Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
EKONOMIA SPOŁECZNA 2012-2020
 
Aktualności
SPOTKANIE RADY ds. ES – ZAPRASZAMY 31.01.2014r.
Sekretariat Rady ds. Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkich członków RADY ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ na pierwsze w tym roku spotkanie, które odbędzie się 31 stycznia br. (piątek) we Wrocławiu, w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

Chętni do udziału w spotkaniu powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go, do 24 stycznia br. na nr fax 071/770 42 30.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 071/770 42 27

Spotkania Rady ds. Ekonomii Społecznej są realizowane w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy
Pobierz plik Harmonogram spotkania

Data publikacji: 16.01.2014 r.
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY ES w 2013r.
W piątek 13 grudnia br. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, miało miejsce ostatnie w tym roku spotkanie Rady ds. Ekonomii Społecznej.
W spotkaniu wzięło udział 30 członków RES oraz na specjalne zaproszenie - ekspert, Pan Tomasz Mika, wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi. Pan Mika opowiedział o Kampanii "ZAKUP PRO SPOŁECZNY", przesłaniem której jest promocja Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Pani Dyrektor Izabela Łuków podsumowała działalność RES w mijającym roku oraz przedstawiła planowane działania wynikające z zapisów w projekcie systemowym DOPS. Na kolejny rok 2014 r. zaplanowane zostało:
- zorganizowanie dwóch dwudniowych seminariów wyjazdowych;
- zorganizowanie trzech spotkań jednodniowych;
- zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych do Podmiotów Ekonomii Społecznej;
- przeprowadzenie dwudniowego spotkania we Wrocławiu, z przedstawicielami zespołów ES z poszczególnych ROPS-ów w Polsce,
- opracowanie i wydanie folderu promocyjnego, obejmującego tematykę ES w woj. Dolnośląskim
- przeprowadzenie "Badania oceny realizacji wskaźników zawartych w "Wieloletnim Regionalnym Planie działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim" w oparciu o Podmioty Ekonomii Społecznej i jednostki działające w ich otoczeniu na terenie województwa dolnośląskiego."

Spotkania Rady ds. Ekonomii Społecznej są realizowane w ramach "Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz plik Harmonogram spotkania
Data publikacji: 17.12.2013 r.
Uhonorowanie CIS w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Cz. Żebrowskiej
Pani Czesława Żebrowska, Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, (członek Rady Ekonomii Społecznej) otrzymała podziękowania, od Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pana Władysława Kosiniak-Kamysza. za dotychczasową pracę jej i całego zespołu CIS.

Treść listu do pobrania
Data publikacji: 2.12.2013 r.
Spotkanie członków Rad/Zespołów ES - przełożone na 2014r.
Szanowni Państwo, Spotkanie członków Rad/Zespołów Ekonomii Społecznej z Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, które miało się odbyć w dniach 2-3 grudnia br. we Wrocławiu, zostało przełożone na 2014 rok. O szczegółach zostaną Państwo poinformowani w stosownym czasie.
Data publikacji: 2.12.2013 r.
Spotkanie Zespołów/Rad Ekonomii Społecznej z ROPS-ów – 2-3.12.2013r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza przedstawicieli Zespołów/Rad Ekonomii Społecznej, działających przy Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej na spotkanie realizowane w dniach 2 – 3 grudnia 2013r. we Wrocławiu.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotychczas zrealizowanych zadań oraz prezentacja planowanych działań związanych z wdrażaniem „Wieloletnich Regionalnych Planów Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej oraz rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej i jej otoczenia”

Chętni do udziału powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na nr fax 071/770 42 30 lub skan dokumentu na adres: m.smolarz@dops.wroc.pl Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 071/770 42 28

Każdy ROPS może zgłosić na spotkanie dwie osoby.
Zapewniamy nocleg i wyżywienie.

