Badanie usług szkoleniowych

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety internetowej, która ma na celu zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych osób zatrudnionych w obszarze interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa dolnośląskiego.

Przeprowadzone badanie pozwoli na uzyskanie aktualnych i szczegółowych danych obrazujących rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe dla ww. pracowników oraz zaplanowanie harmonogramu działań szkoleniowo-doradczych w województwie dolnośląskim na lata 2023-2027.

Link do ankiety: https://dops.wroc.pl/ankieta/

Ankietę prosimy wypełnić do dnia 8 lutego 2023 r.

Liczymy na Państwa aktywny udział, z góry dziękuję za podjęty wysiłek i wypełnienie ankiety.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Pismo 47 KB