Zapytanie ofertowe

Przedmiotem rozeznania cenowego jest:

Świadczenie usługi konsultacji indywidualnych/grupowych dla przedstawicieli dolnośląskiego samorządu terytorialnego – w charakterze eksperta PZP (w obszarze społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, klauzul społecznych) w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”.

Usługa jest realizowana w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf 19.04.2021r. Wyniki 262 KB
pdf 15.04.2021r. Zestawienie ofert 153 KB
pdf Zapytanie ofertowe 508 KB
doc Formularz oferty 453 KB