Spotkanie jest realizowane w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikHarmonogram
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 13.11.2013 r.
Spotkanie Rady ds. Ekonomii Społecznej – Zapraszamy 08.11.2013r.
Sekretariat Rady ds. Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkich członków RADY ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ na spotkanie, które odbędzie się 8 listopada br. we Wrocławiu, w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

Chętni do udziału w spotkaniu powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go, do 6 listopada br. na nr fax 071/770 42 30.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 071/770 42 27

Spotkania Rady ds. Ekonomii Społecznej są realizowane w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zdjęcia ze spotkania znajdują się w folderze GALERIA

Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy
Pobierz plik Harmonogram spotkania
Data publikacji: 31.10.2013 r.
WIZYTA STUDYJNA – Podmioty ES w Polsce
Sekretariat Rady ds. Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkich członków RADY ds. ES na wizytę studyjną w dniach 23-25 października br. Odwiedzimy wybrane Podmioty Ekonomii Społecznej w województwie lubuskim.

Chętni do udziału powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go, do 11 października br. na nr fax 071/770 42 30. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 071/770 42 27

Wizyta studyjna jest organizowana w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy
Pobierz plikPlan Wizyty

Data publikacji: 8.10.2013 r.
SPOTKANIE RADY ES – 3-4.10.2013r., Legnica
Sekretariat Rady ds. Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkich członków RADY ds. ES na seminarium do Legnicy, w dniach 3-4 października 2013r.
Chętni do udziału w Seminarium powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go, do 26 września br. na nr fax 071/770 42 30. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 071/770 42 27
Spotkania Rady ds. Ekonomii Społecznej są realizowane w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zdjęcia z Seminarium znajdują się w folderze GALERIA
Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy
Pobierz plik Harmonogram spotkania

Data publikacji: 25.09.2013 r.
Spotkanie przedstawicieli ROPS we Wrocławiu w dniach 12-13.09 br. przełożone.
Z uwagi na małe zainteresowanie udziałem w spotkaniu członków Rad/Zespołów Ekonomii Społecznej z Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, w dniach 12-13 września br. we Wrocławiu, termin powyższego spotkania zostaje przełożony na miesiąc grudzień 2013.
Data publikacji: 12.08.2013 r.
Relacja z WIZYTY STUDYJNEJ na Dolnym Śląsku
W dniach 11-12 lipca br. członkowie Rady ds. Ekonomii Społecznej uczestniczyli w Wizycie Studyjnej na Dolnym Śląsku.

Odwiedziliśmy Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie przewodnikiem była Pani Czesława Żebrowska, Kierownik CIS. Opowiedziała o działaniach realizowanych przez CIS, a następnie oprowadziła po Środowiskowym Domu Samopomocy „Przystań” oraz warsztatach reintegracji zawodowej, gdzie prowadzone są warsztaty: stolarski, ogrodniczy, zieleni miejskiej oraz zakład krawiecki.

Następnym celem wizyty była Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE w Bielawie. Prezes Spółdzielni, Pan Jarosław Pilecki opowiedział o tym, jak powstała Spółdzielnia, a jej członkowie – współzałożyciele, o tym jak trafili do SS Arte.
Kolejnym przystankiem była Spółdzielnia Socjalna Austeria Krokus w Walimiu. Tutaj Pani Barbara Szwaja, V-ce Prezes, przedstawiała zasady funkcjonowania Spółdzielni oraz historię jej powstawania.

Drugiego dnia odwiedzono Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu. Pani Dyrektor Jadwiga Góralewicz przedstawiła prezentację: Przykład aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
Ostatnim punktem wizyty studyjnej, był Wrocławki Zakład Aktywności Zawodowej we Wrocławiu. Pani Ewa Wójcik, Dyrektor ZAZ, zaprezentowała historię powstania wrocławskiego ZAZ oraz omówiła procedurę zakładania ZAZ w Polsce.

