Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na:
Zakup wraz z dostawą nowego (nieużywanego) sprzętu komputerowego w podziale na dwa zadania:
Zadanie 1 Zakup sprzętu komputerowego;
Zadanie 2 Zakup kamerek internetowych, słuchawek z mikrofonem.