Dolnośląski Kongres Dostępności

Szanowni Państwo,
Samorząd Województwa Dolnośląskiego wraz z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej  serdecznie zaprasza  Państwa na  „Dolnośląski  Kongres Dostępności ”, który odbędzie się 28 października 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie.

Formularze zgłoszeniowe prosimy  o przesłanie na adres mailowy: kongres.dostepnosci@dops.wroc.pl do dnia 14 października 2022 r.
Informacje w sprawie kongresu udziela Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, kontakt telefoniczny: 71 770 42 20 oraz 71 770 42 34.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.