Jesteś tutaj:

Aktualności 2020

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przedłużenie naboru na szkolenia w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

1. „Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającymi traumę” w dniu 16.12.2020 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30-14.30
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 10 grudzień 2020 r.

Regulamin

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 16.12.2020r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – RODO

2. „Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem” w dniu 17.12.2020 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30-14.30
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 10 grudzień 2020 r.

Regulamin

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 17.12.2020r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – RODO

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem w formie elektronicznej na adres mailowy: szkolenia@dops.wroc.pl oraz dostarczenie pocztą do siedziby DOPS oryginałów dokumentów.
O wynikach rekrutacji powiadomimy wiadomością e-mail.

O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i coachingu realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Szkolenia dedykowane są pracownikom instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia@dops.wroc.pl
Osoby odpowiedzialne za organizację:
Beata Krzeszowiec
tel. 71 770 42 15
Anita Hołodniuk
+ 48 500 156 055

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

1. „Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającymi traumę” w dniu 16.12.2020 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30-14.30
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 7 grudzień 2020 r.

 Regulamin

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 16.12.2020r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – RODO

2. „Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem” w dniu 17.12.2020 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30-14.30
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 7 grudzień 2020 r.

 Regulamin

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 17.12.2020r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – RODO

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem w formie elektronicznej na adres mailowy: szkolenia@dops.wroc.pl oraz dostarczenie pocztą do siedziby DOPS oryginałów dokumentów.
O wynikach rekrutacji powiadomimy wiadomością e-mail.

O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i coachingu realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Szkolenia dedykowane są pracownikom instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia@dops.wroc.pl
Osoby odpowiedzialne za organizację:
Beata Krzeszowiec
tel. 71 770 42 15
Anita Hołodniuk
+ 48 500 156 055

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z zapisem §24a. informuję, że z dniem 3 listopada 2020 r. wszystkie wizyty klientów DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ zostają odwołane.
Prosimy o kontakt z pracownikami DOPS za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, a także za pomocą dedykowanych systemów komunikacji.

Dyrekcja Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

Szanowni Państwo,
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników DOPS w dalszym ciągu zalecamy Państwu kontakt z pracownikami Ośrodka za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznej oraz innych środków systemów komunikacji. W przypadku osobistego kontaktu z pracownikiem prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie drogą mailową bądź telefoniczną ustalając dokładną datę wizyty. Osoby odwiedzające prosimy o przyjście na spotkanie w maseczkach. Podczas wizyty w placówce wszystkie umówione osoby będą legitymowane dokumentem tożsamości.

Pracownicy Ośrodka Adopcyjnego mają możliwość odwiedzania rodzin adopcyjnych jeśli wyrażą na to zgodę i we wstępnym wywiadzie nie wykazują oznak choroby i nie miały kontaktów z zarażonymi wirusem SAR- COV 2. Podczas każdej wizyty pracownicy będą stosować środki zabezpieczające – maseczka, dezynfekcja . Prosimy pamiętać o wszystkich zasadach bezpieczeństwa – często myć ręce, stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, zachowywać bezpieczną odległość, nie dotykać oczu, nosa i ust.

Dyrekcja Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje, że zgodnie z §15 ust 1 Regulaminu przyznawania grantów, termin składania wniosków o grant w ramach Projektu „Wsparcie Dolnośląskich DPS” zostaje przedłużony do dnia 1 września 2020 r.

Do góry