Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o szkoleniu pt. „Jak opiekować się osobą zależną w domu? – aspekt praktyczny” wraz z doradztwem merytorycznym w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną.
Termin szkolenia/doradztwa: 4.10.2019 r. – 13.12.2019 r.
Szkolenie: 1 dzień - 4 godziny zegarowe (60 minut) + 15 minut przerwy
Doradztwo merytoryczne w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną w warunkach domowych: 2 godziny zegarowe (60 minut)
Miejsce szkolenia: Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu, ul. Stawowa 24.
Miejsce doradztwa merytorycznego w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną w warunkach domowych w miejscu wskazanym przez uczestnika szkolenia/doradztwa we Wrocławiu lub na terenie powiatu Wrocławskiego.
Trener: Ewa Chlebek – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz pielęgniarstwa rodzinnego. Świadczy opiekę wobec obłożnie i przewlekle chorych w domu.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: nieformalnych opiekunów (bliscy, znajomi) osób niesamodzielnych świadczących rodzinne usługi opiekuńcze, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (20 miejsc), o zakwalifikowaniu się na szkolenie/doradztwo będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do udziału szkoleniu/doradztwie pocztą elektroniczną na adres: s.maliszewska@dops.wroc.pl, tel. 71 770 42 32, oryginalne dokumenty (formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu/doradztwie) uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do DOPS pocztą tradycyjną lub osobiście, najpóźniej w dniu szkolenia/doradztwa.
Data publikacji: 4.10.2019 r.
Pozostałe
Życzenia Bożonarodzeniowe... 20.12.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 28.11.2019 czytaj »
Gala VIII Edycji Konkursu "zDolne NGO"... 25.11.2019 czytaj »
Życzenia dla wszystkich pracowników służb społecznych na Dol... 21.11.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 18.11.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 31.10.2019 czytaj »
Szkolenie „Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach ... 24.10.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 23.10.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 16.10.2019 czytaj »
Zaproszenie na konferencję Opieka wytchnieniowa w perspektyw... 14.10.2019 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 9179
Liczba gości online: