Informacja o przedłużeniu rekrutacji na szkolenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

  1. „Zagadnienia więzi i przywiązania” w dniach 25-26.07.2022 r.

Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej w Hotelu Wena, przy ul. Głównej 20, 51-180 Psary, Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach: pierwszy dzień 10.00-16.00, drugi dzień 8.30–14.30. Organizator zapewnia w pierwszym dniu przerwę kawową, obiad i kolację w drugim dniu śniadanie, przerwę kawową i obiad oraz nocleg z pierwszego na drugi dzień szkolenia.
Trener: Beata Wójtowicz
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 20.07.2022 r. godz. 10.00

  1. „Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci” w dniach 3-4.08.2022 r.

Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej w Hotelu „Admirał”, przy ul. Bielańskiej 37, 59-220 Legnica.
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach: pierwszy dzień 10.00-16.00, drugi dzień 8.30–14.30. Organizator zapewnia w pierwszym dniu przerwę kawową, obiad i kolację w drugim dniu śniadanie, przerwę kawową i obiad oraz nocleg z pierwszego na drugi dzień szkolenia.
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 20.07.2022 r. godz. 10.00