Zmiana terminu rekrutacji

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje, że uległ zmianie termin przesyłania zgłoszeń na szkolenia pn.: „Tworzenie programu wspierania rodzin” Rekrutacja potrwa do dnia 24.11.2021 r. do godziny 14:00.

„Tworzenie programu wspierania rodzin” w dniu 25 listopada 2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 24 listopada 2021 r. godz. 14.00

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Oświadczenie RODO 203 KB