Informacja

W dniach 10-12 czerwca 2024 r. pracownicy Filii Ośrodka Adopcyjnego w Jeleniej Górze uczestniczyć będą w szkoleniu zorganizowanym w jednostce zamiejscowej. Wobec powyższego w ww. dniach siedziba Filii Ośrodka Adopcyjnego będzie zamknięta. Wszystkich zainteresowanych procedurą adopcyjną zapraszamy do kontaktu z siedzibą główną Ośrodka Adopcyjnego, tj. z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu.