Wystawa sprzętu rehabilitacyjnego i technologii wspierających

Powiększ obrazNa pierwszym planie znajduje się po prawej stronie klawiatura komputerowa. Po lewej stronie jest ulotka. Klawiatura ma duże przyciski. Przyciski mają kolor żółty. Na żółtych przyciskach są czarne litery i cyfry i znaki i napisy. Ulotka ma tło w kolorze żółtym. Na ulotce widać logo. Jest to logo dostępności. Logo dostępności przedstawia kontury człowieka, który jest w kole. Na ulotce pod logiem jest napis: Dostępność masz na nią wpływ. Na drugim planie jest maszyna do pisania w alfabecie Braille`a i telefony.

Wrocławski Park Technologiczny, 24 lipca 2023

O tym jak ważny jest sprzęt rehabilitacyjny czy dostępne na rynku technologie wpierające osoby z niepełnosprawnością w ich codziennym życiu, można było przekonać się odwiedzając WYSTAWĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I TECHNOLOGII WSPIERAJĄCYCH .

Wystawa zorganizowana została przez Wrocławski Park Technologiczny we współpracy z firmami, projektantami, fundacjami i ośrodkiem wsparcia i testów PFRON oferującymi sprzęt rehabilitacyjny, edukacyjny czy specjalistyczny dedykowany osobom z rożnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wydarzenie to przyciągnęło uwagę zarówno specjalistów, jak i szerokiego grona osób zainteresowanych tematyką rehabilitacji medycznej, edukacyjnej, zawodowej czy sportowej.

Odwiedzający wystawę interesowali się najnowocześniejszymi rozwiązanymi technologicznymi i technicznymi, które mają na celu wspomaganie i poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością wzrokową, ruchową, słuchową i komunikacyjną.

Gratulujemy WTP wydarzenia! Takie inicjatywy tworzą bardziej dostępne i przyjazne społeczeństwo, gdzie każdy może czuć się wspieranym i rozumianym.

Na wystawie zaprezentowali się: