególną dbałością o wysoką jakość towarów. Umieszczany jest w zależności od potrzeb podmiotu, w miejscach, które najbardziej odpowiadają podmiotowi np. na opakowaniach produktów, logo w miejscu pracy, na stronie internetowej.

Kapituła została powołana Zarządzeniem Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2016 roku.

W dniu 11 maja 2016 roku Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej wprowadził zarządzenie w sprawie zasad przyznawania znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny” , co umożliwiło rozpoczęcie procedur certyfikowania podmiotów na terenie województwa dolnośląskiego.

Zarówno uzyskanie możliwości certyfikowania, jak i używanie znaku przez podmioty, są bezpłatne.

Certyfikacji mogą się poddać Podmioty Ekonomii Społecznej:

- posiadające odpowiednią formę prawną (centrum integracji społecznej, zakład aktywności zawodowej, spółdzielnia socjalna, fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia inwalidów i niewidomych, spółka non-profit, inny podmiot, który spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoba prawna i jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarczą, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym, spółdzielnia o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym, w tym spółdzielnie pracy;
- mające siedzibę na terenie Dolnego Śląska;
- prowadzące działalność o charakterze społecznym;
- funkcjonujące na rynku przez co najmniej 6 miesięcy;
- prowadzące działalność o charakterze ekonomicznym
- podmiot musi w ostatnim okresie obrachunkowym posiadać nie mniej niż 30% przychodu (nie dotyczy ZAZ).

Najbliższe posiedzenie Kapituły to 11 lipca 2016 r. Wniosek o certyfikacje prosimy składać na min. 7 dni przed spotkaniem Kapituły. W związku z powyższym Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny".

Informacja i Biuro Znaku „Zakup Prospołeczny”:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Biuro Znaku prowadzi:

Małgorzata Ziemiańska
500 156 055
Adres e-mail: m.borek@dops.wroc.pl
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30

Informacji udziela:
Lucyna Pachciarz
500 156 050
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej www.dops.wroc.pl są udostępnione dokumenty niezbędne do uzyskania certyfikatu.
Data publikacji: 20.05.2016 r.
Rekrutacja na spotkania – informacyjno - doradcze „Budowanie strategii marketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku „Zakup prospołeczny”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno – doradcze pn. „Budowanie strategiimarketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku Zakup prospołeczny”, które odbędzie się w Wałbrzychu (17 maja), Jeleniej Górze (31 maja) oraz we Wrocławiu (7 czerwca).

Celem spotkań jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania znaku „Zakup prospołeczny” w projektowaniu długofalowych działań marketingowych oraz tworzeniu kampanii promocyjnych z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej. Uczestnicy zapoznają się również z technikami sprzedaży bezpośredniej, narzędziami wykorzystywanymi w e-marketingu oraz budowaniem relacji z mediami.

Zakup prospołeczny jest systemem certyfikacji, wyróżniającym produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej. Powstał w celu podkreślenia jakości oferty i kształtowania ich pozytywnego wizerunku.

1) Termin: 17 maja 2016 r. – Wałbrzych

Czas trwania: 9.00-15.00
Miejsce: ul. Beethovena 10, Wałbrzych
Ilość miejsc: 25
Termin przesyłania zgłoszeń: 13 maja 2016, godz. 14:00
Prowadzący: Lucyna Pachciarz specjalista ds. ekonomii społecznej oraz Fundacja „Moja Przestrzeń” (eksperci: Karolina Furmańska, Damian Dec)

2) Termin: 31 maja 2016 r. – Jelenia Góra

Czas trwania: 9.00-15.00
Miejsce: ul. Okrzei 10, Jelenia Góra
Ilość miejsc: 25
Termin przesyłania zgłoszeń: 25 maja 2016, godz. 14:00
Prowadzący: Lucyna Pachciarz specjalista ds. ekonomii społecznej oraz Fundacja „Moja Przestrzeń” (eksperci: Karolina Furmańska, Damian Dec)

3) Termin: 7 czerwca 2016 r. – Wrocław (UWAGA -ZMIANA TERMINU)

Czas trwania: 9.00-15.00
Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10, Wrocław
Ilość miejsc: 25
Termin przesyłania zgłoszeń: 31 maja 2016, godz. 14:00
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na spotkanie informacyjno-doradcze zostało przedłużone do dnia 03.06.2016 r. do godz. 12.00

Prowadzący: Lucyna Pachciarz specjalista ds. ekonomii społecznej oraz Fundacja „Moja Przestrzeń” (eksperci: Karolina Furmańska, Damian Dec)

Spotkania informacyjno-doradcze są organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”, współfinansowanego ze środków RPO WD.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego faxem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Informacji na temat spotkania udziela: Lucyna Pachciarz tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-06


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

 Program spotkania Program spotkania

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
 Program spotkania Program spotkania


Data publikacji: 9.05.2016 r.
Spotkania doradcze we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu pn. „Zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej (PES) ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku p
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu pn. "Zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej (PES) ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe".

