Informacja o rekrutacji

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że termin przesyłania zgłoszeń na szkolenie „Dziecko jako ofiara przemocy – diagnoza i formy pomocy” (21-22.04.2021 r.) zostaje zmieniony i ustala nowy termin do dnia 13.04.2021 r. do godziny: 15:00.

1. „Dziecko jako ofiara przemocy – diagnoza i formy pomocy” w dniach 21-22.04.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 13 kwiecień 2021 r. do godziny: 15:00