W wizycie studyjnej brały udział, na zaproszenie Rady, ekspertki – przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

WSZYSTKIM WSPÓŁORGANIZATOROM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!
Pobierz plikPodziękowania dla Pani Czesławy Żebrowskiej
Pobierz plikPodziękowania dla Pana Jarosława Pielickiego
Pobierz plikPodziękowania dla Pani Barbary Szwai
Pobierz plikPodziękowania dla Pani Jadwigi Góralewicz
Pobierz plikPodziękowania dla Pani Ewy Wójcik

Zdjęcia z Wizyty Studyjnej znajdują się w folderze GALERIA

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Data publikacji: 18.07.2013 r.
Spotkanie Zespołów/Rad Ekonomii Społecznej z ROPS-ów – 12-13.09.2013r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza przedstawicieli Zespołów/Rad Ekonomii Społecznej, działających przy Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej na spotkanie realizowane w dniach 12 – 13 września 2013r. we Wrocławiu.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotychczas zrealizowanych zadań oraz prezentacja planowanych działań związanych z wdrażaniem „Wieloletnich Regionalnych Planów Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej oraz rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej i jej otoczenia”

Chętni do udziału powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na nr fax 071/770 42 30 lub skan dokumentu na adres: m.smolarz@dops.wroc.pl Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 071/770 42 27

Każdy ROPS może zgłosić na spotkanie dwie osoby.
Zapewniamy nocleg i wyżywienie.

Spotkanie jest realizowane w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy
Pobierz plik Harmonogram spotkania
Pobierz plikRegulamin

Data publikacji: 3.07.2013 r.
LOGO Ekonomii Społecznej na Dolnym Śląsku - rozstrzygnięcie
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora DOPS dokonała wyboru najlepszego projektu znaku graficznego LOGO dla Ekonomii Społecznej na Dolnym Śląsku.

Na konkurs wpłynęło ogółem 46 prac zgłoszonych przez 27 osób

Zwycięski projekt LOGO nadesłała Pani Alicja Klimkiewicz z Gdańska.

Serdecznie gratulujemy!!!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie Konkursem.

Pobierz plikProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
Pobierz plikLogo
Data publikacji: 26.06.2013 r.
WIZYTA STUDYJNA – Podmioty ES na Dolnym Śląsku
Sekretariat Rady ds. Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkich członków RADY ds. ES na wizytę studyjną w dniach 11-12 lipca br. Odwiedzimy wybrane Podmioty Ekonomii Społecznej na Dolnym Śląsku.

Chętni do udziału powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go, do 26 czerwca br. na nr fax 071/770 42 30. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 071/770 42 27

Wizyta studyjna jest organizowana w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy
Pobierz plikPlan wizyty
Data publikacji: 25.06.2013 r.
SEMINARIUM wyjazdowe Rady ds. Ekonomii Społecznej
Sekretariat Rady ds. Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkich członków RADY ds. ES na seminarium do Legnicy, w dniach 20-21 czerwca br.

Chętni do udziału w Seminarium powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go, do 13 czerwca br. na nr fax 071/770 42 30. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 071/770 42 27

Spotkania Rady ds. Ekonomii Społecznej są realizowane w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy
Pobierz plikHarmonogram

Zdjęcia z Seminarium znajdują się w folderze GALERIA
Data publikacji: 10.06.2013 r.
FOLDER dot. Ekonomii Społecznej - Zapytanie ofertowe
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu Systemowego DOPS zaplanował opracowanie i wydanie Folderu promującego tematykę Ekonomii Społecznej.

Działanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Na ten cel zabezpieczone zostały środki w ramach umowy o dzieło.

Zapraszamy członków Rady ds. Ekonomii Społecznej, oraz osoby którym tematyka Ekonomii społecznej jest bliska do zgłoszenia chęci opracowania w/w folderu poprzez wypełnienia załączonego ZAPYTANIA OFERTOWEGO i przesłanie go do DOPS do 20 maja br. na adres m.smolarz@dops.wroc.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 071 770 42 27

Pobierz plikZapytanie Ofertowe>
Data publikacji: 16.05.2013 r.
DOPS Wrocław ogłasza KONKURS PLASTYCZNY na LOGO Ekonomii Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Konkursie Plastycznym na LOGO Ekonomii Społecznej.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaków graficznych: logo lub logotypu dla Ekonomii Społecznej na Dolnym Śląsku - identyfikacji wizualnej, które zostaną wykorzystywane we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych, spełniające wytyczne Organizatora Konkursu.

Konkurs jest organizowany na terenie województwa dolnośląskiego, a Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkujące obszar całego kraju.

ZWYCIĘZCA KONKURSU OTRZYMA NAGRODĘ – TABLET.