WROCŁAW
Termin: 13.05.2016 r.

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu
Termin przesyłania zgłoszeń: 11.05.2016, godz. 12:00

JELENIA GÓRA
Termin: 18.05.2016 r.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
Termin przesyłania zgłoszeń: 16.05.2016, godz. 12:00

LEGNICA
Termin: 20.05.2016 r.

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4, 59-220 Legnica
Termin przesyłania zgłoszeń: 18.05.2016, godz. 12:00

WAŁBRZYCH
Termin: 23.05.2016 r.

Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Termin przesyłania zgłoszeń: 19.05.2016, godz. 12:00

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25
Czas trwania spotkań: 09:00-15:00
Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066


Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
- przedsiębiorstw społecznych
- podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
- organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
- jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl


 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
 Program spotkania we WrocławiuProgram spotkania we Wrocławiu
 Program spotkania w WałbrzychuProgram spotkania w Wałbrzychu
 Program spotkania w Jeleniej GórzeProgram spotkania w Jeleniej Górze
 Program spotkania w LegnicyProgram spotkania w Legnicy

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
 Program spotkania we WrocławiuProgram spotkania we Wrocławiu
 Program spotkania w WałbrzychuProgram spotkania w Wałbrzychu
 Program spotkania w Jeleniej GórzeProgram spotkania w Jeleniej Górze
 Program spotkania w LegnicyProgram spotkania w Legnicy

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
Data publikacji: 6.05.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na spotkanie – informacyjno - doradcze „Budowanie strategii marketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku „Zakup prospołeczny”.
„Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na spotkanie informacyjno-doradcze zostało przedłużone do dnia 06.05.2016 r. do godz. 12.00”.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na spotkanie informacyjno - doradcze „Budowanie strategii marketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku „Zakup prospołeczny” została przedłużona do dnia 6.05.2016 r. do godz. 14.00.
Jednocześnie informujemy, iż planowane są spotkania o tej tematyce w następujących miejscowościach:
- Legnica – 10 maja 2016 r.
- Wałbrzych – 17 maja 2016 r.
- Jelenia Góra – 31 maja 2016 r.
- Wrocław – 7 czerwca 2016 r.

Celem spotkania jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania znaku „Zakup prospołeczny” w projektowaniu długofalowych działań marketingowych oraz tworzeniu kampanii promocyjnych z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej. Uczestnicy zapoznają się również z technikami sprzedaży bezpośredniej, narzędziami wykorzystywanymi w e-marketingu oraz budowaniem relacji z mediami.

Zakup prospołeczny jest systemem certyfikacji, wyróżniającym produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej. Powstał w celu podkreślenia jakości oferty i kształtowania ich pozytywnego wizerunku.


Termin: 10 maja 2016 r.

Czas trwania: 9.00-15.00
Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4, 59-220 Legnica.
Ilość miejsc: 25
Termin przesyłania zgłoszeń: 4 maja 2016, godz. 14:00
Prowadzący: Lucyna Pachciarz specjalista ds. ekonomii społecznej oraz ekspert zewnętrzny

(tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-06)

Spotkania informacyjno-doradcze są organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”, współfinansowanego ze środków RPO WD.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 4 maja 2016 r. do godz. 12.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną. Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 18.04.2016 r.
DOPS Wrocław zaprasza na spotkanie doradcze we Wrocławiu pn. „Rola podmiotów ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych – zasady zakładania i prowadzenia podmiotów o charakterze reintegracyjnym”.

Termin:22.04.2016 r.

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu

Termin przesyłania zgłoszeń: 20.04.2016, godz. 12:00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na trzecie spotkanie doradcze we Wrocławiu została przedłużona do dnia 21.04.2016 r. do godz. 13.00. Data i miejsce spotkania pozostają bez zmian.

