Informacja o zmianie terminu szkolenia

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje, że uległ zmianie termin szkolenia pn. „Wypalenie zawodowe” zaplanowany w dniach 13-14.10.2022 r. Nową datę szkolenia określono na 17-18.10.2022 r.