Zmiana terminu rekrutacji

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje, że uległy zmianie terminy przesyłania zgłoszeń na n/w szkolenia.

Rekrutacja potrwa do dnia 29.11.2021 r.

 1.  „Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie” w dniach 8 i 15 grudnia 2021
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Celina Witkowska
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 29 listopada 2021 r.
 2. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy” w dniach 20-21 grudnia 2021 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Małgorzata Robaczek
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 29 listopad 2021  r.
 3. „Wypalenie zawodowe – skutki i metody przeciwdziałania” w dniach 22-23 grudnia 2021 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Celina Witkowska
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  kadrę zarządzającą jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 29 listopada 2021 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Oświadczenie RODO 203 KB