Ilość miejsc: max.25

Czas trwania spotkań: 09:00-15:00

Prowadzący: Marta Lebiecka, Specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny

tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

• przedsiębiorstw społecznych • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Hubska 7

50-501 Wrocław

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 11.04.2016 r.
DOPS Wrocław zaprasza na spotkanie sieciujące podmiotów reintegracyjnych
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne została przedłużona do dnia 25.04.2016 r. do godz. 13.00.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ma zaszczyt zaprosić na spotkanie sieciujące podmiotów reintegracyjnych realizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej
w województwie dolnośląskim”. Jest już to 4 spotkanie z cyklu organizowane przez DOPS dla Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Klubów i Centrów Integracji Społecznej. Spotkania te są miejscem wymiany informacji i doświadczeń, a także służą budowaniu współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym.

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2016 (środa) w Jeleniej Górze (ul. Okrzei 10) w godz. 9.00 – 15.00.

Najbliższe spotkanie zostanie poświęcone 2 tematom:

1) analizie dokumentacji obowiązującej w poszczególnych typach podmiotów;

2) poszerzaniu informacji o możliwościach stosowania poszczególnych elementów „Drogi Oriona” – narzędzia stosowanego do aktywizacji osób niepełnosprawnych. Informacje na ten temat przedstawi zaproszony prelegent.

Ze względu na konieczność przygotowania warsztatów w zakresie standaryzacji dokumentów proszę o przywiezienie na spotkanie wzorów dokumentów obowiązujących w Państwa jednostkach lub co najmniej listy takich dokumentów.

W przypadku WTZ i ZAZ analiza dokumentów zostanie przeprowadzona pod kątem kontroli usprawnienia procesu kontroli i ewentualnej standaryzacji dokumentacji. W przypadku CIS/ KIS analizę dokumentów chcielibyśmy przeprowadzić pod kątem współpracy z pracodawcami. Przedstawimy też uczestnikom spotkania rozwiązania proponowane w tym zakresie przez grupę roboczą ds. reintegracji działającą przy Dolnośląskim komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Program spotkania:

8.30 – 9.00

9.00 - 12.30

Rejestracja uczestników

Standaryzacja pracy podmiotów reintegracyjnych – analiza dokumentów i narzędzi stosowanych przez poszczególne podmioty – praca warsztatowa w grupach:

a. CIS / KIS - Lucyna Pachciarz Specjalista ds. ekonomii społecznej;

b. ZAZ / WTZ - Sandra Kmieciak Specjalista ds. organizacji spotkań i obsługi sekretariatu komitetu.

12.30 – 13:00

13:00 -15:00

Przerwa - lunch

Możliwości wykorzystania elementów narzędzia „Droga Oriona” w aktywizacji osób niepełnosprawnych

- Prelegent

Kto może wziąć udział w spotkaniu?

Do udziału w spotkaniach zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • Centrów Integracji Społecznej
 • Klubów Integracji Społecznej
 • Zakładów Aktywności Zawodowej
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. W ramach spotkania każdy uczestnik otrzyma wyżywienie. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu na spotkanie.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu?

Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (w załączniku) do dnia 21 kwietnia 2016 r. do godz. 13.00.

· osobiście/ drogą pocztową na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hubska 7, 50-501 Wrocław

Szczegółowych informacji dotyczących spotkania udzielają: Lucyna Pachciarz oraz Sandra Kmieciak pani pod numerem telefonu 500 165 055.

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 11.04.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu pn. „Wsparcie tworzenia i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii społecznej (Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społe
LEGNICA

Termin: 08.04.2016 r.
Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4, 59-220 Legnica
Termin przesyłania zgłoszeń: 06.04.2016, godz. 15:00


JELENIA GÓRA

Termin: 12.04.2016 r.
Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
Termin przesyłania zgłoszeń: 08.04.2016, godz. 15:00


WAŁBRZYCH

Termin: 18.04.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Termin przesyłania zgłoszeń: 14.04.2016, godz. 12:00
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na drugie spotkanie doradcze w Wałbrzychu została przedłużona do dnia 15.04.2016 r. do godz. 12.00.
Data i miejsce spotkania pozostają bez zmian.