Więcej informacji nt. Konkursu i Ekonomii Społecznej znajduje się na stronie internetowej DOPS => Projekt systemowy PO KL 2013-2014

Dodatkowych informacji na temat Konkursu można zasięgnąć pod nr tel. 071/770 42 27, e-mail: konkursEFS@dops.wroc.pl

Prace Konkursowe wraz dokumentami zgłoszeniowymi należy składać w siedzibie Organizatora do dnia 18 czerwca 2013r. z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY – LOGO EKONOMII SPOŁECZNEJ”. Decyduje data stempla pocztowego.

Pobierz plikRegulamin Konkursu
Pobierz plikKarta zgłoszeniowa
Pobierz plikOświadczenia

KONKURS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data publikacji: 14.05.2013 r.
Spotkanie Rady ds. Ekonomii Społecznej – Zapraszamy 05.04.2013r.
Sekretariat Rady ds. Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkich członków RADY ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ na pierwsze w tym roku spotkanie, które odbędzie się 5 kwietnia br. (piątek) we Wrocławiu, w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

Chętni do udziału w spotkaniu powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go, do 3 kwietnia br. na nr fax 071/770 42 30.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 071/770 42 27

Spotkania Rady ds. Ekonomii Społecznej są realizowane w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy
Pobierz plik Harmonogram spotkania

Zdjęcia ze spotkania znajdują się w folderze GALERIA
Data publikacji: 22.03.2013 r.
KONKURS: DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2012
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Konkurs wyróżni podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego, które wpisują się w ideę realizowania celów społecznych metodami ekonomicznymi. Zapraszamy Państwa do składania nominacji w obrębie czterech kategorii konkursowych.

Laureaci, wyłonieni przez Kapitułę zgodnie z regulaminem konkursowym, zostaną nagrodzeni w trakcie Gali Finałowej 19 kwietnia 2013 roku w Pałacu w Pakoszowie.

Nominacje należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, 53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, IV piętro, pokój 416 do dnia 25.03.2013 roku. Dopuszcza się przesłanie formularzy zgłoszeniowych (z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) faksem na nr tel. 71 793 91 20 lub zeskanowanych (z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) na adres e-mail: anna.kacperska@fres.org.pl

Konkurs „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012” jest realizowany w ramach projektu „Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje Szczegółowe informacje
 Regulamin konkursu Regulamin konkursu
 Formularze zgłoszeniowe
Formularze zgłoszeniowe
Data publikacji: 19.03.2013 r.
Projekt Innowacyjny: Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy
Zapraszamy członków Rady ds. Ekonomii Społecznej oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w ramach upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki projektu innowacyjnego: "Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy, jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”.

Szczegółowe informacje: Pobierz plik Zaproszenie
Data publikacji: 14.03.2013 r.
SZKOLENIE dla PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz partnerzy zapraszają na szkolenie „Pożyczki na działania społeczne – oferta pozarządowego Funduszu Pożyczkowego”. Zajęcia odbędą się w dniach 21 - 22 marca 2013 we Wrocławiu. Adresatami szkolenia są: dolnośląscy przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawiciele samorządów lokalnych woj. dolnośląskiego. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji: DFOP, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319, 53-661 Wrocław; jakub.walburg@dfop.org.pl
Data publikacji: 14.03.2013 r.
Bezzwrotne dotacje na tworzenie Spółdzielni Socjalnych
Od stycznia 2013 roku Partnerstwo złożone z 6 podmiotów - Stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha, Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha, Urzędu Gminy w Jeleniej Górze, Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z Wrocławia oraz Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wrocławia - rozpoczęło realizację 2-letnich projektów dotacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe, mogą starać się o uzyskanie bezzwrotnych dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych oraz zatrudnianie w tych strukturach osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do promocji ogłoszenia oraz do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych:

1. 04.02.2013 r. WAŁBRZYCH - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5B, sala nr 123 piętro I,
. godzina 10.00 - dla przedstawicieli instytucji (jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, Kościelne osoby prawne)
. godzina 12.00 - dla osób fizycznych

2. 06.02.2013 r. JELENIA GÓRA - Urząd Miasta w Jeleniej Górze przy pl. Ratuszowym 58, sala nr 15,
. godzina 9.00 - dla przedstawicieli instytucji (jednostki samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, Kościelnych osób prawnych)
. godzina 11.00 - dla osób fizycznych

3. 07.02.2013 r. WROCŁAW - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, piętro I (obok dworca Głównego),
. godzina 10.00 - dla przedstawicieli instytucji (jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, Kościelne osoby prawne)

4. 07.02.2013 r. WROCŁAW - Klub Pracy we Wrocławiu, Pl. Solidarności 1/3/5 II piętro sala 231
. godzina 13.00 dla osób fizycznych

5. 8.02.2013 r. ŻMIGRÓD - Dom Kultury w Żmigrodzie, ul Wrocławska 12 sala seniora I piętro
. godzina 11.00 dla podmiotów i osób fizycznych

6. 08.02.2013 r. GŁOGÓW - Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie przy ul. Piaskowej 1 piętro I sala 113,
. godzina 12.00 - dla przedstawicieli instytucji (jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, Kościelne osoby prawne)
. godzina 10.00 - osoby fizyczne.

Więcej informacji znajduje się na stronie

http://dotacje.przedsiebiorczoscspoleczna.pl/start

Data publikacji: 6.02.2013 r.
PLANY NA LATA 2013 i 2014
2013r. - Dla członków Rady ds. ES, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, w ramach „Projektu systemowego DOPS..”, planuje zorganizować m.in.:
- dwudniowe spotkanie we Wrocławiu, dotyczące wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Rad ds. ES, Zespołów ES z poszczególnych ROPS-ów w Polsce, przygotowujących i monitorujących Plan ES;
- dwa dwudniowe seminaria z elementami warsztatowymi z zaproszonymi ekspertami; - trzy spotkania jednodniowe - siedziba DOPS we Wrocławiu;
- dwie wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej;

Dodatkowo planowane jest opracowanie i wydanie folderu promocyjnego obejmującego tematykę ES w woj. dolnośląskim oraz przeprowadzenie Konkursu na LOGO EKONOMII SPOŁECZNEJ na Dolnym Śląsku. Zwycięzcy Konkursu (I, II, III miejsce) otrzymają nagrody rzeczowe.

2014r. - Na kolejny rok przewidziane zostały:
- dwa dwudniowe spotkani w formie warsztatów z zaproszonymi ekspertami;
- trzy spotkania jednodniowe;
- dwie wizyty studyjne do podmiotów ekonomii społecznej.
Data publikacji: 30.01.2013 r.
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ RES w 2012r
W dniu 12 grudnia br. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Rady ds. Ekonomii Społecznej. Podczas spotkania podsumowano działalność RES w 2012 roku oraz przedstawiono planowane prace na dwa kolejne lata, zadania te zostały zapisane w projekcie systemowym DOPS nalata 2013-2014.

Zdjęcia ze spotkania znajdują się w folderze GALERIA.
Data publikacji: 17.12.2012 r.
ZAPROSZENIE do udziału – SPOTKANIE RADY ds. ES
Sekretariat Rady ds. Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkich członków Rady ds. ES na ostatnie w tym roku spotkanie Rady, które odbędzie się 12 grudnia br. we Wrocławiu, w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
Spotkania Rady ds. ES są realizowane w ramach „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Członkowie Rady chętni do udziału w spotkaniu są obowiązani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania go, do 11 grudnia br. na nr fax 071/770 42 30. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 071/770 42 27. W spotkaniu weŹmie udział zaproszony ekspert Pan Andrzej Wiewióra - członek Zespołu opracowującego Plan ES, Kierownik Gminnego Centrum Informacji w Żmigrodzie.

Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy

Pobierz plik Harmonogram spotkania

Data publikacji: 4.12.2012 r.
OTWARCIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w BIELAWIE
Informujemy, iż 23 listopada br. w Bielawie została otwarta kolejna spółdzielnia socjalna na Dolnym Śląsku.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Arte” została powołana przez „Misję Nowa Nadzieja” (oddział w Bielawie), której szefem jest Jarosław Pilecki (członek Rady ES), który został także prezesem nowopowstałej Spółdzielni.

