Jesteś tutaj:

Interreg


Na jednym ze spotkań w ramach projektu prezentowaliśmy przykład działającego klastra na terenie województwa dolnośląskiego.

Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej

to efekt projektu pn. „Wskocz do sieci”, który realizowany jest przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Założenia dotyczące opisywanego projektu zostały zaprojektowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. „Wskocz do sieci” to projekt partnerski, realizowany wspólnie z Doradztwem Ekonomiczno Finansowym Sp. z o.o. ze Świdnicy. Termin zakończenia działań projektu to 31 października 2022 r.

Projekt opiewa na łączną kwotę 2 059 759,25 zł, a czego całość stanowi wkład z Unii Europejskiej.Celem projektu jest rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego podmiotów z grupy docelowej poprzez poszerzenie oferty wsparcia doradczego i szkoleniowego w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw w tym partnerstw, klastrów, konsorcjów spółdzielczych działających na rynku komercyjnym. Projekt skierowany jest do 80 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), w tym 40 Przedsiębiorstw Społecznych (PS) oraz 20 przedsiębiorców z województwa: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz opolskiego.

Wizja Klastra

Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej pragnie być liderem w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości poprzez integrację podmiotów ekonomii społecznej, promowanie innowacji, współpracy i przedsiębiorczości, a także dbanie o rozwój społeczny i środowiskowy. Dążymy do stworzenia silnej, wszechstronnej i dynamicznej sieci podmiotów ekonomii społecznej, która przyczyni się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, świata biznesu i nauki, przy jednoczesnym wpływie na kształtowanie polityki społecznej.

Więcej „3P4SSE | Odkrywamy przedsiębiorczość społeczną – Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej i Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w imieniu wszystkich partnerów projektowych zapraszają do dołączenia do newslettera #3P4SSE „PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ”.
 
  • Chcesz mieć dostęp do aktualnych informacji o działaniach, które podejmujemy na rzecz wzmocnienia gospodarki społecznej i solidarnej?
  • Chcesz wiedzieć więcej o budowaniu ekosystemów za pośrednictwem sieci, klastrów, platform i organizacji parasolowych?
  • Dołącz do nas! Zeskanuj kod QR (na grafice) lub kliknij, aby zasubskrybować: https://shorturl.at/3uaSw

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej i Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z 10 partnerami europejskimi od 2023 roku realizują PROJEKT 3P4SSE „PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ”, który ma na celu wzmocnienie gospodarki społecznej i solidarnej w regionach Europy Środkowej poprzez budowanie ekosystemów za pośrednictwem sieci, klastrów, platform i organizacji parasolowych.

Więcej „3P4SSE | podsumowanie działań projektowych”

7 maja ALDA+ symulacją Open Space Technology zakończyła drugą sesję serii szkoleń dla moderatorów.

Podczas wydarzenia uczestnicy zagłębili się w świat demokracji partycypacyjnej, badając różne tematy związane z ekonomią społeczną i solidarną:
1. Korzyści, jakie władze lokalne starają się osiągnąć wdrażając ekonomię społeczną i solidarną.
Krąg 2: Tworzenie ram prawnych wspierających ekonomię społeczną i solidarną.
Krąg 3: Poruszanie się po definicji i celu ekonomii społecznej i solidarnej.

www.facebook.com

Międzynarodowy warsztat dotyczący Wspólnej strategii budowania partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej.

15 marca 2024 roku w ramach projektu 3P4SSE odbył się kolejny Międzynarodowy warsztat dotyczący założeń Wspólnej strategii budowania partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej.

Więcej „3P4SSE | Warsztat międzynarodowy”

Do góry