Informacja o rekrutacji na spotkanie online

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
zaprasza przedstawicieli dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społeczności, w tym organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej na pierwsze z cyklu dziewięciu spotkań on-line „Rozwój lokalny a ekonomia społeczna”

WEBINARIUM I pn. Elektronizacja zamówień publicznych – wskazówki dla Zamawiających (JST) oraz dla Wykonawców z sektora ekonomii społecznej

Termin: 30 lipca 2021 r.
w godz. 09:00 – 12:30
Miejsce spotkania: Platforma ZOOM

Program spotkania obejmuje tematykę społecznie odpowiedzialnych zamówień w dobie elektronizacji PZP. Podczas webinarium poruszymy następujące zagadnienia.

  • Czym jest pełna cyfryzacja zamówień publicznych? Czego dotyczy e-rewolucja?
  • Wskazówki dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych ubiegających się o zamówienia publiczne.
  • Podstawowe pojęcia: środki komunikacji elektronicznej, rozwiązania stosowane w komunikacji elektronicznej w ramach procedur przetargowych, wymagania techniczne co do środków komunikacji elektronicznej.
  • Narzędzia służące do komunikacji elektronicznej: platforma e-zamówienia.
  • Co mówi nam rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych i środków komunikacji elektronicznej?
  • Czym jest postać elektroniczna, podpis elektroniczny- rodzaje, formaty danych, tajemnica przedsiębiorstwa, przekazywanie dokumentów, podpisywanie dokumentów, cyfrowe odwzorowanie dokumentu. Wymagania w stosunku do środków komunikacji elektronicznej.
  • Komunikacja elektroniczna w trakcie przetargu: uzupełnianie Specyfikacji Warunków Zamówienia, sposób prowadzenia bieżącej komunikacji, wadium elektroniczne, prowadzenie i uzupełnianie protokołu.
  • Podmiot odpowiedzialny za prawidłowość działania środków komunikacji elektronicznej.  Kto odpowiada za prawidłowe działanie środków komunikacji elektronicznej?
  • Problemy związane z elektronizacją zamówień publicznych.
  • Pytania uczestników spotkania i odpowiedzi eksperta.

Ekspert prowadzący: Marek Gruchalski, radca prawny, praktyk specjalizujący się w zamówieniach publicznych, w tym zamówieniach społecznie odpowiedzialnych. Doradca kluczowy w wielkopolskim ośrodku ekonomii społecznej.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie  09:00 i potrwa  do godz. 12:30 (4 godziny lekcyjne, w trakcie 30 min. przerwa). Do udziału w spotkaniu zapraszamy: pracowników dolnośląskich JST oraz członków, pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w webinarium (telefonicznie lub mailowo) do dnia 27 lipca 2021 r. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie. Liczba miejsc jest ograniczona, rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Regulamin uczestnictwa w Projekcie.

Zapisy i szczegółowe informacje: Marta Lebiecka, Specjalista ds. doradztwa, tel. kontaktowy: 698 610 684, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
doc Formularz zgłoszeniowy 179 KB
doc Oświadczenia 177 KB
doc Program spotkania 186 KB
doc Regulamin 449 KB