Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Dostawa traktora koszącego/ogrodowego. Etap II – dostawa traktora koszącego/ogrodowego dla Gminy Długołęka, Żłobek Gminny w Kiełczowie, przy ul. Wrocławskiej.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Dolnośląskie żłobki II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Os priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

 

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf 25.11.2020r. Wyniki 138 KB
pdf 20.11.2020r. Zestawienie ofert 307 KB
pdf Zapytanie ofertowe 1 017 KB
doc Opis przedmiotu zamówienia 174 KB
doc Formularz ofertowy 191 KB
doc Projekt umowy 241 KB