Informacja o przedłużeniu rekrutacji na szkolenia

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że przedłużono termin naboru na szkolenie w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”:

Szkolenie pt.  „Metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy asystenta rodziny” w dniach 24-25.01.2022 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin z terenu województwa dolnośląskiego.

Termin przesyłania zgłoszeń: 21 stycznia 2022 r. godz. 12.00

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem RODO oraz przesłanie go w wersji papierowej z uzupełnionymi podpisami do siedziby DOPS. Informujemy, że osoby, które brały udział we wcześniejszych szkoleniach nie są zobligowane do wypełnienia i przesłania oświadczenia RODO.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane wiadomością e-mail.

O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i coachingu realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Szkolenia dedykowane są pracownikom instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia@dops.wroc.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację:
Agnieszka Dąbrowska – Nawrocka
tel. 71 770 42 30

 

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Oświadczenie RODO 203 KB