Informacja o przedłużeniu terminu

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje, że zgodnie z §15 ust 1 Regulaminu przyznawania grantów, termin składania wniosków o grant w ramach Projektu „Wsparcie Dolnośląskich DPS” zostaje przedłużony do dnia 1 września 2020 r.