Spółdzielnia Socjalna z Bielawy świadczy usługi budowlane i remontowe oraz zajmuje się produkcją i zdobnictwem porcelany.

Polecamy artykuł z konferencji:
http://www.tygodnik.dzierzoniowski.pl/wydarzenia/5206-bielawa-konferencja-i-otwarcie-wielobranowej-spodzielni-socjalnej-arte
oraz reportaż
http://www.regionalnatv.pl/?s=category&cid=2&mid=2102
Data publikacji: 29.11.2012 r.
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA Z DOLNEGO ŚLĄSKA - PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM 2012 ROKU
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż 16 listopada br. podczas gali ogólnopolskiego konkursu, którego organizatorem była Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, wręczono nagrodę dla najlepszego Przedsiębiorstwa Społecznego 2012r. W tym roku została nim Spółdzielnia Socjalna Patron z Jeleniej Góry.
Spółdzielnia Socjalna „PATRON” została powołana przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie (Prezes – Bogusław Gałka – Członek RES) oraz Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze. Spółdzielnia Socjalna świadczy usługi remontowo-budowlane, porządkowe i sprzątające, w której zatrudnienie znajdują osoby bezdomne.
Data publikacji: 25.11.2012 r.
TRZECIE SPOTKANIE CZŁONKÓW RADY ES
W dniu 16 listopada br. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie Rady ds. Ekonomii Społecznej.
Rada weryfikowała wskaźniki w ramach celów szczegółowych II Priorytetu "Rozwój Lokalny, a Ekonomia Społeczna", którego celem głównym jest "Wzrost roli podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym województwa dolnośląskiego".
Ostatnie w tym roku spotkanie RES zaplanowano na 12 grudnia br., również w siedzibie DOPS we Wrocławiu.

Zdjęcia ze spotkania znajdują się w folderze GALERIA.
Data publikacji: 21.11.2012 r.
DODATKOWI CZŁONKOWIE w RADZIE ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ
Zarządzeniem Dyrektora DOPS nr 72/2012 z dnia 9 października br. nowymi członkami Rady ds. ES zostali Pani Mirosława Hamera przedstawicielka Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Pani Agnieszka Kowol – Stachowiak reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Pan Zenon Matuszka z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. Zarządzeniem nr 68/2012 z dnia 20 września br. powołani zostali Pan Sebastian Borecki z Fundacji „Razem”, Pan Grzegorz Tymoszko reprezentujący Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Pan Robert Drogoś przedstawiciel Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”, Pan Grzegorz Kruszyński z Fundacji Edukacji Europejskiej oraz Pan Krzysztof Czaja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Pobierz plik Zarządzenie nr 68/2012 z dnia 20.09.2012r.

Pobierz plik Zarządzenie nr 72/2012 z dnia 09.10.2012r.

Data publikacji: 11.10.2012 r.
ZAPROSZENIE do UDZIAŁU w SPOTKANIU RADY ds. ES
Sekretariat Rady ds. Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkich członków Rady ds. ES na spotkanie Rady, które odbędzie się 16 listopada br. we Wrocławiu, w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
Członkowie Rady chętni do udziału w spotkaniu są obowiązani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania go, do 26 października br. na nr fax 071/770 42 30. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 071/770 42 27.
Jednocześnie przypominamy, iż planowane na 8 października br. spotkanie nie odbędzie się, a termin następnego posiedzenia Rady ds. ES to 12 grudnia br. W spotkaniu weźmie udział ekspert zaproszony do współpracy nad II Priorytetem Planu ES., Pan Andrzej Wiewióra-członek Zespołu opracowującego Plan ES, Kierownik Gminnego Centrum Informacji w Żmigrodzie.

Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy na SPOTKANIE RADY ds. ES

Pobierz plik Harmonogram spotkania

Data publikacji: 5.10.2012 r.
II SEMINARIUM RADY ds. ES
W dniach 24 - 25 września br. odbyło się II Seminarium Rady, w Polanicy-Zdroju. Przybyłych na spotkanie członków Rady powitał Przewodniczący-Pan Piotr Klag, Dyrektor DOPS. Przewodniczący nowym członkom wręczył powołania. Zarządzeniem Dyrektora DOPS nr 68/2012 z dnia 20 września br. powołanych zostało pięciu nowych członków Rady ds. ES oraz odwołanych zostało czterech. (Zgodnie z założeniami w Radzie ds. ES instytucja/podmiot mogła mieć jednego przedstawiciela.) Obecnych na Seminarium było 20 osób.
Założeniem spotkania było zweryfikowanie wskaźników w ramach celów szczegółowych wszystkich Priorytetów o wypracowane na poprzednim spotkaniu (I Seminarium) założenia dotyczące Źródeł ich pozyskania oraz instytucji/podmiotów za to odpowiedzialnych.
Rada ustaliła, iż zbieranie danych do wskaźników będzie realizowane za pomocą ankiet, które zostaną sporządzone przez sekretariat Rady ds. ES (DOPS), a zweryfikowane przez członków Rady, którzy zaproponowały, iż roześlą je do wybranych instytucji/podmiotów. Dodatkowo DOPS przygotuje pisma skierowane do adresatów ankiet, opisujące działania Rady i wyjaśniające potrzebę zbierania danych.

Zdjęcia ze spotkania znajdują się w folderze GALERIA.
Data publikacji: 5.10.2012 r.
PROMOCJA EKONOMII SPOŁECZNEJ na posiedzeniu WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA
W dniu 2 października br. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, miało miejsce posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia (WRZ) z udziałem Przewodniczących Powiatowych Rad Zatrudnienia działających na terenie województwa dolnośląskiego.
Tematem spotkania były kwestie związane z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej, których rola i znaczenie w myśl opracowywanych nowych założeń polityki rynku pracy będą systematycznie wzrastać.
Na zaproszenie Przewodniczącej WRZ-Pani Agnieszki Piątkiewicz (członkini Rady ds. ES), Pani Izabela Łuków-Z-ca Dyrektora DOPS, przedstawiła zebranym osobom prezentację dotyczącą Planu ES. oraz Rady ds. ES. Swoje prezentacje przedstawili również: Pan Łukasz Domagała (członek Rady), Przewodniczący Zarządu RCWIP, Pani Monika Kwil-Skrzypińska, Dyrektor DWUP oraz Pani Danuta Florek, Wicedyrektor DWUP.

Pobierz plik Program spotkania-Porządek posiedzenia WRZ-02.10.2012r

Data publikacji: 4.10.2012 r.
II SEMINARIUM Rady ds. Ekonomii Społecznej-Zaproszenie do udziału
Sekretariat Rady ds. Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkich członków Rady ds. ES na drugie spotkanie, tym razem w Polanicy-Zdroju, w dniach 24-25 września br. Aby zostać uczestnikiem spotkania, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na nr fax 071/770 42 30. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 071/770 42 27.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy na II SEMINARIUM Rady ds. ES

Pobierz plikHarmonogram 24-25.09.2012

Data publikacji: 18.09.2012 r.
Promocja Ekonomii Społecznej na Forum Koordynatorów ROPS
W dniach 10-12 września br. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach realizowanego projektu systemowego, zorganizował we Wrocławiu „Forum Wymiany Doświadczeń Koordynatorów/Doradców ROPS”. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z całej Polski. Celem spotkania była wymiana doświadczeń ROPSów przy realizacji projektów systemowych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo DOPS, jako gospodarz spotkania, zaprezentował temat: „Dobre praktyki Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej-Ekonomia Społeczna”.
Przedstawiciel Sekretariatu Rady ds. ES, omówił proces przygotowywania Planu Ekonomii Społecznej, jego wyniki uzyskane w 2011r. oraz proces realizacji założeń i wytycznych Planu ES w roku bieżącym, w tym powołanie Rady ds. ES.

Pobierz plikPrezentacja przedstawiona podczas Forum w dniu 11 września 2012r.

Data publikacji: 10.09.2012 r.
Sprawozdanie z I Seminarium Rady ds. Ekonomii Społecznej.
Zgodnie z Regulaminem Prac Rady ds. ES, Sekretariat Rady sporządził Protokół z pierwszego posiedzenia Rady. Następnie dokument ten został wysłany pocztą elektroniczną, do wszystkich członków Rady, celem akceptacji bądź wniesienia przez nich ewentualnych zastrzeżeń, zmian. Protokół z wprowadzonymi zmianami, został przedstawiony Przewodniczącemu Rady. Ostatecznie dokument został podpisany 6 sierpnia br.

Pobierz plikProtokół z Seminarium Rady ds. ES.

Podczas Seminarium, przedstawiciel DOPS przedstawił dwie Prezentacje opisujące Plan ES oraz Radę ds. ES. Obie prezentacje, po wprowadzonych uwagach zgłoszonych przez obecnych na spotkaniu członków Rady, zostały również zaakceptowane przez Przewodniczącego.

Pobierz plikPrezentacja DOPS - RADA ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ - 06.08.2012r.

Pobierz plikPrezentacja DOPS - PLAN EKONOMII SPOŁECZNEJ - 06.08.2012r.
Data publikacji: 5.08.2012 r.
Dyrektor DOPS powołał dodatkowych członków do Rady ds. Ekonomii Społecznej
W dniu 5 lipca br. do grona 32 członków Rady ds. ES dołączyły dwie nowe osoby, tj. Pani Ewa Grzebieniak i Pan Sławomir Mazurek-przedstawiciele Stowarzyszenia „Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska”, Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu.

Pobierz plikZARZĄDZENIE DYREKTORA DOPS POWOŁUJACE NOWYCH CZŁONKÓW - 05.07.2012r..
Data publikacji: 4.07.2012 r.
I posiedzenie Rady ds. Ekonomii Społecznej
W dniach 18-19 czerwca br. w Karpaczu miało miejsce SEMINARIUM Rady ds. Ekonomii Społecznej. Obecnym na posiedzeniu członkom Rady (24 osoby) wręczono powołania. Podczas spotkania Pani Izabela Łuków (Z-ca Dyrektora DOPS) przedstawiła prezentacje dotyczące: Planu Ekonomii Społecznej oraz Rady ds. Ekonomii Społecznej. Drugą częścią spotkania była dyskusja dotyczącą zasad monitoringu wskaźników wpisanych do Planu. Zdjęcia ze spotkania znajdują się w folderze GALERIA.
Data publikacji: 19.06.2012 r.
Powołanie Rady ds. Ekonomii Społecznej
W dniu 28 maja 2012r. Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej Zarządzeniem nr 45/2012 powołał RADĘ ds. EKONOMII SPOŁECZNEJ w celu realizacji działań zawartych w „Wieloletnim regionalnym planie działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim (2012-2020)”

Pobierz plikZARZĄDZENIE DYREKTORA DOPS POWOŁUJACE RADĘ ds. ES - 28.05.2012 r.
Pobierz plikREGULAMIN PRAC RADY ds. ES- Załącznik nr 1 do zarządzenia z dnia - 28.05.2012 r.
Data publikacji: 27.05.2012 r.
Plany na 2012 rok.
W 2012r zostanie powołana Rada ds. Ekonomii Społecznej. Za koordynowanie prac Rady odpowiedzialny będzie DOPS. W ramach działania DOPS zorganizuje dwa seminaria wyjazdowe oraz dwa spotkania dotyczące nawiązywania współpracy. Celem spotkań będzie monitoring wskaźników zawartych w planie oraz opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących narzędzi i metod aktywizacji społecznej.
Data publikacji: 30.11.2011 r.
Laboratorium Ekonomii Społecznej-publikacja Planu
W 2011r w ramach Laboratorium Ekonomii Społecznej, Zespół powołany Zarządzeniem Dyrektora DOPS opracował „Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim.” Publikacja Planu znajduje się w folderze Materiały do pobrania
Data publikacji: 30.11.2011 r.
Laboratorium Ekonomii Społecznej-powołanie Zespołu
Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej Zarządzeniem nr 30/2011 z dn. 10 czerwca 2011r. powołał w ramach Laboratorium Ekonomii Społecznej-„Zespół ds. opracowania, realizacji, monitoringu wieloletniego regionalnego planu działań, na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie”.
Data publikacji: 9.06.2011 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 33272
Liczba gości online: