Informacja

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z zapisem §24a. informuję, że z dniem 3 listopada 2020 r. wszystkie wizyty klientów DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ zostają odwołane.
Prosimy o kontakt z pracownikami DOPS za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, a także za pomocą dedykowanych systemów komunikacji.

Dyrekcja Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej