Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Konsultacje projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.” prowadzone były w terminie 13.09.2023 r. – 18.10.2023 r. zgodnie z Uchwałą NR 7404/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2023 r. w sprawie skierowania do konsultacji projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.”