Nagroda im. Krystyny Lasek – Społecznik Roku

Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego im. Krystyny Lasek „Społecznik Roku”.
Celem Konkursu jest promowanie aktywności dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych działających na rzecz Seniorów i Rad Seniorów na Dolnym Śląsku, a także wzmocnienie pozytywnego wizerunku podmiotów i osób udzielających się na rzecz osób starszych.
Nabór kandydatów do Nagrody im. Krystyny Lasek „Społecznik Roku” rozpocznie się 15 września 2023 r. i będzie trwać do 2 października 2023 r. (decyduje data wpływu do UMWD).
Uroczyste przyznanie tytułu im. Krystyny Lasek „Społecznik Roku” oraz wręczenie nagrody nastąpi podczas III Forum Rad Senioralnych we Wrocławiu, które odbędzie się w październiku.