Sprawozdanie z konsultacji społecznych Projektu „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2030”

Powiększ obraz

Konsultacje „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2031” prowadzone były w terminie 22.06.2023 r. – 27.07.2023 r. zgodnie z Uchwałą nr 7034/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2023r. w sprawie skierowania do konsultacji projektu „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2031”.