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25

Czas trwania spotkań: 09:00-15:00

Prowadzący: Marta Lebiecka, Specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
tel. 0 500-156-050,
0 500-156-055,
0 500-156-066Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.plProjekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

 Program spotkania Program spotkania-Legnica
 Program spotkania Program spotkania-Jelenia Góra
 Program spotkania Program spotkania-Wałbrzych
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania-Legnica
 Program spotkania Program spotkania-Jelenia Góra
 Program spotkania Program spotkania-Wałbrzych
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 1.04.2016 r.
ZMIANA SIEDZIBY DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ
Informujemy, że z dniem 1 marca 2016 r. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

UL. HUBSKA 7

50-501 WROCŁAW

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w przesyłanej do nas korespondencji.

Ponadto, w związku z przeprowadzką, w dniach 22.02.-29.02.2016 r., mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie telefonicznym i mailowym.
Prosimy o wyrozumiałość.
Data publikacji: 15.02.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno-doradcze w Wrocławiu pn. „Partycypacja społeczna w praktyce”
„Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na pierwsze spotkanie informacyjno-doradcze we Wrocławiu pn. „Konsultacje społeczne w praktyce”, została przedłużona do dnia 29.03.2016 r. do godz. 13.00. Data i miejsce spotkania pozostają bez zmian.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na spotkanie – informacyjno doradcze „Konsultacje społeczne w praktyce”.

Celem spotkania jest przekazanie wiedzy na temat różnego typu partycypacyjnych metod diagnozowania problemów lokalnych i programowania skutecznych, powszechnie akceptowanych rozwiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości i planowania przestrzennego. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać dobre praktyki, uregulowania prawne, jak również korzyści ze stosowania partycypacyjnych metod zarządzania w społeczności lokalnej.

Termin: 31 marca 2016 r.
Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10 we Wrocławiu.
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 9.00-15.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 24 marca 2016, godz. 12:00
Prowadzący: Lucyna Pachciarz specjalista ds. ekonomii społecznej oraz ekspert zewnętrzny Tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-06

Spotkania informacyjno-doradcze są organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”, współfinansowanego ze środków RPO WD.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 24 marca 2016 r. do godz. 12.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 16.03.2016 r.
Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych - rekrutacja na spotkanie doradcze w Legnicy
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na pierwsze spotkanie doradcze w Legnicy pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych z uwzględnieniem aktualnych źródeł finansowania”, została przedłużona do dnia 24.03.2016 r. do godz. 12.00. Data i miejsce spotkania pozostają bez zmian.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na pierwsze spotkanie doradcze w Legnicy pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych z uwzględnieniem aktualnych źródeł finansowania”, została przedłużona do dnia 23.03.2016 r. do godz. 13.00. Data i miejsce spotkania pozostają bez zmian.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na pierwsze spotkanie doradcze, które odbędzie się w dniu 25 marca 2016 r. w godz. 9.00-15.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości ARLEG , plac Wolności 4, 59-200 Legnica . Spotkania doradcze są organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.

Pierwsze spotkanie doradcze zostanie poświęcone tworzeniu i realizacji projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych z uwzględnieniem aktualnych źródeł finansowania.

Łącznie zaplanowano 40 spotkań doradczych, które odbędą się we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze (10 spotkań w każdym mieście). W spotkaniach wezmą udział zewnętrzni eksperci. Spotkania mają na celu zawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami ekonomii społecznej m.in. w zakresie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz tworzenia lokalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb uczestników.

Dla uczestników zaplanowano także doradztwo indywidualne, które ma umożliwić wypracowanie zmian jakościowych oraz wprowadzenie innowacji w sposobach i metodach pracy.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 21 marca 2016 r. do godz. 13:00. Ilość miejsc max. 25 osób.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Tel. 0 500 156 055
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
Data publikacji: 16.03.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie doradcze w Wałbrzychu pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych”.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na pierwsze spotkanie doradcze w Wałbrzychu pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych z uwzględnieniem aktualnych źródeł finansowania”, została przedłużona do dnia 30.03.2016 r. do godz. 10.00. Data i miejsce spotkania pozostają bez zmian.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o zmianie terminu spotkania doradczego w Wałbrzychu.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o zmianie terminu spotkania doradczego pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych”. Spotkanie zaplanowane na 17.03.2016 r. zostało przesunięte na 31.03.2016 r. Miejsce spotkania i program pozostają bez zmian.

Termin: 31.03.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 09:00-15:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 25.03.2016, godz. 12:00
Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
Tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 25.03.2016 godz.12:00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie doradcze pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych”.

