Jesteś tutaj:

Zamówienia publiczne 2021

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkań on-line w formie webinariów organizowanych w ramach zadania „Rozwój lokalny a ekonomia społeczna” adresowanych do uczestników instytucjonalnych Projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”.
Usługa jest realizowana w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Więcej „Zapytanie ofertowe”

Przedmiotem rozeznania cenowego jest:

Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji eksperckich m.in. w obszarze działań wizerunkowych dla dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

Więcej „Zapytanie ofertowe”

Przedmiotem rozeznania cenowego jest:

Świadczenie usługi konsultacji indywidualnych/grupowych dla przedstawicieli dolnośląskiego samorządu terytorialnego – w charakterze eksperta PZP (w obszarze społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, klauzul społecznych) w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”.

Usługa jest realizowana w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Więcej „Zapytanie ofertowe”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej DOPS pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/dops_wroc w module „Postępowania”.

Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

PLATFORMA ZAKUPOWA

Do góry