Informacji o rekrutacji uzupełniającej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

  1. „Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych”
    w dniach 08-09.08.2022 r.

Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej w Hotelu Wena, przy ul. Głównej 20, 51-180 Psary, Wrocław.
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach: pierwszy dzień 10.00-16.00, drugi dzień 8.30–14.30. Organizator zapewnia w pierwszym dniu przerwę kawową, obiad i kolację w drugim dniu śniadanie, przerwę kawową i obiad oraz nocleg z pierwszego na drugi dzień szkolenia.
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 25.07.2022 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem RODO oraz przesłanie ich w wersji papierowej
z uzupełnionymi podpisami do siedziby DOPS. Informujemy, że osoby, które brały udział we wcześniejszych szkoleniach nie są zobligowane do wypełnienia i przesłania oświadczenia RODO. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane drogą e-mail.
O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru oraz uczestnictwie w szkoleniach i coachingu realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla uczestników szkolenia, nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu oraz nie zapewnia bezpłatnego parkingu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia@dops.wroc.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację:

Agnieszka Dąbrowska – Nawrocka
tel. 71 770 42 30
Anita Hołodniuk
tel. 71 770 42 15

 

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Oświadczenie RODO 203 KB