Spotkanie sieciujące CIS i KIS | 2021

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
zapraszają przedstawicieli dolnośląskich Centrów i Klubów Integracji Społecznej na pierwsze

SPOTKANIE SIECIUJĄCE CIS i KIS

Termin: 21 lipca 2021 r.
w godz. 10:00 – 13:30
Miejsce: MOPS Wałbrzych, ul. Kilińskiego 1

Spotkania sieciujące Centra i Kluby Integracji Społecznej to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Każde spotkanie dotyczy innej tematyki związanej z problematyką zatrudnienia socjalnego. Służy poszerzaniu wiedzy, poszukiwaniu rozwiązań oraz wypracowywaniu wspólnego stanowiska wobec zmian prawnych w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej.

Kolejne spotkanie sieciujące poświęcone zostanie wymianie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz zapoznaniu się z działalnością Rady Zatrudnienia Socjalnego oraz Dolnośląskiego Forum centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy: pracowników dolnośląskich CIS i KIS oraz członków, pracowników i wolontariuszy podmiotów prowadzących CIS i KIS.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu sieciującym (telefonicznie lub mailowo) do dnia 14 lipca 2021 r. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie.
Tutaj możesz pobrać program. W razie pytań jestem do dyspozycji. Kontakt: Lucyna Pachciarz, tel. 500 156 050, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
doc Formularz zgłoszeniowy 179 KB
doc Oświadczenia 177 KB
doc Regulamin 449 KB