Jesteś tutaj:

Aktualności 2021

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

 1. „Tworzenie programu wspierania rodzin” w dniu 25 listopada 2021 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Celina Witkowska
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 23 listopada 2021 r.
 2. „Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie” w dniach 8 i 15 grudnia 2021
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Celina Witkowska
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 23 listopada 2021 r.
 3. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy” w dniach 20-21 grudnia 2021 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Małgorzata Robaczek
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 23 listopad 2021  r.
 4. „Wypalenie zawodowe – skutki i metody przeciwdziałania” w dniach 22-23 grudnia 2021 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Celina Witkowska
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  kadrę zarządzającą jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 23 listopada 2021 r.

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

 1. „Diagnozowanie oraz procedura postępowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych wobec dziecka” w dniach 29-30.11.2021 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Celina Witkowska
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  Asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 19 listopada 2021 r.
 2. „Współpraca interdyscyplinarna asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę” w dniach 01-02.12.2021 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Celina Witkowska
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  Asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 19 listopada 2021 r.
 3. „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży” w dniach 06-07.12.2021 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Celina Witkowska
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  Asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 19 listopada 2021 r.
 4. „Kontrola zarządcza” w dniach 13-14.12.2021 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Stanisław Sarzyński
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  Szkolenie skierowane dla kadry kierowniczej zatrudnionej w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 19 listopada 2021  r.
 5. „Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej” w dniach 16-17.12.2021 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Małgorzata Robaczek
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  Asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 19 listopada 2021 r.

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Związku Stowarzyszeń Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” chciałabym serdecznie zaprosić do udziału w 3. edycji ogólnopolskiej konferencji poświęconej aktualnej sytuacji w opiece długoterminowej.

Konferencja „OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE – DZISIAJ I JUTRO” odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 roku w hotelu Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94). W tym roku zdecydowaliśmy się zorganizować ją w formie hybrydowej. Na potrzeby konferencji przygotowana została strona www.opiekadlugoterminowa2021.pl, dzięki której każda osoba, zainteresowana tematyką konferencji, po bezpłatnym zarejestrowaniu będzie mogła brać w niej czynny udział online. Na stronie będą dostępne „na żywo” wszystkie debaty, a także ich nagrania po zakończeniu.
Udział stacjonarny będzie limitowany (max. liczba miejsc wynosi 150 zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami epidemiologicznymi) i wiąże się z koniecznością zakupu biletu wejściowego.

Dla ułatwienia załączam link rejestracyjny https://www.niesamodzielnym.pl/index.php?page=rejestracja

Tegoroczna konferencja stanowi kontynuację publicznej debaty na temat aktualnego stanu i przyszłości opieki długoterminowej w Polsce, którą rozpoczęliśmy konferencją stacjonarną już w listopadzie 2019 roku. Tak jak w latach ubiegłych będzie miała charakter dyskusji panelowej, podczas których oczekujemy od uczestników krótkich i zwięzłych wypowiedzi. Wszystkie zaplanowane panele będą poprzedzone wystąpieniami wprowadzającymi. Podczas debaty odbędzie się również interaktywne głosowanie z udziałem wszystkich uczestników. Na koniec nastąpi podsumowanie debaty.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Serdecznie zapraszamy,
Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”
(022) 279 49 06/ (022) 279 49 04
konferencja@niesamodzielnym.pl

Fundacja Polskiej Akademii Nauk wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Projekt STRATEGOR, który ma na celu ujednolicenie metodologii aktualizacji/ opracowania, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (SRPS).

Bezpłatne materiały i narzędzia są dostępne dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIK MOŻE BEZPŁATNIE SKORZYSTAĆ

Z NASTĘPUJĄCYCH USŁUG (wszystkich lub do wyboru):

 1. Platformy e-learningowa –  szkolenie on-line, dostęp do Podręcznika Metodycznego, bazy wiedzy, narzędzi wspomagających, dobrych praktyk
 2. Samo szkolenie jest segmentowe i można je realizować w częściach, zależnie od dostępnego czasu (szkolenie potwierdzone certyfikatem)
 3. Wiedza uzyskana w trakcie szkolenia może zostać wykorzystana do pracy z innymi dokumentami o charakterze strategicznym strategicznych jak np.: Strategia Rozwoju, Strategia współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Programy.
 4. Bezpłatne indywidualne DORADZTWO SPECJALISTYCZNE.
 5. WEBINARIA dotyczące różnych aspektów i obszarów SRPS.

Aby przystąpić do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny (w załączeniu  lub do pobrania ze strony):

https://www.projektstrategor.pl/wp-content/uploads/2021/03/FORMULARZ-UCZESTNIKA_10.03.pdf

na adres email: zachod@fundacja-pan.lublin.pl  do Biura Doradczego Makroregionu Zachodniego Fundacji Polskiej Akademii Nauk, ul. Kombatantów 34 p.605 B, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 503 431 487 lub  609 128 788.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje związane z możliwością przystąpienia do projektu: https://www.projektstrategor.pl/

Więcej „Projekt STRATEGOR- bezpłatne materiały i usługi dla gmin”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje, że uległ zmianie termin przesyłania zgłoszeń na szkolenia pn.: „Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i administracyjnego” orazRegulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Rekrutacja potrwa do dnia 29.09.2021 r. do godziny 12:00.

 1. „Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i administracyjnego” w dniu 12.10.2021 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Justyna Jasińska
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  Kadrę kierowniczą oraz asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 29 września 2021 r. godz. 12:00.
 2. „Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w dniu 13.09.2021 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Szymon Rudzki
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  Kadrę kierowniczą oraz asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 29 września 2021 r. godz. 12:00.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

1. „Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i administracyjnego” w dniu
12.10.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Justyna Jasińska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Kadrę kierowniczą oraz asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 30 września 2021 r.

2. „Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w dniu 13.09.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Szymon Rudzki
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Kadrę kierowniczą oraz asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 30 września 2021 r.

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Do góry