Zapytanie cenowe usługa polegająca na aktualizacji i opracowaniu dodatkowych stron publikacji

pod nazwą: „Przewodnik po Dolnośląskich Dostawcach Społecznych” w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działa nie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf 06.08.2020 r. Wyniki 236 KB
pdf 06.08.2020 r. Zestawienie ofert 137 KB
pdf Rozeznanie cenowe 1 MB
doc Formularz ofertowy 413 KB