Przedmiotem rozeznania jest: świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu wystąpienia podczas spotkania pn. „Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej” w formie on-line skierowanego do Uczestników instytucjonalnych Projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet inwestycyjny 9.3 (PI 9.V): Wspieranie gospodarki społecznej, Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.