Jesteś tutaj:

Redaktor

Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej oraz Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na spotkanie Forum Pomocy Społecznej  z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2023.

Miejsce spotkania: Sala Konferencyjna Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja, ul. Reja 10, 56-400 Oleśnica
Data spotkania: 14 listopada 2023
Godziny: 9.30 – 15.00

Zapisy prowadzone są w dniach 27 października – 7 listopada 2023 r. pod adresem: d.butryn@dops.wroc.pl  – w mailu należy podać imiona i nazwiska zgłaszanych osób oraz podmiot, który reprezentują. Po weryfikacji zgłoszeń będę się z Państwem kontaktować w sprawie zakwalifikowania się do udziału w spotkaniu.

Więcej „Zaproszenie na spotkanie Forum Pomocy Społecznej  z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2023”

Szanowni Państwo,
Z wielką radością dziękujemy za Państwa udział w konferencji Ośrodka Adopcyjnego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pt. „Współpraca służb społecznych i wymiaru sprawiedliwości w kontekście dobra dziecka”.

W dniu 18 października 2023 roku w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Filmowego mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli sądów rejonowych w osobach Sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, Kuratorów Zawodowych, Dyrektorów, Kierowników i Pracowników organizatorów pieczy zastępczej w naszym województwie, Dyrektorów i Pracowników publicznych ośrodków adopcyjnych funkcjonujących na terenie Polski, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego a także Przedstawicieli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas naszej konferencji poruszyliśmy następujące tematy:

– Psychologiczne skutki braku współpracy wobec dziecka porzuconego (prelekcja dr Teresy Jadczak – Szumiło, psychologa, dr nauk społecznych; Centrum Psychologiczne ITEM)
– Współpraca służb społecznych i wymiaru sprawiedliwości (prelekcja dr hab. Magdaleny Szafranek, socjologa, prawnika, ISNS Uniwersytetu Warszawskiego, członka Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Komitetu Generalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Sędziów Pokoju)
– Trauma a rozwój dziecka (prelekcja Magdaleny Szyszkowskiej, socjologa, praktyka Somatic Experiencing – metoda pracy z traumą Petera Levina)
– Znaczenie styczności osobistej w procedurach adopcyjnych (prelekcja Dominiki Chabin – psychologa i Anny Adamicz – Kohut – pedagoga, pracowników Ośrodka Adopcyjnego DOPS)

Liczymy, że nasze spotkanie było dla Państwa owocne i otwierające dalszą dyskusję na temat szeroko pojętego dobra dziecka.

Z wyrazami szacunku
Izabela Łuków – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
Katarzyna Zbąska – Zastępca Dyrektora DOPS do spraw Adopcji

Konsultacje projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.” prowadzone były w terminie 13.09.2023 r. – 18.10.2023 r. zgodnie z Uchwałą NR 7404/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2023 r. w sprawie skierowania do konsultacji projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.”

Więcej „Sprawozdanie z konsultacji społecznych”

Ośrodek Adopcyjny DOPS informuje, że w dniu 18 października 2023 r. organizuje konferencję pt. „Współpraca służb społecznych i wymiaru sprawiedliwości w kontekście dobra dziecka”. W tym dniu siedziba ośrodka będzie zamknięta. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o kontakt z pracownikami ośrodka w pozostałych dniach tygodnia.

Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego im. Krystyny Lasek „Społecznik Roku”.
Celem Konkursu jest promowanie aktywności dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych działających na rzecz Seniorów i Rad Seniorów na Dolnym Śląsku, a także wzmocnienie pozytywnego wizerunku podmiotów i osób udzielających się na rzecz osób starszych.
Nabór kandydatów do Nagrody im. Krystyny Lasek „Społecznik Roku” rozpocznie się 15 września 2023 r. i będzie trwać do 2 października 2023 r. (decyduje data wpływu do UMWD).
Uroczyste przyznanie tytułu im. Krystyny Lasek „Społecznik Roku” oraz wręczenie nagrody nastąpi podczas III Forum Rad Senioralnych we Wrocławiu, które odbędzie się w październiku.

Więcej „Nagroda im. Krystyny Lasek – Społecznik Roku”

Do góry