Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie:
1. Szkolenie - pt. "Asystent rodziny - metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną"
Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób
Grupa II - 11.12.2019 r., godz. 8.00 ? 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Trener: Celina Witkowska - pedagog
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 4 grudzień 2019 r.


RegulaminRegulamin
Formularz zgłoszeniowy 11.12.2019 r.Formularz zgłoszeniowy 11.12.2019 r.

2. Szkolenie - pt. "Profilaktyka uzależnień"
Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób
Termin:
Grupa I - 09.12.2019 r., godz. 8.00 ? 16.00
Grupa II - 16.12.2019 r., godz. 8.00 ? 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Trener: Patrycja Legieć - specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta systemowy osób indywidualnych, par i rodzin.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 4 grudzień 2019 r.


RegulaminRegulamin
Formularz zgłoszeniowy 09.12.2019 r.Formularz zgłoszeniowy 09.12.2019 r.
Formularz zgłoszeniowy 16.12.2019 r.Formularz zgłoszeniowy 16.12.2019 r.

3. Szkolenie - pt. "Praca z dzieckiem w trakcie kryzysu rodziny - rozwód rodziców"
Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób
Termin:
Grupa I - 10.12.2019 r., godz. 8.00 ? 16.00
Grupa II - 17.12.2019 r., godz. 8.00 ? 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Trener: Patrycja Legieć - specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta systemowy osób indywidualnych, par i rodzin.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 4 grudzień 2019 r.


RegulaminRegulamin
Formularz zgłoszeniowy 10.12.2019 r.Formularz zgłoszeniowy 10.12.2019 r.
Formularz zgłoszeniowy 17.12.2019 r.Formularz zgłoszeniowy 17.12.2019 r.

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Zastępca dyrektora OPS, zastępca kierownika OPS, kierownicy działów w jednostkach/instytucjach/podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mogą uczestniczyć w szkoleniach w ramach niniejszego projektu wyłącznie wtedy, jeśli w ramach obowiązków służbowych realizują zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zawrą stosowną informację w dokumentach rekrutacyjnych.
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:
http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php
O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. ?Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w danym szkoleniu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do udziału szkoleniu/superwizji pocztą elektroniczną na adres: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl oryginalne dokumenty (formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu/superwizji) uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do DOPS pocztą tradycyjną lub osobiście, najpóźniej w dniu szkolenia.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.
Dane adresowe DOPS:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację:
Beata Krzeszowiec
tel. 71 770 42 15
Data publikacji: 28.11.2019 r.
Gala VIII Edycji Konkursu "zDolne NGO"
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ma przyjemność zaprosić na Galę VIII Edycji Konkursu "zDolne NGO", podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz dla najlepszej... czytaj całość »
Data publikacji: 25.11.2019 r.
Życzenia dla wszystkich pracowników służb społecznych na Dolnym Śląsku
Szanowni Państwo, Prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń dla wszystkich pracowników służb społecznych na Dolnym Śląsku, a w szczególności dla Pracowników Socjalnych. Z okazji Państwa święta serdecznie dziękujemy za codzienną pracę i pomoc osobom, które tego najbardziej potrzebują. Pracownicy i... czytaj całość »
Data publikacji: 21.11.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
1. Szkolenie - pt. ?Asystent rodziny ? metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną? Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób Grupa I - 04.12.2019 r., godz. 8.00 ? 16.00 Grupa II ? 11.12.2019 r., godz. 8.00 ? 16.00 Miejsce szkolenia ? Dolnośląski Ośrodek Polityki Spo... czytaj całość »
Data publikacji: 18.11.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
1. Szkolenie - pt. „Superwizja pracy jako wsparcie działań m.in. asystenta rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami” Szkolenie 4 dniowe,... czytaj całość »
Data publikacji: 31.10.2019 r.
Szkolenie „Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że szkolenie w dniu 29 października 2019 r. „Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych” zostało odwołane ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń uczestników.... czytaj całość »
Data publikacji: 24.10.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Szkolenie - pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wypalenie zawodowe” Szkolenie 4 dniowe, wyjazdowe z noclegiem, 1 grupa - 20 osób Termin: 05 – 06.11.2019 r., 26 – 27.11.2019 r. Szkolenie w godzinach 10:00 – 18:00 w pierwszym dniu, 8.00-16.00 w drugim dniu... czytaj całość »
Data publikacji: 23.10.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
1. Szkolenie - pt. „Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem” Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób Termin: Grupa I - 28.10.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Grupa II – 05.11.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolnośląski O... czytaj całość »
Data publikacji: 16.10.2019 r.
Zaproszenie na konferencję Opieka wytchnieniowa w perspektywie rozwiązań międzynarodowych
W imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego, Zarządu Fundacji Imago oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (ISBA), mamy przyjemność zaprosić do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. 05 listopada we Wrocławiu będziemy... czytaj całość »
Data publikacji: 14.10.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Szkolenie - pt. „Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną” Szkolenie 4 dniowe, wyjazdowe z noclegiem, 1 grupa - 20 osób Termin: 21 – 22.10.2019 r., 28 – 29.10.2019 r. Szkolenie... czytaj całość »
Data publikacji: 8.10.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o szkoleniu pt. „Jak opiekować się osobą zależną w domu? – aspekt praktyczny” wraz z doradztwem merytorycznym w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną.
Termin szkolenia/doradztwa: 4.10.2019 r. – 13.12.2019 r. Szkolenie: 1 dzień - 4 godziny zegarowe (60 minut) + 15 minut przerwy Doradztwo merytoryczne w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną w warunkach domowych: 2 godziny zegarowe (60 minut) Miejsce szkolenia:... czytaj całość »
Data publikacji: 4.10.2019 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 3418
Liczba gości online: