Zapytanie ofertowe

Przedmiotem rozeznania cenowego jest:

Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji eksperckich m.in. w obszarze działań wizerunkowych dla dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf 27.05.2021r. Wyniki 218 KB
pdf 27.05.2021r. Zestawienie ofert 199 KB
pdf Zapytanie ofertowe 364 KB
doc Formularz oferty 416 KB