Informacja

Szanowni Państwo,
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników DOPS w dalszym ciągu zalecamy Państwu kontakt z pracownikami Ośrodka za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznej oraz innych środków systemów komunikacji. W przypadku osobistego kontaktu z pracownikiem prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie drogą mailową bądź telefoniczną ustalając dokładną datę wizyty. Osoby odwiedzające prosimy o przyjście na spotkanie w maseczkach. Podczas wizyty w placówce wszystkie umówione osoby będą legitymowane dokumentem tożsamości.

Pracownicy Ośrodka Adopcyjnego mają możliwość odwiedzania rodzin adopcyjnych jeśli wyrażą na to zgodę i we wstępnym wywiadzie nie wykazują oznak choroby i nie miały kontaktów z zarażonymi wirusem SAR- COV 2. Podczas każdej wizyty pracownicy będą stosować środki zabezpieczające – maseczka, dezynfekcja . Prosimy pamiętać o wszystkich zasadach bezpieczeństwa – często myć ręce, stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, zachowywać bezpieczną odległość, nie dotykać oczu, nosa i ust.

Dyrekcja Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej