Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny – zakres wsparcia

Szanowni Państwo
Dolnośląski Ośrodek Polityki  Społecznej uprzejmie informuję, iż Fundacja „Promyk Słońca” prowadzi we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny, które oferuje bezpłatną pomoc i wsparcie rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności dziecka – zarówno w czasie ciąży, jak i po  urodzeniu dziecka.

Oferowane wsparcie:

  • specjalistyczne konsultacje lekarskie (z genetykiem, neurologiem, neonatologiem i innym specjalistą, w zależności od potrzeb). Specjaliści udzielają informacji o charakterze rozpoznanej  dziecka wady i dalszym postępowaniu,
  •  konsultacje z fizjoterapeutą, położną dotyczące opieki, pielęgnacji, usprawniania dziecka,
  •  opieka psychologiczna/psychoterapia,
  •  grupy wsparcia,
  •  doradztwo społeczno- prawne, w tym informacje na temat świadczeń, sytuacji prawnej, a także pomoc w przygotowaniu pism i wniosków itp.
  • opieka wytchnieniowa dla rodziców i opiekunów.

Opiekę wytchnieniową fundacja prowadzi w różnych formach – dziennej i całodobowej, w zależności od potrzeb: w mieszkaniu wytchnieniowym, ośrodku pobytu krótkoterminowego  lub w miejscu zamieszkania dziecka.

Pomoc  kierowana jest  do mieszkańców województwa dolnośląskiego.

Działania Centrum są współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie udziela informacji odnośnie oferowanej pomocy wsparcia rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności dziecka – zarówno w czasie ciąży, jak i po  urodzeniu dziecka.

Wszystkie informacje uzyskają Państwo w Dolnośląskim Centrum Wsparcia Rodziny 2023.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Ulotka informacyjna 1 MB