Termin: 17.03.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 09:00-15:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 15.03.2016, godz. 12:00
Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
Tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066
Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

• Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 15.03.2016 godz.12:00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

• Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl
 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
Data publikacji: 9.03.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie doradcze we Wrocławiu pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych”.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie doradcze pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych”.

Termin: 16.03.2016 r.
Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 09:00-15:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 14.03.2016, godz. 12:00
Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
Tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

• Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 14.03.2016 godz.12:00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

• Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl
 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
Data publikacji: 9.03.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w pracach grup roboczych: ds. promocji, ds. edukacji, ds. zatrudnienia socjalnego oraz ds. reintegracji działających przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja uzupełniająca do udziału w pracach grup roboczych: ds. promocji, ds. edukacji, ds. zatrudnienia socjalnego oraz ds. reintegracji działających przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej została przedłużona do dnia 04.04.2016 r.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać: pocztą tradycyjną, mailową lub faxem.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.borek@dops.wroc.pl

Rekrutacja uzupełniającą prowadzona jest w ramach następujących grup:
1. ds. promocji - 1 miejsce
2. ds. edukacji – 1 miejsce
3. ds. zatrudnienia socjalnego – 1 miejsce
4. ds. reintegracji – 3 miejsca

Terminy spotkań :
1. grupa robocza ds. promocji- 18.03.2016 r., 06.05.2016 r., 15.07.2016 r., 02.09.2016 r., 05.10.2016 r., 18.11.2016 r.
2. grupa robocza ds. edukacji – 11.03.2016 r., 29.04.2016 r., 24.06.2016 r., 12.08.2016 r., 23.09.2016 r., 26.10.2016 r.
3. grupa robocza ds. zatrudnienia socjalnego- 23.03.2016 r., 20.05.2016 r., 29.07.2016 r., 09.09.2016 r., 12.10.2016 r.
4. grupa robocza ds. reintegracji – 15.03.2016 r., 15.04.2016 r., 10.06.2016 r., 05.08.2016 r., 16.09.2016 r., 19.10.2016 r.


Do udziału w grupach zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych,
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej,
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej,
• instytucji wspierających ekonomię społeczną,
• jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjne,
• przedstawicieli nauki lub biznesu,
• posiada siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa dolnośląskiego.

Spotkanie danej grupy odbywają się raz w miesiącu w dzień powszedni w godzinach od 9:00 do 15:00.
Informacja odnośnie członków grup roboczych znajdą Państwo na naszej stronie DOPS w zakładce Grupy Robocze.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania grupy lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.
Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 11.03.2016 r. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

• Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 20
Adres e-mail: m.borek@dops.wroc.pl

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.
Data publikacji: 3.03.2016 r.
Informacja o przedłużeniu rekrutacji.
Informujemy, że rekrutacja na pierwsze spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne doradcze została przedłużona do dnia 07.03.2016 r. do godz. 12.00. Spotkanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” i odbędzie się w dniu 9 marca 2016 r. w godz. 9.00 - 15.00 w Bystrzycy Kłodzkiej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Wojska Polskiego 20. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ul. Ostrowskiego 7 53-238 Wrocław Tel. 71 500 156 055 Fax. 71 770 42 20 Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl
Data publikacji: 3.03.2016 r.
Informacja o przedłużeniu rekrutacji.
Informujemy, że rekrutacja na pierwsze spotkanie doradcze pn. „Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych z uwzględnieniem aktualnych źródeł finansowania”, została przedłużona do dnia 08.03.2016 r. do godz. 12.00. Spotkanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” i odbędzie się w dniu 10.03.2016 r. w godz. 9.00-15.00 w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 w Jeleniej Górze. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ul. Ostrowskiego 7 53-238 Wrocław Tel. 71 500 156 055 Fax. 71 770 42 20 Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl
Data publikacji: 3.03.2016 r.
I spotkanie Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
W dniu 29.02.2016 r. we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej odbyło się pierwsze spotkanie Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Ekonomii Społecznej, Komitet złożony z przedstawicieli samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki oraz biznesu ma za zadania koordynować działania województwa w zakresie ekonomii społecznej. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w drodze Uchwały z dnia 22.02.2016 r. powołał Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Podczas pierwszego posiedzenia Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej wybrano Prezydium Komitetu w następującym składzie:
1. Pan Piotr Klag – Przewodniczący Prezydium (Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej )
2. Pan Witold Gałuszka – Wiceprzewodniczący (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy )

Przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej działa pięć grup roboczych: grupa robocza ds. aktualizacji planu, grupa robocza ds. promocji, grupa robocza ds. zatrudnienia socjalnego, grupa robocza ds. reintegracji , grupa robocza ds. edukacji.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zapewnia obsługę organizacyjno-biurową Komitetu.
Data publikacji: 2.03.2016 r.
Tworzenie i realizacja projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych - rekrutacja na spotkanie doradcze w Jeleniej Górze.
Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na pierwsze spotkanie doradcze, które odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. w godz. 9.00-15.00 w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 w Jeleniej Górze. Spotkania doradcze są organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.

Pierwsze spotkanie doradcze zostanie poświęcone tworzeniu i realizacji projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych z uwzględnieniem aktualnych źródeł finansowania.

Łącznie zaplanowano 40 spotkań doradczych, które odbędą się we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze (10 spotkań w każdym mieście). W spotkaniach wezmą udział zewnętrzni eksperci. Spotkania mają na celu zawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami ekonomii społecznej m.in. w zakresie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz tworzenia lokalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb uczestników.

Dla uczestników zaplanowano także doradztwo indywidualne, które ma umożliwić wypracowanie zmian jakościowych oraz wprowadzenie innowacji w sposobach i metodach pracy.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 04 marca 2016 r. do godz. 13:00. Ilość miejsc max. 25 osób.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Tel. 0 500 156 055
Fax. 71 770 42 20
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 2.03.2016 r.
Spotkania sieciujące dolnośląskie podmioty reintegracyjne
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie sieciujące dla dolnośląskich podmiotów reintegracyjnych realizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.

Drugie spotkanie odbędzie się 9 marca 2016 r. w godz. 9.00 - 15.00 w Bystrzycy Kłodzkiej (w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Wojska Polskiego 20).

Do udziału w spotkaniach zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• Centrów Integracji Społecznej
• Klubów Integracji Społecznej
• Zakładów Aktywności Zawodowej
• Warsztatów Terapii Zajęciowej

Obecnie w spotkaniach uczestniczą przedstawiciele 4 Centrów Integracji Społecznej, 1 Klubu Integracji Społecznej, 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 1 Zakładu Aktywności Zawodowej.

W ramach projektu zaplanowano 9 spotkań sieciujących, 4 spotkania z ekspertami oraz 2 wizyty studyjne.

Spotkanie zostanie poświęcone realizacji reintegracji społecznej i zawodowej oraz rehabilitacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania ze źródeł RPO WD oraz MPIPS.

Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Urzędu Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Panią Burmistrz Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Renatę Surmę.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 4 marca 2016 r. do godz. 14.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 2.03.2016 r.
Informacja o przedłużeniu rekrutacji
Informujemy, że rekrutacja na pierwsze spotkanie doradcze pn. „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialne zamówienia”, została przedłużona do dnia 19.02.2016 r. do godz. 14.00.
Spotkanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” i odbędzie się w dniu 25.02.2016 r. w godz. 9.00-15.00 we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Litomskiej 10.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
Tel. 71 770 42 28
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl
Data publikacji: 17.02.2016 r.
Spotkania sieciujące dolnośląskie podmioty reintegracyjne
Informujemy, że został przedłużony termin składania zgłoszeń na spotkanie sieciujące, które odbędzie się w dniu 03 lutego 2016 r. dla dolnośląskich podmiotów reintegracyjnych realizowane w ramach projektu „ Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. Zostały ostatnie miejsca. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 28.01.2016 r. do godz. 12:00.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie sieciujące dla dolnośląskich podmiotów reintegracyjnych realizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.

Spotkanie odbędzie się 3 lutego 2016 r. w godz. 9.00 - 17.00 we Wrocławiu (szczegółowe miejsce spotkania zostanie określone w późniejszym terminie).

Do udziału w spotkaniach zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
  • Centrów Integracji Społecznej
  • Klubów Integracji Społecznej
  • Zakładów Aktywności Zawodowej
  • Warsztatów Terapii Zajęciowej

W ramach projektu zaplanowano 9 spotkań sieciujących, 4 spotkania z ekspertami oraz 2 wizyty studyjne. Istnieje możliwość realizacji oddzielnych spotkań dla CIS/KIS oraz ZAZ/WTZ.

Spotkania mają na celu tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, wymianę informacji oraz wsparcie podmiotów w osiąganiu standardów usług.

Pierwsze spotkanie sieciujące zostanie poświęcone zapoznaniu się z funkcjonowaniem wrocławskich podmiotów reintegracyjnych (Wrocławskie Centrum Integracji Społecznej, Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz OSTOJA) oraz przedyskutujemy potrzebę utworzenia jednolitego narzędzia do weryfikacji efektu reintegracyjnego.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 25 stycznia 2016 r. do godz. 14.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
Tel. 71 770 42 28
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Załączniki:
 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 15.01.2016 r.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, samorządu lokalnego, nauki oraz biznesu działających w województwie dolnośląskim do udziału w pracach Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
DOPS informuje, iż z dniem powołania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Rada ds. Ekonomii Społecznej ulegnie rozwiązaniu.

Komitet będzie funkcjonował przy DOPS-ie, który będzie:
1. Pełnił funkcję koordynatora działań komitetu.
2. Organizował spotkania członków.
3. Wyznaczał i inicjował kierunki oraz zakres zadań przypisanych Komitetowi, w celu prawidłowego ich wykonania.
4. Prowadził sekretariat i obsługę Komitetu.

Do zadań Komitetu należeć będzie:
1. Opiniowanie corocznych raportów z realizacji Programu, w tym ocena stopnia osiągania celów Programu.
2. Inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej.
3. Promowanie nowych rozwiązań w zakresie wdrażania ekonomii społecznej.

W ramach komitetu zostanie powołanych pięć grup roboczych, między innymi do spraw promocji, zatrudnienia socjalnego, edukacji, reintegracji i aktualizacji Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Po zgłoszeniu kandydata do Komitetu DOPS dokona podziału na grupy robocze.

Każdy członek będzie miał obowiązek czynnego uczestniczenia w pracach grup roboczych oraz w spotkaniach Komitetu w miejscu i terminach wyznaczonych przez DOPS. Przewiduje się maksymalnie 20 osobowy skład Komitetu. W przypadku większej liczby chętnych osób zgłoszonych, DOPS zdecyduje o ostatecznej liczebności członków i powołaniu kandydatów.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Komitetu upływa z dn. 30 listopada 2015 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata) należy przesyłać w formie elektronicznej na e-mail: m.siepka@dops.wroc.pl lub faksem na nr 71 770 42 30 .

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Małgorzata Siepka, nr tel. 71 770 42 28.

Działanie realizowane jest w ramach projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 18.11.2015 r.
Rozpoczęcie realizacji projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.
Miło nam poinformować, że 19 października 2015 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Instytucja Pośrednicząca dla RPO WD zaakceptował projekt pozakonkursowy pt. „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej. Projekt będzie realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2015-2016 na kwotę blisko 0,9 mln PLN, a jego wdrożenie będzie miało wymiar strategiczny dla regionu dolnośląskiego w zakresie koordynacji działań różnych podmiotów sektora ekonomii społecznej.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z założonymi działaniami opisanymi w zakładce „O projekcie”.
Data publikacji: 18.10.2015 r.
Pierwsze dolnośląskie OWES uzyskały akredytację
23 września 2015 r. Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przyznał rekomendacje dwóm pierwszym OWES-om z terenu województwa dolnośląskiego.

Rekomendacje niezbędne do zakończenia procesu akredytacji uzyskały:
1. OWES prowadzony przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Jana Matejki 6, 58-300 Wałbrzych, www.fres.org.pl w partnerstwie Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
2. OWES prowadzony przez Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1 c, 58-304 Wałbrzych, www.forumwalbrzyskie.hb.pl w partnerstwie z Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Akredytacja AKSES jest przyznawana na okres dwóch lat licząc od daty wydania. W tym czasie OWES ma obowiązek przestrzegania standardów działania i usług OWES, określonych przez Komitet Akredytacyjny i zatwierdzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomi społecznej ANKSES
Załączniki:
Uchwala Nr 17 Komitetu Akredytacyjnego w sprawie wynikow procesu akredytacji OWES w wojewodztwie dolnoslaskimUchwala Nr 17 Komitetu Akredytacyjnego w sprawie wynikow procesu akredytacji OWES w wojewodztwie dolnoslaskim
Data publikacji: 23.09.2015 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 747
Liczba gości online: